Grønlands Landsting

Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 01

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Ekstraordinær mødedag, fredag den 7. december 2001 kl. 13.00

 

 

Dagsordenspunkt 1

 

Mødets åbning.

(Landstingets Formandskab)

 

Mødeleder: Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit. 

 

 

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

Mødet er åbnet.

Jeg skal hermed byde alle Landstings‑ og Landsstyremedlemmer velkommen til denne ekstraor­dinære samling 2001 der hermed er åbnet.

Landstinget er indkaldt på baggrund af en anmodning fra Landsstyreformand Jonathan Motz­feldt, modtaget om aftenen den 3. december 2001. Indkaldelsen er sket efter Landstingets Forretningsorden ' 37, stk. 3. I overensstemmelse med Landsstyreformandens anmodning og under hensyn til landets politiske situation, har jeg anset, at et passende varsel for indkaldelse måtte være det kortest mulige under hensyn til medlemmernes mulighed for fremmøde.

Samtlige landstingsmedlemmer har haft mulighed for at nå frem til mødet i dag. Kun Land­stingsmedlem Per Berthelsen har meddelt forfald. Der er ikke indkaldt suppleanter til denne ekstraordinære samling.

Jeg vil også benytte anledningen til at byde Olga Poulsen der er tilbage til Landstingets arbejde efter orlov. Jeg skal også meddele at den ekstraordinære samling forventes at vare én dag, således at samlingen kan afsluttes i løbet af eftermiddagen eller i aften B efter omstændigheder­ne.

Og jeg vil atter engang byde jer hjertelig velkommen.