Kalaallit Nunaanni Inatsisartut

Oqaluuserisassani immikkoortoq 40-1

Ataatsimiinnerit Tilbage Op Nĉste

Siullermeerneqarnera Aappassaanneerneqarnera Pingajussaaneerneqarnera

Ataasinngorneq 7. maj 2001, nal. 20:32.

Oqaluuserisassani immikkoortoq 40.

Aningaaserivinni sipaakkat erniaasa akileraaruteqaataajunnaarnissaasa Naalakkersuisut sulissuteqarnissaasa Inatsisartuni aalajangiiffigineqarnissaannik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jakob Sivertsen)

 

 

 

Ataatsimiinnermik aqutsisut: Siulittaasoqarfimmi ilaasortaq Augusta Salling.

 

 

Jakob Sivertsen, Atassut:

Inatsisartut Suleriaasianni ' 32 naapertorlugu aalajangiiffigisassatut siunnersuummik imaattumik saqqummiussaqarpunga.

 

Aningaaserivinni ileqqaakkat erniaasa akileraaruteqaataajunnaarnissaat Naalakkersuisut sulissu­teqarnissaasa lnatsisartuni aalajangiiffigeqarnissaanik saqqummiussimavara.

 

Nunatsinni aningaasat tunngavigalugit inuuniarnerup ingerlanneqaleruttorfiani aningaasanik sipaagaqarnissaq ileqqaarsimanissaq pinngitsoorneqarsinnaanngilaq.

 

Qujanartumik Nunatsinni inuppassuaqalersimavoq siuliminnik kulturikkut ulluinnarnilu inuuni­arnermi ullunik atoruminaatsunik perlussanut, ukiorlunnissaanillu sillimaniarnissamik kingor­nussaqarnermikkut aningaaserivinni aningaasanik ukiorpassuarni toqqorterinermikkut ileqqaaga­qarsimasunik, pisortat ajornartorsionermi utoqqanngornissarnullu kisiat isumalluutigiinnnarnagit imminnut ilaquttarninnullu aningaasanik ileqqaagaqarnermikkut isumannaarisimasunik. Kingor­nutaq pitsaasoq kinguaariinni kalaallini ingerlanneqaqqittariaqarpoq tapersersorluarneqartariaqar­lunilu.

 


Nunatsinni inuit kikkulluunniit sulinermikkut aningaasarsisartut tamarmik akileraartussaatitaap­put, isertitallu aalajangersimasut saniatigut isertitaqartartut sulisartut, piniartut, aalisartut, sulisinnaajunnaarnersiaqartut, pisortanillu utoqqalinersiaqartut, kiisalu inuit ukiorpassuarni siunissamut nalorninartumut sillimaniarlutik aningaaserivinni ileqqaagaqarsimasut tassa toqqor­terisimasut ileqqaagaasa erniaat isertitatut B-tut akileraaruteqaataasarput.

 

Siunnersuuteqarninnullu pingaartitara tassa aningaasarsianik isertitanillu allanik akileraarutaare­ersunik sinneruttut ilaat aningaaserivinni ileqqaarneqartartut erniaat aamma akileraaruteqaataa­sarnerat, marloriaammik akileraarnerummat aaqqittariaqartutut isumaqarfigiuaannarakku.

 

Inuit aningaaserivinni sipaagaat siunissaminnik ilaqutamillu siunissaannik sillimmatigisarpaat taamaattumik erniaat pisortanit innimigineqartariaqarput, ileqqaakkat amerliartornissaannut erniat pinngitsoorneqarsinnaanngimmata.

 

Nunatsinni aningaasanik ileqqaarnissaq lnatsisartut Naalakkersuisullu pingaartitaraarput, allaat inuusuttut sipaagaqarnissaat pingaartinnermit aningaaserivinni ileqqaagaat siunissaminnik sillimmatissaat soorlu initaarsinnaanissaminnik namminersorlutilluunniit aallartitsinissaminnik kiisalu atugassaat Landskarsimiit erniaasa angeqataannik qaavisigut ullumikkut 4 %-mik tapiissuteqartarput. 

 

Ajuusaarnarporli inuusuttut aningaaserivinni ileqqaagaasa erniaat aamma akileraaruteqaataasus­saammata sipaakkallu amerliartortillugit ernianut akileraarutit aamma amerliartortussaallutik.

