Nutaarsiassat


2019 2018 2017 Flere år...

09-12-2003

ILASSUTITUT ISUMALIUTISSIISSUT

Inatsisartut 2004-mi aningaasanut inatsisissaattut siunnersuutpilluguAningaasaqarnermut AtaatsimiititaliapILASSUTITUT ISUMALIUTISSIISSUTAAInatsisissatut siunnersuutip pingajussaaneerneqarnerani saqqummiunneqartoq
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq ukuninnga ilaasortaqarpoq

Inatsisartuni ilaasortaq Ole Thorleifsen (Siumut), siulittaasoq


Inatsisartuni ilaasortaq Ane Hansen (Aqqalukasik Kanuthsenimut sinniisussaq (Inuit Ataqatigiit)), siulittaasup tullia


Inatsisartuni ilaasortaq Isak Davidsen (Siumut)


Inatsisartuni ilaasortaq Augusta Salling (Atassut)


Inatsisartuni ilaasortaq Per Skaaning (Demokraatit)        


                                          


Isumaliutissiissut makkuninnga immikkoortortaqarpoq


             


1.           Aallaqqaasiut                                                                                                                       32.           Aappassaaneerinermi Naalakkersuisut saqqummiussaat kiisalu


              Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap aappassaaneerinermut


              isumaliutissiissutaa tunngavigalugu paasissutiissiissutitut nassiunneqartut                    33.           Naalakkersuisoqarfinnit ataasiakkaanit allakkat aappassaa


              neerinermi isumaliutissiissummi apeqqutitut/ajornartorsiute


              qarfittut saqqummiunneqartut ilaannut akissutaasut                                                        4


3.1         Suliassaqarfik 15 - 19 Namminesornermut, Inatsisinik


              Atortitsinermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq                                              4                                                                    


3.2         Suliassaqarfik 40 - 49 Kultureqarnermut, Ilinniartitaa


              nermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq                      6                         


3.3         Suliassaqarfik 50 - 59 Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoq            7           


                             3.4         Suliassaqarfik 60 - 69 Inuussutissarsiornermut


                                           Nunalerinemullu Naalakkersuisoq                                                                       10


3.5         Suliassaqarfik 70 - 75 Ineqarnermut, Attaveqarnermut


              Avatangiisinullu Naalakkersuisoq                                                         15         


4.           Naalakkersuisut aningaasaliissutinut allannguutissatut siunnersuutaat                          175.           Naalakkersuisut oqaasertaliussanut allannguutissatut siunnersuutaat                           266.           Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap aningaasaliissutinut


              allannguutissatut siunnersuutai                                                                                          287.           Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap oqaasertaliussanut


              allannguutissatut siunnersuutaa                                                                                         328.           Inatsisartut Suleriaaseq pillugu Ataatsimiititaliaata allannguutissatut


              siunnersuutai                                                                                                                        33


                                         


9.           Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap kaammattuutai                                                    33        10.         Aningaasaliissutissatut siunnersuutit aningaasatigut kinguneqaatissaat                         33


                                                  


11.         Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassuteqaatai                                                     34                  


---------------------
ILANNGUSSAT


U.           Naalakkersuisut oqaasertaliussanut nassuiaataat.


V.           Naalakkersuisut aningaasaliissutinut allannguutissatut siunnersuutaat, missingersuutinut ilanngussat.


X.           Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaata allannguutissatut siunnersuutai.


Z.           Inatsisartut Suleriaaseq pillugu Ataatsimiititaliaata allannguutissatut siunnersuutai.


Æ.          Meeqqat atuarfianni suliassaqarfiit ilaat pillugu pilersaarusiaq (6.12.2003-mi allagaqarnikkut)


Ø.          Ilanngussaq 1, Aningaasaliissutinut takussutissiaq, allannguutissatut siunnersuutit Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliami amerlanerussuteqartunit Aningaasaqarnermul-luunniit Ataatsimiititaliamit tamarmiusumit inassuteqaatigineqartut ilanngullugit, kiisalu Suleriaaseq pillugu Ataatsimiititaliamit allannguutissatut siunnersuut.  


Å.           Ilanngussaq 2, Oqaasertaliussanut nassuiaatit, Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap allannguutissatut inassuteqaatigisai ilanngullugit


Å-1                      Ukiunut naatsorsuusiorfiusunut 1999-2007-imut angusanik takussutissiat nalorninaallisitat Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamit inassuteqaatigineqartut Inatsisartunit akuersissutigineqarnissaat tunngavissaatillugu.
1.            Aallaqqaasiut


2004-mi ukiunilu missingersuusiorfinni 2005-imiit 2007-imut Inatsisartut aningaasanut inatsisissaattut siunnersuut Inatsisartunit marlunngornermi ulloq 2. december aappassaaneerneqarpoq. Allannguutissatut siunnersuutit 108-t isumaliutissiissummi tassani ilanngunneqartut tamarmik Inatsisartunit tamarmiusunit akuersissutigineqarput.


Aappassaaneerinermut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap isumaliutissiissutaa tunngavigalugu ilassutitut paasissutissat kiisalu allannguutissatut siunnersuutit allat 28-it Naalakkersuisunit ulloq 4. december 2003-mi nassiunneqarput; allannguutissatut siunnersuutit 111-miit 138-mut normoqarput. Tamatuma kingorna allannguutissatut siunnersuutit allat 12-it 139-imiit 150-imut normoqartut tiguneqarput, taamaalillutillu Naalakkersuisut allannguutissatut siunnersuutinik katillugit 40-nik saqqummiussipput, taakkulu ima agguataagaapput


Aningaasaliissutinut allannguutissatut siunnersuutit 33-it aamma


Oqaasertaliussanut allannguutissatut siunnersuutit arfineq marluk.2.           Aappassaaneerinermi Naalakkersuisut saqqummiussaat kiisalu Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap aappassaaneerinermut isumaliutissiissutaa tunngavigalugu paasissutiissiissutitut nassiunneqartut


Atortussani Naalakkersuisunit tiguneqartuni Naalakkersuisoqarfinnit tulliini allassimasunit allakkat aamma ilaapput, taakkunanilu aappassaaneerinermi isumaliutissiissummi apeqqutitut/ajornartorsiuteqarfittut saqqummiunneqartut akissuteqarfigineqarput:


Namminersornermut, Inatsisinik Atortitsinermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoqarfik


Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik


Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfik


Inuussutissarsiornermut, Nunalerinermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik


Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik.Kiisalu Inatsisartut Suleriaaseq pillugu Ataatsmiititaliaannit allannguutissatut siunnersuut ataaseq tiguneqarpoq.Immikkoortut tulliini taaneqartut pillugit allannguutissatut siunnersuutinik Naalakkersuisut nassiussisimanngitsut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap paasivaa:Konto pingaarneq 40.10.12 Efterskolimiinneq(kaammattuut nr. 11); Aappassaaneerinermi Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamit oqaatigineqarpoq suliaq pingajussaaneerinissamut naliliiffigineqarumaartoq.Konto pingaarneq 84.40.14 Kulturimut timersornermullu atugassanik sanaartornerit (kaammattuut nr. 21)Konto pingaarneq 40.14.09 Aviisit nuna tamakkerlugu saqqummersartut assartornermut aningaasartuutaannut nuusiorfiillu NCB-p akitsuusiineranut akiliutaannut matussutissatut tapiissutit (kaammattuut nr. 24).Kontonut kingullertut taasanut marlunnut tunngatillugu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussisoqarnissaata qinnutiginissaa ataatsimiititaliamit isumaqatigiissutigineqarpoq. Tamanna tunngavigalugu Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliami ilaasortat pissutsit erseqqinnerusumik naliliiffigaat ataatsimiititaliallu naliliinera isumaliutissiissummi immikkoortoq 6-imi aamma 7-imi saqqummiunneqarpoq.3.            Naalakkersuisoqarfinnit ataasiakkaanit allakkat aappassaaneerinermi isumaliutissiissummi apeqqutitut/ajornartorsiuteqarfittut saqqummiunneqartut ilaannut akissutaasut                      3.1          Suliassaqarfik 15 - 19 Namminesornermut, Inatsisinik Atortitsinermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq           


Naalakkersuisoqarfimmit matumani pineqartumit ilassutitut oqaaseqaatit makku Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamit tiguneqarput.Konto pingaarneq 18.01.02 Aatsitassarsiorneq

Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap kissaatigaa aatsitassarsiorluni piiaanerni sulisunik kalaallinik sapinngisamik annertunerpaamik atuinissaq qulakkeerniarlugu suliniutinut aningaasaliinissaq pillugu Inuussutissarsiornermut Ataatsimiititaliap oqaaseqaatissaanut pissarsiniarnermi Naalakker-suisut oqaaseqaateqarnissaat.Ataatsimut isigalugu aatsitassat ikummatissallu pillugit inatsimmi § 9-mi aalajangersaanikkut piginnaatitsissummik pigisalik piginnaaffilerpaa sapinngisamik annertunerpaamik kalaallinik sulisoqartitsinissamut:§ 7 malillugu akuersissummi aalajangersarneqarsinnaavoq sulisussarsiornermi sulisussat kalaaliusut imaluunniimmi danskiusut qanoq annertutigisumik sulisoriniarneqartassanersut. Taamaattorli piginnaatitsissummik pigisalik ingerlassinerminut pisariaqartitatut annertutigisumik nunanit allaniit sulisussarsiortarsinnaavoq, taamatut sulisussanik piukkunnaatilinnik Kalaallit Nunaanni Danmarkimiluunniit pissarsiassaqanngippat tiguinnagassaqanngippalluunniit”.Taamatuttaaq aatsitassat ikummatissallu pillugit inatsimmi § 9, imm. 2-mi imaattunik allassimasoqarpoq:§ 7 malillugu akuersissummi aalajangersarneqarsinnaavoq sulianik ingerlassisussarsiuus-sinernut, nioqqutissanik assigisaannillu tunniussuinernut sullissinernullu kalaallit sulliviutaat qanoq annertutigisumik atorneqassanersut. Sullivinnilli allanik atuisoqarsinnaavoq kalaallit sullivii teknikikkut niuernikkulluunniit unammillersinnaassuseqanngippata”.Naalakkersuisut naalakkersuisoqatigiinnissamik september 2003-mi isumaqatigiissutaanni pingaar-tutut erseqqissaatigineqarpoq, nunap pisuussutaasa sapinngisamik tamanut iluaqutigineqarnissaat. Nunap pisuussutai uumassusillit uumaatsullu tamanit pigineqarput, taakkuninnga iluaquteqar-niarnerup nunap aningaasaqarnikkut ineriartortinneqarnissaanut qulakkeerisussat. Tamanna Aatsi-tassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup kulbrintit pillugit 2003-mi ilioriusissaani ilaatigut atuarneqarsinnaavoq:”Kalaallit Nunaanni naalakkersuinikkut atituumik isumaqatigiissutaavoq, aatsitassaqarnerup ikummatissaqarnerullu ineriartornissaat suliniutigineqassasoq inuussutissarsiutitut nammineq napatittusanngorlugu, aningaasarsiornerup ineriartorneranut malunnaatilimmik tapertatut suliffissanillu nutaanik pilersitsiffiulluni. Anguniagaq tassaavoq siunissami annertuumik aningaa-sarsiornikkut politikkimut tapertaanissaa, inuussutissarsiutinut aalisarnerup saniatigut ineriartor-titanut ikorfartuutitut, tamatumani ilaatigut siunertaralugu maannakkut Danmarkimit ukiumoortu-mik aningaasatigut tapissuutinik isumalluuteqarpallaarnerujussuup annikillisarneqarnissaanut.Uuliamut gasimullu ineriartortitsineq imatut pissaaq kalaallinut inuiaqatigiinnut iluaqutaanerpaa-sinnaasunngorlugu. Inuiaqatigiit piiaanermi sinneqartoorutit ilaannik naleqquttumik pissarsinissaat qularnaarneqassaq, soorlulu suliat pillugit nunaqartut paasisimasaqarlutillu ilisimasaqalernissaat qulakkeerneqassasoq, ilaatigut sulisut nunaqavissut suliffeqarfiillu najukka-neersut sapinngisamik annertuumik atorneqarnissaat qulakkeerniarlugit”.Qulaani taaneqartoq tunngavigalugu Nalunaq Gold Mine A/S-imut iluaquteqarniarnissamut akuersissummi aammalu uuliamik gassimillu ujarlernissamut iluaquteqarniarnissamullu EnCana Corporationimut akuersissummi imaattunik piumasaqaateqartoqarpoq: ”Piginnaatitsissummik pigisalik akuersissut naapertorlugu ingerlataqarnermini kalaallinik qallunaanilluunniimmi sulisoqartassaaq. Piginnaatitsissummilli pigisalik suliffeqarfik eqqarsaatigalugu pisariaqarfiatigut sulisorisanik nunanit allaneersunik atorfinitsitsisinnaavoq, sulisorisat piginnaasaqarluartut taamatut suliaqartut Kalaallit Nunaanni Danmarkimiluunniit nassaassaanngippata piareersiman-ngippataluunniit”.Taamaalilluni kalaallinik sulisoqartitsinissamut piumasaqaat aatsitassarsiornermi uuliasiornermilu ingerlatseqatigiiffinnut akuersissutini erseqqissumik ilanngunneqarpoq.Assersuutigalugu Fyllap ikkannersuani 2000-imi qillerinermut atatillugu ilisimatitsissutigineqarsinnaavoq, Air Greenland A/S, Royal Arctic Line A/S, Tele Greenland A/S-ilu Statoil-imik isumaqatigiissuteqarmata. Taamatuttaaq Nalunaq Gold Mine A/S-imi suliffeqarfiit sulisorisallu najugaqavissut atorneqarput.Nalunaq A/S-ip aatsitassat maanna piiarneqarsimasut aallarunneqarnissaannut akuerineqarnissamik qinnuteqaateqarpoq, tamatumani inuit qulingiluat sanaartornermut inuillu 19-it missaat nioqqu-tissiornermut peqataatinneqassallutik. Inunnit taakkunannga najugaqavissut 100%-ingajaassapput. Taamaalilluni ingerlatat taakkua akuerineqarnissaannut atatillugu immikkut aalajangersaanissaq pingaaruteqarsimanngilaq.Ingerlatseqatigiiffik aatsitassanik piiaanissamut aallarussuinissamullu akuerineqarnissamik qinnuteqaateqarsimavoq. Taamatut ingerlataqarneq immikkut ilisimasalinnik piumasaqarfiuvoq. Taamaattumik ikaarsaarialernermi sulisorisat avataaneersut najugaqavissunit amerlanerussapput. Ilimagineqarpoq, najugaqavissut ilinniartitaanerat ilutigalugu agguataarineq allanngorumaartoq najugaqavissut amerlanerulerlutik.Tamanna tunngavigalugu naalakkersuisut naliliineraat, aatsitassarsiornermi kalaallit sulisorineqarnissaannut qulakkeerinissamut pimoorussineq ilaatigut piginnaatitsissummik pigisa-limmik isumaqatigiissusiornikkut ilaatigullu iluaquteqarniarnissamut akuersissutinut tunngatillugu Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup aalajangersagaliorneratigut aaqqinneqar­sinnaasoq…Tamatuma saniatigut Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik ukiakkut 2003-mi Inuussutissarsiornermut Ataatsimiititaliap kissaataanut assingusumik suliniummik aallartitsivoq, tassalu konto pingaarnermut pineqartumut aningaasaliisoqarnissaanik. Siunertaavoq Kalaallit Nunaanni aatsitassanik ujarlernerup piiaanerullu sulisussaqarniarnikkut ilinniartitaanikkullu sunniutissaasa qulaarneqarnissaat – tunngaviatigut aammalu piviusortaanut atatillugu.Taamaalilluni Naalakkersuisut ilisimaaraat, suliassaqarfiup salliutinniartariaqarnera, taamaattumik aningaasanut inatsisissami suliniutip naammassineqarnissaanut aningaasanik immikkoortitsiso-qarumaarpoq.


