Kalaallit Nunaanni Inatsisartut

Oqaluuserisassani immokkoortoq 66-1

Ataatsimiinnerit ] Tilbage ] Op ] Nĉste ]

Siullermeerneqarnera Aappassaanneerneqarnera Pingajussaaneerneqarnera

Marlunngorneq 4.november 1997 nal. 13.38

 

Oqaluuserisassani immikkoortoq 66.

 

Takornariartitsinermut Ataatsimiititaliap isumaliutissiissutaa.

(Ataatsimiititaliap siulittaasua)

 

 

 

Ataatsimiinnermik aqutsisoq: Inatsisartut Siulittaasuata tulliisa aappaat Hans Enoksen.

 

Ruth Heilmann, Ataatsimiititaliap siulittaasua, Siumut:

Qujanaq. Inatsisartut Takornariaqarnermut Atataatsimiititaliaat ukiaq manna ataatsimiinermi ulluni oktoberip pingajuani, 17-ani, 28.-ani, 29.-anilu ataatsimiippoq.Takornariaqarnermut Angallannermut, Niuernermut Attaveqaatinullu Naalakkersuisoq Takornariaqarnemut Ataatsi­miititaliami isumasioqatigineqarnernermini uku pillugit nassuiaateqarpoq.

 

Greenland Tourism-ip Kĝbenhavn-imi allaffianut aningaasaliissutit sumut atorneqarpat, ukiumut takornariat qassit nunarput tikeraartarneraat pillugu  kisitsisitigut paasissutissat, takornariaqarner­mut tunngassuteqartuni ilinniartitaanikkut pissutsit pillugit nassuiaat, juullip inuata sannaviata Nuummi sinerissamiittinagu inissisimaranut tunngavilersuutit. Ataatsimiititaliap naalakkersuisu­nut ilaasortap akissuteqaatai tusaatissatut tiguvai. Takornariaqarnermut, Angallannermut, Nuiuenermut Attaveqaatignulllu naalakkersuisumik isumasioqateqarnermi Santa Cluas of Greenland Foundation oqallisigineqarpoq. Ataatsimiititaliaq erseqqissumik isumaqarpoq nunatsinni juulimaaqqarfiup ingerlaqqiinnarnissaata isumannaarneqarnissaa pingaaruteqartoq. Ataatsimiititaliami isumaqarpugut takornariaqarnermut tunngassuteqartuni siuariaatit ilinniarti­taanikkut suliniuteqarnertigullu taamatuttaaq assiggiinngitsunik pikkorissatitsisarnertigut anertusarneqartariaqartut.

 

Taamatuttaaq takornarianut nunatsinni tikiittartunut amerlanerujartuinnartunut unnuiffiusinnaa­sut amerlanerusut pisariaqartinneqartariaqartut. Takornariaqarnermi suliniutissat pilersaarusior­neqarneranni timmisartunut mittarfissat  inissisimanerat ilanngullugu eqqaammaaneqartariaqar­poq, taamaalilluni sinerissami angallannikkut attaveqaatit pitsanngoriarfissaanni takornariat ornikkumasaannik pilersitsiortortoqarsinnaassammat. Ataatsimiititaliamit pingaartinneqarpoq siunissami takornariartitsinermik inuusutissarsiutiteqarnermi ilinniarfissanik suliffissanillu amerlanerusunik pilersitsisoqartoqarnissaa eqqarsaatigineqartariaqarmat.

 


Taamaammat  Ataatsimiititaliap naalakkersuisunut kaammatuutigaa takornariartitsinermik inuusutissarsarsiuteqarnermut ilinniarfimmik Tasiilami  pilersitsisoqarsinnaanneranik periarfissa­qarnersoq misissorneqassasortaaq.

 

Tamatumunnga atatillugu Ataatsimiititaliap 1998-imut Inatsisartut aningaasanut inatsisissaattut siunersuut pillugu Aningaasaqarnerut Ataatsimiititaliap Inatsisartut aappaassaanneerinninneran­nut isamaliutissuussutaa innersuussutigissavaa, tassanimi ilaatigut atuarneqarsinnaammat Ataatsimiititaliap Naalakkersuisunut kaammattuutigigaa takornariaqarneq pillugu ilinniartitaaneq iluaqutaasumik Ammasalimmi inissinneqarsinnaasoq, tassani takornarianik sullissinerit tamar­mik nunatsinni neqeroorutigineqarsinnaasut nassaassaammata.

 

Pingaartumik oqaatsitigut piginnaasat takornariaqarnemik inuussutissarsiuteqassagaanni pingaaruteqarput, taamaammat  Ataatsimiititaliami pingaartippaput meeqqat atuarfiini siusissuk­kut inuiaat allat oqaasiinik ilinniartitsisoqarnissaa siunniunneqassasoq, kiisalu inersimasunik oqaatsinik pikkorissartsitsisoqartassasoq.

 

Ataatsimiititaliap Naalakkersuisunut kaammattuutigissavaa KANUKOKA siunissamut  piler­saarusiornermut peqataatinneqalissasoq takornariartitsinikkut inuussutissarsiuteqarnermut atatillugu oqaatsinik ilinniartitsineq pitsaanerulersinniarlugu. Takornarianut nunatsinnut tikittartunut  sammisassatigut periarfissat neqeroorutigineqartut tamatigoortuusariaqarput, neqeroorutigineqartunut tamakkununnga ilaatigut ilaatinneqartariaqarput pilersaarusioriikkanik angalatitsisarnerit, sisorariartitsinerit, qajartortitsinerit, qimussertitsinerit kiisalu akiliisitsilluni aallaaniartitsisarnerit.

 

Akiliisitsilluni aallaaniartitsisarnenut atatillugu pingaaruteqarpoq piniartut akuersissutinik pissarsinissamut periarfissaqartitaanissaat, taamaalillutiktaamatut aallaaniartistsisarnernik takornarianut neqerooruteqartarsinnaammata.

 

Inatsisartut Takornariaqarnermut Ataatsimiititaliaata ilisimavaa Namminersornerullutik Oqartus­sat aamma Greenland Outdoors-ip siusinnerusukkut Apussuarni sisorariartarfissamik pilersaaru­siorsimanerat, kaammattuutigissallugulu Naalakkersuisut nunatsinni sisorariartarfissamik pilersitsiniarlutik sulinertik qasusuisaarlutik ingerlateqqissagaat, tassami Ataatsimiititaliami isumaqaratta taanna takornarianik ornigineqarlutuussasoq. Taamatuttaaq umiatsiaaqqat atorlugit takornarianik asimukaassisarneq periarfissarissaarnerulersinneqartariaqarpoq. Ataatsimiititaliap pingaartuutippaa Greenland Tourism-ip takornarianut nunatsinnik nittarsaassinermini nuna tamakkerlugu eqqarsaatigisariaqaraa aamma Greenland Tourism Kommuunit tamaasa suleqatiga­lugit paasissutissiisassasoq takornarianik ornigarneqarsinnaasut suunersut aamma sumiinnersut eqqarsaatigalugit.

