Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 25-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 25. oktober 1993

 

 

 

 

Dagsordenens punkt 25.

 

 

Forslag til landstingsforordning om Kirken.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirken)

(3. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Marianne Jensen, landsstyremedlem for Kultur, Ud­dannel­se, Forskning og Kirke:

Jeg skal endnu en gang takke for Landstingets enstem­mi­ge tilslutning til forslaget til landstingsforordning om Kirken, og jeg skal her til 3. behandlingen ind­stille forslaget endelig vedtaget i den foreliggende form, og den udtalelse på Kulturudvalget og mødet i Kangerlussuaq her i sommer, og jeg vil takke de impli­cerede i den inspiration, man har givet os.

 

Forordningsforslaget - at vores land får sin egen stifts­biskop den 1. november, og jeg vil dermed ønske Kirken tillykke, og med disse ord skal jeg endnu engang takke for Landstingets enstemmige tilslutning til forslaget til ny landstingsforordning om Kirken, og skal her til 3. behandlingen indstille forslaget ved­taget i fore­liggende form.

 

Det er med beklagelse, det har måttet meddeles, at indsættelse af vicebiskop Kristian Mørch, som biskop over Grønlands Stift må udsættes indtil videre på grund af sygdom, men vi håber alle, at denne indsættel­se snart kan finde sted.

 

Mødeleder:

Der er ikke nogen ændringsforslag, og partierne har ikke bedt om ordet, og jeg vil bede dem, der går ind for forordningsforslaget i sin nuværende form rejse sig, 

 

24.

 

Dermed er forordningsforslaget til forordning om Kirken punkt 25 vedtaget.

 

Punktet sluttet.