Kalaallit Nunaanni Inatsisartut

Ataatsimiinnerit

Tilbage Næste

Ukiaq 1998

Ataatsimiinnermi oqaluuserisat:

Immikkoortoq

98EM/01.25.01-1
Ataatsimiinnerup ammarneqarnera.
(Sivisunerpaamik Inatsisartunut ilaasortaasoq)
Inatsisartut Siulittaasoqarfiat

 98EM/01.25.01-1A
Inatsisartut Siulittaasussaannik qinersineq.
(Sivisunerpaamik Inatsisartunut ilaasortaasoq)

 
98EM/01.25.01-1B
Inatsisartut Siulittaasuata tullianik siullermik, aappaannik, pingajuannik
sisamannillu qinersineq.


98EM/01.25.01-2
Oqaluuserisassat pillugit nassuiaat.
(Siulittaasoqarfik)
Ammaanersiorluni oqallinneq.
Inatsisartut Siulittaasoqarfiat

98EM/01.25.01-3
Tullianik katersuunnissap qaqugu pinissaata aalajangerneqarnera.
(Siulittaasoqarfik)
Inatsisartut Siulittaasoqarfiat

98EM/01.25.01-4
Ataatsimiititalianut sinniisoqarfinnullu qinersineq.
(Ataatsimiinneq matoqqasoq)
Inatsisartut Siulittaasoqarfiat

98EM/01.25.01-5
Nunat Avannarliit Siunnersuisoqatigiiffiat pillugu nassuiaat.

98EM/01.25.01-6
Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiat pillugu nassuiaat.

 98EM/01.25.01-7
Kalaallit Nunaanni Inatsisartunut qinersineq pillugu Inatsisartut inatsisaata
allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaannut siunnersuut.
(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

 98EM/01.25.01-8
Kalaallit Nunaata nunap immikkoortuinut kommuneqarfinnullu
aggorneqarnera pillugu Inatsisartut inatsisissaannut siunnersuut.
(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

 98EM/01.25.01-9
Aningaasaateqarfiit peqatigiiffiillu ilaat aalajangersimasut pillugit inatsisip
kiisalu aningaasaateqarfiit inuussutissarsiummik ingerlataqartut pillugit
inatsisip Kalaallit Nunaanni atortussanngortinneqarnissaannik
peqqussutissat marluk pillugit Namminersornerullutik Oqartussat
oqaaseqaataat.
(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

 98EM/01.25.01-10
Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut nassuiaat.
(Naalakkersuisut Siulittaasuat aamma Inatsisartunut ilaasortaq
Ruth
Heilmann)
Naalakkersuisut Siulittaasuat
 

98EM/01.25.01-11
Eqqartuussiveqarnermi Aqutsisoqarfik pillugu inatsisip Savalimmiunut
Kalaakalaallit Nunaannullu atortuulerneqarnissaa pillugu
peqqussutissatut missingiummut aamma aningaasatigut ajutoorneq
pillugu inatsisip allannguutissaatut aamma Kalaallit Nunaanni
naalagaaffiup tjenestemandii pillugit inatsisip allannguutissaatut
missingiutit pillugit Namminersornerullutik Oqartussat
oqaaseqaatissaannut siunnersuut.
Naalakkersuisut Siulittaasuat

 98EM/01.25.01-12
Nunanut allanut tunngasutigut ingerlatsineq pillugu nassuiaat.
(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

98EM/01.25.01-13
Kalaallit Nunaanni atortussiassat aatsitassanit pisut pillugit suliniutit
isumagine qarnissaannut ingerlatseqatigiiffik pillugu Inatsisartut
inatsisaata allanngortinne qarneranik Inatsisartut inatsissaannut
siunnersuut.
(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

 98EM/01.25.01-14
kalaallit Nunaanni atortussiassat aatsitassanit pisut pillugit suliniutit
isumagineqarnissaannut ingerlatseqatigiiffik pillugu inatsisip
allanngortinneqarneranik inatsisissatut siunnersuummut
Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaataat.
Naalakkersuisut Siulittaasuat

 98EM/01.25.01-15
1999-imut Inatsisartut aningaasanut inatsisissaannut siunnersuut.
(Maliinannguaq Markussen Mølgaard, Aningaasaqarnermut
Ataatsimiititaliap siulittaasua aamma Aningaasaqarnermut
Ineqarnermullu Naalakkersuisoq)
Pingajussaanneerneqarnera.