 


Takornariaqarnermut tunngasut 1998-mut aningaasanut inatsisissatut siunnersuummi saqqum­miunneqartut Inatsisartut Takornariaqarnemut  Ataatsimiititaliaanni isumaqatigai, Ataatsimiitita­liallu isumaqatigiissut Naalakkersuisunut kaammattuutigissavaa ukiuni aggersuni nunatsinni takornariaqarneq siuarsarniarlugu pisariaqartinneqartunik aningaasaliissuteqartoqartassasoq. Taamaalilluni nunatta aningaasaqarniarnerani sukat pingajuattut imminut akilersinnaasumik inuussutissarsiustigineqarsinnaanngorlugu ineriartortinneqarsinnaaqqullugu.

 

Taamatut oqaaseqarluta Ataatsimiititaliamit 1998-imi upernaakkut ataatsimiinnissamut takor­nariaqarneq pillugu nassuiaatissaq qilanaaraarput. Ataatsimiititaliami ilaasortaapput: Anders Andreassen, Siumut, Jakob Sivertsen, Atassut. Finn Karlsen, Atassut, Amalie Markussen, Inuit Ataqatigiit, Maliinannguaq Markussen Mĝlgċrd, tassalu sinniisussaalluni aamma Ruth Heil­mann, siulittaasuullunga.

 

Peter Grĝnvold Samuelsen, Takornariaqarnermut, Angallannermut, Niuernermut Attaveqaate­qarnermullu Naalakkersuisoq:

Inatsisartut Takornariaqarnermut Ataatsimiititaliaata isumaliutissiissutaanik tigusaqarnermikkut Naalakkersuisut paasivaat, ataatsimiititaliaq takornariaqarnerup ineriartortinnissaanut,  nunatsin­ni aningaasarsiornikkut  sukat najummisussat pingajuattut Naalakkersuisut ineriartortillugu aallarteqqamisaannut soqutiginnilluinnartoq.

 

Takornariaqarnermut Ataatsimiititaliap oqaatigaa takornariaqarnermut tunngassuteqartuni siuariaatit ilinniartitaanikkut suliniuteqarnertigullu, taamatuttaaq assigiinngitsunik pikkorissartit­sisarnertigut, annertusarneqartariaqartut. Naalakkersuisut ukiaq manna nunatsinni takornariartit­sinermik inuutissarsiuteqarneq misissueqqissaarfigitilerpaat nunatsinni takornariartitsinermik ingerlatsinerup iluani maannakkut siunissamilu piorsaanissamut ilinniartitsinissamullu pisaria­qartitsinerit qulaajaavigineqarnissaat siunertaralugu. Misissueqqissaarneq tunngavigalugu Inatsisartut 1998-imi upernaakkut ataatsimiinnissaannut nassuiaammik saqqummiussisoqarnissaa Naalakkersuisut naatsorsuutigaat.

 


Takornariaqarnermut Ataatsimiititaliap ilanngullugu pingaartippaa siunissami ilinniartitsinissa­mut periarfissat amerlanerusut pilersinneqassasut, tassungalu atatillugu kaammattuutigalugu takornariartitsinermik inuutissarsiuteqarnermut ilinniarfimmik Tasiilami pilersitsisoqarsinnaa­neranut periarfissaqarnersoq misissorneqassasoq. Tassunga atatillugu misissueqqissaarneq aallartinneqarsimasoq Naalakkersuisut innersuussutigissavaat, peqatigalugulu kajumissaarutigis­sallugu ilinniarfinnik nutaanik pilersitsinissap oqaluuserineqalinnginnerani misissueqqissaar­nerup inernerisa utaqqeqqaarneqarnissaat. Taakkua saniatigut Naalakkersuisut innersuussutigis­savaat ilinniartitaanerit arlallit takornariaqarnermut attuumassuteqartut maanna ilinniartitsissuti­gineqalereersut; tassalu Niuernermik Ilinniarfimmi Qaqortumiittumi EVU-mi takoriartitsinermik iliniartitaaneq, takornariaqarnermi pisortanut tullersortitut aqutsisussat ilinniartitaaneq, kiisalu pikkorissartitsinerpassuit allat ataasiakkaat sumiiffinni aaliangersimanngikkaluartuni ingerlanne­qartartut takornariartitsinerut iluani ilinniartitaaneq pillugu ingerlatseqatigiiffiup TAKUSS'-mik taaguutillip ingerlattagai,  soorlu assersuutigalugu aallarnisaanermik siunissami angallassisartus­sanut pikkorissartitsinerit aammalu minnerunngitsumik Inuussutissalerinermik Ilinniarfiup Narsamiittup neqeroorutai.

 

Takornariaqarnermut Ataatsimiititaliap aamma tikkuarpaa oqaatsitigut piginnaasat takornariaqar­nermik inuutissarsiuteqarnermut atatillugu pingaaruteqarnerat. Takornariat oqaasiisa piginnaasa­qarfiginissaannik piumasaqaateqaleriartorneq ikiorsiiviginiarlugu Naalakkersuisut sulissutigisi­mavaat Nunatsinni Oqaatsinik pikkorissarfiup Sisimiuni inissisimasup pilersinneqarnissaa.

 

Takornariaqarnermut Ataatsimiititaliap Naalakkersuisunut kaammattuutigaa Maniitsup eqqaani Apussuarni sisorariartarfissamik pilersitsiniarlutik sulinertik ingerlateqqissagaat. Tassunga atatillugu Naalakkersuisut malugeqqussavaat Apussuarni sisorariartarfiliorsinnaaneq pillugu aningaasat tungaasigut periarfissat qulaajarneqarnissaat siunertaralugu pilersitsisoqassappat salliutitaasinnaanissaq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat aamma Greenland Outdoors akornanni isumaqatigiissuteqarsimanerat. Salliutitaasinnaanissaq pillugu isumaqatigiissut taanna 1998-imi aprilimi naassaaq, taassuma kingornatigut salliutitaasinnaanissamik isumaqatigiissute­qarfiusup nalaani angusat Naalakkersuisut naliliiffigissavaat. Taakkua saniatigut Apussuit A/S-ip aammalu Greenland Tourism A/S-ip suleqatigiinnerisigut Apussuarni allatut iliorluni sisorariar­titsisarnissanut  periarfissat ineriartortinneqarnissaat suliniutigineqarpoq, Greenland Outdoorsi­mik isumaqatigiissut suliniutinik kinguneqassanngikkaluarpat.

