Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 18-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 25. oktober 1993

 

 

 

 

Dagsordenens punkt 18.

 

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om havneafgift.

(Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender)

(3. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Emil Abelsen, landsstyremedlem for Økonomiske An­liggen­der:

Da et enigt Landsting tilsluttede sig forslaget under 2. behandlingen, skal jeg her til 3. behandlingen indstille forslaget til endelig vedtagelse i den fore­liggende form, og det vi taler om er forslag til lands­tingslov om ændring af landstingslov om havneafgift, pkt. 18.

 

Mødeleder:

Der har ikke været nogen ændringsforslag, og ingen har bedt om ordet, og jeg skal bede dem, der går ind for vedtagelse i den foreliggende form rejse sig,

 

23.

 

Således er punkt 18 godkendt og vedtaget.

 

Punktet sluttet.