Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 27-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 14. oktober 1993

 

Dagsordenens punkt 27.

 

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og For­skning)

(2. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Marianne Jensen, landsstyremedlem for Kultur, Uddannel­se og Forskning:

Jeg vil blot takke partierne for deres positive modta­gelse af lov­forslaget.

 

Landsstyret har med tilfredshed noteret, at der ved 1. behandlingen var bred tilslutning til de foreslåede justeringer af den gældende landstingslov.

 

Jeg foreslår derfor, at lovfor­slaget overgår til 3. behandling i sin foreliggende form.

 

Mødeleder:

Der er ikke nogen der har bedt om ordet, derfor skal vi have en afstemning.

 

Dem der går ind for, at den overgår til 3. behandling i sin foreliggende form bedes rejse sig,

 

25.

 

 

Så går den over til 3. behandling i sin foreliggende form.

 

Vi går videre til næste dagsordenspunkt.

 

Punktet sluttet.