 98EM/01.25.01-16
1998-imut Inatsisartut ilassutitut aningaasaliissutinut inatsisissaasa
aappaannut siunnersuut.
(Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap siulittaasua aamma
Aningaasaqarnermut Ineqarnermullu Naalakkersuisoq)
Aappassaanneerneqarnera, nanginnera.

 98EM/01.25.01-17
Inissianik atttartorneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata
allanngortinneqarnerannik Inatsisartut peqqussutissaannut siunnersuut.
(Aningaasaqarnermut Ineqarnermullu Naalakkersuisoq)
 

98EM/01.25.01-18
Inissiaatileqatigiiffimmik pilersitsineq pillugu Inatsisartut peqqussutaata
allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaannut siunnersuut.
(Aningaasaqarnermut Ineqarnermullu Naalakkersuisoq)

98EM/01.25.01-19
Inissialiornermut tapersiissuteqarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata
allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaannut siunnersuut.
(Aningaasaqarnermut Ineqarnermullu Naalakkersuisoq)

98EM/01.25.01-20
Illuliortiternermut aningaasalersuineq pillugu Inatsisartut
peqqussutissaannut siunnersuut.
(Aningaasaqarnermut Ineqarnermullu Naalakkersuisoq)

98EM/01.25.01-21
Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata
allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaannut siunnersuut.
(Aningaasaqarnermut Ineqarnermullu Naalakkersuisoq)
Pingajussaanneerneqarnera.

98EM/01.25.01-22
Nioqqutissanik eqqussuinermi akitsuutit pillugit Inatsisartut inatsisaata
allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaannut siunnersuut.
(Aningaasaqarnermut Ineqarnermullu Naalakkersuisoq)
Pingajussaanneerneqarnera.

98EM/01.25.01-23
Raajanut akitsuutit pillugit Inatsisartut inatsisaata
allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaannut siunnersuut.
(Aningaasaqarnermut Ineqarnermullu Naalakkersuisoq)
Pingajussaanneerneqarnera.

98EM/01.25.01-24
Pisortani atorfinitsitseriaatsit pillugit nassuiaat
(Aningaasaqarnermut Ineqarnermullu Naalakkersuisoq)

98EM/01.25.01-25
Takornariaqarneq pillugu nassuiaat.
(Takornariaqarnermut, Angallannermut, Niuernermut Atassuteqaatinullu
Naalakkersuisoq)

98EM/01.25.01-26
Angallanneq pillugu nassuiaat.
(Takornariaqarnermut, Angallannermut, Niuernermut Atassuteqaatinullu
Naalakkersuisoq)

98EM/01.25.01-27
WTO pillugu nassuiaat.
(Takornariaqarnermut, Angallannermut, Niuernermut Atassuteqaatinullu
Naalakkersuisoq)

98EM/01.25.01-28
Inatsisit atuisartunut tunngasut pillugit nassuiaat.
(Takornariaqarnermut, Angallannermut, Niuernermut Atassuteqaatinullu
Naalakkersuisoq)

98EM/01.25.01-29
Tupa avatangiisinillu tupatorfiunngitsunik isumannaarineq, kiisalu tupanik
nioq qutissiat nalunaaqutserneqartarneri pillugit Inatsisatut
peqqussutaata nr. 5 ulloq 3. november 1994-imeersup
allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaannut siunnersuut.
(Peqqinnissamut Naalakkersuisoq)

