Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenes punkt 88-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 29 oktober 1998

 

Dagsordenens punkt 88

Betænkning for 1997 fra Landstingets Ombudsmand

 

Otto Steenholdt, Atassut

 


Landstingets lovudvalg har gennemgået Landstingets ombudsmands beretning for 1997, og vurderet det positivt og gået ind for det, hvorefter vi nu fremlægger det overfor Landstinget og beder om at få den vedtaget.

 

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformanden:

 

Landsstyret har med interesse gennemlæst ombudsmandens årlige beretning for 1997 og kan med tilfredshed konstatere, at vi i dag har en velfungerende og nødvendig instans i samfundet, og det står som garant for, at borgerne får den behandling i forvaltningen, som lovgivningen giver dem ret til.

 

Landsstyret er løbende blevet orienteret om de afgørelser, som ombudsmanden har truffet.

 

Landsstyret har i årets løb behandlet en række henvendelser fra Landstingets ombudsmand. I de tilfælde, hvor ombudsmanden har påpeget åbenbare administrative fejl eller langsommelig sagsbehandling, har Landsstyret taget dette til efterretning og har ændret på forholdene.

 

Med disse bemærkninger skal jeg på Landsstyrets vegne tage beretningen fra Landstingets ombudsmand til efterretning, og vil takke for det gode arbejde, der er blevet udført.

 

Niels Mátâq, Siumut:

 

Jeg skal knytte ganske få bemærkninger til beretningen for 1997 fra Landstingets ombudsmand.

 

Vi skal udtale, at vi er enige med Landstingets lovudvalg, når udvalget tager beretningen til efterretning. Siumut finder det ønskeligt, at vi fremover støtter ombudsmandens arbejde og samarbejder med vedkommende.

 

Fra Siumut vil vi støtte ombudsmandsinstitutionens arbejde, fordi man på den måde efterkommer vores krav om, at befolkningen har fået mulighed for at indgive begrundede klager, når medborgeren følger sig uretmæssig behandlet af de offentlige serviceorganer. Med disse korte bemærkninger tager vi fra Siumut ombudsmandens redegørelse for 1997 til efterretning.

 

Jakob Sivertsen, Atassut:

 

Det bliver ganske kort. Redegørelsen er så veludført, at man ikke behøver at komme med større bemærkninger.

 

Sammenligner man det med ombudsmandens beretning for 1996 så er beretningen fra 1997 næsten fordoblet, og heri kan vi se, befolkningen nu er begyndt at bruge denne mulighed mere og mere, og det er vi tilfredse med fra Atassuts side, og man kan gennem denne veludarbejdede beretning se, at befolkningen får den service, som de har behov for, og vi går ind for denne veludførte beretning.

 

Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit:

 


Det bliver ganske kort fra Inuit Ataqatigiits side, idet Landstingets ombudsmands beretning for 1997, den har vi også set på, og det er også på sin plads, at man fra Landstingets side med hensyn til ombudsmanden og ombudsmandsinstitutionen, som vi etablerede gennem en vedtagelse her i Landstinget i 1994, og vi må også sige tak til det veludførte arbejde, som de har gjort overfor befolkningen og ønsker at de også fremover gør det lige så godt også i fremtiden.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet:

 

Det er helt på sin plads at ombudsmanden udarbejder beretninger, og fra Kandidatforbundet selv lægger vi vægt på, at når borgerne føler sig uretfærdigt behandlet, at de så har et organ, som de kan henvende sig til, således at borgerne har det rette organ at henvende sig til, og jeg vil også tage ombudsmandens veludførte beretning til efterretning og går ind for den.

 

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand:

 

Jeg vil gerne sige tak til de, der er kommet med bemærkningerne, og skal meddele, at denne ros vil også blive videregivet til ombudsmanden, og Atassut var inde på, at man har bemærket, at der er blevet flere sager, og det er også helt korrekt, og ikke alene er der blevet flere henvendelser, men en ting er blevet bevist, nemlig at der er behov for at have en ombudsmand i Grønland, og med hensyn til serviceringen af befolkningen, som jo er meget smukt udført, og som vi også roser fra Landsstyrets side, og jeg bemærker, at både partierne og Kandidatforbundet også siger tak for denne ros, som vil blive givet videre til ombudsmanden og ombudsmandsinstitutionen.