 

Kiisalu Takornariartitsinermut Ataatsimiititaliap pingaartuutippaa nunatsinni kommunit tamaasa suleqatigalugit takornarianit ornigarneqarsinnaasut suunersut aamma sumiinnersut Greenland Tourism A/S'ip paasissutissiissutigissagai. Tassunga atatillugu Naalakkersuisut ilisimatitsissuti­gissavaat Greenland Tourism A/S-ip oktoberip qaammataata naaneraniit attaveqaqatigiinnermut pisortatut atorfik pilersimmagu, taassumalu isumagissavaa najukkani soqutigisaqaqatigiit assigiingitsut akornanni attaveqaqatigiittoqalernissaa tamatumuunalu Nunatsinni najugaqarfinni assigiingitsuni takornariartitsinerup ineriartortinneqarnerata patajaallisarneqarnissaa.

 

1998-imi aningaasanut inatsisissaq pillugit isumaqatigiinniarnerit naammasseqqammersut innersuussutigalugit, 1998-imi takornariaqarnermut tunngasunik nutaanik arlalinnik suliniuteqas­saaq. Ilaatigut taaneqarsinnaapput Leif Iluanaarajooq pillugu suliniutiginiakkat aammalu sanalukkanik nioqqutissiornermik ineriartortitsineq.

 

Taamaattumik aalajangerpunga ukioq manna naatinnagu Inatsisartut Takornariaqarnermut Ataatsimiititaliaannut saaffiginninniarlunga, 1998-imut pilersaarutit pillugit sukumiisumik ilisimatitsissuteqarnissaq siunertaralugu.

 

Naalakkersuisut ataatsimiititaliap isumaliutissiissutaanut qujapput aammalu suleqatigiinnerup ingerlateqqinnissaa qilanaaralugu.

 


Anders Andreassen, Siumup oqaaseqartua:

Siumumiit nuannaarutigalugu oqaatigissavarput maluginiaratsigu Inatsisartut Takornariaqarner­mut Ataatsimiititaliaata isumaliutissiissutaa naatsunnguugaluarluni imartuujummat. Ataatsimiiti­taliap nunatsinni Julemandeqarfiup ingerlaqqiinnarnissaanik ersarissumik isummerneranut Siumut sakkortuumik matumuuna apersuussuteqassaaq. Ilami tamanna inersinasunut minnerunn­gitsumillu meeqanut avammullu kiinnertarnitsinnut iluaqutaallunilu pingaaruteqarluinnarmat. Siumumiit takornariaqarnermut ineriartortitsineq qangaaniilli malinnaaffigaarput  aammalu malinnaaffigijuassallugu.

 

Nuannerpoq Ataatsimiititaliap periarfissanik assigiinngitsunik saqummiussuinera, soorlu takornariat amerliartuinnartut unnuiffigisinnaasaannik amerlanerusunik pisariaqartitsinerit il.il. Aammattaaq Siumumiit malinnaaffigilluinnarparput takornarissat, isaasalerlugu imminnut paarisut, tassa pinngortitarsuarmik nuannarisallit, nammineerlutik asimi angalaniartut amerliar­tuinnartut unnuiffissaasinnaasunik pisariaqartitsinerat. Naatsumik oqaatigalugu takornariat, isaasalerlugu tasiortariallit, hotelinik nuannarisallit kisiisa eqqarsaatiginagit.

 

Siumumiit Ataatsimiititaliaq sakkortuumik taperserumavarput Ataatsimiititaliap Naalakkersuisu­nut kaammattuutigimmagu Takornariaqartitsinermik Inuussutissasiutiqarnermut Ilinniarfimmi Tasiilami pilersitsisoqarsinnaaneranut misissuisoqarnissaanik. Nunatta sukkaqisumik ineriartor­nerata nassataasa ilagilluinnarpaat oqaatsitigut sukkasuumik ineriartorneq, tamassaavorlu takornariaqarnermi pinngitsoorsinnaanngisarput. Meeqqat inersimasunit ilikkajanerugamik nunani allamiut oqaasiinik imaalitsiaannaq ilikkartarput, taamaattumik Siumumiit Meeqqat Atuarfiini siusinnerusukkut nunani allamiut oqaasiinik ilinniartitsisoqartarnissaa siunniunneqas­sasoq Ataatsimiititaliatulli isumaqarfigaarput.

 

Aamma puigorneqassanngilaq takornarissat allat nunatsinnut tikittartut ilagimmatigit ukiuunera­ni tassa sisorarnermik nuannarisallit, timersornermi nuannarisallit, tamaakuninngalu isiginnaariat amerliartuinnartut. Naatsumik oqaatsigissagaanni takornariat nunatsinnut tikittartut sammisassa­tigut tamatigoortumik ukiuni kingullerni periarfisaqarlualernerat Siumumiit nuannaarutigaarput. Ilaatigut oqaatigissavarput takornariaqarnemik inuussutissarsiuteqarnerup aningaasalersorneqar­nerata ineriartortinneqarneratalu Siumumiit malinnaafigiuassagatsigu peqataafigiuassallugulu.

 

Taamatut naatsumik oqaaseqarluta Ataatsimiititaliap isumaliutissiissutaanut Siumumiit tamakkii­sumik taperserparput.

 

Finn Karlsen, Atassutip oqaaseqartua:

Atassummiit oqaatigissavarput nunatsinni takornariaqarnerup siuarsaavigineqarneranut soqoti­ginnilluta piumassuseqarlutalu suleqataanerput pimooruttuassagatsigu. Taamaattumik Takornari­aqarnermut Ataatsimiititaliap isumaliutissiissummini saqqummiussugai Atassummiit ilalerluas­savagut, imatullu isumaliutissiisst oqaaseqarfigissallugu.


 

Ataatsimiititaliap pingaartillugu nunatsinni juulimaaqarnerup ingerlaqqiinnarnissaata isuman­naarneqarnissaa oqaatigaat, tamanna Atassummiit isumaqatigaarput.

 

Ataatsimiititaliap isumaliutissiissummini pingaatillugu taavai ilinniartitaanikkut assigiinngitsuti­gullu pikkorissaariaatsit. Atassummiit pingaartittuarparput ilinniarluarsimasunik sulisoqarnissaq, taamaattumik takornariaqarnerup tungaatigut ingerlatsiniarnermi pingaartilluinnarparput ilinniarluarsimasunik sulisoqarnissaq, takornariaqarnermi nunatsinni inuutissarsiutit pingaarner­paat pingajuattut inissinniagaavoq. Aammattaaq oqaatigisariaqarparput piviusunngortittariaqar­torlu tamakkiisumik tassalu aturfinni anginerusuni soorlu GU- mi Niuernermik Ilinniarfinni il.il atuartut ilinniartullu aasaanerani takornarissanik angallassisutut atugaalernissaat, massakkummi sumi tamani takussaapput nunanit allanit nunatsinnut tikillutik takornarissanik angallassisuusar­tut, immaqa ilaatigut nunatta oqaluttuarsartaa annersumik ilisimasarfiginngikkaluarlugu. Tamakku sapinngingilluinnarpagut, uagut nammineq atuartuutivut ilinniartuutivullu atorlugit angallassisuutissallugit.