 

Taamaattumik tulluartuusinnaanngilaq pisortanit sipaaqquseriarluni sipaakkallu erniaannut tapiissuteqariarluni aningaaserivinni ileqqaakkat sipaakkat erniaanik assaat illuatungaasigut arsaartuinissaq.

 

Paatsuuisoqaqqunagu erseqqissartariaqarpara Landskarsip inuusuttut sipaagaannik ernianut tapiissutaat akileraaruserneqarneq ajormata, taamaallaat aningaaserivinni ileqqaakkanut ernia­liunneqartatut erniat naliginnaasut allat assigalugit akileraaruteqaataasarmata.

 


Nunatsinni aningaasanik sipaagaqarnissaq tamatta pingaartipparput, pingaartumik inuusuttut piffissaagallartillugu sipaagaqarnermikkut siunissaminnik isumannaariffiginissaat sillimanissaal­lu pisariaqarluinnartutut pinngitsoorneqarsinnaanngitsutullu isumaqarfigigatsigu. Ullumikkornit suli annerusumik aningaaserivinni ileqqaagaqarnissaat sipaagaqarnissaat pilerinarnerusunngortis­sagutsigu taava aningaaserivinni ileqqaakkat sipaakkat tamarmik erniaat akileraaruteqaataajun­naatariaqarput. 

 

Taamatut saqqummiussaqarlunga siunnersuut pingaaruteqartoq Inatsisartunut aalajangiiffigisas­sanngorlugu oqaluuserisassaq saqqummiuppara neriullunga ilassilluarneqassasoq.

 

Josef Motzfeldt, Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq:

Inuit ileqqaagaqartarnerisa annertusarneqarnissaannik sulissuteqarnissap pingaartuuneranik siunnersuuteqartup isumaa Naalakkersuisut isumaqatigaat. Taamaattumik maanna Naalakkersui­suusut allannguutit assigiinngitsut, pingaartumik siunissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu ileqqaariaatsit akileraarutitigut oqilisaaffigineqartut atuutilersissimavaat, soorlu ilaatigut ilinnia­gaqarnissamut, namminerisamik illutaarnissamut aamma namminersorluni suliffiutitaarnissamut, matumani ilaallutik ileqqaakkat "meeqqat ileqqaagaattut" ittut kiisalu soraarnerussutisiaqalernis­saq siunertaralugu ileqqaarnermut aaqqissuussat.

 

Ileqqaariaatsit taakku immikkut iluaqutissartaat tassaavoq ileqqaakkat tunngaviusumik ernianik akileraaruteqaataasussanik ernialersorneqarnermik saniatigut aammattaaq ajunngitsorsiatut ernianik aammalu ernianut tapiissutinik katillugit 8 pct.-inik ernialersorneqartarmata, taakkulu marluk akileraaruteqaataasussaanatik.

 

Soraarnerussutisiaqalernissaq siunertaralugu ileqqaarnermut aaqqissuussat iluaqutissartaat tassaavoq inuunermut sillimmasiisarfinni Kalaallit Nunaanniittuni soraarnerussutisiaqalernissa­mut aaqqissuussanut ingerlaavartumik tunniunneqartartussanut imaluunniit naafferartumik tunniunneqartartussanut ingerlaavartumik akilersuutit ilanngaatigineqarsinnaammata, soorluttaaq soraarnerussutisiaqalernissamut ileqqaakkat nalingisa annertusiartornerat ukiumoortumik akileraarutigineqarneq ajortoq, taamaaliornikkullu soraarnerussutisiassat ingerlaavartumik tunniunneqartalernerminni aatsaat akileraarusemeqartarlutik.


Maanna ilaatigut aningaaserivinni ileqqaarneqartartunut tunngatillugu naluneqanngitsutut aningaasarsiat B-t akileraaruteqaataasussaanngitsut aappariinnut 10.000 kr.-iupput kisermaanullu 5.000 kr.-iullutik, tamannalu isumaqarpoq aappariit erniatigut isertitamik saniatigut aningaasarsi­anik B-nik allanik isertitaqarneq ajortut aatsaat 200.000 kr.-inik ileqqaagaqareerunik taakku erniaasigut isertitaminnit akileraartussanngortarnerannik.

