Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 23-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 14. oktober 1993

 

 

 

 

Dagsordenens punkt 23.

 

 

Forslag til landstingsforordning om ændring af lands­tingsfor­ordning om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

(Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender)

(2. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Henriette Rasmussen, landsstyremedlem for Sociale Anliggender:

Under Landstingets 1. behandling af ovennævnte forslag til landstingsforordning indstillede mødelederen, at forslaget skulle overgå til 2. behandling i den fore­liggende form, da samtlige partier var enige om for­slaget.

 

I den anledning skal jeg indstille, at forslaget over­går til 3. behandling i uændret form.

 

Mødeleder:

Da der ikke er flere der har bedt om ordet, skal vi have afstemning om dette punkt, således at forslaget overgår til 3. behandling i sin foreliggende form.

 

Dem der går ind herfor bedes rejse sig,

 

22.

 

Punktet sluttet.