 

Ilinniartitaanermut tunngatillugu Narsami  Qaqortumilu takornarissanut tunngasunik ilinniarfe­qareerpoq, oqaatigisariaqarparput takornarissanik sulissussisutut ilinniartinneqarnerit Ammassa­limmi misilittagaqarfiusut patajaatsumik piorsarneqarnissaat ineriartortinneqarnissaat sakkortuu­mik taperseratsigu.

 

Ataatsimiititaliap naalakkersuisunut kaammattuutai KANUKOKA siunissamut pilersaarusiorner­mut peqataatinneqalernissaa Atassummiit taperserparput. Takornarissanut neqeroorutigineqarsin­naasutut taakkartorneqartuni Ataatsimiititaliap immikkut Apussuit taammagit tupiginngilarput, Apussuarnullu tunngatilligu naalakkersuisunut kaammattuutai tamakkiisumik taperserparput.

 

Atassummiit ataatsimiititaliaq taperserparput pingaartillugu taammagu, tassalu Kalaallit Nunaan­ni takornariartitseqatigiit nunarput tamakkiinersumik nittarsaanneqarnissaa kommunit suleqatiga­lugit. Soorlu Narsami aasaanerani sisorariartarfik, Narsaamik biilinik tikinneqarsinaaffaarilersoq, soorlu tamakku assigisaallu takornariartitseqatigiinnit alaatsinaannerusariaqarput.

 

Naggasiullugu Atassummiit naalakkersuisunut kaammattuutigissavarput periarfissiineq pitsaalu­artoq, tassalu takornarissanut unnuisarfiusinnaasunik sananiartunut tapiisitsisalerneq sapinngisa­mik ingerlatiinaqqullugu.

 

Taamatut oqaaseqarluta Takornariaqarnermut Ataatsimiititaliap isumalitissiissutaa ilassuteqarti­taalugu Atassummiit tussatissatut tiguarput.

 

Amalie Markussen, Inuit Ataqatigiit oqaaseqartuat:


Inuit Ataqatigiit soqutigilluinnarsimavaat takornariaqartitsinermut ineriartornera sukumiisumik malinnaaffigalugu aallutissallugu. Takornariaqarnermut Ataatsimiititaliap sukumiissumik isumaliutissiissutip suliarineqarnera isumaqatiittarnikkut ingerlattarsimavarput.

 

Inuit Ataqatigiit Diskobugtimi takornariaqartitsinermik sullissisunik paasiniaanitsinni malugini­arsimavarput ullummikut ajornartorsiutaasoq takornariaqarnermut inuusuttut sullsserusuttut soqutiginnittut amigaataanngikkaluarlutik inuiaat allat oqaasiinik, tassa tuluttut tyskisullu oqaatsit annikippallaamik piginnaanikiffiuneri tunngavigalugit kalaallit inuusuttut ajoraluartumik sullissisussatut tiguneqarnissaat aporfiusarsimasoq. Taamaattumik Inuit Ataqatigiit ataatsimiitita­liami saqqummiuttarsimavarput anguniarneqassasoq inuiaat allat oqaasii takornarissat amerla­nerit atugaat tassa tuluttut tyskisullu atuartitsisarneq ilinniartitsisarnerlu aallunneqarnerusariaqar­toq.

 

Inuit Ataqatigiit ullumikkut nalunngilarput Niuernermik Ilinniarfimmi Qaqortumiittumi EVU-mi takornariartitsinermut ilinniartitsineq aqqutigalugu ilinniartoqarsinnaasoq. Inuit Ataqatigiit isumaqarpugut takornariaqartitsinermik ilinniarneq eqaalisaaffigineqartariaqartoq kalaallit inersimasut soqutiginninnerat annertoreermat qanoq iliuuseqarnissaq maannakkumiit timitalerne­qartariaqarluni.

 

Soorlu meeqqt atuarfianni tuluttoortarneq ilaatigut siuartinneqarsinnaanera paasiarsimavoq, ukiumillu ataatsimik siuartinneqarsimalluni, taamaaliornikkut nunatsinni inuiaat allat oqaasii takornarissat atugaat eqaannersumik ilinniarneqarsinnaammata. Takornarissat oqaasiinik atuisitsilerulersinnaaneq periarfissanik allappassuarnik ammaassineruvoq. Sullissinerup saniati­gut soorlu isumaliutissiissummi eqqaaneqarsimasoq umiatsiaannarmik takornarissanik taxa-tut atorneqarsinnaaneri aammattaaq taamalilluni sukumiisumik atorneqareermata oqaatsititigut siuarsarneqarsinnaaneri eqqarsaatigineqarput, taamaalilluni kalaallit takornarissanik sullissisut siuarsarniarlugittaaq.

 

Taamaattumik Inuit Ataqatigiit naalakkersuisut kaammattorpai, takornariaqartitsinermik inuussutissarsiuteqarnermut ilinniarfimmik EVU-p saniatigut pilersitsisoqarsinnaanerata tamakkiisumik periarfissiuunneqarsinnaanera misorneqarsinnaaneralu, ilaatigut KANUKOKA suleqatigalugu upernaamut ataatsimiinnissamut Inuit Ataqatigiinniit piumasaraarput.

 

Inuit Aaqatigiit aamma isumaqarputtaat nunatsinni juulimaaqarfiup ingerlaqqiinnarnissaata isummannaarneqarnissaa pingaaruteqartoq, soorlu  meeqqar juulimaamut allagaasa akisarnissaat pingaaruteqarnertut inissinneqarlutik. Inuit Ataqatigiit ajuusaarutigaat Santa Claus of Greenland  Foundation juulimaaqarfik imminnut aningaasatigut kaaviiaartissinnanngimmat, sinerissamilu kommunit allat juulimaaqarfiup inississinnaaneranut perariffissiuunneqarsimannginera tikkuaru­sullugu.

 


Inuit Ataqatigiit takornariaqartitsinermut isumaliutissiissut naatsunnguungaluamik itisilerpaa isumaqarattami inuiaat allat oqaasii ilinniarnissai aallauteqqittariaqartoq, taamaalinikkut sullissineq eqaaalisarniarlugu kalaallillu inersimasut takornariaqartisinermik sulisserusuttut periarfissiunniarlugittaaq.

 

Taamatut oqaaseqarluta Iniut Ataqatigiinniit Takornariaqartitsinermut Ataatsimiititaliap isuma­liutissiissutaa tapersersorparput.

