Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 70-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

21. mødedag, torsdag, den 9. november 2000

Punkt 70.

Beslutningsforslag om, at forstanderne på Hjemmestyrets døgninstitutioner for børn og unge igen får tillagt ankemulighed i forbindelse med hjemgivelse.

2. behandlingen.

 

Jørgen Væver Johansen, Landsstyremedlem for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.

Og da svarnotatet allerede er blevet omdelt skal jeg blot henvise til det, og m.h.t. ovennævnte tiltag tager Landsstyret udvalgets betænkning til efterretning, idet Landsstyret vil medtage udvalgets indstillinger i arbejdet med den kommende lovrevision.

 

Finn Karlsen, 1. næstformand for Landstinget.

Og der er ikke andre der har bedt om ordet, hvorfor vi kan gå til afstemningen. Og Landstingets Socialudvalg har i enighed indstillet, at Landstinget stemmer for beslutningsforslaget, hvorfor jeg gerne vil anmode de medlemmer der stemmer for forslaget om at rejse sig. 29. Det er samtlige tilstedeværende.