Kalaallit Nunaanni Inatsisartut

Oqaluuserisassani immikkoortoq 09-2

Ataatsimiinnerit ] Tilbage ] Op ] Nĉste ]

Siullermeerneqarnera Aappassaanneerneqarnera Pingajussaaneerneqarnera

Malunngorneq 03.06.1997 nal. 13.25

 

Oqaluuserisassani immikkoortoq 9.

 

Siunnersuut aalajangiiffigisassaq: Kalaallisut ammerinermik amernillu mersornermik il.il. arnanut inuusuttunut ilinniarfimmik Upernavimmi atuarfiliortoqarnissaanik siunnersuut.

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermullu Ataatsimiititaliap siulittaasua aamma Inatsisartunut ilaasortaq Niels Mattaaq)

 

 

 

Ataatsimiinnermik aqutsisoq: Inatsisartut Siulitttaasuat Jonathan Motzfeldt:

Niels Mattâq siunnersuuteqartutut oqaaseqarumavoq, oqaluuserisaq taanna qimatsinnagu.

 

Niels Mattâq, Siumut, siunnersuuteqartoq:

Timmisartunut suluusalinnut mittarfissat pillugit suliamut Kalaallit Nunatsinni tamarmi siunissa­mi pingaaruteqartussamut tunngatillugu qujassuteqarniarpunga.

 

Kalaallit Nunatsinni timmisartunut suluusalinnut mittarfissat pillugit inatsisissap suliarineqar­nerani tamanut naapertuilluartumik aalajangiineq, Kalaallit Nunutta tamarmi ammarneqarneranik takorloorneqarsinnaanngorpoq. Tassa tassani pivakka silaannakkut angallanneq.

 

Timmisartunut suluusalinnut mittarfissanik sanaartornermi immikkoortup aappaani siuartitsi-nissamik ilungersuuteqarsimanerput,  tassa Upernavimminngaanniit, Naalakkersuisuniit tusaani­arneqarsimammat qujassutigaara.

 

Kiisalu illoqarfiup Upernaviup inissisimanerata angallannikkut ajornartorsiutaanera paasineqar­luni, timmisartunut suluusalinnut mittarfissamik sanaartornissap siuartinneqarnerani partiit tamarmik, Inatsisartunut ilaasortat tapersersuilluarsimanerannut qujavunga.

 

Maannakkulli tassa inatsisissaq akuerineqarpoq, taamaattumik pingaarnertut oqaatigerusuppara Kalaallit Nunatsinni sutigut tamatigut isumatuumik aaqqiiniartartut tassaasut, nunatta Naalakker­suisui atorfilittaalu. Matumuuna qujassuteqarfigaakka.

 

Suliassami siunissaq ungasinnerusoq isigalugu suliarisarsi pillugu, suliamut ullumikkut inatsissu­tinit aalajangiiffigineqartup tunngavilerpaa, siunissaq eqqarsaatigalugu, Kalaallit Nunatsinni angallannerup, nioqqutissanik assartuinerup akikinnerulernissaa suliap naammassineratigut anguneqartussanngortoq. Kiisalu Kalaallit Nunarput tamaat isigalugu kiisami angallannikkut aaqqiisoqartussanngortoq.


Taamaattumik Upernavimmi innuttaasut sinnerlugit suliamut siunissami pingaaruteqartussamut suleqataasimanersi matumuuna qujassutigaara, neriuutigalugu timmisartunut suluusalinnut mittarfissap Upernavimmiittussap sanaartornerani naammaginartumik sulisoqarumaartoq, matumuunalu sulisussat sulilluarnissaannik kissaappakka. Qujanaq.

 

Ataatsimiinnermik aqutsisoq, Finn Karlsen:

Taava immikkoortoq 9.

 

Taanna Niels Mattâmit siunnersuutigineqarpoq. Saqqummiunneqareernikuummat taava Kulture­qarnermut Ilinniartitaanermullu Ataatsimiititaliap Siulittaasua, Jonathan Motzfeldt saqqummius­sissaaq.

 

Jonathan Motzfeldt, Kultureqarnermut Ilinniartitaanermut Ataatsimiititaliap Siulittaasua:

Inatsisartut Kultureqarnermut Ilinniartitaanermullu Ataatsimiititaliaata taanna apeqqut sammisi­mavaa. Tassani Ataatsimiititaliami oqaluuserineqarpoq, arnat inuusuttut kalaallisut ammeriner­mik amernillu mersornermik il.il. ilinniarfigisinnaasaannik Upernavimmi atuarfiliortoqarnissaa­nik Inatsisartunut ilaasortap, Niels Mattâp aalajangiiffigisassatut siunnersuutaa.