 

Bjarne Kreutzmann, Akulliit Partiiat:

Akulliit Partiianni isulaliutissiissut soqutigalugu atuarsimavara, isumaliutissiissut tusaatissatut tigusinnaavara, imatut oqaaseqarfigalugu.

 

Julemandimut tunngasoq aamma Greenland Torurism-mut  tunngasumik: Juullip unuata avammut tuniniarneranik tassa nittarsaanneanik suliap ingerlaqqinnissaanut isumaqataavugut,  taamaattoq kaammattuutigissavarput suliap taaassum takornaiaqarnerup ineriartotsinneranut ataqatigiissaarneqarnissaa, taamaalilluni suliat taakku arlariit avammut tuniniarneqarnerminni imminnut ikorfartoqatigiissinnaaniassammata.

 

Kalaallit Nunaanni takornariaqrnerup ineriartortinnerani pingaarnertigut anguniagaq, taanna  pillugu Akulliit Partiianniit piffissaq iluatsillugu oqaatigeqqinniarparput nunatsinnut takornariar­titsinerup ineriartortinnerani aallaaviusoq pingaarneq tassaasariaqartoq takornariat ataasiakkaat ullumikkornit annerusumik pissarsiviusarnissaat. Akulliit Partiianni isumaqarpugut aqqutissaq tassaasoq aallaqqaammut takornariarpassuit pinnagit takornariat ataasiakkaat aningaasatigut annertunerusumik isertitsiffiusinnaanerisa anguniarnissaa.Tamatumani patsisigaarput nalunngin­natsigu ukiup ilaani takornariaqarnerup annertuseruttorfiani takornariat aamma asiartut unnuiffi­gisinnaasaat ullumikkut amigaatigineqartut, aamma takornariat ataasiakkaat aningaasannaffiu­nerunissaat anguniassagutsigut tamanna inuutissarsiummut tassunga aningaasaliinissamut kajungernerulersitsissaaq.

 

Ilinniartitaaneq: Tassunga tunngasumik oqassaagut kisanni tassa takornariat aningaasalissuit siunertaringaanni nunatsinnut takornarianut neqeroorutigisinnaasatta pitsaassusissaat annertuu­mik piumasaqaataasussaavoq, taamaattumik isumaqatigilluinnarparput inunnit takornariartitsine­mik suliaqartunik ukiuni aggersuni ilinniartitsinissaq. Pingaartumik oqaatsitigut pikkorissaanis­saq anguniartariaqarparput, aammattaarli pingaartittariaqarparput takornariat nunatsinnukartut kulturikkut tunuliaqutaannut ilisimasaqarnissaq. Takornariat kulturikkut tunuliaqutaannik paasinninnikkut aatsaat angusinnaavarput takornariat sullinneqarnernerup tungaatigut pakatsi­sinnginnissaat.

 


Immikkut ittunik aaqqissuussinerit: Akulliit Partiianni maluginiarparput Sisimiuni Arctic Cirkel Race nunarsuarmi nunani tamalaanit soqutigineqarlualersimasoq. Isumaqarougut immikkut ittumik aaqqissuussinerit taamaattut ineriartortinnerat angusaqarfiulluarsinnaasoq, taamaattoq Akullit Partiiannit kaammatuutiginiarparput immikkut ittumik aaqqissuussinerit tamaattuut piviusunngortinneqannginnerini 100%-mik pitsaassuseqarnissaasa qulakkersimaneqarnissaat, taamaanngippat takornariartitsinermik sulialinnik tatigineqarunnaassagatta.

 

Suliniutigut sunniuteqarluarnersut qanoq nalilersinnaavagut?

Inatsisartuttakornariartitsinerup ineriartortinnissaanut ukiuni kingullerpaani amerlaqisunik aningasaliisimapput. Sakkortuumik kaammattuutigissavarput Greenland Tourism -ip qulakkiisa­gaa suliniutitta qanoq sunniuteqartiginerisa nalilernissaannut periarfissinneqarnissarput, tassata­kornariat qanoq amerliartortiginerannik, takornariartitsinermik isertitat qanoq amerliartortigi­nerannik il.il uatsinnut nalunaaruteqartarnermigut, taamaalilluta inersuarmi maani uppernarsaa­tissaqarsinnaaniassagatta suliniutigut iluaqutaasimanersut.

 

Suut avammut nittarsaanneqassappat?

Akullit pArtianni isumaqarpugut mittarfissanik sanaartukkat takornariartitsinerup ineriartornis­saanut annertuumik pingaaruteqartussaasut, kisianni sianigisariaqarparput pigeriikkatta kisimik ukkatarivallaarsaarnaveersaarnissaat, aamma nunatta alianaatsup takornariarfittut avammut nittarsaannerani eqqarsaatigisariaqarparput suut tunineqarsinnaanersut. Aammattaaq sianigisaria­qarparput neriorsuutitta eqqortinnissaat. Akulliit pArtiianni isumaqarpugut tamanna suut tamaasa sakkugalugit nunatta avammut nittarsaannerani pingaaruteqarnerusoq. Kissaatigineruarput nunap immikkoortuisa ilaata avammut nittarsaatinnginnerani immikkoortup pineqartup neqeroorutigi­sinnaasasa minnerpaaffissaanik piumsaqaateqarnissaq.

 

Neqeroorutigisinnaasat pitsaassusiat naammaginaanngippat taava Greenland Tourism-ip sulissutigisariaqarpaa immikkoortortaqarfimmi pineqartut neqeroorutigisinnaasat pitsaassusiisa qaffassarnisaaat.Takornariartitsinerup ineriartortinnissaanik sulinitsinni taanna maannakkornit pingaarnerutittariaqaripput isumaqarpugut.

 

Taama oqaaseqarlunga Akullit Partiiani isumaliutisiissut tusaatissatut tiguara.

 

Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit:

Inatsisartut takornariaqarnermit Ataatsimiititaliaata isumaliutissiissuteqarnermi kaammatuutaasa ilai aammalu naalakkersuisup akissuteqaataa akuersaarlugu Kattusseqatigiinniit tussatissatut tiguakka.

 

Ataatsimiititaliaq Kattusseqatigiinniit tamakkiisumik isumaqatigaara, tassa juulimanneqarfiup  ingerlaeeiinarnissaata isumannaarneqarnissaa aammalu meeqqat atuarfianni inuiaat allat oqaasii ilinniarartitsissutigineqartarnerat piaarnersumik ingerlanneqartarnissaa oqaatigimmagu.

 


Takornariartitsinermut tunngatillugu naalakkersuisut akissuteqaamminni saqqummiussai tamakkiisumik isumaqatigaakka, tassa ilinniartitsinermut tunngatillugu maannakkut ingerlanne­qareersut ineriartortinneqartullu nalilersuinermut tunngavileeqataanissaat pisariaqarpoq aammalu suliariaqqinnissami aallaaviusariaqarlutik.