Konto pingaarneq 18.01.04 Aatsitassanut ikummatissanullu tunngasuni kiffartuunneqarnissamik isumaqatigiissutit.

Oqartussaasutut suliassat nittarsaassinermillu suliassat avissaartinneqarnerat il.il. pillugit Aningaa-saqarnermut Ataatsimiititaliap Inuussutissarsiornermut Ataatsimiititaliamit isummat pissarsiarisi-masai naapertorlugit Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap Naalakkersuisut oqaaseqaateqarnissaat kissaatigaa.Erseqqissaatigineqassaaq nittarsaassinernut suliassat ingerlataammata immikkoortut marluk.Siullermik taamatut nittarsaassinerit tassaapput Kalaallit Nunaanni ujarlernissamut iluaquteqarniar-nissamullu periarfissaasinnaasut. Suliassaq tamanna Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfim-mit oqartussaasutut nunat tamalaat aatsitassarsiornermik uuliasiornermillu ingerlatsisuinut tunnga-titatut isumagineqartarpoq.Aappaattut taamatut nittarsaassinerit tassaapput kalaallit suliffeqarfiinik, Kalaallit Nunaanni aatsitassarsiornermik uuliasiornermillu ingerlatsisunut pilersuisinnaasunik nittarsaassinerit.Kalaallit suliffeqarfiinik nittarsaassisarnerit maannamut oqartussaasut suliassaasa avataaniittutut nalilerneqartarput, namminersortunimmi aatsitassanut ikummatissanullu ingerlatseqatigiiffinniit qinnuteqaatit allallu suliarineqarneranni akerleriissitsisoqalersinnaammat, peqatigitillugulu pilersui-sussanik aalajangersimasunik toqqaanissaannut ”tatisimallugit”.Taamaalilluni nittarsaassinermik suliassat avissaartinneqarnerat isummiussaq aallaavigalugu ingerlanneqartarpoq, tassalu Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik oqartussaasutut kikkun-nulluunniit atasuussanngimmat suliffeqarfiillu namminersortut imaluunniit pisortat suliffeqarfiutaat namminersortitat soqutigisaat isumagisarinagit.Taamaalilluni kalaallit suliffeqarfiinik nittarsaassineq maannamut Greenland Resources A/S-imit kiffartuunneqarnissamik isumaqatigiissut maanna atuukkunnaartoq naapertorlugu isumagine-qartarpoq. Tamatuma kingorna kalaallit suliffeqarfiinik nittarsaassisarnissamik suliassaq suliariu-mannittussarsiuunneqassaaq.Suliassaqarfik 40 - 49 Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq   


Naalakkersuisumit paasissutissiissutigineqartut uku Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamit ingerlateqqinneqassapput:         


Konto pingaarneq 40.01.14 Ilinniartitaanermi qarasaasiaqarneq, pillugu


TELE Greenland maanna isumaqatigiinniarfigineqalereerpoq ilinniartitaaneq pillugu internetikkut quppersakkamut ATTAT-mut atatillugu immikkut akeqartitsinissaq pillugu, aammalu TELE Greenlandimit siunnersuut tiguneqarpoq, 2004-mut atatillugu 2 mio. kr.-it missaannik aalajanger-simasumik akeqartitsinissaq pillugu isumaqatigiissuteqarsinnaanermut ammaassisumik. Tamanna aningaasanut inatsimmut allannguutissatut siunnersuummi takuneqarsinnaavoq. Tamatumunnga peqatigitillugu 2004-mi atuineq ingerlaavartumik uuttortarneqassaaq, siunissaq ungasinnerusoq isigalugu akigititanik isumaqatigiissutinut aallaaviulersussaq, TELE-Greenlandilli aallaavissatut oqaatigaa naatsorsuutigineqartoq ATTAT 2005-imi januarimit atuisutut allatuulli akeqartinneqa-lissasoq. Aallaavissap tamatuma ilaannaa isumaqatigiinniutigineqarsinnaavoq, tamatumani piumasaqaataammat Namminersornerullutik Oqartussat aktiaatilittut naalakkersuinikkut aalajan-giinissaat.Konto pingaarneq 84.40.15 Ilinniartut inaannik sanaartorneq, pillugu


Sanaartornermik Ilinniarfik pillugu.Ilisimatitsissutigineqassaaq 2005-imut aningaasanut inatsisissatut siunnersuummik pingaarnersiui-nissaq siunertaralugu naalakkersuisut 2004-mi sanaartorneq pillugu isumasioqatigiinnerannut atatil-lugu naalakkersuisoqarfiup suliassaq saqqummiunniarmagu.


 


Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliaq nassuiaaqqusisimavoq Sanaartornermik Ilinniarfik allilerne-qanngippat tamanna Center for Arktisk Teknologimut aammalu Danmarks Teknologisk Institutimik suleqateqarnermut qanoq sunniuteqassanersoq.Ilisimatitsissutigineqassaaq ilinniarfik 2004-mi allilerneqassanngimmat Center for Arktisk Tekno-logip inerlataasa amerlineqarniarnissaat ilimanaateqanngitsoq. Ingerlatat maanna qaffasissusiata attatiinnarneqarnissaa naatsorsuutigineqarsinnaavoq, Sanaartornermilli Ilinniarfiup ingerlataasa ataatsimut pingaarnersiorneqarnissaannut ilaatinneqassalluni. Pingaarnersiuineq suli ingerlanneqan-ngitsoq.Umiarsuaaqqani Naalaganngorniat Ilinniarfiat/Paamiut pillugu


Ilisimatitsissutigineqassaaq 2005-imut aningaasanut inatsisissatut siunnersuummik pingaarnersiui-nissaq siunertaralugu naalakkersuisut 2004-mi sanaartorneq pillugu isumasioqatigiinnerannut atatillugu naalakkersuisoqarfiup suliassaq saqqummiunniarmagu.Akissuteqaatit Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap qujassutigai.3.3         Suliassaqarfik 50 - 59 Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoq                                                                                                               49


Naalakkersuisumit akissuteqaat imaattoq Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamit ingerlateqqinneqassaaq:


Konto pingaarneq 20.11.50, Ingerlatsinermut illikartitat


Aningaasaqarnermut ataatsimiititap isumaliutissiissummini allappaa, 3,0 mio koruunit, kontomut 20.11.50-imut tassa I­ngerlatsinermut illikartitanut inissikkallarneqarsimasut, aammalu Immikkut Ittumik Ikiuutissatut Aningaasaateqarfimmut piviusunngortussaatitaasut aatsaat piviusunngortinneqarsinnaa­sut Immikkut Ittumik Ikiuutissatut Aningaasaateqarfimmut aala­jangersakkanit Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliami akuer­sissuteqarnikkut.Aningaasaqarnermut ataatsimiititap isummiussai paasivakka aammalu Aningaasaqarnermut ataatsimiititamut paasissutissatut nalunaarutigisinnaallugu, tassa inatsisiliorneq Aalisarnermut Piniarnermullu Pisortaqafimmit aallartinneqareermat Inatsisar­tut 2004-ip ukiaani ataatsimiinnerini saqqummiunneqarnissaat siu­nertaralugu.


                                                                  


Konto pingaarneq 50.01.06 Piniarnermik nakkutilliineq


Aningaasaqarnermut ataatsimiititap Naalakkersuisunut inassuti­gaa, kommunet Namminersornerullutillu Oqartussat avitaannik aningaasaleeriaatsip piviusunngornissaata sulissutiginissaa.Aningaasaqarnermut ataatsimiititap inassutaa nr. 12 tamatumani sulianut aallartinneqareersunut, aammalu 2004-mi upernaakkut Inatsisar­tut ataatsimiinneranni nassuiaammik saqqummiussiffiu­sussamut naaper­tuut­tu­tut isi­gaara. Nalunaarutigineqassaaq aningaasaleeqatigiinnissamik apeqqut pillugu naalakkersuiso­qarfik KANUKOKA-mik ataatsimee­qa­te­qare­er­mat, KANUKOKA-lu apeq­qummut tassunga nalunaarluni, kommunet aningaasaleeqataanis­saat kommunenut ataatsimut tapiissutinik qaffaanissamik piuma­saqarfiussasoq. Naalakkersuisoqarfiup KANUKOKA-mik oqaloqate­qartarnini nangissavaa, aammalu kattuffik kommunellu pineqar­tut piniarnermi aalisarnermilu nakkutilliisoqarneq pillugu nassuiaasiap suliarinerani akuutinneqassallutik.Konto pingaarneq 50.06.06 Aalisarneq pillugu isumasioqatigiin­neq


Aalisarnermut ataatsimiititaq nalunaarpoq siornatigut aalisar­neq pillugu ataatsimeersuartarnerit/-isumasioqatigiittarnerit iluaqutaanerinik nassuiaat kissaatigalugu.


Aningaasaqarnermut ataatsimiititap kissaat isuma­qa­taaffigaa.Aningaasaqarnermut ataatsimiititap isumalitissiissutaanut akissuteqarnissamut sivikitsumik piffissaliineq tunngavigalu­gu, akissummut matumunnga atasumik akissuteqarnissaq ajornar­poq.


Aningaasaqarnermut ataatsimiititap inassutaa nr. 13 tunngavi­galugu Aningaasaqarnermut ataatsimiititamut aamma Aalisarner­mut ataatsimiititamut akissuteqarsinnaaneq naliliiffigineqas­saaq, tassami inatsisartuni suliassat saniatigut allanik suli­assarpassuaqarmat decemberimi ukiortaamilu suliarineqartussa­nik.


Siuliani allassimasut tunngavigalugit akissuteqaammik ukiumi tullermi tigusaqarnissani Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap naatsorsuutigaa.


Konto pingaarneq 50.07.16 Tunisinermi tapiissut, puisit amii


Aalisarnermut ataatsimiititap nalunaarutigaa puisit amiinut tunngatillugu tunisinermi tapiissut naliliiffigisariaqarsori­­nar­tillugu, tassa massakkutut iluseqarnera naleqqu­tin­nginngu­atsi­armat. Ataatsimiititap ilaatigut paaserusuppaa namminer­sortut amernik tunisinerinut atugassanik akuersissuti­nit ani­ngaasanik atugassiisoqarsinnaanersoq.


Naalakkersuisut tamatumunnga oqaaseqarnissaat Aningaasaqarner­mut ataatsimiititap kissaatigaa.Aallarniutitut erseqqissarneqassaaq, kontomi pingaarnermi 50.07.16-imi akuersissutaasut, puisit amiinik tunisinermi tapiissutit marloqiusamik siunertaqarfiummata, tamani siuner­taal­luni tapiissutit piniartunut sammititaanissaat taamalu  ta­piissutit tulaassiffimmut tunisassiorfimmulluunnit sammiti­taa­natik.2004-mi ataatsimut akuersissutit kr. 30 mio. koruuninit 8 mio. koruunit missaat inuiaqatigiinni tamanut iluaqutissanut matus­sutissaatinneqarput, tassalu tulaassiffimmit tunisassiortumut assartuinermut akiliutitut, tulaassinermi aningaasartuutit akilernerinut tassani ilaatinneqarlutik quersuarni aningaasar­tuutit il.il. kiisalu aaqqissuussinermut tamarmut aqutsineq.


Akuersissutinit sinneruttut 22 mio. koruunit missaat toqqaan­nartumik piniartunut tunniunneqartarput puisip amiinik tunisi­nermi tapiissutit aqqutigalugit.Akuersissutit ilaanni inuiaqatigiinni tamanut iluaqutissanut aningaasartuutini Namminersornerullutik Oqartussat Great Green­land A/S-imut, 2003-mut tunngatillugu, sullissinermut isu­maqa­tigiissuteqarput, ingerlatsivik taanna Namminersor­nerullutik Oqartussat sinnerlugit aaqqissuussinermik aqutsim­mat tassungalu ilanngullugu qulaani taaneqartumik tassalu inuiaqatigiinni tamanut iluaqutissanut.Tunisinermi akinut tapiissut KNAPK-p aamma Great Greenland A/S-ip akornanni isumaqatigiissutini ilaavoq, ukiumi ataatsi­mi atuuttumik imaluunnit isumaqatigiissutip atorunnaarsinneranut. Isumaqatigiissuteqariaaseq taanna, tassalu niuernermi akiusup aamma tapiissutip imatut immikkoortinneqannginnerat isornar­tor­siorneqarsinnaammat nassuerutigineqassaaq.


