Grønlands Landsting

Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 01

1. behandling 2. behandling 3. behandling

1.       mødedag, fredag den 15. september kl. 11.00

Dagsordenspunkt 1.

Mødets åbning

 

 

Otto Steenholdt, løsgænger og nestor.1.Otto Steenholdt, lsgnger og nestor

 

Landstingets møde er åbnet.

 

I henhold til forretningsordenen for Grønlands Landsting ledes mødets åbning af Landstingets aldersformand, nestor indtil valg af landstingets formandskab har fundet sted.

 

Som sædvanlig er det med glæde og bevægelse, at jeg kan byde mine landstingskolleger velkommen her i salen til denne højtidelige indledning af landstingets arbejdsår.

 

Det er et stort ansvar at være medlem af en lovgivende myndighed eller forsamling, derfor vil jeg opfordre jer til altid at have de mennesker, der bliver undergivet lovgivningen centralt placeret i jeres tanker.

 

Men jeg vil også i lige så høj grad opfordre jer til, at I gør jeres til, at vort elskede land bliver berømmet gennem vores lovgivning, således, at I altid har følgende ord i jeres tanker ”med lov skal land bygges”.

 

Jeg byder endvidere hjertelig velkommen til medlemmerne af Landsstyret her til landstingets mødesal med ønsket om et tæt samarbejde mellem Landsstyret og den Lovgivende Forsamling i Landstinget.

 

Jeg ønsker god arbejdslyst til og et godt samarbejde med begge administrationers mange medarbejdere, der kommer en travl tid i møde, og som vi slet ikke kan undvære under denne samling, der uden tvivl kommer til at vare lang tid.

 


Ligeledes er det helt på sin plads, at kunne byde hjertelig velkommen til Statens repræsentant i Grønland, Rigsombudsmanden samt vores egen ombudsmand, Landstingets Ombudsmand, som begge må forventes at være jævnligt til stede her i salen under denne samling.

 

En velkomst skal også lyde til alle vore medborgere langs vor vidtstrakte kyst, der vil kunne følge landstingsmøderne gennem radioen og fjernsynet, selv om de uden tvivl og forståeligt nok hellere vil låne ører til og vende blikket mod de internationale idrætsdage i løbet af den kommende periode.

 

Jeg kan oplyse, at næsten samtlige landstingsmedlemmer er til stede her ved mødets åbning.

 

Landstingsmedlem Lars Karl Jensen har søgt om en begrundet orlov fra landstinget i perioden 15.-22. september, hvilket Formandsskabet har bevilget.

 

Jeg er af Landstingets Bureau blevet orienteret om, at to af landstingets medlemmer - i sidste øjeblik - også har søgt om orlov fra landstinget blot et par dage før mødets start.

 

Formandsskabet har godkendt den ene ansøgning fra Vittus Mikaelsen, der har søgt om orlov i perioden 15.-29. september.

 

Den anden ansøgning er endnu ikke behandlet.

 

Der er indkaldt suppleanter for henholdsvis Lars Karl Jensen og Vittus Mikaelsen, nemlig Jens Napaattoq og PâviâraK= Heilmann.

 

Udvalget til valgsprøvelse har konstateret, at begge opfylder kravene til valgbarhed.

 


Jeg skal på den baggrund indstille over for landstinget, at Jens Napaattoq deltager i landstingets møder i Lars Karl Jensens orlovsperiode, og PâviâraK= Heilmann i Vittus Mikaelsens orlovsperiode.

 

Kan landstinget tiltræde denne indstilling?

 

Tak, godkendt. Tiltrådt.

 

Og jeg vil derfor gerne anmode vedkommende om at sætte sig på deres pladser.

 

Velkommen.

 

Det vil sikkert kunne huskes fra forårssamlingen i begyndelsen af maj måned, at forretningsordenens bestemmelser blev tydeliggjort for medlemmerne på baggrund af orlovsansøgninger fra flere medlemmer. Der blev det utvetydigt understreget, at det påregnes, at medlemmer af Landstinget er til stede ved landstingets møder, og at der kun kan regnes med bevilling af orlov i ganske særlige tilfælde.

 

Og det vil jeg blot erindre herom.

 

Den altafgørende faktor for bevilling af orlov eller ej, er, om pågældende medlemsparti har anbefalet orlov eller ej. Alle vil kunne regne ud, at en orlovsansøgning tæt på mødets start stiller både enkelte partier og Landstingets Bureau i en vanskelig situation, idet suppleanter blandt andet ikke altid kan indkaldes med så kort et varsel.

 

Det er meget ønskeligt, at det samme ikke sker igen fremover.

 

Med disse få ord, byder jeg de tilstedeværende medlemmer endnu engang velkommen, og jeg håber, at vore møder vil foregå i god orden og ro samt være indholdsrige.