 

Takornariaqarnermut tunngatillugu pinngitsoorneqarsinnaangilaq kommunit assigiinngitsut suleqatigineqarnissaat, taamaattumik ataatsimiititaliap kaammatuuta, tassalu siunissami piler­saarusiornermut il.il. KANUKOKA-p peqataatinneqarnissaa pisariaqartuassammat.

 

Taamatut naatsumik oqaaseqarlunga isumaliutissiisuut tusaatissatut tiguara.

 

Peter Grĝnvold Samuelsen, Takornariaqarnermut, Angallannermut, Niuernermut Attaveqaate­qarnermullu Naalakkersuisoq:

Qujarusuppunga partiit oqaasiinut ataatsimiititaliamull. Partiininngaanniit oqaaserineqartut pisariaqarpoq oqaaseqarfigilaassallugit, tassa naalakkersuisuniit aamma Takornariarttitsinermut Ataatsimiititaliaq ilisimatissimavarput matuma ataatsimiinerup ingerlanerani takornariartitsi­nerup iluani ilinniartitaanerat pikkorissartitsinerillu maannakkut ingerlanneqareersut aamma tassani naammassineqartarsimasut ikittuinnanngimmata, malugineqartariaqarmatalu oqaatigi­laarusuppakka.

 

Narsami INUILI-mi tassa inuussutissalerinermik ilinniarfimmi ingerlanneqartarsimasut ikiortitut ukioq siulleq ukiullu aappaani ilinniartarsimasut manna tikillugu naammassisismasut 410-put. Nerisassiortut 58-it naammassisimapput, igasut qulit naammassisimapput, saqisut arfinillit, receptionistit tassa akunnittarfinni saaffiginnittarfinni sulisut marluk, maannakkullu ingerlasut taakkua tamaasa oqaatigisakka eqqarsaatigalugit 200 sinneqarput, taamaattumik taassuma tungaatigut aamma suliat ingerlareersut annertupput.

 

Taavalu aamma oqaatsit eqqarsaatigalugit. pingaartumik Inuit Ataqatigiit oqaluttuanit noqqaas­sutigineqarput, tassani aamma siullermik oqaatsit ilinniarfiliorpugut, meeqqat atuartut atuarfinni ilinniarfinnilumi allani ingerlaqqiffiusuni tamani tuluttut oqaatsit toqqarsiinaasarlugilluunniit pinngitsooratik ilinniartartussaavaat, aammalu taamaappoq. Maanakkut ukiumut meeqqat imaluunniit inuusuttuaqqat 200 qallunaat nunaanni efterskolemiitippagut, aammaa taakkua pinngitsooratik tuluit tyskillu oqaasii ilaatigut aamma ilinniarpaat.

 

Inuusuttorpaalussuit aamma AFS aqqutigalugu nunanut allanut ukiiartortarput nunatsinninngaan­niit, tassanilu aamma periarfissaqartarput annertuumik nunami tikitaminni oqaatsit atorneqartut ilinniarnissaannut. Taamaappoq aamma minnerunngitsumik maani nunatsinni GU- mi ilinniar­fiugut pingasuusut aqqutigalugit allamiut oqaasiinik ilinniarnissamut tassani periarfissaqarluarlu­ni.

 


Taasuma saniatigut aajuna aamma inuusuttortatta inuusuttuarartatta, inersimasummi allaat periarfissaat ammareerpoq, tassalu unnukkut atuartitsineq. Unnukkut atuartitsinermi illoqarfinni tamangajanni periarfissaqarpoq. Ilinniartitsiust nassaassaareerput amerlassustit taakkua naam­massisinnaagaanni inuit arfineq pingasut unnukkut atuartitsinermi ammaaffigineqarsinnaapput, taamalillunilu aamma nammineq toqqakkat tuluit, tyskit, franskit allamiullu oqaasii aamma ilinniarneqarsinnaallutik.

 

Taamaattumik taakku oqaatigisama saniatigut periarfissaareersut saniatigut taornariartitsinerup iluani pikkorissartitsisarfik TAAKUSS' taamatut taaguutilik aqunneqartorlu pisortaqarfinnit arlalinnit ilaasortaaffigineqartumik, taanna ingerlassaqarpoq ukioq manna tuluit oqaasiinik annertusisamik pikkorissartitsivoq qimussiussisartunik, tassa intensiv engelsk. Saaffiginnittarfin­ni sulisunut pikkorissartitsinerit, taavalu allat tuluit tyskillu oqaasinik pikkorissartitsinerit aamma ingerlanneqarlutik. Takornariartitsinerup tungaatigut sulinermik nalinginnaasumik introduktions­kursusit, angallassisartut (guedit) aamma pikkorissartinneqarneri - taavalu aallarnisaasut ivĉrksĉtterit aamma kursusertinneqarneri  arlallit ingerlanneqarput. Taamaattumik tamakkor­parujussuit soorunami naamagineqarsinnaapput imalunniit suli annertusarneqarsinnaapput. Una oqaatiginiaannarpara, massakkut ujartorneqartut ilaatigut annertujaaqqisumik ingerlanneqareer­mata, sumiiffinni ataasiakkaani pikkorissartitsinerit  aqqutigalugit ingerlanneqartarlutik.

 

Taakku oqaatigeriarlugit Akulliit Partiianinngaanniit oqaaserineqartut, Bjarne Kreutzmann-ip anitai nuannaraakka, torraagaakka. Ilaatigut taana oqaatigineqartoq Arctic Circle Race, Sisimiut Kangerlussuullu akornanni ukioq manna upernaaq manna misilinneqartoq, annertuumillu iluattitsiffiusutut oqaatigisariaqartoq aammalu 1998-imi suli annertusillugu ingerlanniarneqartoq. Taamaattut pisartut amerliartortillugit nunatta pitsaasumik isigineqarnera annertusiartussaaq, takornariartitsiffittullu pitsaasutut aamma ilisarineqaleriartussalluni.

 

1998-imi upernaakkut aamma pilersaarutigineqartoq tassaavoq Uummannap sulluani nunarsuaq tamakkerlugu unammersuartitsinissaq, sikumi golf- ernermik. Taamaattut isumassarsiat ingerlan­niakkallu namminersortut namminneq ingerlassaat amerliartortillugit tassa isumaqarpunga, takornariartitsinerup nalinginnaaleriartornera aammalu uagut nunatsinniittut akunnitsinni akuerinnikkiartulernitsinnut aqqutissiuussisut mikinngitsut.

