Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenes punkt 59-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 14. oktober 1998 kl. 14.40

 

Dagsordenens punkt 59

Beslutningsforslag i henhold til forretningsordenens § 30: om at tilrette regler og arbejdsgange, således at anlægsdelen af finansloven for eftertiden forelægges til behandling og vedtagelse på Landstingets (ordinære) forårssamling.

Driftdelen af finansloven kan som hidtil fremlægges til behandling og vedtagelse på Landstingets (ordinære) efterårssamling.

 

Anders Nilsson, landstingsmedlem:

 


Det siges i Landsstyrets svarnotat, at mit forslag, og jeg citerer: A..lægger op til en løsrevet drøftelse af anlægsbudgettet på et tidspunkt af året, hvor der ikke foreligger en samlet viden om og vurdering af Landskassens indtægter og driftsudgifter i det pågældende finansår.” Denne opfattelse beror på en misforståelse, sådan behøver det ikke at tilrettelægges, og det har heller ikke været tanken. Jeg har derfor trukket mit forslag tilbage og fremsat et nyt forslag, der klargør og udbygger mine tanker, og dette forslag har jeg forstået på formandskabet vil blive sat på dagsordenen senere på denne samling.