Grønlands Landsting

Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 01-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 28. september 1993 kl. 11.00.                                                        

Dagordenens punkt 1.

 

 

Mødets åbning.

(Landstingsformanden)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen:

Jeg byder hermed alle landstings- og landsstyremed­lemmer velkommen til efterårssamlingen 1993 som er den syvende samling i indeværende valgperiode. Det er med oprigtig glæde, at jeg kan konstatere at alle medlemmer fra kysten er nået frem. Landsstyremedlem Henriette Rasmussen er på grund af opgaver udenfor Grønland ikke til stede i dag.

 

Jeg har på Landstingets vegne sendt en hilsen til Hendes Majestæt Dronning Margrethe og Hans Kongelige Højhed Prins Henrik samt til Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik.

 

Endvidere har jeg på Landstingets vegne sendt hilsener til Folketingets formand og den danske regering samt til Altingets formand i Island og Lagtingets formand på Færøerne.

 

Et Landstingsår går jo som bekendt fra oktober til oktober, og det er med stor sorg jeg må meddele, at siden siden sidste efterårssamling er tidligere lands­rådsfor­mand Erling Høegh, tidligere landsrådsmedlem Elisabeth Johansen, tidligere lands­rådsmedlem Anda Nielsen og tidligere landstingsmedlem Amandus Petrussen afgået ved døden. Jeg skal derfor bede Landstingets og Landsstyrets medlemmer og alle tilstedeværende om at rejse sig, for at ære Deres minde ved et minuts stil­hed.

 

Et minuts stilhed........

 

Tak; Inden vi går videre, vil jeg komme med nogle praktiske oplysninger.

 

Landstingets Bureau har udsendt et forslag til plan over de enkelte dags­ordenspunkters placering på mødeda­ge, ligesom der er udarbejdet et forslag til plan over udvalgsmøder under denne samling. Disse planer er omdelt til Tingets medlemmer. Jeg skal dog gøre op­mærksom på, at udvalgsmøder som i oversigten er angivet med start kl. 16.00, først starter når dagens forhand­linger i landstings­salen er overstået, såfremt de trækker ud.

 

Under henvisning til disse oversigter vil Formandskabet indstille overfor Lands­tinget, at sidste mødedag i denne samling bliver tirsdag den 26. oktober 1993.

 

På torsdag den 30. september vil der være åbningsdebat, og mandag den 4. oktober vil blive den første egentlige mødedag, hvor vi vil starte med dags­ordenens punkt 2, redegørelse for dagsordenen. Som man nok har bemærket, har Formandskabet besluttet at holde onsdagene fri for møder i landstingssalen, således at disse dage kan bruges til udvalgsmøder m.v.

 

På grund af landsstyremedlem Henriette Ramussens fravær har Formandskabet besluttet at indkalde hendes 2. suppleant Makki Joelsen. Jeg kan oplyse at hun opfylder valgbarhedsbetingelserne i ' 6 i landstingslov nr. 11 af 20 oktober 1988 om Landsstyret og Landstinget. Jeg skal derfor spørge Landstinget om man kan godkende at Makki Joelsen indtræder i Landstinget indtil den 4. oktober 1993?

 

....... Da dette er godkendt skal jeg byde Makki Joel­sen velkommen og anmode hende om at indtage sin plads i salen.

 

Til slut vil jeg ønske alle en god efterårssamling og endnu engang hjertelig velkommen allesammen.

 

Punktet sluttet.