Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 66-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

16. mødedag, onsdag den 25. oktober 2000

Punkt 66

Valg af Landskassens Revisor

 

Punkt 66 er valg af statsautoriseret revisor i henhold til Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres regnskabsvæsen m.v. §5 stk.1.

 

Landstingets udvalg til revision af Landskassens regnskaber, har i sin betænkning indstillet, at det statsautoriserede revisionsaktieselskab Deloitte & Touche reviderer Landskassens regnskaber.

 

Hvis der ikke er nogen, der ønsker ordet går vi afstemning.

 

Daniel Skifte har bedt om ordet.

 

 

Daniel Skifte, Atassut.

 


For så vidt angår et enigt udvalgs indstilling, så går Atassut ind for dette, da det statsautoriserede Deloitte & Touche i Nuuk.

 

Dette valg gælder frem til Landstingets Efterårssamling, hvor Landstinget vælger en ny revisor.

 

Den 25. oktober sidste år drøftede Landstinget samme punkt her i Salen, så nævnte vi dengang fra Atassut, så mener jeg, at der er begrundelse for at uddybe vores synspunkter fra dengang.

 

Dengang udtrykte vi, at Landstingets Revisionsudvalg i forbindelse med sit primære arbejde må kunne arbejde tæt sammen med et statsautoriseret revisionsaktieselskab.

 

Efter Atassuts opfattelse er Landstingets Revisionsudvalg udpeget af - eller af det statsautoriserede revisionsaktieselskab er samarbejdet foregået gnidningsløst.

 

I denne tid vil vi gerne bruge anledningen til at forespørge Landsstyremedlemmet om man i forbindelse med revisionen af Landskassens regnskaber for år 2000, om man allerede har indgået en aftale herom.

 

Det vil vi gerne have klar besked herom fordi dette skete sidste år, selvom Landstinget endnu ikke havde taget stilling til, hvem der skulle vælges som revisor.

 

 

Mogens Kleist, Kandidatforbundet.

 

Fra Kandidatforbundet skal vi vedrørende valg af Landskassens revisor udtale at vi går ind for forslaget fra Revisionsudvalget om, at man peger revisionsfirmaet Deloitte & Touche.

 

 

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlemmet for Økonomi.

 


For så vidt angår revision og vores interne revision har dette løbende revideret vores regnskaber for i år og søgt at sikre at..., så har vi indgået en aftale med en ekstern revisionsfirma, men  på baggrund af Landstingets beslutning i dag, vil hele dette arbejde først blive realiseret, således at vi kan indgå skriftlig aftale om revision.

 

Hidtil for så vidt angår regnskabsførelsen mener vi, at vi så vidt muligt må gøre regnskabsførelsen mest muligt smidigt, men en formaliseret samarbejde vil ske efter at Landstinget har godkendt revisionsfirmaet.

 

Hvis der ikke er flere, der beder om ordet, skal vi gå til afstemning.

 

Og de, der stemmer for revisionsudvalgets indstilling, bedes rejse sig.

 

31.

 

Samtlige tilstedeværende stemmer for. Der er ingen, der har stemt i mod ligesom der heller ikke er noget, der har undlagt at stemme, hvorfor forslaget er godkendt.

 

Formandskabet har drøftet, at man kan give dispensation fra taletiderne i forbindelse med, når man tager ordet første gang er taletiden 15 minutter og anden gang er taletiden på 5 minutter.