 

Aningaaserivinnili uninngasuutit erniaannik akileraarusiisarunnaavinnissamik siunnersuuteqar­tup siunnersuutaa Naalakkersuisunit isumaqatigineqarsinnaanngilaq.

 

Taama akileraartussaajunnaarsitsineq innuttaasut ilaannik ikittuararsuaannarnik aningaasarsiaq­qortunertik pissutigalugu innuttaasut amerlanersaannit ileqqaagaqarsinnaanerulluinnartunik iluaqutissiinerussaaq tulluanngitsoq, tamannalu aningaasarsiat maannakkut annertuumik niki-ngassuteqareeqisut suli nikinganerulernerannik kinguneqartussaavoq.

 

Kiisalu erniatigut isertitanik taama akileraarusiisarunnaarneq Landskarsip kommunillu aki­leraarutitigut isertittagaannik atornerluinertut taaneqarsinnaavoq, taamatummi aaqqissuussinissaq inunnut ilaatigut aningaaserivinni aningaasanillu attartortitsisarfinni aningaasanik attartorsinnaas­suseqartunut aningaasarsiorfissatsialaassaaq. Aningaaserivimmi attartukkat erniaannut aningaa­sartuutit aningaasat attartukkat amerlaqataannik aningaaserivimmi uninngasuuteqarnermi erniatigut isertitanit annertunerugaluartut, ernianut aningaasartuutit ilanngaatigineqarsinnaaneri­sigut erniatigullu isertitat akileraaruteqaataasussaannginnerisigut periarfissanik taakkuninnga tamanik atuilluni nuussisarneq sinneqartoorutaalissaaq.

 

Inuiaqatigiinni innuttaasut ileqqaagaqarnerulernissaat angupallaniarlugu qanoq aqqutissiuissaner­luta misissuinissarput arlaanni piffissanngorsinnaavoq, Naalakkersuisulli erseqqilluintartumik isumaat tassaavoq tamanna angupallanniaannarlugu erniatigut isertitat akileraaruteqaataasussaa­junnaarsinneqassanngitsut.

 

Hans Enoksen, Siumup oqaaseqartua:


Inatsisartunut ilaasortaq Jakob Sivertsen Atassut siunnersuuteqarpoq aningaaserivimmi ileqqaak­kat erniaasa akileraarutaasarunnaarnissaanik,  tamannalu imatut Siumumiit oqaaseqarfiginiarpar­put.

 

Innuttaasut aningaasaqarnermikkut nukittorsarneqarnissaat tamakkiisumik Siumumi tapersersu­garaarput sapinngisarlu tamaat innuttaasunut assigiimmik atugassaqartitsinissaq salliutillugu inatsisiliornermi aallaaveqartarnissaq  Siumumiit pingaartilluinnarlugu oqaatigissavarput.

 

Aningaaserivinni uninngasuuteqarnissat innuttaasunik tamanik atorneqarnissaa tamakkiisumik tapersersugaraarput atorluarneqarnissaalu anguniartuartariaqarluni, aningaaserivinni unin­gasuutit erniaasa akileraarutitigut oqilisaaffigineqarnissaat Siumumiit suleqataaffigilluarsimavarput, ullumikkullu aningaaserivinni uninngasuutit akileraarutitigut oqilisaaffigineqartut arlaliupput Siumumiillu isumaqarpugut aaqqiissuteqarsimaneq innuttaasunik iluarisimaarneqartoq allann­gortinneqartariaqanngitsoq.

 

Ullumikkut makku ilaatigut akileraarutitigut oqilisaaffigineqarsimapput, namminerisamik illutaarnissaq anguniarlugu sipaakkat, suliffiutitaarnissaq siunnerfigalugu sipaakkat, meeqqanik ileqqaartitsineq, tamakkulu atuutinneqartut Siumumiit aaqqiinertut kusanartutut isigaagut allanngortinneqartariaqanngitsutullu isigalugit.