Aammalumi pissutsit taamaannerat unammillernermut siunnersui­sartunit naalakkersuisoqarfimmut suliassatut saqqummiunneqar­poq.Taamaammattaaq siunertaavoq pissutsit taamaannerat 2004-mut sullissinissaq pillugu Great Greenland A/S-mik isumaqatigiin­niarnernut atatillugu suliarineqassasoq.Unali aalajangersumik oqaatigissavara tassa kontumi pingaar­nermi matuma­ni akuersissutit atorneqarsinnaanngimmata nammi­nersortut imaluunnit kommunet amernik tunisinissaannik suli­niutaasut aallartisarnissaannik siunertaqarfiusunut.Paasissutissiissutitut oqaatigineqassaaq, kommunet mersor­tar­fiutaat amernik qitulisakkanik misutanillu suliaqarf­iusut Great Greenlandimit pilersorneqarmata. Ammilli akitsorterussi­sarfikkut tunineqartuuppata Great Greenland 9 mio. koruuninik isertitaqarnerusassagaluarpoq.Namminersorlutik ameerniarfiusut imaluunnit amernik tulaas­suiffiusut imminut akilersinnaasumik ingerlannginnerinut pis­sutaasut naalakkersuisoqarfimmi erseqqissumik ilisimasaqarfi­gin­ngilavut. Siuliani oqaatigineqartutut aningaasat, tassa puisip amiinik tunisinermi tapiissutit, kon­to­mit pingaarnermit 50.0­7.­16-imit piniartunut kiisalu quersuarmiititsinermut ata­sumik inuiaqatigiinni tamanut iluaqutissanut aningaasartuu­tinut aammalu ammit tunisat assartornerinut atorneqartarput. Konto­mit tassannga aningaasat Great Greenland-imi ingerlatsi­nermut atorneqarneq ajorput.Siunertanut konto 64.10


Tassani Inuussutissarsiornermut ataatsimiititap aalisarneq pillugu apeqqutit oqaloqatigiissutigai, Inuussutissarsiorner­mut, Nunalerinermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfiup Aningaasaqarner-mut ataatsimiititamut akissutaa malillugu uanga suliassaqarfinnit akineqarnissaat naleqqunnerulluni.Inuussutissarsiornermut ataatsimiititaq ilaatigut Aningaasa­qar­nermut ataatsimiititamut allappoq:


"Sinerissami assigiinngitsunik tunisassiorfinni raajat amigaa­taapput. Tassunga atatillugu Inuussutissarsiornermut ataatsi­miititaq isumaqarpoq aalisariutit pisarisartagaat, nunami suliffissuarnut tulaanneqarlutik suliarineqartut naliliiffigi­neqartariaqartut nunatsinni tunisassiorneq eqqarsaatigalugu.Inuussutissarsiornermut ataatsimiititaq isumaqarpoq, nunami suliffiit isumannaarumallugit, 25/75-imik aagguaassisarneq inuiaqatigiit eqqarsaatigalugit akilersinnaasuunersoq paasini­artariaqartoq.Nunnigussisussaatitaaneq Naalakkersuisut ukiut sisamakkuutaar­lugit raajanut TAC-imik aalajangersaasarnerminni isummerfigi­sarpaat. Nunnigussisussaanerup atulersinnerani tunngaviuvoq avataasior­luni raajarniat eqqaasarnerinik pinngitsuuiniarneq taarsiullu­gulu isumannaarlugu raajat mikinerit nunami suliffissuarnut tulaanneqartassasut qalipaajagassatut.Ukiuni kingulliunerusuni raajat qalipallit akiisa apparujussu­arneri kiisalu raajat uutat qalipaajakkallu akiisa nalim­massi­maarneri eqqarsaatigalugit Naalakkersuisut isumaqataapput nunamut tulaassisarnissamik piumasaasup massakkutut ittumik  aalajangiusimanis­saa isumaliutersuutaasariaqarnersoq, ilan­ngullugulu raajarniarnermi inuiaqatigiinnut pissarsissutaaner­paasussaq erseqqissaavigalugu.Tamanna angujumallugu naalakkersuisut rejemodel-imik taasaq suliassatut aallarnertippaat. Aalisarnermik akilersinnaasumik ingerlatseriaaseq, assigiinngitsunik atueriaaseqarnerit kingu­nerisaannik qaqileriffiusussaq, tamatumani ilanngullugu nuna­mut tu­laas­suis­sussaatitaanerup pingaaruteqarnera. Taamatut aalisarnermik akilersinnaasumik ingerlateriaaseq 2004-ip upernaavani aallartinneqassasoq naatsorsuutigineqar­poq.Aammattaaq Inuussutissarsiornermut ataatsimiititaq allappoq:


"Aalisarneq Kitaani sinerissamiinnaanerusumi ingerlanneqar­poq. Taamaammat Inuussutissarsior-nermut ataatsimiititap ujartorpaa Tunup sikuunnginneruneratigut aalisarnissamut periarfissaqar­nerata misissuiffigineqarnissaa."Tunumi aalisarneq annikigisassaanngitsoq ingerlanneqareerpoq, tamannali ingerlanneqarluni annermik avataasiutit angisuut atorlugit tassa raajarniarnermi, qaleralinniarnermi, suluppaa­garniarnermi ammas-sanniarnermilu. Aalisarnerup annikigisassaanngitsup ilaa pisarpoq nunat allat aalisariutaat atorlugit EU-mik isumaqatigiissut tunngavigalu­gu.Tunumi aalisarneq pisarpoq pissutsini imaannaanngitsu­ni, tassa silap pissusii, sarfarlu eqqarsaatigalugit aammalu siku­sior­nar­tu­mik, taa­maam­mat angallassuit angisuut atorneqar­tarlu­tik silap pissusiini taamaattuni atuussinnaasut. Tunumi sikuunnginneruneratigut aalisarnerunissaq pisinnaaner­soq pillugu paasissutissat maanna pigineqanngillat, kisi­an­ni qanoq pisoqaraluarpalluunnit sumiiffimmi pineqartumi aali­sar­neq TAC'imi aalajangersakkanit killilersimaneqartussaavoq.              3.4         Suliassaqarfik 60 - 69 Inuussutissarsiornermut Nunalerinemullu Naalakkersuisoq                                                                                                          49


Ilaatigut akissut imaattoq Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap tiguaa:


”Pilersaarusiornermut qitiusumik nalunaarsuiffiup taassuma qaqugu pilersinneqarnissaa paasissutissiisutigeqqullugu Naalakkersuisut qinnuigineqarput.”

Akissut:


Pilersaarusiornermut qitiusumik nalunaarsuiffiup pilersineqarnissaanut apeqqut Naalakkersuisut Allattoqarfiata ataani suliassaqarfinnut immikkoortiterneqarsimammat, tassanngaanniit paasissutis-sanik pissarsiniartoqarsimavoq Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap apeqqutaa akineqarsin-naaqqullugu. Naalakkersuisut Allattoqarfiat imaattumik paasissutissiivoq:


”Naatsorsueqqissaartarfik Qarasaasiaqarfillu Naalakkersuisut Allattoqarfianut atapput. Tamanna pisortat allaffeqarfianik allanngortiternissaanut ataqatigiissaarinissamullu annerusumik periarfis-siivoq, taamaalillunilu sukkanerusumik sunniuteqarluarnerusumillu innuttaasunik sullissisinnaaneq periarfissinneqarpoq. Ilanngullugu siunertaavoq Naatsorsueqqissaartarfiup Naalakkersuisullu Allattoqarfiatalu akornanni pisortat nalunaarsuiffii, kisitsisitigut paasissutissat il.il. qulakkeerneqar-nissaat ataatsimullu aaqqissuunneqarnissaat suleqatigiissutigalugit pingaarnerusutigut pilersaaru-siuunniarneqarput. Immikkoortortaqarfiit ataasiakkaat peqatigalugit anguniagassat taakku anguniar-lugit oqallinneq aallartinneqarsimavoq.Aammattaaq ataatsimut nukiit atorluarnissaannik siunertaqartumik kommunit suleqatiginissaannik oqallinneq aallartinneqarsimavoq.Oqallinneq suliniutinngortinneqarpoq pingaarnerusutigut taaguuserneqarsimavoq: ”Kalaallit Nu-naanni pisortat paasissutaataannik atuigit”.  Pilersaarusiornermut qitiusumik nalunaarsuiffiup pilersinneqarnissaanut suliniutip februarimi naanerani 2004-mi naammassineqarnissaa naatsorsuu-tigineqarpoq.”


 


” Inuussutissarsiornermut Ataatsimiititaliaq Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamut ima nalu-naaruteqarpoq:


Kisitsisitigut paasissutissanik suliffeqarnermut tunngasunik qarasaasiakkut nalunaarsuiffimmik (SULIAQ) pilersitsiniarluni sulianiarneq 97-98-imi aallartinneqartoq ataatsimiititaliamit ilisimaneqarpoq. Suliniutip killiffiata naliliivigineqarneratalu 2004-mi suliarineqarnissaat ataatsimiititaliamit piffissanngorsorineqarpoq. Kommunit ilaasa paasissutissatut qarasaasiamut nalunaarsuutinik SULIAMUT sooq tunniussiumannginnerannik Naalakkersuisut kanukokamik suleqateqarlutik qulaajaanissaat ataatsimiititaliamit aamma kissaatigineqarpoq.Siuliani allassimasunut Naalakkersuisut oqaaseqaateqarnissaat Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamit kissaatigineqarpoq.”


Akissut:


SULIAQ-paasissutissaateqarfimmik siumut allanneqarsinnaalerput sulisinnaasut Kalaallit Nunaa-ninngaanneersut illoqarfinnut nunaqarfinnullu, nunap immikkoortuinut, ukiunut suiaassusiinut immikkoortiterlugit. Siumut allattuisinnaaneq suliffissaqartitsiviup angalatinneqarsinnaaneranik nukittorsaaniarnermut sulisullu tamarmik katitigaanerannik qulaajaanissamut  atatillugu suliniutinik aallartitsiniarnermi atorneqarsinnaavoq.Paasissutissaqarfik aamma sulisut tamarmiusut allanngoriartornerannik misissueqqissaarnissamut tunngaviuvoq ilaatigut tikisitat allanngoriartornerannik misissuinissamut. Aamma siunissami pensionisiallit qanoq nammakkiitiginerat pillugu allakkialiortoqarsimavoq. Paasissutissanik nakkutilliisut akuersineratigut, SULIAQ danskit suliassaqartitsinermut ministereqarfiata paasissu-tissaateqarfia peqatigalugu tikisitanik sulisoqarneq misissuiffigineqarsinnaalersimavoq. Misissuiffigineqarput qallunaat nunaannut innuttaasut kalaallit nunaanni sulisinnaasutut naatsorsuunneqarsinnaanngitsut, Kalaallit Nunaannulli ukiut qulit kingulliit iluanni nunasisimasut. SULIAQ suliniummi aamma suliassaqartitsinermut ministeriaqarfik peqatigalugu kalaallit nunaaniit sulisinnaasunik aallakaasoqarnera allakkialiarineqarsimavoq. Allakkiat taakku qulaajarpaat kalaallit nunaanni sulisinnaasut ilaasa Danmarkimut nutsernerat. Misissuinermi ilaatigut takuneqarsinnaavoq qanoq amerlatigisut ilinniarsimasut ilinniarsimanngitsulluunniit Kalaallit Nunaaninngaanniit nuunnersut, soorlu aamma qulaajarneqartoq inuit taakku Danmarkimi qanoq ingerlanersut.SULIAQ-suliniut taamaattumik suliffeqarnermik nakkutilliinermi siullermik alloriareerpoq, kisianni siammasinnerujussuarmik atorneqarsinnaavoq, aaqqissuussaanermik nakkutilliinermut, pissutsinik missueqqissaarneq il.il. Paasissutissaateqarfik atorluarsinnaavoq Qarasaasiaqarfimmilu inissisi-malluni. Najoqqutassat maannakkut atuuttut Paasissutissanik nakkutilliisoqarfimmit akuerineqarni-kuupput, Aningaasaqarnermullu Pisortaqarfimmut, Attaveqarnermut Ineqarnermullu Pisortaqar-fimmut, Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Pisortaqarfimmut, Inuussutissarsiornermut, Nunalerinermut Suliffeqarnermullu Pisortaqarfimmut, Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu aamma Ilaqutariinnermut Pisortaqarfimmut atuullutik.Maannakkuugallartoq Inuussutissarsiornermut, Nunalerinermut Suliffeqarnermullu Pisortaqarfiup kisimi paasissutissaateqarfimmik atuisuuvoq. Naak paasissutissaateqarfik paasissutissarpassuarnik imaqaraluartoq paasissutissaateqarfiullu aaqqissuunneqarnera iluarsaanneqareeraluartoq, anguniagaasup angunissaanut suli paasissutissanik paasissutissanillu suliaqarnera amigaa-teqarpoq. Tamanna ilaatigut pissuteqarpoq KANUKOKA-p suliamut  kommunit ilaatinneqanngin-nissaannik aalajangiussisimaneranik. Naak tamatumunnga Naalakkersuisut Allattoqarfia nalilii-galuartoq ”pisortani oqartussaasut nalunaarsuiffii pillugit inatsit nr. 294, 8. juni 1978-imeersoq tunngavigalugu inatsisitigut tunngavissaqarpoq pisortani oqartussaasut paasissutissanik inunnut ataasiakkaanut tunngasunik SULIAQ-mi misissueqqissaariaatsumut atugassanik Pisortaqarfimmut tunniussinissaminnut. Ilanngullugu Paasissutissanik nakkutilliisoqarfik Suliamut najoqqutassiat akuerinikuuaat, malitsigisaanillu KANUKOKA oqaloqatigineqarnikuuvoq kommunit kingulliit pillugit (Allattoqarfik/Inatsisinik atortitsinermut allaffiup Paasissutissanillu nakkutilliisut naliliinerat tunngavigalugu), kinguneqanngitsumilli.Soorlu Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamut allakkanni 30. oktober 2003-meersuni ersertoq pilersaarusiornermut qitiusumik nalunaarsuiffiup pilersineqarnissaanut atatillugu Suliaq pingaarutilittut ilaatinneqassasoq. Suliat piareersaasiorneranni ukununnga ilaatinneqartoq tassaavoq kommunit paasissutissanik tunniussisarnerannut apeqqut, tassunga ilanngullugu tamatuminnga KANUKOKA-mik isumaqatigiissuteqarneq.


Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap maluginiarpaa KANUKOKA-p suliamut  kommunit ilaatinneqannginnissaannik aalajangiussisimannittoq.Pissutsit taamaannerat attanneqarsinnaanngitsutut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamit isumaqarfigineqarpoq, akuersaarneqarsinnaanngimmammi pisortat oqartussaasut nunap inatsisaanik malinninnginnerat. Tamatumattaaq kinguneraa aaqqissuussinerup siunertaq naapertorlugu atorneqarsinnaannginnera.Kommunit SULIAQ-imit suliniutigineqartumut aamma peqataalersinnaaqqullugit Naalakkersuisut iliuusissanik pisariaqartunik suliniutiginneqqullugit Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamit kaammattorneqarput.Tamatuma saniatigut siunissami pensionisiallit qanoq nammakkiitiginerat pillugu allakkiap Inuussutissarsiornermut Naalakkersuisup allagaani qupperneq 2-mi taaneqartup nassiunneqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamit qinnutigineqassaaq.Inuussutissarsiornermut Naalakkersuisoq aamma ima paasissutissiivoq:


Siunertamut konto 64.10 Inuussutissarsiorneq

”Kontomut tassunga tunngatillugu Inuussutissarsiornermut Ataatsimiititaliap immikkortoq pillugu nalinginnaasumik isummersuutini imaattut saqqummiutissavai.Sinerissami tunisassiornermi raajanik amigaateqartoqarpoq. Tassunga atatillugu ataatsimiititaliaq isumaqarpoq aalisariutit pisaasa nunami suliffissuarni tunineqarlutillu suliarineqartut annertussusaat, nunatsinni tunisassiorneq eqqarsaatigalugu, naliliivigineqartariaqartoq.Nunami suliffiit amerlanerusut qulakkeerneqarnissaat kissaatigalugu Inuussutissarsiornermut Ataatsimiititaliaq isumaqarpoq 25/75 naapertorlugu agguaasimaneq inuiaqatigiit tungaannit isigalugu imminut akilersinnaanersoq paasiniarneqartariaqartoq.”Akissut:


Tulaassisussaatitaanerup annertussusianut nakkutilliinerullu allaffissornikkut aqunneqarneranut apeqqut Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisup suliassaqarfiani immikkoortinneqarsi-mammata taassuma Inuussutissarsiornermut Ataatsimiititaliap apeqqutigisai akiumaarpai.”Aningaasaqarnerup ingerlaneranut akisussaaqataasutut Inuussutissarsiornermut Ataatsimiiti-taliaq aamma misigisimavoq. Nunami tunisassiorfiit nalilerneqarnerannut atatillugu aalisarnermik namminersorlutik inuussutissarsiuteqartut aningaasaqarnerannik Inuussutissarsiornermut Ataatsimiititaliaq aamma malinnaaffiginnissinnaasariaqarpoq.”Akissut:


Naalakkersuisutut Inussutissarsiornermut, Nunalerinermut Suliffeqarnermullu suliassaqarfiinik akisussaasutut ilaatigullu tunisassiornermi suliffissuarnut akisussaasutut, Inuussutissarsiornermut Ataatsimiititaliap isumaanik isumaqatigaara kissaatigalugulu aalisarnermik inuussutissarsiuteqar-nermi aningaasat ilisimasaqarfiginerunissaannut kissaat aqqutissiuukkusullugu. Tamakkiisumik takusinnaalernissaannut periarfissiinissamut nukissat aamma apeqqutaapput. Suliassaqarfimmut akisussaaffiup nuunneqarneranut atatillugu. Inuussutissarsiornermut, Nunalerinermut Suliffeqar-nermullu Pisortaqarfik suliassaqarfimmi suliap ingerlanneqarnissaanut atorfik ataaseq ataallugu nuunneqarsimavoq. Naak pisortaqarfimmi tulleriaarinerit allanngortinnissaat pisariaqaraluartoq, maannakkut pisortaqarfimmi suliassap kivinnissaa ajornarallarpoq, soorunalimi tamanna aalisarnerup tamarmiusup suliniarfigineqarneranut atatillugu isiginiarneqassaaq.Taamaattumik Ole Dorphiminngaanniit avataasiorluni raajarniarnermi aningaasat pillugit ukiu-moortumik Inatsisartunut nassuiaasiortarnissaq pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuutaanut (UKA 2003/97) akissuteqaat innersuussutigissavara, siunnersuut siullermeerlugu oqaluuserineqar-nissaanut Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisumit tunniunneqarpoq.” Namminersornerullutik Oqartussat suliffeqarfiutai Kalaallit Nunaata avataani suliffeqarfinnik pilersitsisarnerat, aningaasanik isaatitsissutaasinnaappat, Inuussutissarsiornermut Ataatsimii-titaliamit ajortutut isigineqanngilaq. Ingerlatalli tamakku nunatsinnut iluaqutaassuseqarnissaat qulakkeerneqartariaqarpoq.Pinngortitap pisassarititai nunatsinni atorluarneqarlutillu suliarineqartarnissaat qulakkeerneqar-tariaqartoq ataatsimiititaliaq isumaqarpoq. Assersuutigalugu isumaqarpoq aali-sakkanik nunatsinni nammineq suliarisinnaasatsinnik nunani allani aalisakkeriviit pilersorneqassanngitsut.A/S-it nunatsinni angerlarsimaffeqartut inuiaqatigiinni inooqataanertik ersersinnerussagaat Inuussutissarsiornermut Ataatsimiititaliap kissaatigaa. Imminut akilersinnaasumik ingerlatsinissaq ullutsinni ukkanneqarpallaarpoq. Aningaasaqarnerup imminut akilersinnaasuunissaa inuiaqa-tigiinnut iluaqutaasinnaassutsimut sanilliullugu nalilersoqqissaarneqartariaqarpoq. Akilersinnaas-sutsip annikitsuinnarmik pitsanngortinneqarnissaa anguniaannarlugu suliffiit atorun-naarsin-neqarlutillu nunanut allanut nussorneqassanngillat. Inunnut aningaasanik tuinniussiinnarani suliffissaqartitsiniutinik ingerlataqarneq inuiatigiinni innuttaaqataasut ilaannut iluaqutaasarnerat aamma eqqaamasariaqarparput.”


Akissut:


Ataatsimiititaliap suliffeqarfiutitta nunatta killeqarfiata avataani ingerlatsinermikkut nunamut aningaasanik isaatitsisinnaanerisa iluaqutaasinnaanerannut tunngatillugu Naalakkersuisunit isumaqatigineqarpoq. Naalakkersuisut aamma isumaqatigaat  aningaasaliinerit taamaattut inuiaqatigiinnut iluaqutaajumaartut. Suliffeqarfiit pineqartut nukittorsarneratigut tamanna pisinnaavoq, pissarsianik aktiaatilinnut pissarsiaqartitsinikkut kiisalu Kalaallit Nunaanni sulianik nutaanik aningaasalersuinikkut.Kingullermut taaneqartumut tunngatillugu suliffeqarfinnut aningaasaliinissap nioqqutissanillu sinneqartoorutaasinnaasunik ineriartortitsisinnaanissap pilerinartuunissaa aalajangiisuuvoq, suliffeqarfiit unammillersinnaasut tunngavissinneqassappata. Aalisakkanik nioqqutissiornermi suliffiit nunami namminermi sapinngisamik amerlanerpaat pigiinnarneqassappata ilaatigut pisuussutit piunissaat taakkuninngalu aqutsinermik akisussaasut, ilaatigut suliffeqarfiit nunani allani aalisakkanik tunisassiorfinnut unammillersinnaanerannik periarfissiinissamut pisariaqartunik sinaakkusiornissaq  piumasaqaataavoq.Naalakkersuisut taamaattumik sinneqartooruteqarnermik pilersitsinissaq inuiaqatigiinnullu ajun-ngitsumik kiinnernissaq akornutissaqartinngilaatIngerlatseqatigiiffinnut inatsimmi § 1, imm. 1-imi takuneqarsinnaavoq ingerlatseqatigiiffiit inatsim-mut ilaasut inuussutissarsiummik ingerlataqassasut. Tamanna isumaqarpoq, ingerlatseqatigiiffik sinneqartoorniarluni ingerlatsisoq. Ingerlatseqatigiiffinni Namminersornerullutik Oqartussanit pigineqartut allanik anguniagaqartoqarpat soorlu assersuutigalugu Royal Greenland A/S, taava ingerlatseriaatsip allap atorneqarnissaa eqqarsaatigineqartariaqarpoq.Royal Greenland A/S naluneqanngitsutut qanittumi, ingerlatseqatigiiffik ukiorpaalunni aningaasanik isaatitsiniarnermi saniatigut allanik anguniagaqarnermini akiitsoqarpoq ilaatigut suliffissaqartitsiniarneq salliullugu ingerlatsisoqarmat. Tamatuma inerneraa aaqqissuussaanerata naleqqussarneqarnera, naammassiniarnera inuiaqatigiinnut akisusimaqaaq, ilaatigut ingerlatseqatigiiffiup siumut ingerlaqqinnissaanut Royal Greenland A/S-ip iluani nukippassuit atorneqarsimapput. Ingerlatseqatigiiffiup taamatut ingerlaqqilernissaa Naalakkersuisut kissaa-tiginngilaat.Tamanna oqaatigineqareermat ilanngullugu oqaatigineqassaaq Naalakkersuisut isumaqatigim-massuk ingerlatseqatigiiffiit angisuut Namminersornerullutik Oqartussanit pigineqartut angis-sutsimikkut inissisimanermikkullu taamaallaat ukkatarissagaat piffissap sivikitsup ingerlanerani iluanaarutissat annerpaatinniarnissaat. Minnerunngitsumik Naalakkersuisut isumaqarput ingerlatseqatigiiffiit taakku immikkut ittumik pisussaaffeqartut sulisut pisinnaassusiisa annertusitin-nissaannut peqataanissamut sulisullu pisortatut inissisimanissaminnut periarfissallit ineriartortin-nissaannut.Qujanartumik ingerlatseqatigiiffiit arlallit taamatut aaqqiissutearnissaq malissimavaat, tassani kingusinnerpaamik ilanngullugu ”Royal Greenland Academy – Ineriartorta”-mik taasap pilersinnissaa siunnersuutigalugu.Ingerlatseqatigiiffinni ataatsimeersuartarnernut atatillugu Naalakkersuisut tamanut tunngatillugu siulersuisut qinnuiginiarpai ingerlatseqatigiiffiit periaasissatut pilersaarutaani siunnersuussiussasut suliffeqarfiit suliniutaat qanoq ilillutik peqataasinnaassasut kalaallit imminut napatissinnaannerusumik aningaasaqarlernissaata pilersinnissaanut.Taamaattumik Naalakkersuisut isumaat malillugu suliffeqarfiit suliassaqartitsiniarnermut suliniutitut inissinnissaat aamma pissusissamisuunngilaq.Taarsiullugu aktiaatileqatigiiffiit suliassaqartitsiniarnermut suliniutinut ilanngunneqarsinnaaput kiffartuussinissamik isumaqatigiissutip ilusilernera malillugu, ingerlatseqatigiiffiit isumaqatigiissummi niuernermut ilanngunneqarsinnaammata, piumasaqaatit, akiliutissat piffissarlu erseqqissumik nassuiarneqarsimassallutik. Aatsaat taamaaliornikkut paasiuminassuseq anguneqarsinnaavoq.Suliassaqartitsiniutitut suliniutiviit tunngavimmikkut ajoquteqanngillat. Suliniutinili taamaattuni siunertarineqartariaqanngilaq peqataasut tunisassiornerni akilersinnaanngitsuni attatiinnarneqar-nissaat, kisiannili suliffissaarusimagallarneq akiorniarlugu sapinngisamillu pisinnaasat ineriartor-tillugit pisariaqarpallu atuartitaaqinneq suliniummut ilanngullugu kingorna suliaqarfinni tapiiffigi-neqartanngitsuni suliffittaarsinnaanerup ajornannginnerulernissaa anguniarlugu.”Aalisarneq kitaata sineriaannangajaani ingerlanneqarpoq. Taamaattumik tunumi sivikinne-rusumik sikuusalernera aalisarnissami periarfissiinersoq pillugu misissuinissaq Inuussutissarsior-nermut Ataatsimiititaliamit ujartorneqarpoq.”Akissut:


Aalisarneq aalisarnerullu killilersorneqarnera Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisup ataani oqartussaaffigineqarmat, oqartussaaffeqarfik taanna Inuussutissarsiornermut Ataatsimiiti-taliap ujartugaanut isummissaaq.Akissut taanna, siuliani immikkoortumi 3.3-mi ilanngunneqartoq, Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap innersuussutigissavaa.


3.5         Suliassaqarfik 70 - 75 Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq                                                                                                                        


Mittarfiit ilusiligaanerini annertusaaneq (konto pingaarneq 87.73.20) pillugu ataatsimiititaliap apeqqutigisaanut Naalakkersuisoqarfik ima akivoq:

AIS-imut 2004-mi naliginnaasumik nassuiaatini takuneqarsinnaasutut, naalakkersuisut ungasin-nerusoq eqqarsaatigalugu angallannikkut nukittorsaanissamik tamakkiisumik sulissutiginninniarput, taamaaliornikkut angallannikkut aningaasaqarniarneq kiisalu inuiaqatigiit pisuussutaat pitsaaneru-sumik atorneqarsinnaassammata. Tamatumunnga atatillugu Naalakkersuisut angallannikkut annertussaanissamut avataaniit aningaasaliisinnaasunut periarfissanik pisariaqartinneqarsinnaasunik misissuiniarput. Tamatuma saniatigut Nuummi Ilulissanilu mittarfiit tallineqarnissaat aamma eqqarsaatigineqarput.Siunissaq ersarissoq eqqarsaatigalugu timmisartut Dash 7-nit taarsersorneqarnissaat pisariaqarpoq. Timmisartut taammaattut sanaartorneqassaarnikuupput taamalu timmisartut ingerlatsinikkut imminut akilersinnaanerusut atorneqalersinnaanerat takuneqarsinnaanngoreerluni. Dash 7-ninik taarsersuinissamut mittarfiit tannerusut pisariaqartinneqassapput tamakkiisumik tigusinnaasartus-susiat qulakkeerniarlugu. Tamanna siullertigut isumaqassaaq, Kalaallit nunaani pissutsit eqqarsaatigalugit, mittarfiit illoqarfinni ilaasoqarnerpaaffiusartuni tallineqarnissaat; tassalu – Nuummi Ilulissanilu.Mittarfeqarfinnik amerlanerusunik pilersitsisoqassanersoq imaluunniit taaneqartut marluk taakku saniatigut mittarfinnik tallisaasoqassanersoq suli oqaatigineqarsinnaanngikkallarpoq. Angallan-nikkut suliniutit tunniunneqartussat Attaveqaqatigiinnermut Avatangiisinullu Pisortaqarfimmit suliarineqalereersut utaqqimaarneqartariaqarmata. Inatsisartut ukiamut 2004-mi katersuunnissannut nassuiaatit tamakkiisut saqqummiunneqassapput.Kiisalu innersuussutigineqassaaq AIS 2004-mi konto pingaarneq 80.00.80 – Aningaasat suliniutinik aallartitsinissamut sillimmatit – tamatumani Qaqortumi mittarfiup misissuiffigineqarnissaanut, Nerlerit Inaata Ujaraassuarnut nuutsinneqarnissaanut, illoqarfinni mikinerusuni mittarfeeqqanut kiisalu ilaatigut Narsarsuaq-Narsaq-Qaqortoq kiisalu Sisimiut – Kangerlussuarmut aqqusernit attassuserneqarnissaannut aningaasanik immikkoortitsisoqarluni. Tamatumani sulissutigineqartut ersersissavaat pilersitsinissanut akit qanoq annertutigissanersut, tamatuma kingorna inuiaqatigiit aningaasaqarniarniarnerannik naliliinernut naalakkersuinermillu ingerlataqartut pingaarnersiuinerannut ilaatinneqarumaarlutik.


Akissut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamit tusaatissatut tiguneqarpoq.


2004-mi illunik sullivinnik sanaartornissamut Kangaatsiap kommunianit aningaasaliissu-teqartoqarnissaa pillugu qinnuteqaammik tigusaqartoqarsimanersoq pillugu Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisumit akissuteqaammik Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq 1.12.2003-mi tigusaqarpoq. Naalakkersuisup akissuteqaammini paasissutissiissutigaa taamaattoqanngitsoq. Apeqqut taanna ulloq 8. december Naalakkersuisumik isumasioqatiginnilluni ataatsimeeqateqarnermi itisiliivigineqarpoq.


