Grønlands Landsting

Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 01-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 17. marts kl. 11.00

 

Dagsordenens punkt 1.

 

 

Mødets åbning

(Landstingsformanden)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Landstingsformand Bendt Frederiksen:

Jeg skal hermed byde samtlige landstings- og lands­styre­med­lemmer hjertelig velkommen til forårssamlingen 1992. Fraværende er Marianne Jensen, landsstyremedlemmet for Kulturelle Anliggender, som for tiden er i Canada samt Pavia Nielsen, som også for tiden er på rejse.

 

Dette er den tredje samling i indeværende valgperiode.

 

Jeg ved at Formandskabet, Landsstyret og deres admini­stra­tion vil gøre alt for, at Landstinget får en god samling.

 

Jeg vil dog her fremkomme med et par oplysninger.

 

Landstingets Bureau har udsendt en foreløbig oversigt over de enkelte dagsordenspunkters placering på mødeda­ge, ligesom der er udarbejdet en oversigt over ud­valgsmø­der under denne samling. Disse oversigter er allerede omdelt til Landstingets medlemmer.

 

 

 

Under henvisning til disse oversigter vil Formandskabet derfor indstille overfor det øvrige Landsting at sidste mødedag i denne samling bliver torsdag den 9. april 1992.

 

Endvidere kan jeg oplyse overfor Landstinget, at Landstin­gets Bureau i samarbejde med den øvrige admini­stration vil forsøge at skrive referaterne fra dagenes forhandlinger samme aften, således at der kan foreligge et fortryk af referaterne til Landstingets medlemmer to til fire dage efter.

 

Da det drejer sig om et forsøg, skal jeg anmode medlem­merne om at vise overbærenhed. Såfremt der er kritik eller forslag til forbedringer bedes dette meddelt til formand­skabet.

 

Med disse indledende bemærkninger vil vi nu gå over til den egentlige dagsorden, jeg vil blot endnu engang byde jer allesammen hjertelig velkommen.

 

Landstingets forårssamling plejer at være et tegn på at vinteren er ved at være forbi, og foråret er på vej. Vinterens kulde er ved at forsvinde, derfor håber jeg vi får et godt møde.

 

Med henblik på fremlæggelse af redegørelse for dags­ordenen vil jeg anmode næstformanden i Præsidiet, Emilie Lennert, om at lede mødet.

 

Punktet sluttet.