 

Siumumiit inuiaqatigiit aningasaqarnermikkut inissisimanerata suli naliginnginnerulernissaanik anguniagaqarneq isumaqatiginngilluinnarparput itigatinneqarnissaalu inassutigaarput makku pissutigalugu: Inuit aningaasarissaartut kisimik iluaqutissaminnik aqqutissiunneqassapput isumaqarpugullu tamaana innuttaasut suli assigiinnginnerusumik atugaqalernissaannut aqqutis­siuiniarnerit pinngitsoorluinnartariaqartut. Tassami takusinnaavarput soorlu sulisartukkormiut, aalisartukkormiut, piniartukkormiut  amerlasuut  iluaqutissamik tamakkiisumik atuisinnaanngit­sut, inuillu aningaasarsiarissaartut kisimik iluaqutissamik atuisussaapput tamannalu inunnut naligiinngitsumik atugaqalernissamut annertuumik aallaviulersinnaasoq pinngitsoortinneqartaria­qarpoq.

 


Erniat akileraarutaannik peersineq aamma annertuumik kommuninut, Landskarsimullu aamma malunniuteqarluassaaq erniallu akileraarutaannik annaasaqarnissaq suminngaaniit matuneqarsin­naanersoq aamma siunnersuuteqartumik tikkuarneqanngilaq taamammat siunnersuuteqartup siunnersuuta itigartinneqarnissaa Siumumiit inassutigaarput.

 

Saaleeraq Johansen, Atassutip oqaaseqartua:

Siunnersuut Jakob Sivertsenimit saqqummiunneqartoq, tassalu aningaaserivimmi sipaakkat erniaasa akileraaruteqaataagunnaarnissaanik Atassummiit soqutigalugu oqallisigilluareerlugu imatut oqaaseqarfigissavarput.

 

Inuit ileqqaagaqarnerisa annertusarneqarnissaanik suliniuteqarnissap pingaaruteqarneranik siunnersuuteqartup saqqummiussaa Atassummiit taperserparput. Siunnersuut meeqqat inuusut­tullu aningaasaqarnikkut siunissaanik isumannaarisuummat pingaaruteqarmat.

 

Siunnersuuteqartup tunngavilersuutitut saqqummiussaa Aki­leraartarnermut Ataatsimiititaliami qulaajarneqarnissaa Atassummiit piumasaraarput. Taamatullu naatsumik oqaaseqarluta siunner­suut Atassummiit taperserparput, aappassaaneertinnaguli ataatsimiititaliami sukumiisumik nalilersorneqarnissaa innersuutigalutigu.

 

Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit oqaaseqartuat:

Inatsisartuni ilaasortap Jakob Sivertsenip Nunatsinni inuit suli ullumikkornit annertuneru­sumik ileqqaagaqartalersinnaanerinnik sulissuteqarusunnera tunngaviatigut Inuit Ataqatigiinniit paasilluarparput.

 

Ukiuni kingullerni Nunatsinni aningaaseriviup nalunaarutiginnittarneri naapertorlugit, Nunatsin­ni inuit siunissamut ungasinnerusumut ileqqaartalernerat annertusiartorpoq, taassumallu taamatut ingerlanera aamma naalakkersuinikkut tapersersortuarneqarnissaa pingaaruteqarpoq.

 

Soorlu Naalakkersuisup akissuteqarnermini nassuiaatigigaa, Nunatsinni naalakkersuinik­kut inuit ileqqaarnissaminnut aqqutissiuunneqarsimapput. Taamatut iliuuseqarsimaneq Inuit Ataqatigiin­niit iluarisimaarparput, tassami taamatut ileqqaarsinnaanissamut inuit amerlasuut peri­arfissinne­qarmata. Aammalu Nunatsinni ileqqaartut amerliartornerisigut Nunatsinni aningaasat kaaviiaar­tut amerlisinneqartarmata taamaasillunilu Nunatta aningaasaqarniarneranut ataatsimut aamma iluaqataassalluni.


Siunnersuuteqartup siunnersuummini anguniarsaraa, Nunatsinni kikkulluunnit ileqqaagaa­sa akileraaruserneqartannginnissaaat. Tamanna Inuit Ataqatigiinniit tapersersorsinnaann­gilarput.

 

Taamatut aningaaserivinni ileqqaakkat erniaasa akileraaruserneqartarnerata unitsinneqar­nissaanik siunnersuut akuerineqassappat kikkunnut tamanut atuutsinneqartussaavoq. Taa­maattoqassappat ullumikkut innuttaasut isertitamikkut assigiinngissutaat annertoreeqisoq suli annertusissaaq. Tamanna pinaveersimatilluinnartariaqarparput.