Iginniarfimmi illumik sullivimmik sanaartornissaq Kangaatsiap kommuniata qinnuteqaatigisimavaa, tamatumali kingorna illup sulliviup kinguartinneqarallarnissaa qinnutigisimallugu.


Tamanna tunngavigalugu, Kangaatsiap kommunia maleruagassat nalinginnaasumik atuuttut naapertorlugit tamanna pillugu qinnuteqassappat, Iginniarfimmi illumik sullivimmik sanaartornissamut aningaasaliissutissat 2005-imi aningaasanut inatsisissatut siunnersuummi ilanngunniarneqarnissaat Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamit naatsorsuutigineqarpoq.


Naalakkersuisuttaaq ilanngullugu paasissutissiissutigaa nunaqarfiit sorliit illunik sullivinnik sanaartorfigineqarsimanersut nunaqarfiillu sorliit ukiuni aggersuni illunik sullivinnik sanaartorfigineqalersaarnersut pillugu takussutissiamik piaartumik suliaqartoqassasoq. Atortussat taakku tigunissaat Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamit qilanaarineqarpoq.


4.           Naalakkersuisut aningaasaliissutinut allannguutissatut siunnersuutaat                                                                   


Naalakkersuisut allannguutissatut siunnersuutaannut tunngatillugu Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap nalinginnaasumik oqaatigissavaa Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiannik/IMAK-imik nutaamik isumaqatigiissuteqarnerup kingunerisaanik aningaasat sillimatit atugassiissutigineqarnissaannik pisariaqartitsinermik taakku amerlanersaat pissuteqartut.

Konto pingaarneq 10.10.10 Naalakkersuisut

Naalakkersuisuni ilaasortat arfineq marlunniit arfineq pingasunut amerlineqarnissaasa Inatsisartunit ulloq 3. november 2003-mi akuersissutigineqarnerata kingunerisaanik aningaasaliissutit ukiumut 700.000 kr.-inik qaffanneqarnissaat Naalakkersuisut siunnersuutigaat.


Allannguutissatut siunnersuut nr. 116 naapertorlugu aningaasartuutaanerusunut aningaasalersuutissatut kontomi pingaarnermi 20.11.50-imi, Ingerlatsinermut sillimmatinut tunngasumi, aningaasaliissutit taakku amerlaqataannik ikilineqarnissaat qinnutigineqarpoq.


Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa.


(Allannguutissatut siunnersut nr. 111)


Konto pingaarneq 12.01.14 Atlantikup Avannaamiut Tulattarfiat

Atlantikup Avannaamiut Tulattarfianni kulturikkut ingerlatanut aningaasalersuutissatut kontomi pingaarnermi matumani ukiumut 500.000 kr.-inik aningaasaliissuteqarnissaq Naalakkersuisut siunnersuutigaat. Nunat sinnerisa pingasuusut Danmarkip, Savalimmiut Islandillu tamarmik immikkut taama annertussuseqartunik aamma tapiissuteqarnissaat tunngavissaatinneqarpoq. Allannguutissatut siunnersuut nr. 115 naapertorlugu aningaasartuutaanerusunut aningaasalersuutissatut kontomi pingaarnermi 20.11.50-imi, Ingerlatsinermut sillimmatinut tunngasumi, aningaasaliissutit taakku amerlaqataannik ikilineqarnissaat qinnutigineqarpoq.Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 112)Konto pingaarneq 20.05.20 Kommuninut ataatsimoortumik tapiissutit

Aningaasaliissutit 2004-mi 15.237.000 kr.-inik qaffanneqarnissaat Naalakkersuisut siunnersuutigaat. Ukiuni missingersuusiorfinni 2005-mi 14,3 mio. kr.-inik qaffaanissaq, 2006-imi 13,2 mio. kr.-inik qaffaanissaq 2007-imilu 13,2 mio. kr.-inik qaffaanissaq siunnersuutigineqarpoq.


Aningaasaliissutinik qaffaaneq kontomut pingaarnermut 20.05.31-imut, Kommunini aningaasartuutaanerusussanut immikkoortitanut tunngasumut, kontomut pingaarnermut 20.11.50-imut, aammalu kontomut pingaarnermut 20.11.51-imut,  Isumaqatigiissutinut tunngasumik aningaasartuutissanut sillimmatinut tunngasumut, atatillugu isigineqassaaq.


Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 113)Konto pingaarneq 20.05.31 Kommunini aningaasartuutaanerusussanut immikkoortitat

Aningaasaliissutit 2004-mi 2.233.000 kr.-inik ikilineqarnissaat Naalakkersuisut siunnersuutigaat.


Aningaasaliissutit ikilineqarnerat kontomi pingaarnermi 20.05.20-mi, Kommuninut ataatsimoortumik tapiissutinut tunngasumi, kontomi pingaarnermi 40.01.01-imi, Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Pisortaqarfimmut tunngasumi, kontomi pingaarnermi 40.01.04-mi, Siunnersuisarfimmut PPR-imut tunngasumi, kontomi pingaarnermi 40.01.10-mi, Inerisaavimmut/Pilersuiffimmut tunngasumi, kontomi pingaarnermi 40.10.11-mi, Ado Lyngep Atuarfianut tunngasumi, kontomi pingaarnermi 40.10.13-imi, Meeqqat atuarfianni annertusisamik immikkut atuartitsinermut tunngasumi, kontomi pingaarnermi 40.10.14-imi, Atuarfitsialammut tunngasumi, kontomilu pingaanermi 45.10.12-imi,  Qeqqata Provsteqarfianut tunngasumi, qaffaanermut atatillugu isigineqassaaq.


Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 114)


Konto pingaarneq 20.11.50 Ingerlatsinermut sillimmatit

Allannguutissatut siunnersuut nr. 112 naapertorlugu Atlantikup Avannaamiut Tulattarfianni kulturikkut ingerlatanut aningaasalersuutissatut kontomi pingaarnermi matumani aningaasaliissutit ukiumut 500.000 kr.-inik ikilineqarnissaat Naalakkersuisut siunnersuutigaat.


Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 115)Konto pingaarneq 20.11.50 Ingerlatsinermut sillimmatit

Allannguutissatut siunnersuut nr. 111 naapertorlugu Naalakkersuisuni ilaasortat arfineq marlunniit arfineq pingasunut amerlineqarnissaasa Inatsiartunit ulloq 3. november 2003-mi akuersissutigineqarnerata kingunerisaanik kontomi matumani aningaasaliissutit ukiumut 700.000 kr.-inik ikilineqarnissaat Naalakkersuisut siunnersuutigaat.


Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 116)Konto pingaarneq 20.11.50 Ingerlatsinermut sillimmatit

Allannguutissatut siunnersuut nr. 132 naapertorlugu kontomi pingaarnermi 73.93.02-mi, Mittarfeqarfinnut tunngasumi, aningaasaliissutit taakku amerlaqataannik ikilineqarnerisa kingunerisaanik kontomi pingaarnermi matumani aningaasaliissutit 2005-imi, 2006-imi, 2007-imilu ukiuni tamani 1,4 mio. kr.-inik qaffanneqarnissaat Naalakkersuisut siunnersuutigaat.


Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 117)Konto pingaarneq 20.11.50 Ingerlatsinermut sillimmatit

Allannguutissatut siunnersuut nr. 128 naapertorlugu kontomi pingaarnermi 40.12.27-imi, Ilimmarfiup ingerlanneranut tunngasumi, aningaasaliissutit taakku amerlaqataannik ikilineqarnerisa kingunerisaanik kontomi pingaarnermi matumani aningaasaliissutit 2006-imi 2007-imilu ukiuni tamani 5,5 mio. kr.-inik qaffanneqarnissaat Naalakkersuisut siunnersuutigaat.


Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 118)Konto pingaarneq 20.11.50 Ingerlatsinermut sillimmatit

Kontomi pingaarnermi matumani aningaasaliissutit 2005-imi 1,2 mio. kr.-inik ikilineqarnissaat Naalakkersuisut siunnersuutigaat.


Aningaasaliissutit ikilineqarnerat kontomi pingaarnermi 20.05.20-mi, Kommuninut ataatsimoortumik tapiissutinut tunngasumi, kontomi pingaarnermi 40.01.01-imi, Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermut Pisortaqarfimmullu tunngasumi, kontomi pingaarnermi 40.01.04-mi, Siunnersuisarfimmut PPR-imut tunngasumi, kontomi pingaarnermi 40.01.10-mi, Inerisaavimmut/Pilersuiffimmut tunngasumi, kontomi pingaarnermi 40.10.11-mi, Ado Lyngep Atuarfianut tunngasumi, kontomi pingaarnermi 40.10.13-imi, Meeqqat atuarfianni annertusisamik immikkut atuartitsinermut tunngasumi, kontomi pingaarnermi 40.10.14-imi, Atuarfitsialammut tunngasumi, kontomilu pingaanermi 45.10.12-imi,  Qeqqata Provsteqarfianut tunngasumi, qaffaanermut atatillugu isigineqassaaq.


Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 119)Konto pingaarneq 20.11.51 Isumaqatigiissutinut tunngasunik aningaasartuutissanut sillimmatit

Aningaasaliissutit 2004-mi 15.100.000 kr.-inik ikilineqarnissaat Naalakkersuisut siunnersuutigaat. Ukiuni missingersuusiorfinni 2005-imi 15,0 mio. kr.-inik, 2006-imi 14,8 mio. kr.-inik 2007-imilu 14,8 mio. kr.-inik ikililerinissaq siunnersuutigineqarpoq.


Aningaasaliissutit ikilineqarnerat kontomi pingaarnermi 20.05.20-mi, Kommuninut ataatsimoortumik tapiissutinut tunngasumi, kontomi pingaarnermi 40.01.01-imi, Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermut Pisortaqarfimmullu tunngasumi, kontomi pingaarnermi 40.01.04-mi, Siunnersuisarfimmut PPR-imut tunngasumi, kontomi pingaarnermi 40.01.10-mi, Inerisaavimmut/Pilersuiffimmut tunngasumi, kontomi pingaarnermi 40.10.11-mi, Ado Lyngep Atuarfianut tunngasumi, kontomi pingaarnermi 40.10.13-imi, Meeqqat atuarfianni annertusisamik immikkut atuartitsinermut tunngasumi, kontomi pingaarnermi 40.10.14-imi, Atuarfitsialammut tunngasumi, kontomilu pingaanermi 45.10.12-imi,  Qeqqata Provsteqarfianut tunngasumi, qaffaanermut atatillugu isigineqassaaq.


Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 120)


Konto pingaarneq 40.01.01 Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Pisortaqarfik

Aningaasaliissutit 2004-mi 54.000 kr.-inik qaffanneqarnissaat Naalakkersuisut siunnersuutigaat. Ukiuni missingersuusiorfinni ukiuni tamani 0,1 mio. kr.-inik qaffaanissaq siunnersuutigineqarpoq.


Tamatumunnga pissutaavoq Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiannik/IMAK-imik nutaamik isumaqatigiissuteqarneq. Aningaasaliissutinik qaffaaneq kontomut pingaarnermut 20.05.31-imut, Kommunini aningaasartuutaanerusussanut immikkoortitanut tunngasumut, kontomut pingaarnermut 20.11.50-imut, Ingerlatsinermut sillimmatinut tunngasumut, aammalu kontomut pingaarnermut 20.11.51-imut, Isumaqatigiissutinut tunngasunik aningaasartuutissanut sillimmatinut tunngasumut, atatillugu isigineqassaaq.Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 121)


Konto pingaarneq 40.01.04 Siunnersuisarfik PPR

Aningaasaliissutit 2004-mi 28.000 kr.-inik qaffanneqarnissaat Naalakkersuisut siunnersuutigaat.


Tamatumunnga pissutaavoq Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiannik/IMAK-imik nutaamik isumaqatigiissuteqarneq. Aningaasaliissutinik qaffaaneq kontomut pingaarnermut 20.05.31-imut, Kommunini aningaasartuutaanerusussanut immikkoortitanut tunngasumut, kontomut pingaarnermut 20.11.50-imut, Ingerlatsinermut sillimmatinut tunngasumut, aammalu kontomut pingaarnermut 20.11.51-imut, Isumaqatigiissutinut tunngasunik aningaasartuutissanut sillimmatinut tunngasumut, atatillugu isigineqassaaq.Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 122)


Konto pingaarneq 40.01.09 Ilinniartut ineqarfii

Suliassami kisitsisit aaqqinneqarsinnaaqqullugit kontomut pingaarnermut missingersuutinut ilanngussap aningaasartaqanngitsup akuersissutigineqarnissaa Naalakkersuisut siunnersuutigaat.


Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 123)Konto pingaarneq 40.01.10 Inerisaavik/Pilersuiffik

Aningaasaliissutit 2004-mi 136.000 kr.-inik qaffanneqarnissaat Naalakkersuisut siunnersuutigaat. Ukiuni missingersuusiorfinni ukiuni tamani 0,1 mio. kr.-inik qaffaanissaq siunnersuutigineqarpoq.


Tamatumunnga pissutaavoq Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiannik/IMAK-imik nutaamik isumaqatigiissuteqarneq. Aningaasaliissutinik qaffaaneq kontomut pingaarnermut 20.05.31-imut, Kommunini aningaasartuutaanerusussanut immikkoortitanut tunngasumut, kontomut pingaarnermut 20.11.50-imut, Ingerlatsinermut sillimmatinut tunngasumut, aammalu kontomut pingaarnermut 20.11.51-imut, Isumaqatigiissutinut tunngasunik aningaasartuutissanut sillimmatinut tunngasumut, atatillugu isigineqassaaq.Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 124)Konto pingaarneq 40.10.11 Ado Lyngep Atuarfia

Aningaasaliissutit 2004-mi 59.000 kr.-inik qaffanneqarnissaat Naalakkersuisut siunnersuutigaat.


Tamatumunnga pissutaavoq Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiannik/IMAK-imik nutaamik isumaqatigiissuteqarneq. Aningaasaliissutinik qaffaaneq kontomut pingaarnermut 20.05.31-imut, Kommunini aningaasartuutaanerusussanut immikkoortitanut tunngasumut, kontomut pingaarnermut 20.11.50-imut, Ingerlatsinermut sillimmatinut tunngasumut, aammalu kontomut pingaarnermut 20.11.51-imut, Isumaqatigiissutinut tunngasunik aningaasartuutissanut sillimmatinut tunngasumut, atatillugu isigineqassaaq.Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 125)


Konto pingaarneq 40.10.13 Meeqqat atuarfianni annertusisamik immikkut atuartitsineq

Aningaasaliissutit 2004-mi 1.737.000 kr.-inik qaffanneqarnissaat Naalakkersuisut siunnersuutigaat. Ukiumi missingersuusiorfimmi 2005-imi 1,6 mio. kr.-inik qaffaanissaq siunnersuutigineqarpoq aammalu 2006-imi 2007-imilu ukiuni tamani 1,4 mio. kr.-inik qaffaanissaq siunnersuutigineqarpoq.


