Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 34-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 25. oktober 1993

 

 

 

 

Dagsordenens punkt 34.

 

 

Forslag til landstingsforordning om Misissueqaarnerit. (Landsstyremedlemmet for Offentlige Arbejder og Trafik)

(3. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen:

Der er ikke nogen ændringsforslag, og partierne har ikke bedt om ordet, så jeg vil bede dem, der går ind for det uændrede forslag rejse sig,

 

24.

 

Således er forslaget til landstingsforordning om Misis­sueqaarnerit efterårssamlingens punkt 34 vedtaget.

 

Punktet sluttet.