98EM/01.25.01-30
Røntgenip qinngornerisa atorneqarneri pillugit inatsisip Kalaallit
Nunaannut atortussanngortinneqarnissaanut peqqussutissamut
Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaataat.
(Peqqinnissamut Naalakkersuisoq)

98EM/01.25.01-31
Qimmit uumasullu illersorneqarnissaat pillugu Kalaallit Nunaannut
inatsisissamut
siunnersuummut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaataat.
(Avatangiisinut Pinngortitamullu Naalakkersuisoq)

 98EM/01.25.01-32
Qimmeqarneq qitsuuteqarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisissaannut
siunnersuut.
(Avatangiisinut Pinngortitamullu Naalakkersuisoq)
Pingajussaanneerneqarnera.

98EM/01.25.01-33
Katersugaasiveqarneq pillugu Inatsisartut peqqussutissaannut
siunnersuut.
( Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut Ilageeqarnermullu
Naalakkersuisoq)
Pingajussaanneerneqarnera.

 98EM/01.25.01-34
Allagaateqarfeqarneq pillugu Inatsisartut peqqussutissaannut
siunnersuut.
(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)
Pingajussaanneerneqarnera.

 98EM/01.25.01-35
Ilagiinni atorfinitsitsinerit pillugit Inatsisartut peqqussutissaannut
siunnersuut.
(Kultureqarnermut Ilinniartitaanermullu Ataatsimiititaliap siulittaasua
aamma Kulture qarnermut, Ilinniartitaanermut Ilageeqarnermullu
Naalakkersuisoq)
Pingajussaanneerneqarnera.

 98EM/01.25.01-36
Oqaasiliortut pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik
Inatsisartut inatsisissaannut siunnersuut.
( Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)
 

98EM/01.25.01-37
Oqaatsit pillugit allaffeqarfimmik pilersitsinissamik nassuiaat.
 (Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)
 

98EM/01.25.01-38
Radiukkut fjersynikkullu aallakaatitsisarneq pillugu nassuiaat.
(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

 98EM/01.25.01-39
Inuussutissarsiutinut ilinniartitaanerit inuussutissarsiutinullu
pikkorissarnerit pillugit Inatsisartut peqqussutissaannut siunnersuut.
(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

 98EM/01.25.01-40
STI-mi ilinniakkat pillugit nassuiaat.
(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

 98EM/01.25.01-41
Inuussutissarsiutinut ilinniartitaanernut paasissutissiisarneq
ilitsersuinerlu pillugit nassuiaat.
(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

 98EM/01.25.01-42
Pisortanit pensionisiat pillugit Inatsisartut peqqussutissaannut
siunnersuut.
(Isumaginninnermut Suliffeqarnermut Pisortallu Suliffeqarfiutaannut
Naalakkersuisoq)
Pingajussaanneerneqarnera.

 98EM/01.25.01-43
Utoqqarnik paaqqinniffiit il.il. pillugit Inatsisartut peqqussutissaannut
siunnersuut.
(Isumaginninnermut Suliffeqarnermut Pisortallu Suliffeqarfiutaannut
Naalakkersuisoq)
Pingajussaanneerneqarnera.

 

98EM/01.25.01-44
Naartunermut, erninermut meeravissiartaarnermullu atatillugu
sulinngiffeqarneq il.il. ullormusiaqarnerlu pillugit Inatsisartut
peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut
peqqussutissaannut siunnersuut.
(Isumaginninnermut, Suliffeqarnermut Pisortallu Suliffeqarfiutaannut
Naalakkersuisoq)
Pingajussaanneerneqarnera.