 

Alla kingunipiluusinnaasoq tassaasinnaavoq, nunanit allanit aningaasarpassuit Nunatsinnutnuul­lugit erniortinneqartalerneri, annertuumillu erniorteriarlugit Nunatsinniit annillugit. Tamanna Inuit Ataqatigiinniit peqataaffiginianngilarput, taamaattumik Naalakkersuisut akissuteqaataat taperserlugu siunnersuut itigartikkatsigu matumuuna nalunaarutigis­savarput.

 

Mogens Kleist, Kattusseqatigiit oqaaseqartuat:

Aningaaserivinni sipaakkat erniaasa akileraarutaagunnaarnissaat Naalakkersuisuni Inatsisartuni aalajangiiffigineqarnissaanik Jakob Sivertsenip siunnersuutaanut Kattusseqatigiinni imatut naatsumik oqaaseqaatigissavarput.

 

Siunnersuuteqartup saqqummiussaa, tassalu innuttaasut aningaasatigut akileraarutigisartagaasa ilaat, tassalu katersukkanut tunngatillugu soqutiginaateqartutut taarusupparput. Taamaattorli innuttaasut ataasiakkaat allanut sanilliullugit pitsaanerusumik inissisimalernissaat Naalakkersui­sup akissuteqaateqarnermini taakkartugai taperserusuppagut, ullumikkummi innutaasut periarfis­saat ammareerput, aammalu annertunerusumik taamatut iliornikkut inuit sipaagaasa akileraaru­serneqartarnerannut tunngatillugu periarfissaqareermat akileraaruserneqartarnerannut tunngatillu­gu. Maleruagassaqareerpugummi ullumikkut ersarissumik aammali Naalakkersuisup akissuteqar­nermini taakkartugarisai taperserusuppagut. Kiami illersussavai aningaasarsiaqarnerusut annertu­nerusumik suli periarsiffissallugit.

 

Oqaatigissavarpulli arlaatigut aaqqiiniarutta innuttaasunut tamanut assigiimmik periarfissiinissat taperserusukkatsigit.

 


Taamatut naatsumik oqaaseqarluta Naalakkersuisup oqaaseqaatai taperserusuppagut, siunnersuu­teqartullu siunnersuutaa akuersaaruminaatsillugu.

 

Otto Steenholdt, attaviitsoq:

Siunnersuut taannarpiaq takuinnarlugu qallunaat oqaaserisartagaat, spekulant imaluunnit pengespekulant, kisiat eqqaavara. Tassalu kalaallisut imatut nutserneqarsinnaasoq, annertuumik pilertortumillu nalornenaraluartut atorlugit iluanaaruteqarniartarneq.

 

Ilumoorpoq aningaaseriviit aqqutigalugit ileqqaarsinnaaneq qujanartumik aqqutissiuuneqarsi­mammat. Ilaatigut soorlu akissuteqaammi immikkut iluaqutissaasut atorluarneqarsinnaasullu, tassa ilinniagaqarnissamut, namminerisamik illutaarnissamut aamma namminerisamik suliffiuti­taarnissamut kiisalu Ameeqqat ileqqaagaannik@ aamma taaneqartartut maani taaneqarsinnaallutik.

 

Immaqali aningaaseriviit Nunatsinni arlalissuuppata sipaarniutit allat aqqutissiuunneqarsinnaasi­massagaluartut. Suli nunani siuarsimasorsuugaluani aningaaserivinnut toqqorsineq ilaatigut, pingaartumik utoqqarnut ornigineqanngilaq, qularnanngitsumik siunnersuuteqartup aamma isoralugu peeqqusaa aamma taakkua iluarisimannginnamikkut.

 

Qularutissaanngilaq nammineq aningaasaatit erniaasa akileraaruserneqartarnerat tamakkua aamma annerisimagaat, taamaattumillu tusartarpagut taakkunnguit aningaasaatitik madrasse-minnut mersuullugit toqqortarisaraat.

 

Qulaani qallunaat oqaasiat taasara periarfissatsialaassagaluarpoq siunnersuuteqartup siunnersuu­taa akuerineqassagaluarpat. Tassami aningaaserivimmi aningaasarpassuarnik akiitsoriarluni taakkua erniaannik akileraaruserneqanngitsunik inuunerup sinneranik inuulluataarluni, aningaa­sanillu eqqasuuteqannguarani inuunissaq anguneqarsinnaagaluarmat.

