Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 36-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 26. oktober 1993

 

 

 

 

Dagsordenens punkt 36.

 

 

Forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester.

(Landsstyremedlemmet for Offentlige Arbejder og Trafik)

(3. behandling)

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen:

Der er ikke nogen ændringsforslag og jeg skal bede dem der går ind for vedtagelse i den foreliggende form rejse sig,

 

22.

 

Dem der er imod,

 

Ingen.

 

Således er forslaget til landstingsforordning om tele­kommu­nikation og teletjenester vedtaget af Landstinget.

 

Punktet sluttet.