Tamatumunnga pissutaavoq Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiannik/IMAK-imik nutaamik isumaqatigiissuteqarneq  kiisalu 2004-mi ataatsimoortumik tapiissutit pillugit isumaqatigiissummut ilassutitut isumaqatigiissusiornikkut meeqqat atuarfianni annertusisamik immikkut atuartitsinermi akissarsiarititaasut iluarsiivigineqarnissaat pillugu aningaasaliissutissatut qinnuteqaatigineqartut amerlaqataannik KANUKOKA-mik isumaqatigiissuteqarneq.


Aningaasaliissutinik qaffaaneq kontomut pingaarnermut 20.05.31-imut, Kommunini aningaasartuutaanerusussanut immikkoortitanut tunngasumut, kontomut pingaarnermut 20.11.50-imut, Ingerlatsinermut sillimmatinut tunngasumut, aammalu kontomut pingaarnermut 20.11.51-imut, Isumaqatigiissutinut tunngasunik aningaasartuutissanut sillimmatinut tunngasumut, atatillugu isigineqassaaq.Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 126)Konto pingaarneq 40.10.14 Atuarfitsialak

Aningaasaliissutit 2004-mi 37.000 kr.-inik qaffanneqarnissaat Naalakkersuisut siunnersuutigaat.


Tamatumunnga pissutaavoq Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiannik/IMAK-imik nutaamik isumaqatigiissuteqarneq. Aningaasaliissutinik qaffaaneq kontomut pingaarnermut 20.05.31-imut, Kommunini aningaasartuutaanerusussanut immikkoortitanut tunngasumut, kontomut pingaarnermut 20.11.50-imut, Ingerlatsinermut sillimmatinut tunngasumut, aammalu kontomut pingaarnermut 20.11.51-imut, Isumaqatigiissutinut tunngasunik aningaasartuutissanut sillimmatinut tunngasumut, atatillugu isigineqassaaq.Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 127)Konto pingaarneq 40.12.27 Ilimmarfiup ingerlannera

Aningaasaliissutit 2006-imi taamatullu 2007-imi 5,5 mio. kr.-inik ikilineqarnissaat Naalakkersuisut siunnersuutigaat.


Pisariillisaanissaq siunertaralugu aqutsinermi aningaasartuutissanik nutaamik mississueqqinnerup sanaartormillu ingerlatsinissap sivisussusissaata nutaamik naliliivigineqarnerata kingunerisaannik 2008 sioqqullugu ingerlatat annertusineqarnissaasa missingersuutinut ilanngullugit naatsorsuutigineqarnissaat pissusissamisoorsorineqanngilaq, taamaalineranimi illutat nutaat initussusiisa ilinniartut amerlanerit ilinniartunngornissamut akuerineqarnerat kingunerissavaa, amerlanerusunillu ilinniartoqalersinnaanerup Ilimmarfimmi ingerlatat annertusineqarnerannik kinguneqassasoq naatsorsuutigineqarluni.Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 128)


Konto pingaarneq 40.14.51 Dansk Tipstjenestip sinneqartoorutaanik Kalaallit Nunaata pissarsiai

Danskit tipserneq pillugu inatsisaata allanngortinneqarnerata kingunerisaanik oqaasertat allanngortinneqarsinnaaqqullugit kontomut pingaarnermut missingersuutinut ilanngussap aningaasartaqanngitsup akuersissutigineqarnissaa Naalakkersuisut siunnersuutigaat. Missingersuutinut ilanngussaq aamma innersuussutigineqarpoq.


Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 129)Konto pingaarneq 40.10.14 Qeqqata Provsteqarfia

Aningaasaliissutit 2004-mi 45.000 kr.-inik 2005-imilu 0,1 mio. kr.-inik qaffanneqarnissaat Naalakkersuisut siunnersuutigaat.


Tamatumunnga pissutaavoq Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiannik/IMAK-imik nutaamik isumaqatigiissuteqarneq. Aningaasaliissutinik qaffaaneq kontomut pingaarnermut 20.05.31-imut, Kommunini aningaasartuutaanerusussanut immikkoortitanut tunngasumut, kontomut pingaarnermut 20.11.50-imut, Ingerlatsinermut sillimmatinut tunngasumut, aammalu kontomut pingaarnermut 20.11.51-imut, Isumaqatigiissutinut tunngasunik aningaasartuutissanut sillimmatinut tunngasumut, atatillugu isigineqassaaq.Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 130)Konto pingaarneq 64.11.02 Amutsiviit

Suliffeqarfiup atorunnaarsikkiartuaarneqarnera ingerlaannarsinnaaqqullugu kontomut pingaarnermut missingersuutinut ilanngussap aningaasartaqanngitsup akuersissutigineqarnissaa Naalakkersuisut siunnersuutigaat. Missingersuutinut ilanngussaq aamma innersuussutigineqarpoq.Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 131)Konto pingaarneq 73.93.02 Mittarfeqarfiit, ingerlatsineq

Paamiuni mittarfiup naammassineqarnissaa pilersaarutigineqanngimmat aningaasaliissutit ukiuni missingersuusiorfinni 2005-imi, 2006-imi 2007-imilu ukiuni tamani 1,4 mio. kr.-inik ikilineqarnissaat Naalakkersuisut siunnersuutigaat. Aningaasat Paamiuni mittarfiup ingerlanneqarnissaanut immikkoortinneqarsimapput. Allannguutissatut siunnersuut nr. 117 naapertorlugu konto pingaarneq 20.11.50, Ingerlatsinermut sillimmatinut tunngasoq, taakku amerlaqataannik qaffaavigineqassasoq qinnutigineqarpoq.


Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 132)Konto pingaarneq 80.00.00 Sanaartornermut atugassat agguaanneqanngitsut

Aningaasaliissutit 2004-mi 300.000 kr.-inik ikilineqarnissaat Naalakkersuisut siunnersuutigaat. Allannguutissatut siunnersuut nr. 135 naapertorlugu kontomi pingaarnermi 86.60.01-imi, Peqqinnissaqarfimmi nutaanik sanaartornermut tunngasumi, aningaasaliissutit taakku amerlaqataannik qaffanneqarnissaat qinnutigineqarpoq.


Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 133)Konto pingaarneq 84.40.10 Kommunini atuarfiit, sanaartugassat nutaat

Kontomut pingaarnermut missingersuutinut ilanngussap aningaasartaqanngitsup akuersissutigineqarnissaa Naalakkersuisut siunnersuutigaat. Missingersuutinut ilanngussami immikkoortup uuma ilanngunneqarnissaa qinnutigineqarpoq:


”Ukiuni 2005-imit 2007-mut kontumi pingaarnermi matumani suliassanik aalajangersimasunik kontumi pingaarnermi 80.00.80-imi Aningaasat suliniutinik aallartitsinissamut sillimmatit, maanna pilersaarusiorneqartunik aallartitsinissamut aningaasanik atugassiissutissanik immikkoortitsiso-qarpoq. Aningaasat taakku ingerlaavartumik atugassiissutigineqassapput suliassat naammassillugit pilersaarusiorneqarnerat ilutigalugu. Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Pisortaqarfik ukiunut qulinut immikkoortumut pilersaarummik saqqum-miussivoq, tamatumani missingersuutitut naatsorsuutigineqartut tabelimi ataaniittumi takutin-neqarlutik. Atuarfimmut tunngasuni sanaartukkanut nutaanut iluarsagassanullu ataatsimut atugas-sat pineqarput.Oqaatigineqassaaq pilersaarut ingerlaavartumik nalilerneqartassammat najukkani pineqartuni atuartut amerlassusiviinut il.il. sanilliussisarnikkut.


Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 134)


Allannguutissatut siunnersuutip matumani pineqartup tigunerata kingorna, Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisumik isumasioqatiginnilluni ataatsimeeqateqarnermi, Meeqqat atuarfianni suliassaqarfiit ilaat pillugu pilersaarut 6.12.2003-meersunik allakkanik ilaqartinneqartoq Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap tiguaa.


Atortussat taakku ilassutitut isumaliutissiissummut matumunnga ilanngussaq Æ-tut ilanngunneqarput. Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap matumuuna atortussat taakku sivisuumik utaqqineqarsimasut tigunerat uppernarsarpaa kingusinnerusukkullu uterfigeqqilersaarlugit.


Immikkoortoq 8-mi kaammattuutitut nr. 26-itut una ilanngunneqarpoq:


Meeqqat atuarfiannut tunngasuni nutaanik sanaartornissamut iluarsaanissamullu 2004-mi 2005-imilu amerlanerusunik aningaasaliinissaq Naalakkersuisunit anguniarneqassasoq Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap kaammattuutigaa; matumani immikkut eqqarsaatigineqarput aningaasat, ilaatigut suliassanik sanaartornermut iluarsaanermullu aningaasaateqarfimmiittuni taamaatitsineq pissutigalugu, aningaasanut inatsimmut utertinneqartussatut qinnutigineqartut.Konto pingaarneq 86.60.01 Peqqinnissaqarfik, nutaanik sanaartorneq

Aningaasaliissutit 2004-mi 300.000 kr.-inik qaffanneqarnissaat Naalakkersuisut siunnersuutigaat. Allannguutissatut siunnersuut nr. 133 naapertorlugu kontomi pingaarnermi 80.00.00-mi,  Sanaartornermut atugassanut agguaanneqanngitsunut tunngasumi, aningaasaliissutit taakku amerlaqataannik ikilineqarnissaat qinnutigineqarpoq.


Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 135)


Konto pingaarneq 10.10.10 Naalakkersuisut

Aningaasaliissutit 2004-mi 1.291.000 kr.-inik ukiunilu missingersuusiorfinni 2005-imi, 2006-imi 2007-imilu ukiuni tamani 1,3 mio. kr.-inik qaffanneqarnissaat Naalakkersuisut siunnersuutigaat. Aningaasartuuteqarnerussutissat aningaasarsiaqartitsinermut inatsit pillugu siunnersuutip, aningaasanut inatsisissatut siunnersuutip pingajussaaneerneqannginnerani Inatsisartunit inaarlugu suliarineqartussatut naatsorsuutigineqartup, malitsigai. Taamaalilluni Naalakkersuisut siunnersuummik saqqummiussinerminni aningaasarsiaqartitsinermut inatsisip Inatsisartunit akuersissutigineqarnissaa tunngavissaatipaat.


Allannguutissatut siunnersuut nr. 140 naapertorlugu aningaasartuutaanerusssutinut aningaasalersuutissatut kontomi pingaarnermi 20.11.50-imi, Ingerlatsinermut sillimmatinut tunngasumi, aningaasaliissutit taakku amerlaqataannik ikilineqarnissaat qinnutigineqarpoq.


Immikkoortup UKA 2003/139-ip ataani aningaasarsiaqartitsineq pillugu inatsisip allannguutissaasa Inatsisartunit akuersissutigineqarnissaat tunngavissaatillugu siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa.


(Allannguutissatut siunnersut nr. 139)


Konto pingarneq 20.11.50 Ingerlatsinermut sillimmatit

Kontomi pingaarnermi 10.10.10-mi, Naalakkersuisunut tunngasumi, aningaasaliissutit taakku amerlaqataannik qaffanneqarnerannut aningaasalersuinissaq siunertaralugu aningaasaliissutit 2004-mi 1.291.000 kr.-inik ukiunilu missingersuusiorfinni 2005-imi, 2006-imi 2007-imilu ukiuni tamani 1,3 mio. kr.-inik ikilineqarnissaat Naalakkersuisut siunnersuutigaat.


Aningaasarsiaqartitsinermut inatsit pillugu siunnersuutip, aningaasanut inatsimmik Inatsisartut pingajussaaneerinnginneranni naammassineqartussatut naatsorsuutigineqartup, kingunerisaanik siunnersuut saqqummiunneqarpoq. Taamaalilluni Naalakkersuisut siunnersuummik saqqummiussinerminni aningaasarsiaqartitsinermut inatsisip Inatsisartunit akuersissutigineqarnissaa tunngavissaatipaat.


Immikkoortup UKA 2003/139-ip ataani aningaasarsiaqartitsineq pillugu inatsisip allannguutissaasa Inatsisartunit akuersissutigineqarnissaat tunngavissaatillugu siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa.


(Allannguutissatut siunnersut nr. 140)Konto pingaarneq 20.11.60 Missingersuutinut iluarsiissut

Inatsisartut UKA 2003/151-imik, Raajanut akitsuutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuummik, Inatsisartut akuersissutiginninnissaat tunngavissaatillugu aningaasaliissutit, isertitassatut aningaasaliissutaasut, ukiumut 8.000.000 kr.-inik ikilineqarnissaat Naalakkersuisut siunnersuutigaat. Kontomi pingaarnermi 24.11.12-imi, Raajanut akitsuutinut tunngasumi, aningaasaliissutit taakku amerlaqataannik qaffanneqarnissaat allannguutissatut siunnersuutikkut nr. 142-kkut qinnutigineqarpoq.Inatsisartut UKA 2003/151-imik, Raajanut akitsuutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuummik, akuersissutiginninnissaat tunngavissaatillugu siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap  inassutigaa.


(Allannguutissatut siunnersuut nr. 141)Konto pingaarneq 24.11.12 Raajanut akitsuutit

Inatsisartut UKA 2003/151-imik, Raajanut akitsuutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuummik, Inatsisartut akuersissutiginninnissaat tunngavissaatillugu aningaasaliissutit ukiumut 8.000.000 kr.-inik qaffanneqarnissaat Naalakkersuisut siunnersuutigaat. Kontomi pingaarnermi 20.11.60-imi, Missingersuutinut iluarsiissutinut tunngasumi, aningaasaliissutit taakku amerlaqataannik ikilineqarnissaat allannguutissatut siunnersuutikkut 141-kkut qinnutigineqarpoq.Inatsisartut UKA 2003/151-imik, Raajanut akitsuutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuutip, akuersissutiginninnissaat tunngavissaatillugu siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap  inassutigaa.


