21. mødedag, torsdag, den 9. november 2000

Punkt 31.

Forslag til landstingsbeslutning om, at der snarest muligt etableres et henvendelses‑ og behandlingsrådgivningssted for seksuelt misbrugte,

2. behandling.

 

Jørgen Wæver Johansen, Landsstyremedlem for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.

Landsstyret og udvalget har fremsat forskellige bemærkninger, og jeg skal blot henvise til mit svarnotat der er omdelt til Landstingets medlemmer.

 

Finn Karlsen, 1. næstformand for Landstinget.

Der er ikke nogen der har bedt om ordet, hvorfor vi straks kan gå videre til afstemning.

 

Socialudvalget har i enighed indstillet, at Landstinget på nuværende tidspunkt stemmer i mod beslutningsforslaget. Jeg vil anode dem der stemmer for forslaget om at rejse sig. Ingen. Den er formuleret lidt mærkeligt, selvom vi nok først burde have stemt for udvalgets indstilling.

 

Men jeg vil anmode dem der stemmer imod forslaget om at rejse sig. 27. Og jeg anmoder dem der hverken stemmer for eller imod om, at rejse sig. Ingen.  Der er 28 imod og der er 29 tilstedeværende, hvorfor der må være en der hverken har stemt for eller imod, der er en der har undladt at stemme.

 

Således er forslaget nedstemt.