 98EM/01.25.01-45
Suliffeqarnikkut ingerlatsineq pillugu nassuiaat.
(Isumaginninnermut, Suliffeqarnermut Pisortallu Suliffeqarfiutaannut
Naalakkersuisoq)

 98EM/01.25.01-46
Isumaginninnermik ingerlatsineq pillugu nassuiaat.
(Isumaginninnermut, Suliffeqarnermut Pisortallu Suliffeqarfiutaannut
Naalakkersuisoq)

 98EM/01.25.01-47
Nunami inuutissarsiutinut tapersiisarneq pillugu isumaliutissiissut.
(Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)

 98EM/01.25.01-48
Nunami inuussutissarsiutinut aningaasalersuinikkut tapersiineq pillugu
Inatsisartut inatsisissaannut siunnersuut.
(Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)
 

98EM/01.25.01-49
Aalisarnermut, piniarnermut nunalerinermullu tapersiineq pillugu
Inatsisartut peqqussutissaannut siunnersuut.
(Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)
Pingajussaanneerneqarnera.

 98EM/01.25.01-50
Kalaallit Nunaani namminersorluni inuutissarsiuteqarneq pillugu pillugu
Inatsisartut inatsisissaaata nr. 8 16. september 1984-imeersup
nutarterneqarsinnaanissaa pillugu nassuiaat.
(Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)

 98EM/01.25.01-51
Nunaqarfinni tunisassiorfiit pillugit nassuiaat.
(Aalisarnermut, Piniarnermut, Inuussutissarsiornermut Nunalerinermullu
Naalakkersuisoq aamma Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen)
 

98EM/01.25.01-52
Ilageeqarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik
Inatsisartut peqqussutissaannut siunnersuut.
(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)
Pingajussaanneerneqarnera.

 98EM/01.25.01-53
Tasiilami efterskole-mik pilersitsisoqarnissaanut siunnersuut pillugu
apeqquteqaat tunngavigalugu oqallinneq.
Jakob Sivertsen

 98EM/01.25.01-54
Kalaallit oqaasiisa pisortat namminersortullu suliffeqarfiinut
saaffiginnissutitut atorneqartarnerat pillugu ilaasortap siunnersuutaa.
Kristine Raahauge

 98EM/01.25.01-55
Pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqarnerat pillugu Inatsisartut
inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaannut
siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortat Josef Motzfeldt, Johan Lund Olsen, Lars
Sørensen, Maliinannguaq Markussen Mølgaard, Manasse Berthelsen
aamma Evald Brønlund)
Pingajussaanneerneqarnera.

 

98EM/01.25.01-56
§ 42 tunngavigalugu apeqquteqaat: Toqusut timaasa uninngavissaannik
nillataartitsivinnik napparsimavinni peqariinngitsuni pilersuinissamik
siunnersuut.
Maliinannguaq Markussen Mølgaard

 98EM/01.25.01-57
Apeqquteqaat tunngavigalugu oqallinneq: Ullutsinni meeqqanik
atornerluineq naliginnaaleriartuinnarpoq: Atornerluisarneq
unitsinniarlugu Inatsisartut qanoq isumaqarpat?

 98EM/01.25.01-58
Apeqquteqaat: Meeqqat inuusuttullu atugaasa
pitsanngorsaavigineqarnissaannut siunnersuut.
Finn Karlsen

 98EM/01.25.01-59
Aningaasanut inatsimmi sanaartornermut tunngasut qinnutigineqarnerini
piffissarititaasup allanngortinneqarnissaanik aalajangernissamut
siunnersuut.
(Aningaasaqarnermut Ineqarnermullu Naalakkersuisoq)

98EM/01.25.01-60
Isorliunerusuni il.il. inuuniarnermi atukkat pillugit Inatsisartut suleriaasianni
§ 41 tunngavigalugu apeqquteqaat tunngavigalugu oqallinneq.
Maliinannguaq Markussen Mølgaard

