Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 35-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 26. oktober 1993

 

 

 

 

Dagsordenens punkt 35.

 

 

Forslag til landstingsforordning om selskabsdannelse af Tele.

(Landsstyremedlemmet for Offentlige Arbejder og Trafik)

(3. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen:

Der er ikke nogen ændringsforslag, og så vil jeg bede dem, der går ind for vedtagelsen i den foreliggende form rejse sig,

 

24 er for forslaget.

 

Kuupik Kleist, landsstyremedlem for offentlige arbejder og trafik:

Jeg siger tak, og jeg vil ikke undlade at udtale mig. Jeg vil sige tak til at Landstinget godkendte selskabs­dannelse af Tele Attaveqaatit.

 

I de kommende dage og de kommende uger vil Landsstyret være med i skiftende generalforsamlinger til selskabs­dannelse af Tele Attaveqaatit, så vil Landsstyret holde en generalforsamling, og det er hensigten, at selskabet skal være klar til dannelse den 1. januar 1995, og denne generalforsamling vil blive afholdt i den for­bindelse.

 

På denne generalforsamling vil bestyrelsen af selskabet blive udpeget. Ud fra en udtalelse herfra, er det Landsstyret pålagt, at udpege bestyrelsen.

 

 

Jeg må advare mod, at nogen af landstingsmedlemmerne vil blive valgt til bestyrelsen.

 

Jeg siger tak for behandlingen af sagen indtil nu.

 

Mødeleder:

Vi vil også sige tak til landsstyremedlemmet for Of­fentlige Arbejder og Trafik.

 

Punktet sluttet.