 


Ilumoorpoq taanna inuutissarsiut aamma malinnaaffigeqqissaartariaqarparput. Soorlu Bjarne Kreutzmann-i oqartoq. Tapersersorusupparput aningaasaliiffigerusupparput. Soorlu akunnittarfi­liortiternernut tapiissuteqartarfiliorsimavugut. Aallarnisaaniartunut tapiissuteqartarfiliorsimavu­gut, angallannikkut annertuumik piorsaavugut. Malinnaaffigisassarpulli aajuna aamma, ilumut aningaasarsiorfiginera aningaaliissutitsinnut siunissaq aamma eqqarsaatigalugu naapertuunner­put. Taamaattumillu aamma imarpik qulaallugu timmisartornermi ilaasut kikkuuneri tassani paasisimaqqissaartariaqarparput. Takornariaappat - ullut qassit maanniissappat? Sumukarpat, sunik niuersimappat? Aningaat qanoq angitigisut maannga ilisimavaat? Aamma akunnittarfinni unnuisarfinnilu allani naatsorsuutit, statistikkit, taakkua pisariaqartippavut. Taamaattumillu aamma ukiormanna aallarniutaasumik suliap taassuma naatsorsueqqissaartarfik suleqatigalugu naamassiniarneqarnera aallartippoq. Aammalu aningaasanut inatsisip suliarineqarneranut atatillugu aamma oqallinnermi tikissimavara takornariartitsineq pillugu ilinniartitaanerit upernaammut maanga nassuiaatigeriarlugit, ukiakkut takornariartitsinerup aningaasaqarnera taana immikkut nassuiaatiginiarlugu. Imaluunniit takornariartitsinerup nunatsinnut aningaasati­gut qanoq sunniuteqartarnera qanorlu iliorutta sunniuteqarsinnaanera, taana 1998-imi ukiakkut nassuiaatigissallugu. Taamaappoq Bjarne-p taanna oqaatigimmagu, tassunga atatillugu, oqaati­gaara eqqarsaatigigatsigu taamatut.

 

Taamatut oqaaseqarlunga qujassutigiinnassara takornariartitsinermi ataatsimiittititaliap isuma­liuutissiissummini innersuussutai eqqarsaatigeqqissagatsigit, partiinit tapersiissutit ilanngullugit. Naggaterpallaavatullu oqaatigissallugit tassa, novemberip naalernerani eqqarsaatigigakku takornariartitsinermut ataatsimiititaliaq qaaqqussallugu, tassani takornariartitsisartut peqatigalu­git 1998-mi pilersaarutit assigiinngitsut sukumiisumik nassuiaatiginiarlugit aammalu takornariat nunanit allaninngaanniit ornigutilernerminniilli suut aqqusaagassarisarneraat nunatsinnilu angallannikkullu pissutsit eqqarsaatigalugit suut aqqusaagassarisarneraat, ilanngullugit ilisimatit­sissuteqassalluta.

 

Konrad Steenholdt, Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq:

Naalakkersuisunut ilaasortap saqqummiussaani ilanngunnianngikkaluarlunga, kisianni oqaluttut ilaatigut oqaaserisisimasaat pillugit, sinerissaminngaanniit paasitinneqarama paasinnikkusuttu­nik, ilumut meeqqat atuarfianni tuluttoortarneq klassimik ataatsimik siuartinneqarsimanersoq, sumi qangalu? Taava allatut ajornartumik paatsoorneqaleqqunagu oqaatigilaarlara, misileraanerit Nanortalimmi ingerlanneqarsimapput 6. klassimi aallartillugit, taakkua ingerlapput. Kisianni misileraanernut tunnganngitsunik allatigut nassaassaqanngilagut, tuluttoortarnerup 7. klassiminn­gaanniit 6. klassimut siuartissimaneranik.

 

Taakkua tunngavigalugit aalajangerniartussaavugut, misileraanerit naamassippata. Kisianni tassunga ilanngullugu oqaatigilaarlara, soorunami ullumikkut inatsisit iluani kommunimiit kommunimut namminneq periarfissaqarput tuluttut oqaatsit klassini siusinnerusuni ilinniarnerisa  aallartinneqarnissaat aalajangersassallugu. Taanna erseqqissaatigilaaginnarpara paatsuungasoqa­leqqunagu, tassa ullumikkut nunatsinni meeqqat atuarfianni tuluttoortarneq 7. klassiminngaanniit allartittarpoq. Sinneri Peter Gr. Samuelsen-ip eqqorluinnartumik oqaluttuarereermagit pisaria­qanngilaq taakkua uterfigeqqissallugit.

 

Ruth Heilmann, Ataatsimiititaliap siulittaasua, Siumut:


Ataatsimiittitaliaq sinnerlugu isumaliuutissiissutitta ilassilluarneqarnera aamma uanga qujassuti­gissavara aammalu minnerunngitsumik takornariaqarnermi Naalakkersuisup akissutaa inussiar­nersoq aamma qujassutigissallugu. Aap malinnarpoq soorunalimi tamatta soqutigaarput takor­nariartitsinerup pimoorutamik inuutissarsiutitut aamma attassinnaassatsitut siunissami ingerlasin­naanissaanut suliniutit annertusarneqarnissaat, aamma tamanna partiit tamarmik oqaaseqarner­minni taanna oqaatigigaat malunnarpoq aammalu isumaliuutissiissutip avataatigut allanik aamma isummersuutissanik saqqummiutaqarlutik. Tamakku ataatsimiititaliaminngaanniit qujassutigissa­vakka.

 

Aammalu pingaartumik oqaatsit eqqarsaatigalugit ataatsimiititaliap annertuumik oqallittareerluni  aamma kaammattuutigerusussimavaa, ukiumik ataatsimik sioqqutsisumik imaluunniit siuartitsi­sumik oqaatsit tuluttuut immaqalu aamma siusinnerusukkut tyskit oqaasiinik ilinniartitsisarnerup siuartinneqarnissaa taana kaammattuutiginiarlugu. Kissaatigalugu 6. klassiminngaanniit tamar­mik  nunatsinni aallartittalernissaat. Aammalu malunnarpoq uani oqallittarnitsinni, takornariaqar­titsineq annertuumik ataqatigiissaaraluni suliarineqartariaqartoq, tassami kalluussimasarpassui takornariartitsinerup iluaniipput angallanneq, eqqumiitsuliorneq, peqatigiiffiit, katersugaassiviit, kulturi, kalaallit nerisassaataat aammalu minnerunngitsumik inuit inussiarnersut nunatsinni takornarissanut annertoorujussuarmik isumalimmik qiviartarnissaat aamma taana pingaartinne­qartariaqarpoq.