 

Paasilluinnarpara siunnersuut itigartinneqarluinnarmat, siornatigullu oqaasereriikkakka aamma pissutigalugit, spekulantiussagaanni ilalersornassagaluartoq, maani akerlilerlugu nalunaaruti­gaara.

 


Josef Motzfeldt, Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq:

Tassa siunnersuuteqartup siunnersuutaa oqaaseqarfigineqareersoq najoqqutaralugu, Inatsisartuni ilaasortanik tunuliaqutaqartut 24-inik ilalernartuutinngilaat siunnersuutigineqartoq, tassa Naalakkersuisut ilalerinatik oqaaseqaataat, akissuteqaataat taperserneqarpoq taamaalilluni annertuumik.

 

Taamaakkaluartoq pissutissaqarpunga nassuiaateqaqqilaassallunga. Tassa siunnersuuteqartoq Inatsisartuni ilaasortaq Jakob Sivertsen, ilaatigut imak allappoq. Siunnersuuteqarninnullu pingaartitara tassa aningasarsianik isertitanillu allanik akileraarutaareersunik sinneruttut ilaat aningaserivinni ileqqaarneqartartut erniaat aamma akileraaruteqaataasarnerat marloriaammik akileraarnerummat aaqqittariaqartutut isumaqarfigiuaannarakku. Kisiat tassa taanna eqqortuunn­gilaq, sipaakkat ernialerneqartanngillat a, imaluunniit akileraasulerneqartanngillat, kisianni erniamerngat, erniaasa ilaminiaraat akileraaruserneqartarput, isertitaammat.

 

Ilanngullugu siunnersuuteqartoq aamma allappoq Nunatsinni aningaasanik ileqqaarnissaq Inatsisartut Naalakkersuisullu pingaartitaraarput, allaat inuusuttut sipaagaqarnissaat pingaartin­nermit aningaaserivimmi ileqqaagaat siunissaminni sillimmatissaat, soorlu initaarsinnaanissa­minnit namminersorlutilluunniit aallartitsinissaminnik atugassaat Landskarsimit aningaaserivinni ernialiunneqartartut angeqqataanit qaavisigut ullumikkut 4 %-inik tapiissuteqartarlutik. Ajuu­saarnarporli inuusuttut aningaaserivinni ileqqaagaasa erniaat aamma akileraarutaasussaammata, sipaakkallu amerliartortillugit ernianut akileraarutit aamma amerliartortussaallutik. Taamatut allappoq Inatsisartunut ilaasortaq Jakob Sivertsen, Box 104, 3913 Tasiilaq.

 

Kisianni tassa erseqqissaatigilaassavara, aningaaseriviup ernialiuttagaa 4 %-i akileraarutaaneq ajorpoq, akileraartussaatitaanngilaq. Tassa Landskarsip tapiissutaa 4 %-i akileraarute­qanngilaq, bankip aningaaseriviup tapiissutaa prĉmierente 4 %-i akileraartussaatitaanngilaq. Kisiannili aningaasat sipaakkat uninngatinneqartartut aqaguani tiguneqarsinnaajunnaarlugit, piffissaq sivisooq aalajangerlugu sioqqullugu nalunaareerluni aatsaat tiguneqarsinnaallutik.

 


Taamaammat erniaat 1/8 %-i procentiinnaavoq, tassalu taanna akileraaruteqaataasussaavoq. Assersuutitut immaqa taaneqarsinnaavoq 0,125 %-i, tassa 1/8 %, sipaagaqarsimagaanni 500.000 kr.-inik taavalu akileraarutissatuaq tassaalluni 0,125 %. Ukiumut sipaagaqartup 500.000 kr.-it sipaagaqarsimasup akiliutissaa, akileraarutissaa tassaavoq 625,00 kr.-i. Tassa imaappoq aki­leraarutiginavianngilaa 5.000 kr.-it akileraarutaasussaanngitsut saniatigut isertitassanik suli angoqqajannginnamigit.

 

Taamaammat ataatsimiinnermi aqutsisup aalajangissavaa Naalakkersuisunut paasinninnerput najoqqutaralugu siunnersuutigineqartoq itigartivillugu itigartinneqarumaartoq.

