Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 68-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

21. mødedag, torsdag, den 9. november 2000

Punkt 68.

Forslag til landstingsbeslutning om, at der fastsættes ens mindstegrænse for beløbsstørrelsen, gældende for hele landet, i forbindelse med ydelse af offentlig hjælp til arbejdsløse.

2. behandling.

 

Jørgen Wæver Johansen, Landsstyremedlem for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.

Besvarelsen er allerede blevet omdelt, hvorfor jeg ikke vil læse den op, men skal i den forbindelse blot sige, at Landsstyret tager udvalgets betænkning til efterretning, og er enig i betænkningen, og skal indstille at det ikke bliver vedtaget.

 

Finn Karlsen, 1. næstformand for Landstinget.

Der er ikke nogen der har bedt om at få ordet. Så skal vi stemme om punkt 68. Og Landstingets Socialudvalg har i enighed indstillet, at Landstinget stemmer imod beslutningsforslaget.

 

Og de der stemmer for forslaget bedes rejse sig. 2. og de der stemmer imod forslaget bedes rejse sig 25. Og de der hverken stemmer for eller imod bedes rejse sig 1.

 

Og dermed er forslaget blevet nedstemt.