 

Taamaattumik takornariaqarneq inuutissarsiutaavoq nutaaq, tassami nutaajusoq, aammalu suliassaavoq pissanganartoq, pingaartumillu aamma inuusuttunit peqataaffigissallugu aamma kajungerineqartoq. Taamaattumik taamatut inuusuttut kajungernerat suli annerusunngortinniarlu­gu  imaluunniit piviusunngortinniarlugu tassa pikkorissarnernik annertuunik peqataatinneqaler­nissaat taana annertuumik ataatsimiititaliami eqqartorsimavarput pingaartillugu.

 

Aammalu  minnerunngitsumik maannakkut Greenland Tourism-ip saqqumilaarnerulluni immaqalu aamma ilinniutinik oqaatitigut kajungernarnerusunik aaqqissuussilluni saqqumilaartit­sinerunissaa  taana pingaartissimavarput. Uani soorunami aftenskolit allallu eqqaaneqarsinnaap­put ilinniarfiusinnaasut aammalu eqqaaneqarluni taamatut aftenskolini immaqa takornariartitsi­nermut sammivallaangitsunik oqaatsit ilinniartarneq, atortussatigut immaqa tassuunatigut aamma ikiorsiissuteqartariaqarpugut kultureqarnermi atuartitaanermilu. Tassami taamatut ilaaqqukkalu­arluni immaqa nikingasoorlutik aggeqqittanngitsut amerlasoorujussuusarmata, tassani takornaria­qarnermi oqaatsit ulluinnarni atugaanerusunik kajungernartumik ilinniartitsinerit annertusineqar­nissaat taana isumaqarpunga aamma pisariaqartumik massakkut misissuiffigineqarlunilu piviusunngortinneqartariaqartoq. Ilumut taamatut kajungernartumik oqaatsinik ilinniarneq aamma aftenskolimi ingerlanneqarnersoq.

 

Tassa Naalakkersuisut akissutaannut qujaqqissaanga aammalu taamatut aggersaanera ilassillu­arusussavarput. Apeqqutaaginnarporaasiit piffissaq massakkut novemberip naalernera aamma qanillereermat. Neriuppunga ataatsimiititaliami taana eqqartulaarumaaripput. Qujanarujussuaq.

 

Bjarne Kreutzmann, Akulliit Partiiat:


Qujanaq. Oqaaserisannut Naalakkersuisup akissutai qujassutigaakka, taamatut soqutigineqarneri aamma paasillugit nuannerpoq. Unali akineqanngitsutut issorisara soqutigigaluarlugulu qanoq isumaqarfigineqarnera, paaserusunnaraluaqaaq. Tassa ilaatigut oqarpunga Akulliit Partiianni isumaqarpugut aqqutissaq tassaasoq, aallaqqaammut pinnagit takornariat ataasiakkaat aningaasa­tigut annertunerusumik isertitsiffiusinnaanerisa anguniarnissaa, tamatumani patsisigaarput ukiup ilaani takornariarnerup annertuseruttorfiani, takornariat aamma asiartut unnuiffigisinnaasaat  ullumikkut aamma amigaatigineqartut. Aamma takornariat ataasiakkaat aningaasannaffigineru­nissaat angusinnaagutsigu tamanna inuussutissarsiummut tassunga aningaasaliinissamut kajungernerulersitsisinnaassammat. Taanna oqaluuserisamut allamut tunngatillugu aamma taanikuugakku, annerusumillu oqaaseqarfigineqarnani. Taanna qanoq isumaqarfigineqarnersoq paaserusunnarpoq.

 

Aappassaanik Naalakkersuisup Konrad Steenholdt-ip misiligummik 6. klassimi tuluttoortitsisar­neq pillugu nalunaarutaanut aamma oqaaseqalaarniarpunga. Atuarfimmut atatsimoortitsisarner­mut tunngatillugu oqallinnitsinni taana soqutigalugu sassartissimavara, tassungalu atatillugu oqaatigalugu, taanna assut soqutiginartoq. Nalunaarusiaq tassunga tunngasoq suli inaarneqarsin­naasimanngitsoq manna tikillugu. Soqutiginaqimmat taamanikkut ujartorsimavara pineqarsin­naanersoq, taanalu nangillugu aamma apeqqutigilaaginnassavara taana naamassippat nalunaaru­siaq, tassa 6. klassimi tuluttoortitsisarnermut misiliiffiusimasumi qinnutiginarusunnaraluartoq, taana assut soqutiginarmat.

 

Peter Grĝnvold Samuelsen, Takornariaqarnermut Niuernermullu Naalakkersuisoq:

Naatsunnguamik Bjarne Kreutzmann, takornariat suut aallaaviunersut, taana pillugu oqaaseqarfi­gilaassavara. Tassa siullermik takornariartitsinermi tunaartarisimasavut 1992-imi suliarineqarsi­mapput, taassuma tulliatigut 1996-imi Naalakkersuisut nassuiaateqareernerisigut, takornariartitsi­nikkut politikki Inatsisartuni akuersaarneqartoq tunngavigalugu massakkut Greenland Tourism-i sulisinneqarpoq. Neriuppunga tunaartaq akulikippallaartumik allanngortinneqaqattaarneqassann­gitsoq. Kisianni taakkunannga pineqartunut, tassa oqaatsigilluaannarlugu Ĝko Turisme, pisuttu­artut takornariat asimut, taakku arlalitsigut annertuumik ingerlatsivioreerput, soorlu Tasiilap eqqaani  Ailisimasassarsiortutut@ angalasartut takornariat taakku ingerlanneqarput.

 

Taavalu aamma maannakkut Takornariartitsinermut Pisortaqarfik, Avatangiisinut Pisortaqarfik peqatigalugu, ĝko-turisme qanoq paasineqassanersoq qanorlu sutigut aqqutissiuuneqarsinnaaner­soq, nunani tamani misilittakkat ilaatigut qissimillattaarlugit ilusilerniarneqarpoq. Taassuma saniatigut unnuisarfiit asimi allanilu piorsaaffigineqarput, Sisimiut Kangerluussuullu akornanni. Illuaqqiorneq, qajartoriartortarfiit, pisuttuariartortarfiit piorsarneqarput. Aammalu taakkua aningaasaateqarfeerannguit marluk eqqaallattaakkakka aqqutigalugit, soorlu akunnittarfiliortiter­nermut aningaasaateqarfik massakkut 30-ngajannik qinnuteqaatinik tigummiaqarpoq. Taakkulu akunnittarfiuginnaanngillat tamarmik, kisianni vandrehjem-it allallu, taassumalu saniatigut aamma aningaasaateqarfeeraq aallarnisaataasunut atorneqartoq, tassani qinnuteqaatit arlallit aamma ipput illuaqqanik asimi sanaartugassanik imaqartut.

 


Ataatsimiinnermik aqutsisoq:

Taamaalilluni immikkoortoq 66-i, Takornariartitsinermut Ataatsimiititaliap isumaliuutissiissutaa  naamassivoq.

 

Oqaluuserisaq naammassivoq.