Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 33-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

17. mødedag, mandag den 30. oktober, 2000

 

Punkt 33 

Forslag til landstingsbeslutning om, at fåreholdere fritages for afgiften til snescootere op til 500 ccm. (2.behandling).


Forslaget er fra Mogens Kleist. Det er ligeledes en 2.behandling, som forud ikke er blevet udvalgsbehandlet.

 

Såfremt der ikke er nogen, der anmoder om at få ordet, går vi direkte til afstemningen. Jeg skal anmode de medlemmer, der går ind for forslaget om at rejse sig.

 

"0"

 

De, der stemmer i mod forslaget bedes rejse sig.

 

"29"

 

Og endelig vil jeg anmode de medlemmer, som har undladt at stemme om at rejse sig.

 

"2"

 

Dermed er punkt 33 færdigbehandlet.