 

Ataatsimiititaliap siunnersuut oqaaseqaateqarfigerusuppaa makkuninnga:

 

-             Ammerinermik ilinniarfiusinnaasumik ilinniarnerup naammassineratigut, ilinniartut             allagartartaarfigisinnaasaannik pilersitsisoqarnissaanik eqqarsaat Ataatsimiititaliap              tapersersorpaa.

 

-             Ilinniarnerup imarisaasa sumulluunniit inissinneqarnissaata aalajangiiffigineqarnissaa            nut atatillugu, ilinniarfiit pioreersut, minnerunngitsumik Arnat Ilinniarfiat Sisimiuniit      toq najukkanilu inuussutissarsiutinut ilinniarfiit sapinngisamik pitsaanerpaamik               iluaqutiginiarneqassasut, Ataatsimiititaliat isumaqarput.

 

Tamanna tunngavigalugu Ataatsimiititaliap inassutigaa, aalajangiiffigisassatut siunnersuut maannakkutut ilusigaanermisut Inatsisartunit akuerineqassanngitsoq, kisianni Naalakkersuisut peqquneqassasut  ammeriviit  pillugit  tunngaviusumik  oqaluuserinninnissamut siunnersuum­mut, 1997-imi ukiakkut ataatsimiinnissami saqqummiunneqartussatut naatsorsuutigineqartumut tamanna tunngavilersuutinut ilannguteqqullugu.

 

Ilisimaneqartutut Ataatsimiititaliamut ilaasortaapput, Atassummit Siverth K. Heilmann, Inuit Ataqatigiinniit Naimanngitsoq Petersen (taanna peqataanngilaq), taavalu Inuit Ataqatigiinniit Manasse Berthelsen, Siumumiit Kristine Raahauge uangalu Jonathan Motzfeldt.

 


Konrad Steenholdt, Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq:

Naalakkersuisut nuannaarutigalugu maluginiarpaat Inatsisartut Kultureqarnermut Ilinniartitaaner­mullu Ataatsimiititaliaata isumaliutissiissummini, Niels Matâp aalajangernissamut siunnersuu­taata taamatut isikkoqarluni akuerineqannginnissaanik Naalakkersuisut kaammattuutaat akuer­saarsimagaa.

 

Naalakkersuisut tassunga atatillugu oqaatigissavaat Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut Ilageeqarnermullu  Naalakkersuisoqarfiup, ilinniarfiit suliamillu misiliiviusartut ingerlalluareer­sut  pigineqareersullu annertunerpaamik iluaqutigineqarnissaat sulissutigiuarmagu. Maannakkut ilinniartitsisinnaassuseqarneq pioreersoq iluaqutigineqartorlu suliassaqarfiup iluani sulisunik ilinniarsimasunik, maannakkut atorfissaqartitsinermut malinnaasutut oqaatigisariaqarpoq.

 

Naalakkersuisut Niels Mattâp siunnersuutaanut paasinnipput  taamaattumillu amernik mersortar­fiit tunngaviusumik Naalakkersuisunut oqaluuserineqarnissaanni, Ataatsimiititaliap siunnersuutit eqqaamaneqarnissaannik inassutaa malinniarlugu. Tassunga ilanngullugu oqaatigissavara, Inunnik Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfimminngaanniit suliassaq taanna ingerlanneqar­tussaammat saqqummiunneqartussaassallunilu ukiamut.

 

Kristine Raahauge, Siumup oqaaseqartua:

Inatsisartunut ilaasortap Niels Mattâp,  kalaallisut ammerinermik amernillu mersornermik il.il. arnanut inuusuttunut ilinniarfimmik Upernavimmi atuarfiliortoqarnissaanut, siunnersuutaata saqqummiunneqarneranut atatillugu, Siumumit oqaatigisavut tunngavigalugit, tunngaviatigut taperserlugu oqaatigaarput aammalu periarfissanik allanik taakkartuilluta.

 

Siumumit nuannaarutigaarput siullermik oqaluuserineqarnerani periarfissatut taakkartukkatta Inatsisartut Kultureqarnermut Ilinniartitaanermullu Ataatsimiitialiaata ilassilluarsimammagit, tamakku tunngavigalugit Ataatsimiitialiap inassuteqaataa aammalu Naalakkersuisunit malinniar­neqartoq, Siumumiit akuersaarparput.