 

Jakob Sivertsen, Atassut:

Siunnersuuteqartutut erseqqissaaqqinniarpunga. Siullermik Kattusseqatigiit siunnersuut misissor­simannginnguatsiarpaat aamma paasinarpoq uani saqqummiusaanni Naalakkersuisut taamaallaat saqqummiussaat misissorneqarsimasoq.

 

Una saqqummiussara paasineqannginnera ajuusaarutigaara. Ilaatigut januarimi Naalakkersuisoq Jĝrgen Wĉver Johansen siunnersuummut assingulluinnaqqissaartumik saqqummiussaqarpoq. Tassa meeqqat sipaagaqarnissaannik aalajangersimasumik angajoqqaat ilanngaaffigineqartarnis­saat.

 

Taamaattumik naalakkersuisooqatigiit saqqummiussamik akissuteqaataat naleqquttuunngilaq siornatigut tusagassiuutitigut saqqummiunneqartumut sanilliukkaanni.

 

Aamma Naalakkersuisup akissuteqarnermini ilaatigut sipaakkat erniaasa akileraaruteqaataajun­naarnissaannik Landskarsip kommunillu akileraarutitigut isertittagaannik atornerluinertut taallugu oqaatigimmagu akuerisinnaanngilara.

 

Atornerluinertut uanga isumalimmik siunnersuummik saqqummiussaqanngilanga. Siunnersuutip qiterpiaa tassa meeraaneraninngaaniit inuusuttunngornermut sipaagaqarsinnaapput allaat ullumikkut inuusuttut pikkorissut siunissaminnik isigisut eqqarsaatigissagaanni ikioqatigiinnik­kut 200-300.000 mio.-it qeqqi tikillugit sipaagaqarsinnaapput, sapinngillat.

 


Taamaattumik sumut iluaqutaassava siunissaannik initaarnissamut ilinniarnerminnut, nalunngi­larsi aamma maaniittut aningaaserivinnut qanoq atsigisumik atorniartarpat? Ilinniarnerminnut tunngatillugu imminnut pingaartumik ilaqutaqalersimasut.

 

Taamaattumik uani sipaakkat erniaannik akileraaruteqaataajunnaarnissaannik saqqummiussara assigiinngitsunut taputartuunneqarnera akuerisinnaanngilara.

 

Soraarnerussutisiaqalernissaq uanga pinngilara. Meeqqanuku inuusuttullu sipaarnerulernissaat anguniarlugu saqqummiussaqartunga. Taamaattumik ima suunngitsigisutut meeqqat inuusuttullu siunissaat maanngaaniit isigineqarnera akuerineqarsinnaanngilaq.

 

Soorlumi tassa uani saqqummiussannut oqaatigineqartoq inuit immikkoortinniarikka. Kina oqarpa saqqummiussannut inuit pisuut pisuunerulersikkumagikka. Siunnersuutinnut qiterisaa tassaavoq inuusuttut siunissaminnik ileqqaarnissaat.

 

Uagut utoqqanngoreersugut oorinik naammattunik peqanngilagut. Siunissatsinnik taasartakkagut inuusuttut siunissaat maani eqqarsaatigalugit saqqummiussaqarpunga. Taamaattumik aamma tassunga uniinnarnianngilanga.

 

Ilaatigut aningaaserivinni sipaakkat akileraaruteqaataasarnerannut tunngasumik nassuiaanerit ilaat eqqortuunngillat. Landskarsimit tapiissutigineqartartut akileraartarnermut pisortaqarfim­miipput. Aamma tamakkua IA -p oqaluttuatut avataaniit tikilluni atornerluinissamut taputartuun­neqarnerat akuerineqarsinnaanngilaq.

 

Landskarsip tapiissutai akileraartarnermut pisortaqarfimmi toqqortaapput. Taavalu nalinginnaa­sumik banki tunngavigalugu ernialiunneqartartut bankeni tigummiarneqarput. Taakku eqqortuu­voq, taakkulu tassaapput nalinginnaasumik sipaakkatut erniat akileraaruteqaataasarmata.