98EM/01.25.01-61
Naalagaaffeqatigiinnerup iluani innuttaasut Kalaallit Nunaanut
suliartorallartut pisinnaatitaaffiisa Danmarkimi najugaqartunit
allaanerunnginnissaannit siunnersuut pillugu suleriaatsimi § 41
naapertorlugu apeqquteqaat tunngavigalugu oqallinneq.
Lars Karl Jensen

 98EM/01.25.01-62
Qaarsorsuit, Nuussuup, Kingatassup kullorsuullu eqqaani
sakkortusaaviit atorluarniarlugit VHF-radiukkut
sakkortusaavilersinnaanerat pillugu apeqquteqaat.
Niels Mátâq

 98EM/01.25.01-63
Apeqquteqaat § 42 naapertorlugu: Aalisarnermi piniarnermilu
nakkutilliisunik atorfinitsitsineq qaqugu piviusunngussava? Tamannalu
qaqugu inuttaasunut tusarliunneqassava?
Atorfinitsitsinerit Uperviup kommuniani aallartissimammata Inatsisartuni
Ilaasortap Niels Mátâq-p apeqquteqaatini tunuartippaa.
Niels Mátâq

 98EM/01.25.01-64
Apeqquteqaat: Kommunit aningaasanik attartortitsisinnaanerat qaqugu
atulissava.
Hans Enoksen

 98EM/01.25.01-65
Apeqquteqaat: Qaammarsaanermut aningaasaateqarfiup
suliarineqarnera sumut killippa?
Hans Enoksen

 98EM/01.25.01-66
Tasiilap umiarsuaqartarnera pillugu apeqquteqaat.
Jakob Sivertsen

 98EM/01.25.01-67
Nunatsinni toqutsisarnerit, atornerluisarnerit imminortarnerillu pillugit
apeqquteqaat tunngavigalugu oqallinnissamut siunnersuut.
Maliinannguaq Markussen Mølgaard
 

98EM/01.25.01-68
Tasermiuni VHF-inik atuisinnaalernissaq pillugu apeqquteqaat.
Kristine Raahauge

 98EM/01.25.01-69
Illoqarfinni nakorsanik kigutillu nakorsaannik amigaateqarneq
qaangerniarlugu Naalakkersuisut qanoq iliuuseqarsimanerannik
apeqquteqaat. Nakorsanik ernisussiortunillu amigaateqarneq
peqqutaalluni naartusut illoqarfinnut allanut
erniartortinneqartariaqartarnerat qanoq iliuuseqarnikkut
pinngitsoortinneqarsinnaava?
Anthon Frederiksen

 98EM/01.25.01-70
Tuttunik umimmannillupisassiisarnermut agguaassisarnermullu
tunngaviusut nalilersoqqinneqarnissaat pillugu apeqquteqaat
tunngavigalugu oqallinneq.
Ruth Heilmann

 98EM/01.25.01-71
Innuttaasut nanertuuteqartut imaluunniit oqaloqatigineqarnissaminnik
siunnersorneqarnissaminnillu pisariaqartitsisut tamarmik nuna
tamakkerlugu saaffiginnittarfissaannik pilersitsinissamik apeqquteqaat
tunngavigalugu oqallinneq.
Ruth Heilmann

 98EM/01.25.01-72
Aalisartut tunisinermi akinik qaffatsitsiniarlutik umiarsualivinnik
assersuisarnerat tunisinerillu unitsikkallartarnerat pinngitsoorniarlugu
naalakkersuisut siunissami qanoq iliuuseqarniarnerat pillugu
apeqquteqaat.
Anthon Frederiksen

 98EM/01.25.01-73
Qimmit toqorarnerannut atatillugu Qaanaami piniartut ikiorserniarlugit
qanoq iliuuseqartoqarsimanera pillugu apeqquteqaat.
Anthon Frederiksen
 

98EM/01.25.01-74
1999-p Kalaallit Nunaanni utoqqarnut ukioritinneqarnissaanik
siunnersuut.
Anthon Frederiksen
 

98EM/01.25.01-75
Ilinniagaqarnersiutit suliarineqarnerisa misissorneqarnerisalu killiffiat
pillugu apeqquteqaat.
Anthon Frederiksen
 

98EM/01.25.01-76
Isumaginnittoqarfiup aqunneqarnera aaqqissuunneqarneralu pillugit
Inatsisartut peqqussutissaannut siunnersuut.
(Isumaginninnermut, Suliffeqarnermut Pisortallu Suliassaqarfiutaannut
Naalakkersuisoq)
Pingajussaanneerneqarnera.
 