 

Otto Storch, Atassutip oqaaseqartua:

Siunnersuut siullermeerneqarnerani Atassummiit oqaatigaarput taamatut isikkoqartillugu akueriuminaatsikkipput, aammalu oqaatigaarput ilinniarfiit pioreersut sinerissamilu ammeri-veeqqat taamatut atorneqarnissaat orniginartinnerugipput.

 

Taamaattumik Ataatsimiititaliaq isumaqartigaarput, Arnat Ilinniarfiat aammalu sinerissami ammeriveeqqat iluaqutigineqarnissaannut isummerneranut. Aammalu Atassummiit isumaqati­gaarput Ataatsimiititaliap inassutigisaa, aalajangiiffigisassatut siunnersuut maannakkut iligaaner­misut Inatsisartunit akuerineqassanngitsoq.

 


Atassummittaaq isumaqatigaarput Ataatsimiititaliap oqaatigimmagu,  Naalakkersuisut peqqune­qassasut  ammeriviit pillugit tunngaviusumik oqaluuserinninnissamut siunnersuummut, 1997-imi ukiakkut ataatsimiinnissami saqqummiunneqartussatut naatsorsuutigineqartumut tunngaviler-suutinut ilannguteqqullugu.

 

Taamatut oqaaseqarluta Ataatsimiitaliap isumaliutissiissutaa Atassummiit tusaatitut tiguarput.

 

Manasse Berthelsen, Inuit Ataqatigiit oqaaseqartuat:

Inuit Ataqatigiinniit siunnersuuteqartoq ugguuna isumaqatigaarput:

 

Nunatta uumassusillit pisuussutitta pisarisartakkavut amiisa atisaliarinissaannut ilinniarsimasu­nik pikkorissunik amigaateqaratta.

 

Isumaliutissiissummi oqaatigineqartoq Inuit Ataqatigiinniit isumaqatigaarput, tassa ilinniarfiit pioreersut  ilinniartitsinermi atorneqassasut. Tassa Sisimiuniittoq Arnat Ilinniarfiat sinerissamiit­tullu siammasissumik tunngaviusumik ilinniartitaanermi ilinniarfiit aallaavigineqassasut.

 

Taamaammat siunnersuutigineqartoq taamatut isikkoqartillugu Inuit Ataqatigiinniit isumaqati­ginngilarput ammerinernullu assigiinngitsunut ilinniartitaanerit piviusunngortinniaqqullugit, Naalakkersuisut piumasaqarfigissavavut.

 

Uuma oqaluuserisap siullermeernerani Inuit Ataqatigiinniit Diskobugtimi ammeriviliortoqarnis­saanik aalajangiussisimaneq sumut killinnersoq apeqqutigaarput,  Naalakkersuisullu neriorsuuti­gaa kingusinnerusukkut akiniarlugu.

 

Inuit Ataqatigiinniit neriuppugut Naalakkersuisut massakkut akisinnaassagaat.

 

Inuit Ataqatigiinniillu aammaarluta ajuusaarutigalugu oqaatigissavarput, Qaqortumi amminut tunngasunik isumasioqatigiissimanermiit nassuiaat uani ataatsimiinnermi saqqummiunneqarsin­naasimanngimmat, oqaatigineqarmammi tassani aamma ilinniartitaaneq eqqartorneqarsimasoq.

 

Taamatut oqaaseqarluta Naalakkersuisunut kaammattuutigissavarput nunatsinni ammerinernut pikkorissarnissanut ilinniarnissanullu sukumiisumik suliniuteqaqqullugit, ingammik Sisimiuniit­tup Arnat Ilinniarfiat aallaaviginerullugu. Arnat Ilinniarfianimi pikkorissartitsinernut ilinniartitsi­sarnernullu misilittagaareersut iluatinnaateqarmata.

 

Bjarne Kreutzmann, Akulliit Partiiat:


Akulliit Partiiata paasiva Upernavimmi ullumikkut ilinniartitaaneq sulisussaqarnikkut ullumik­kut pisariaqartitsinermut naapertuuttoq. Siullermeerinninnermilu oqaatsivut innersuussutigiinnar­lugit taama naatsumik oqaaseqarfigalugu inassut taperserparput.