 

Apeqqutaanngilaq siunissamut ileqqaarnissamut sipaagaanersut. Aamma maannakkut sipaakkat erniaat akileraaruteqaataasarnerat allaffissornermut annertoorujussuarmik suliakkersuutaavoq. Assut kikkut tamarmik sipaarsimasut ukiup naanerani tamatigut aningaasat uninngasuutit allattuiffiat nassiussuunneqartarput, inunnut tamanut.


Taamaattumik sipaarutaasinnaallunilu aamma pingaartumik inuusuttunut siunissami sipaarneru­lernissamik oqaluttuannguarluta illuatungaatigut oqilisaassiffigineqarnissaannik saqqummiussa­qarmat tamarmik itigartippaat.

 

Assut uanga eqqumiigivara. Taamaattumik oqareernittut tassunga killinnianngilanga. Misissoq­qissaaqqissavara. Taavalu misissoqqissaareerlugu naatsorsuutineqassaaq ukiamut immaqa siunnersuummik ersarinnerusumik saqqummiussaqaqqissallunga.

 

Aamma oqareernittut akuerisinnaanngilara meeqqat inuusuttullu siunissaannik isumannaarinnin­niarnermut sakkussat pingaarnersaat itigartinneqarnera. Qujanaq.

 

Anders Andreassen, Siulittaasoqarfimmi ilaasortaq:

Qujanaq. Tassa maluginiarpara partiit imaluunniit amerlanerussuteqartut kissaatiginngikkaat ataatsimiititaliamut ingerlaqqinnissaa aammalu amerlanerussuteqartut itigartitsinissamut siunertaqartut, imaluunniit itigartitsisut.

 

Kisianni oqaatigissavara taamaakkaluarpalluunniit suliassaq una aalajangiiffigisassatut siunner­suut suleriaatsimi malittarisassatsinni paragraf 32, immikkoortup arfineq aappaat malillugu marloriagassaavoq. Taamaattumillu ataatsimiititaliamut ingerlaqqanngikkaluarluni aappassaane­ernissaminut aamma ingerlasussaalluni.

 

Josef Motzfeldt, Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq:

Tassa una naggataarutaasumik siunnersuuteqartumut erseqqissaatigiinnassavara siunnersuuteqar­tup siunnersuutaa imatut qulequtaqarpoq. "Aningaaserivimmi ileqqaakkat erniaasa akileraarute­qaataasarunnaarnissaat pillugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiinissaa­nik siunnersuut".

 

Naalakkersuisuni atuuttut Inatsisartut atuuttunngortissimasaat najoqqutaralugit nalunngisarput tassaavoq sipaakkat erniaat, Landskarsip tapiissutaa, bankit tapiissutaa 8% nalinga tamarmi akileraarutaasussaanngereerpoq.

 


Oqareernittulli bankemi uninngasuutit anfordringskontomi taaneqartumi erniamerngat 1/8 del % taanna akileraarutaasussaavoq.

 

Tassalu oqareernittut 500.000-it Jaakup oqareerneratut 500.000 -it inuusuttut peroriartornermini 500.000-it angullugit sipaagaqarsimaguni ukiumut erniasiassai 0.125% taakku 625 kr.-iupput.

 

Taava akileraarutigissanngilai. Isertitat B-t 5.000-it kisimiikkaanni atsaat 5.000-it anguppagit akileraarutaasussaammata.

 

Taamaattumik isumaqarpunga siunnersuuteqartup atuuttut pissutsit angorusutani anguneqareersi­mammata taanna nuannaarutigisariaqaraa.

 

Jĝrgen Wĉver Johansen, Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoq:

Inatsisartunut ilaasortap Jakob Sivertsen saqqummiussaa taavalu uanga qaammat apriliugaa oqallisissiara taakkua imarisamikkut tunngavimmikkullu assigiinngitsorujussuupput. Taamaattu­mik imaaliallaannaq imminnut assersuunneqarnerat isumaqatiginngilara.

 

Kisianni ilittulli uanga isumassarsiara taanna aammalu oqallisissiaq taanna malersoqqinniarlugu eqqarsarpunga.

 

Anders Andreassen, Siulittaasoqarfimmi ilaasortaq:

Qujanaq taamaalilluni ullumikkut oqaluuserisassaq immikkoortoq 40-p siullermeerneqarnera naammassigallarpoq. Taamatut aamma isikkoqarluni aappassaaneerneqarnissaminut.