98EM/01.25.01-77
Aavartarnermi pisassat agguaanneqartarneranni kommunalbestyrelsit
peqatigiiffiilu attuumassuteqartut oqartussaaqataanerulernissaat pillugu
apeqquteqaat tunngavigalugu oqallinneq.
Maliinannguaq Markussen Mølgaard

 98EM/01.25.01-78
Aalisartut pisassaminnik tamakkiisumik pisaqareersimasut
raajartassiissutinik pisarineqarsimanngitsunik agguaassivigineqarnissaat
pillugu apeqquteqaat.
Hans Enoksen

 98EM/01.25.01-79
1997-imi Landskarsip naatsorsuutai pillugit Landskarsip
naatsorsuutaasa kukkunersiornissaannut ataatsimiititaliap
isumaliutissiissutaa.
Kukkunersiuinermut Ataatsimiititaliaq

98EM/01.25.01-80
Tunumi nunallu allat imartaani aalisartunut nutaarsiassaqartitsineq pillugu
apeqquteqaat.
Josef Motzfeldt
 

98EM/01.25.01-81
Kangaatsiami timersortarfeerartaarnissaq pillugu apeqquteqaat.
Maliinannguaq Markussen Mølgaard
 

98EM/01.25.01-82
Pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu
Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranut Inatsisartut
inatsisissaannut siunnersuut.
IA Inuit Ataqatigiit

 98EM/01.25.01-83
Suliffeqarfinni Namminersornerullutik Oqartussanik pigineqartuni
oqaatsitigut sullinneqarneq pillugu Inatsisartut inatsisissaattut
siunnersuummik saqqummiussisoqarnissaanik Inatsisartut
aalajangernissaannut ilaasortat siunnersuutaat.
IA Inuit Ataqatigiit

 98EM/01.25.01-84
Eqqakkanut ikuallaaviliornissami tulleriiaarinissaq aningaasalersuinissarlu
Naalakkersuisunit qanoq eqqarsaatersorfigineqarnersoq pillugu
apeqquteqaat.
Siverth K. Heilmann

 
98EM/01.25.01-85
Piniagassat killilersorneqartut pillugit Naalakkersuisut oqartussaanerata
annikillisinneqarnissaat pillugu apeqquteqaat.
Karl Lyberth

 98EM/01.25.01-86
Suleriaatsimi § 41 naapertorlugu apeqquteqaat toqqammavigalugu
oqallinneq:
Nunatsinni aalisariuteqassutsip siunissami aaqqissuussiffigineqarnissaa
anguniarlugu suleqatigiissitaliornissaq.
Lars Karl Jensen

 

98EM/01.25.01-87
Kalaallit Nunaanni naatsorsueqqissaatarfik pillugu Inatsisartut inatsisaata
allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.
UKA/ 97-imi siullermeerneqarpoq. UKA/98-imi aappassaaneerlugu
pingajussaarneqassaaq.
(Aningaasaqarnermut Ineqarnermullu Naalakkersuisoq)
 

98EM/01.25.01-88
Inatsisartut Ombudsmandiata ukiumoortumik 1997-imut nalunaarutaa.
(Inatsiseqarnermut Ataatsimiititaliap siulittaasua)
Inatsisit Atortinneqarnerannut Ataatsimiititaliaq
 