 

 

Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit:

Inatsisartunut ilaasortap Niels Mattâp siunnersuutaa siullermeerlugu oqaluuserineqarmat, Kattusseqatigiinniit oqaaseqaativut innersuussutigalugit, Kultureqarnermut Ilinniartitaanermullu Ataatsimiititaliap isumaliutissiissutaa paasilluarlugu taperserparput. Tassa ilinniarfiit pioreersut, minnerunngitsumik Arnat Ilinniarfiat najukkanilu inuussutissarsiutinut ilinniarfiit, sapinngisamik pitsaanerpaamik iluaqutiginiarneqarnissaannik eqqartuinera aammalu Naalakkersuit ammeriviit pillugit tunngaviusumik oqaluuserinninnissamut siunnersuummut, 1997-imi ukiakkut ataatsi­miinnissami saqqummiunneqartussanut naatsorsuutigineqartumut tunngavilersuutinut ilanngullu­gu saqqummiinissaannut peqquneqarnissaat taperserlutigu.

 

Niels Mattâq, siunnersuuteqartoq, Siumut:

Siunnersuutigisannut  tunngatillugu siullermik oqaatiginiarpara kalaallit ammerinermik amernillu mersornermik il.il. arnanut inuusuttunut ilinniarfimmik Upernavimmi atuarfiliortoqarnissaanik siunnersuutigisannut tunngatillugu, Inatsisartut upernaaq-manna ataatsimiinneranni sammineqar­toq oqaaseqarfigitsiarniarpara.

 

Siunnersuutiga saqqummiuteqqaarakku tamakkiisumik atuareerakku aammalu paasineqarluartoq nalunnginnakku, tunngaviatigummi  isumaqatigineqarmat, oqaatigissavara paasisakka tunngavi­galugit siunnersuut tunngaviatigut isumaqatigineqartoq qujassutigigakku nuannaarutigalugulu partiinit tamani soqutigineqarluarluni oqaluuserineqarsimammat. Tassami tupigusuutigissagalu­arakku itigartinneqaannavissappat tamavimmi, nalunnginnatsigumi kalaallip kialluunniit nalunngikkaa Kalaallit Nunatsinni kalaallit kulturitta pingaarnerit ilagigaat, kalaallisut ammeri­neq mersornerlu suli Kalaallit Nunatsinni pisariaqartinneqaqimmat. Taamaattumik siunnersuut unitsinneqarani ukiamut nalilersoqqissaarneqarnissaa inassutigineqarmat qujassutigaara. Maanili paasisakka tunngavigalugit nunaqqatsinnut nassuiaatigissagakku ukiamut piareersareerlugu saqqummiuteqqinneqarnissaanut.

 

Siunnersuutigisara taamatut oqaaseqarfigalugu qujavunga soqutigineqarluni sammineqarsimam­mat.

 

Pâviâraq Heilmann, Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq:


Inuit Ataqatigiit oqaluttuata ujartorpaa Diskobugtip Tunuani ammerivimmik pilersitsisoqarnissaa neriorsuutigineqarsimasoq sumut killinnersoq - taamatukanneq. Kisianni oqaatigissavara neriorsuisoqarsimanngilaq, kingullermik ukiarmi ammit pillugit nassuiaateqarnermi oqallinner­milu oqaatigisara tassaavoq, maannakkuugallartoq pilersitsisoqarnissaanut pilersaaruteqartoqann­gitsoq, kisiannili sanaartortoqassappat aamma sumiinnissaa inissinneqarsinnaanngitsoq, pissuti­galugu nalilersorneqartariaqarmat sumi ammit tulaassorneqartut imaluunniit pisarineqartartut annertunerusumik ingerlanneqarnersut assigiinngitsullu nalilersuutissat allat tunngavigalugit aamma nalilersuisoqartariaqartoq, taamaattumik oqartoqarnikuunngilaq Diskobugtimi ammeri­viup ilassaanik sanasoqassasoq.

 

Ataatsimiinnermik aqutsisoq, Finn Karlsen:

Tassalu ullormut oqaluuserisassaq nr. 9,  kalaallisut ammerinermik amernillu mersornermik il.il. arnanut inuusuttunut ilinniarfimmik Upernavimmi atuarfiliortoqarnissaanut Niels Mattâp siunnersuutaata oqaluuserineqarnera tamaannga killippoq, tassalu amerlanernit tamakkiisumik isumaqatigineqarluni, ukiuamut ammit pillugit tunngaviusumik oqallinnermi tikeqqinneqaru­maartoq.

 

Oqaluuserisaq naammassivoq.