(Allannguutissatut siunnersuut nr. 142)Konto pingaarneq 40.13.24 Aningaaserivinnit taarsigassarsiarititat

Aningaasaliissutit 2004-mi 3.200.000 kr.-inik ukiunilu missingersuusiorfinni 2005-imi, 2006-imi 2007-imilu ukiuni tamani 9,6 mio. kr.-inik ikilineqarnissaat Naalakkersuisut siunnersuutigaat.Ilinniagaqarnersiutit pillugu siunnersuutip (UKA 2003/163) Naalakkersuisunit tunuartinneqarnerata kingunerisaanik siunnersuut saqqummiunneqarpoq. Allannguutissatut siunnersuutit 143-miit 146-mut ataatsimut isigigaanni allannguutit missingersuutinut sunniuteqanngillat.Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 143)Konto pingaarneq 40.13.50 Ilinniarnermi tapiissutit meeqqanullu tapit

Aningaasaliissutit 2004-mi 2.300.000 kr.-inik ukiunilu missingersuusiorfinni 2005-imi, 2006-imi 2007-imilu ukiuni tamani  6,8 mio. kr.-inik qaffanneqarnissaat Naalakkersuisut siunnersuutigaat.Ilinniagaqarnersiutit pillugu siunnersuutip (UKA 2003/163) Naalakkersuisunit tunuartinneqarnerata kingunerisaanik siunnersuut saqqummiunneqarpoq. Allannguutissatut siunnersuutit 143-miit 146-mut ataatsimut isigigaanni allannguutit missingersuutinut sunniuteqanngillat.Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 144)


Konto pingaarneq 40.13.60 Immikkut akiliutit, angalanermut aningaasartuutit il.il, Ilinniagaqarnersiuteqartitsivik

Aningaasaliissutit 2004-mi 300.000 kr.-inik ukiunilu missingersuusiorfinni 2005-imi, 2006-imi 2007-imilu ukiuni tamani 1,0 mio. kr.-inik qaffanneqarnissaat Naalakkersuisut siunnersuutigaat.


Ilinniagaqarnersiutit pillugu siunnersuutip (UKA 2003/163) Naalakkersuisunit tunuartinneqarnerata kingunerisaanik siunnersuut saqqummiunneqarpoq. Allannguutissatut siunnersuutit 143-miit 146-mut ataatsimut isigigaanni allannguutit missingersuutinut sunniuteqanngillat.


Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 145)Konto pingaarneq 40.13.61 Immikkut akiliutit, angalanermut aningaasartuutit il.il, KIIIP-ip suliffeqarfiutai

Aningaasaliissutit 2004-mi 600.000 kr.-inik ukiunilu missingersuusiorfinni 2005-imi, 2006-imi 2007-imilu ukiuni tamani 1,8 mio. kr.-inik qaffanneqarnissaat Naalakkersuisut siunnersuutigaat.Ilinniagaqarnersiutit pillugu siunnersuutip (UKA 2003/163) Naalakkersuisunit tunuartinneqarnerata kingunerisaanik siunnersuut saqqummiunneqarpoq. Allannguutissatut siunnersuutit 143-miit 146-mut ataatsimut isigigaanni allannguutit missingersuutinut sunniuteqanngillat.Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 146)5.           Naalakkersuisut oqaasertaliussanut allannguutissatut siunnersuutaat                                        


Oqaasertaliussanut ataasiakkaanut siunnersuutit matuma kinguliani takuneqarsinnaapput. Oqaasertaliussanut nassuiaatit isumaliutissiissummi ilanngussaq V-mi takuneqarsinnaapput.


Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq – Suliassaqarfik 20 - 29

Kontumut pingaarnermut 24.11.18-imut Assartuinermi akit assigiissuunissaannut akitsuut

Naalakkersuisut siunnersuutigaat Oqaasertaliussaq peerneqassasoq.


Oqaasertaliussap peerneqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa.


(Allannguutissatut siunnersuut nr. 136)


Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq - Suliassaqarfik 40 - 45


Kontumut pingaarnermut 40.13.24-mut Aningaaserivinnit taarsigassarsiarititat taarsigassarsiallu akilikkat

Maanna oqaasertaliunneqarsimasoq uuminnga taarserneqassasoq Naalakkersuisut siunnersuutigaat:


Ilinniagaqarnersiutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 3, 2. maj 1996-imeersoq Inatsisartut peqqussutaatigut nr. 5-ikkut 23. maj 2000-imeersukkut allanngortinneqartoq naapertorlugu ilinniarnermut atatillugu taarsigassarsiat amerlanerpaaffissaat 1. august 2002-mit imatut aalajangersarneqarput: Ukiut tapiissuteqarfiusut tamaasa ilinniarnermut atatillugu taarsigassarsiat taarsigassarsiniartumut ataatsimut 6.000 kr.-iusut tunniunneqarsinnaapput. Ukioq tapiissuteqarfiusoq 1. augustimiit 31. julimut ingerlasarpoq.


Ilinniagaqartoq ataaseq ataasiaannartumik amerlanerpaamillu 10.000 kr.-inik taarsigassarsisinnaavoq. Ataasiaannartumik taarsigassarsiat allat immikkut akuerineqarnissamik qinnuteqaateqarnikkut taamaallaat tunniunneqarsinnaapput.


Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 147)


Kontumut pingaarnermut 40.13.50-imut Ilinniarnermut tapiissutit meeqqanullu tapit

Maanna oqaasertaliunneqarsimasoq uuminnga taarserneqassasoq Naalakkersuisut siunnersuutigaat:


Ilinniagaqarnersiutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 3-mi 2. maj 1996-imeersumi § 3 imm. 2 Inatsisartut peqqussutaatigut nr. 5-ikkut 23. maj 2000-imeersukkut allanngortinneqartoq naapertorlugu qaammatikkuutaartumik ilinniarnermut tapiissutit piffissami 31. juli 2004 tikillugu imatut aalajangersarneqarput: 2.100 kr.-it ilinniagaqartunut angerlarsimaffimminni najugalinnut ilinniagaqarnissaminnut piareersartunut.


4.725 kr.-it Kalaallit Nunaata avataani Danmarkimilu ilinniagaqartunut.


4.200 kr.-it ilinniagaqartunut allanut.


Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 148)

Kontumut pingaarnermut 40.13.60 Immikkut akiliutit, angalanermut aningaasartuutit il.il., Ilinniagaqarnersiuteqartitsivik

Maanna oqaasertaliunneqarsimasoq uuminnga taarserneqassasoq Naalakkersuisut siunnersuutigaat:Naalakkersuisut ilinniagaqartunut, Namminersornerullutik Oqartussat aqqutigalugit Kalaallit Nunaata avataani Danmarkimilu ilinniagaqartussatut tiguneqartunut  qaammatikkuutaartumik ilinniarnermut tapiissutit qaffassinnaavaat, qaffaanissaq makkuninnga tunngavilersorneqarpat:


-                     Nunani allani oqartussaasunit piumasaqaatinik.


-                     Ilinniarfimmit pineqartumit piumasaqaatinik.


-                     Illoqarfimmi ilinniarfittut najukkami inuuniarnermi aningaasartuutit immikkut qaffasissuseqarpata.


-                     Ilinniarnermut tapiissutit nuunneqartarneranni immikkut aningaasartuuteqarpat.Naalakkersuisut tamatuma saniatigut, ilinniarnermut tapiissutit ilinniarnernut immikkut aaqqissuunneqartunut atasumik atugassarititatigut allatigut tunniunneqartarnissaannik aalajangersaasinnaapput, tassunga ilanngullugit Kalaallit Nunaata avataani Danmarkimilu ilinniarnerit.Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 149)

Kontumut pingaarnermut 40.13.61-imut Immikkut akiliutit, angalanermut aningaasartuutit il.il., KIIIP-ip suliffeqarfiutai

Maanna oqaasertaliunneqarsimasoq uuminnga taarserneqassasoq Naalakkersuisut siunnersuutigaat:


Naalakkersuisut ilinniagaqartunut, Namminersornerullutik Oqartussat aqqutigalugit Kalaallit Nunaata avataani Danmarkimilu ilinniagaqartussatut tiguneqartunut  qaammatikkuutaartumik ilinniarnermut tapiissutit qaffassinnaavaat, qaffaanissaq makkuninnga tunngavilersorneqarpat:


-                     Nunani allani oqartussaasunit piumasaqaatinik.


-                     Ilinniarfimmit pineqartumit piumasaqaatinik.


-                     Illoqarfimmi ilinniarfittut najukkami inuuniarnermi aningaasartuutit immikkut qaffasissuseqarpata.


-                     Ilinniarnermut tapiissutit nuunneqartarneranni immikkut aningaasartuuteqarpat.Naalakkersuisut tamatuma saniatigut, ilinniarnermut tapiissutit ilinniarnernut immikkut aaqqissuunneqartunut atasumik atugassarititatigut allatigut tunniunneqartarnissaannik aalajangersaasinnaapput, tassunga ilanngullugit Kalaallit Nunaata avataani Danmarkimilu ilinniarnerit.Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 150)Kontumut pingaarnermut 40.14.15-imut Kultureqarnermut tunngassuteqartunut isumaqati-giissutitigut pisussaaffigalugit tapiissutit

Naalakkersuisut siunnersuutigaat:

Nr. 2.


Oqaasertaliussanut nassuiaatit nutaat ilanngunneqarput.

Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa. (Allannguutissatut siunnersut nr. 137)


Inuussutissarsiornermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq - Suliassaqarfik 64


Kontumut pingaarnermut 64.15.16-imut Nunalerinermut aningaasalersuinikkut tapersiisarneq

Naalakkersuisut siunnersuutigaat oqaasertaliussaq nutaaq una ilanngunneqassasoq:

Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliaat piginnaatinneqarpoq Narsami savaaqqanik tunisassiornerup, tassunga ilanngullugu savaaqqanik toqoraanerup qulakkeerneqarnissaat pillugu suliniutinut attuumassutilinnut aningaasaqarnikkut atugassiissutinik ukiumi aningaasanut inatsiseqarfiusumi taassumalu kingorna aningaasartuutitigut sunniutilinnik qinnuteqaatinik akuersisinnaanissamut.


Nutaatut oqaasertaliussassap akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa.


(Allannguutissatut siunnersut nr. 138)6.           Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap kaammattuutai                                                                               


Immikkoortut tulliini taaneqartut pillugit allannguutissatut siunnersuutinik Naalakkersuisut nassiussisimanngitsut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap paasivaa:


Konto pingaarneq 40.10.12 Efterskolimiinneq (kaammattuut nr. 11); Aappassaaneerinermi Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamit oqaatigineqarpoq suliaq pingajussaaneerinissamut naliliiffigineqarumaartoq.


Konto pingaarneq 84.40.14 Kulturimut timersornermullu atugassanik sanaartornerit (kaammattuut nr. 21)


Konto pingaarneq 40.14.09 Aviisit nuna tamakkerlugu saqqummersartut assartornermut aningaasartuutaannut nuusiorfiillu NCB-p akitsuusiineranut akiliutaannut matussutissatut tapiissutit (kaammattuut nr. 24).Tassunga atatillugu Kultureqarnermut, Ilinniartitaanemut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq arfininngornermi ulloq 6. december Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamit isumasioqatigalugu ataatsimeeqatigineqarpoq.Tamatuma kingunerisaanik allannguutissatut siunnersuutit tulliini taaneqartut saqqummiunnissaat Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamit aalajangiunneqarpoq:Konto pingaarneq 40.10.12 Efterskolimiinneq

Siumumit ilaasortaatitat Naalakkersuisut siunnersuutaat taperserpaat, soorlu aamma tamanna  Inuit Ataqatigiit ilaasortaatitaata siusinnerusukkut nalunaarutigigaa.Tamatuma kingunerisaanik Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliami ikinnerussuteqartut, Atassutip Demokraatillu ilaasortaatitaasa, allannguutissatut siunnersuummik saqqummiussinissaq aalajangiuppaat. 2002-mi aningaasartuutinut naapertuuttunngorsinnaaqqullugit aningaasaliissutit 1.000.000 kr.-inik  6.865.000 kr.-inngortillugit qaffanneqarnissaat ikinnerussuteqartut siunnersuutigaat. Aningaasaliissutit ukiuni missingersuusiorfinni 2005-imi, 2006-imi 2007-imilu ukiuni tamani 1,0 mio. kr.-inik qaffanneqarnissaat aamma siunnersuutigineqarpoq. Allannguutissatut siunnersuut nr. 152 naapertorlugu aningaasartuutaanerussutit taakku amerlaqataannik ingerlatsinermut sillimatit ikilineqarnerisigut aningaasalersorneqarnissaat ikinnerussuteqartut siunnersuutigaat.Ikinnerussuteqartunittaaq oqaasertat ataani allassimasut, Inatsisartut Kultureqarnermut Ilinniartitaanermullu Ataatsimiititaliaannit Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamit ull. 08.12.2003-mi tiguneqartoq, innersuussutigineqassapput:Inatsisartut Kultureqarnermut Ilinniartitaanermullu Ataatsimiititaliaata 2004-mut aningaasanut inat-sisissatut siunnersuummut tunngatillugu ataatsimiititaliap apeqqutaanut Naalakkersuisut akissutitut allagaat misissuataarpaa.Ataatsimiititaliaq tamanna tunngavigalugu aalajangerpoq konto pingaarneq 40.10.12-imi, efterskolimiinneq, aningaasaliissutit ikilileriffigineqarnerannut ataatsimiititaliap isumaanik Aningaasaqar-nerm­ut Ataatsimiititaliamut kiisalu Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisumut nalunaaruteqarniarluni.Taamaammat ataatsimiititaliap tunngavissatut pigineqartut tunngavigalugit ikilileriniarneq isumaqatiginngikkaa ataatsimiititaliap erseqqissassavaa. Atuartut sorliit efterskolimiinnerminnik unitsitsisarnersut kiisalu efterskolimiinnerup suut tunngavigalugit unitsinneqartarnera misissorlugu aallartinneqaqqaartariaqartoq ataatsimiititaliap pisariaqartutut isigaa. Tassunga tunngasumi kisitsisitigut paasissutissanik erseqqissumik tunniussisoqartinnagu ikililerinissaq ataatsimiititaliap tapersersin­naanngilaa.Atuartut efterskolimiinnissamut pitsaanerusumik piareersarneqartarnissaat kiisalu atuartut efterskoliinnermik nalaani tapersersorneqarnissaat pillugu iliuutsinik amerlanerusunik pitsaanerusunillu aallartitsisoqassasoq Ataatsimiititaliamittaaq kissaatigineqarpoq.Ataatsimiititaliamittaaq 2004-mut aningaasanut inatsisissatut siunnersuummut tunngatillugu ulloq 10. november 2003 ataatsimiititaliap allagai siulliit (J.nr. 01.35.01-131), tassanilu takuneqarsinaasutut konto pingaarneq 40.10.12-imut isummernini aalajangiusimagini, innersuussutigineqassapput.


Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliami ikinnerussuteqartut, Atassutip Demokraatillu ilaasortaatitaasa, siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa inassutigaat.Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliami amerlanerussuteqartut, Inuit Ataqatigiit Siumullu ilaasortaatitaasa, siunnersuut itigartitsissutigineqassasoq inassutigaat.