98EM/01.25.01-89
Angallatit tamarmik pinngitsooratik VHF-eqarnissaasa
malittarisassiuunneqarnissaanik sulinerup killiffia pillugu apeqquteqaat.
Lars Karl Jensen
 

98EM/01.25.01-90
Nunatsinni ernisussiortussaaleqinerujussuup kinguneranik naartusup
qaammat sioqqullugu ilaquttami qimattariaqartarnerani
ikiorsiivigineqartarnissaat pillugu apeqquteqaat.
Maliinannguaq Markussen Mølgaard
 

98EM/01.25.01-91
Nioqqutissanik eqqussinermi akitsuutit pillugit Inatsisartut inatsisaata
allanngortinneqarnerani Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.
(Aningaasaqarnermut Ineqarnermullu Naalakkersuisoq)

 98EM/01.25.01-92
Aningaasanik ikisilluni pinnguaatini akileraarut pillugu Inatsisartut
inatsisaata allanngortinneqarnerani Inatsisartut inatsisissaattut
siunnersuut.
(Aningaasaqarnermut Ineqarnermullu Naalakkersuisoq)

 98EM/01.25.01-93
Namminersornerullutik Oqartussat suliffeqarfiutaani sumi
inunngorsimaneq tunngavigalugu suli akissarsiaqartitsisoqarnersoq
apeqquteqaat.
Anthon Frederiksen

 98EM/01.25.01-94
Kalaallit Nunaanni Inatsisartunut qinersineq pillugu Inatsisartut inatsisaata
allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaannut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen)
 

98EM/01.25.01-95
Danmarkimi politiit naalagaaffiup innarlitsaaliorneqarnissaanut
paasiniaasarfia, PET-p, sulinera pillugu apeqquteqaat.
Johan Lund Olsen

 98EM/01.25.01-96
Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Ataatsimiititaliap ataatsimoortumik
isumaliutissiissutaa.
(Ataatsimiititaliap siulittaasua)
Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Ataatsimiititaliaq
 

98EM/01.25.01-97
Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Ataatsimiititaliap
ataatsimoortumik isumaliutissiissutaa.
(Ataatsimiititaliap siulittaasua)
Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Ataatsimiitit.
 

98EM/01.25.01-98
Kalaallit Nunaanni sulisilluni ajoqusernerup kingunerinut sillimmasiineq
pillugu inatsisip atortuulersinneqarnera pillugu peqqussutip
allanngortinneqarnissaanik siunnersuummut missingiummut
Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaataat.
(Isumaginninnermut, Suliffeqarnermut Pisortallu Suliassaqarfiutaannut
Naalakkersuisoq)

 98EM/01.25.01-99
Namminersornerullutik Oqartussat naatsorsuuseriveqarnerat il.il. pillugit
Inatsi- sartut inatsisaanni § 5, imm. 1 naapertorlugu kukkunersiuisumik
naalagaaffimmit akuerisamik Inatsisartut qinersinerat.
(Landskarsip Naatsorsuutaasa Kukkunersiorneqarnerannut
Ataatsimiititaliap siulittaasua)

 98EM/01.25.01-100
Inatsisartunut ilaasortap Maliinannguaq Markussen Mølgaard-ip
apeqquteqaatigaa, ineqarnermut tapisiaqarsinnaanermut
killissarititaasup qaqugu qaffanneqarnissaa
naatsorsuutigineqarnersoq.
Maliinannguaq Markussen Mølgaard

 98EM/01.25.01-101
Imminoortarneq akiorniarlugu annertunerusumik iliuuseqarnissaq pillugu
apeqquteqaat tunngavigalugu oqallinnissamut siunnersuut.
Anthon Frederiksen

 98EM/01.25.01-102
Kultureqarnermut Ilinniartitaanermullu Ataatsimiititaliap
isumaliutissiissutaa.
Kultureqarnermut Ilinniartitaanermullu Ataatsimiititaliaq