(Allannguutissatut siunnersuut nr. 151)Konto pingaarneq 20.11.50 Ingerlatsinermut Sillimmatit

Allannguutissatut siunnersuut nr. 151 naapertorlugu kontomi pingaarnermi 40.10.12-imi, Efterskolimiinnermut tunngasumi, aningaasaliissutit taakku amerlaqataannik qaffanneqarnerat aningaasalersorsinnaajumallugu aningaasaliissutit 2004-mi ukiunilu missingersuusiorfinni 2005-imi, 2006-imi 2007-imilu ukiuni tamani 1,0 mio. kr.-inik ikilineqarnissaat Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliami ikinnerussuteqartut, Atassutip Demokraatillu ilaasortaatitaasa, siunnersutigaat.Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliami ikinnerussuteqartut, Atassutip Demokraatillu ilaasortaatitaasa, siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa inassutigaat.Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliami amerlanerussuteqartut, Inuit Ataqatigiit Siumullu ilaasortaatitaasa, siunnersuut itigartitsissutigineqassasoq inassutigaat.


(Allannguutissatut siunnersuut nr. 152)Kontomut pingaarnermut 84.40.14-mut, Kulturimut timersornermullu atugassanik sanaartornermut tunngasumut, tunngatillugu immikkoortup tulliani Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap oqaasertaliussanut allannguutissatut siunnersuutaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamit innersuussutigineqarpoq.Konto pingaarneq 40.14.09 Aviisit nuna tamakkerlugu saqqummersartut assartornermut aningaasartuutaannut nuusiorfiillu NCB-p akitsuusiineranut akiliutaannut matussutissatut tapiissutit


Kontomi pingaarnermi matumani ukiumut 1.200.000 kr.-inik immikkoortitsisarnerup ingerlatiinnarneqarnissaanik kinguneqartumik aningaasaliissuteqarnissap akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap isumaqatigiittup siunnersuutigaa. Aningaasaliissutit 2003-mi tunngavigineqartut assingi tunngavigalugit aqunneqassapput aningaasaliissutillu nassiussuinermut tapiissutinut 600.000 kr.-it NCB-llu akitsuusiineranut akiliutinut matussutissatut tapiissutinut 600.000 kr.-it agguataarneqassallutik. 2004-mi aningaasanut inatsisissatut siunnersuutip aappassaaneerneqarnerani Inatsisartut tapersiinerat tunngavigalugu siunnersuut saqqummiunneqarpoq. Allannguutissatut siunnersuut nr. 154 naapertorlugu aningaasartuutaanerusut ingerlatsinermut sillimmatit taakku amerlaqataannik ikilisinneqarnerisugut aningaasalersorne-qarnissaat Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap siunnersuutigaa.Kiisalu 2004-mi Inatsisartut ataatsimiinnerisa arlaanni tusagassiuutit pillugit nassuiaateqarto-qarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamit ujartorneqarpoq.Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa.


(Allannguutissatut siunnersuut nr. 153)Konto pingaarneq 20.11.50 Ingerlatsinermut sillimmatit


Allannguutissatut siunnersuutip nr. 153-ip kingunerisaanik aningaasartuutaanerusussat aningaasalersorneqarnissaat siunertaralugu kontomi pingaarnermi aningaasaliissutit 2004-mi 1.200.000 kr.-inik ukiunilu missingersuusiorfinni 2005-imi, 2006-imi 2007-imilu ukiuni tamani 1,2 mio. kr.-inik ikilineqarnissaat Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap siunnersuutigaa.Siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa.


(Allannguutissatut siunnersuut nr. 154)Tamatuma saniatigut ikinnerussuteqartut, tassaasut Atassutip Demokraatillu ilaasortaatitaat, kontomut pingaarnermut 84.40.13-imut, Ilimmarfimmut tunngasumik, allannguutissatut siunnersuummik saqqummiussipput (allannguutissatut siunnersuut nr. 155). Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliami amerlanerussuteqartut, tassaasut Siumup Inuit Ataqatigiillu ilaasortaatitaasa, siunnersuutip taassuma itigartitsissutigineqarnissaa inassutigaat.Konto pingaarneq 84.40.13 Ilimmarfik

Kontomut pingaarnermut missingersuutinut ilanngussap aningaasartaqanngitsup akuersissutigineqarnissaa Atassummit Demokraatinillu ilaasortat siunnersuutigaat. Missingersuutinut ilanngussaq innersuussutigineqarpoq.Siunnersuutikkut siunertarineqarpoq Ilimmarfimmik suliassap 2004-mi aallartinneqan-nginnissaa, inuiaqatigiilli kalaallit kingusinnerusukkut akissaqartitsilerpata suliassap tulleriiaa-rinermut ilanngunneqarnissaa siunertaralugu suliassaq unitsikkallarneqassasoq.


Pisariaqartitsinerilli, minnerunngitsumik atuarfeqarnermut tunngasuni, ikinnerussuteqartunit ima annertutigisutut nukiunneqartariaqartigisutullu isigineqarput kinguartitsinikkut aningaasat atugassiissutigineqarsinnaalersussat 150 – 200 mio. kr.-it, tassungalu ilanngullugit 35 mio. kr.-it sanaartornermut iluarsaanermullu aningaasaateqarfimmi uninngassuutigineqartut, atuarfeqarfinnik iluarsaanissamut atugassiissutigineqartariaqartutut ikinnerussuteqartunik isumaqarfigineqarlutik.


Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliami ikinnerussuteqartut, tassaasut Atassutip Demokraatillu ilaasortaatitaasa, siunnersuutip akuersissutigineqarnissaa inassutigaat.


Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliami amerlanerussuteqartut, tassaasut Inuit Ataqatigiit Siumullu ilaasortaatitaasa, siunnersuutip itigartitsissutigineqarnissaa inassutigaat.


(Allannguutissatut siunnersuut nr. 155)


Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap oqaasertaliussanut allannguutissatut siunnersuutai


Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap isumaqatigiittup ima oqaasertaliussinissaq siunnersuutigaa:


Konto pingaarneq 84.40.14 Kulturimut timersornermullu atugassanik sanaartornerit

Suliassamut aningaasalersuutissat pillugit Upernaviup kommuniata Naalakkersuisullu akornanni isumaqatigiinniarnerit naammassineqareernerisigut siunnersuummik inaarlugu suliarisamik saqqummiussisoqarpat Suliassamut aningaasaliissutinik amerlanerusunik, taamaalillunilu suliassaq nr. 160.53.011-imut, Upernavimmi illumut sammisassaqartisivimmut tunngasumut, Inatsisartut amerlanerusunik tapiissuteqarnissaannik, akuersissutiginninnissamik Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaat piginnaatinneqarpoq.


(Allannguutissatut siunnersuut nr. 156)


Oqaasertaliussamut nassuiaat

Upernavimmi illumik sammisassaqartitsivimmik sanaartugassatut suliassaq Naalakkersuisuni ilaasortamik isumasioqateqarluni ataatsimeeqateqarnerni arlalinni Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamit oqaluuserineqarpoq.Tassunga ilanngullugu ilaatigut paasissutissiissutigineqarpoq kommunip illumik sammisassaqartitsivimmik sanaartortitsineranut 2003-mi 2004-milu 6,0 mio. kr.-inik tapiissuteqartoqartoq, tassa katillugit 12,0 mio. kr.-it. Aningaasaqarnermut inatsit naapertorlugu katillugit 25,5 mio. kr.-inik suliassamut aningaasartuuteqarnissaq naatsorsuutigineqarpoq.Suliassamut nassuiaat naapertorlugu aningaasaqarneq ima katitigaavoq:


Lokale- og Anlægsfondenimi taarsigassarsiat – 6,0 mio. kr.


Kommunip akileeqataassutai 7,5 mio. kr.


Landskarsimit tapiissutit 12,0 mio. kr.Tapiissutit 29,1 mio. kr.-inngorlugit 3,6 mio. kr.-inik qaffanneqarnissaannik qinnuteqaat Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisumit ilisimaneqanngilaq. Qinnuteqaat taaneqartoq, kingullertut taaneqartumut Upernaviup kommuniata aamma Ineqarnermut Attaveqarnermullu Naalakkersuisup 2003-p upernaavani ataatsimeeqatigiinneranni tunniunneqarsimanerarneqarpoq. Allaqatigiissutaasut taakku pillugit qanoq pisoqarsimanersoq pillugu matuma kingorna nassuiaammik tigusaqarnissani Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap kissaatigaa.Aningaasartuutaanerussutissat qanoq agguataarneqarnissaannik siunnersuummik kiisalu Suliassamut aningaasaliissutit iluarsisat aalajangersarneqarnerannik imaqartumik aningaasaliissuteqarnissamik qinnuteqaammik 2004-mi februar-martsimi saqqummiussisoqarsin-naaqqullugu illumut sammisassaqartitsivimmut aningaasalersuinissamut tunngasut Naalak-kersuisunit qulaajaavigineqarnissaat Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap tunngavissaatippaa.Suliassamut aningaasartuuteqarnerussutissat 2005-imi kingusinnerusukkulluunniit aningaasartuutigineqarnissaat naatsorsuutigineqarsinnaammat, taanna Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamit aalajangersimasumik akuersissutigineqarsinnaanngilaq, oqaasertaliussalli Suliassamut aningaasaliissutit amerlineqarnissaannik akuersissutiginninnissamik Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamut piginnaatitsipput, tamatumalu kingorna aningaasanut inatsit nutaaq utaqqeqqaarnagu suliassaq aallartinneqarsinnaassaaq.


8.                   Inatsisartut Suleriaaseq pillugu Ataatsimiititaliaata allannguutissatut siunnersuuta


Aningaasarsiaqartitsinermik inatsisip allanngortinneqarnissaanik siunnersuutip (UKA 2003/139) kingunerisaanik allannguutissatut siunnersuutit marluk, nr. 151 aamma 152, Inatsisartut Suleriaaseq pillugu Ataatsimiititaliaannit tiguneqarput.


Konto pingarneq 01.10.10 Inatsisartut

Aningaasaliissutit 2004-mi 3.567.000 kr.-inik ukiunilu missingersuusiorfinni 2005-imi, 2006-imi 2007-imulu ukiuni tamani 3,6 mio. kr.-inik qaffanneqarnissaat Inatsisartut Suleriaaseq pillugu Ataatsimiititaliaata siunnersuutigaa. Aningaasartuuteqarnerussutissat aningaasarsiaqartitsinermut inatsit pillugu siunnersuutip, aningaasanut inatsisissatut siunnersuutip pingajussaaneerneqanngin-nerani Inatsisartunit inaarlugu suliarineqartussatut naatsorsuutigineqartup, malitsigai. Taamaalilluni siunnersuummik saqqummiussinermi aningaasarsiaqartitsinermut inatsisip Inatsisartunit akuersis-sutigineqarnissaa tunngavissaatinneqarpoq.


(Allannguutissatut siunnersuut nr. 157)9.                   Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap kaammattuutai                  


Kaammattuut nr. 25


Isumaliutissiissummi immikkoortoq 3.4 naapertorlugu kommunit SULIAQ-imit suliniutigineqartumut aamma peqataalersinnaaqqullugit Naalakkersuisut iliuusissanik pisariaqartunik suliniutiginninnissaat Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap kaammattuutigaa.


Kaammattuut nr. 26


Meeqqat atuarfiannut tunngasuni nutaanik sanaartornissamut iluarsaanissanullu 2004-mi 2005-imilu amerlanerusunik aningaasaliinissaq Naalakkersuisunit anguniarneqassasoq Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap kaammattuutigaa; matumani immikkut eqqarsaatigineqarput aningaasat, ilaatigut suliassanik sanaartornermut iluarsaanermullu aningaasaateqarfimmiittuni taamaatitsineq pissutigalugu, aningaasanut inatsimmut utertinneqartussatut qinnutigineqartut.10.         Allannguutissatut siunnersuutit aningaasatigut kinguneqaatissaat                                 


Naalakkersuisut 2004-mi aningaasanut inatsisissatut siunnersuutaata Inatsisartunit pingajussaaneerneqarnerani allannguutissatut siunnersuutinut Aningaasaqarnermut Ataatsimii-titaliap inassuteqaataasa ataatsimut kingunerissavaat Ingerlatsinermut, Sanaartornermut Taarsigassarsitsinermullu sinneqartoorutissatut, IST-ip inernerisassaatut, missingersuutigineqartut allanngoratik 2004-mi –10.719.000 kr.-iunissaat (sinneqartoorutit).


Matumani ilanngunneqanngillat Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliami ikinnerussuteqartut inassuteqaataat kiisalu Inatsisartut Suleriaaseq pillugu Ataatsimiititaliaannit siunnersuut; siunnersuutip kingullertut taaneqartup, Inatsisartut Suleriaasiat naapertorlugu Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliami suliarineqanngitsup, IST-ip 2004-mi inernerisassaata 3.567.000 kr.-inik ajorseriarnerat kingunerissavaa, tamatumalu kingorna siunnersuut akuersissutigineqassappat IST-ip 2004-mi inernerisassaa –7.152.000 kr.-iussaaq (sinneqartoorutit).


Ukiuni missingersuusiorfinni IST-mi sinneqartoorutissat 3,6 mio. kr.-inik ukiumut ikilineqarpata imaapput:


-48,6 mio. kr.


–67,6 mio. kr


–55,6 mio. kr.Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassuteqaatai


Allannguutissatut siunnersuutit 111-imiit 150-imut Inatsisartunit akuersissutigineqarnissaat Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap isumaqatigiittup inassutigaa.


Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq isumaqatigiittoq allannguutissatut siunnersuutinik pingasunik nr. 153-imik, 154-imik aamma 156-imik saqqummiussivoq inassutigalugulu taakku akuersissutigineqassasut.


Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliami ikinnerussuteqartut, Atassutip Demokraatillu ilaasortaatitaat allannguutissatut siunnersuutinik pingasunik nr. 151-imik, 152-imik aamma 155-imik saqqummiussipput inassutigalugulu taakku akuersissutigineqassasut. Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliami amerlanerussuteqartut Inuit Ataqatigiit Siumullu ilaasortaatitaasa siunnersuutit taakku pingasut itigartitsissutigineqarnissaat inassutigaat.


Kiisalu Inatsisartut Suleriaaseq pillugu Ataatsimiititaliaata allannguutissatut siunnersuut nr. 157 saqqummiuppaa. Siunnersuut taanna inassuteqaatitaqanngitsumik Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamit saqqummiunneqarpoq.


Allannguutissatut siunnersuutitut pingajussaaneerinissamut saqqummiunneqartut Inatsisartunit taasissutigineqareerpata inatsisissatut siunnersuutip tamarmiusup iluseriligassamisut iluseqartup akuersissutigineqarnissaa Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap inassutigaa.


Ole Thorleifsen


siulittaasoq (Siumut)

Ane Hansen (Inuit Ataqatigiit)

Isak Davidsen (Siumut)

Augusta Salling (Atassut)

Per Skaaning (Demokraatit)

 


  Ulloq 18.11.2003 aallarnerfigalugu peqataasoq