Grønlands Landsting

Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 01-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 20. april 1993

 

Dagsordenens punkt 1.

 

Mødets åbning.

(Landstingsformanden)

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

Landstingformand Bendt Frederiksen:

På vegne af Landstingets formandskab byder jeg med­lemmerne af Landstinget og Landsstyret hjerteligt vel-kommen til Landstingets forårssamling 1993. På grund af vejrsituationen og især på grund af den ellers faretru­ende strej­ke på SIK-området, har vi ellers været nervø­se for, om alle med­lemmernes kunne ankomme til Nuuk.

 

Heldig­vis er faren overstået og alle med­lemmerne på nær Ane-Sofie Hammeken, der ikke kan komme på grund af vejret, er ankommet her til Nuuk i for­års­vejr. Vi regner med, at Ane-Sofie Hammeken meget snart kan indtage sin plads i Lands­tinget.

 

Formandskabet regner med, at forårssamlingen kan over­stås den 12. maj, og det siger jeg med god samvittig­hed, idet vi har planlagt samlingen på den måde, at der kun holdes møder på almindelige ugedage. Store Bededag holdes ligeledes også fri for møde. Hvis det kniber med at få be­handlet sagerne som planlagt, kan vi altid inddrage et par af lørdagene.

 

Som sagt, vel mødt allesammen og god arbejdslyst som sædvanlig.

 

Så går vi over til næste punkt på dagsordenen, men forinden så vil jeg anmode Emilie Lennert om at over­tage formandsstolen.

Inden det sker, har jeg en lille meddelelse:

Landtingsmedlem Konrad Steenholdt har anmodet om orlov fra samlingen på grund af sygdom, fra i dag af, den 20. april og hele samlingen ud. På den baggrund har for­mandskabet indkaldt Konrad Steenholdt's førstesupple­ant Malene Filskov til dette møde, og jeg kan oplyse, at Malene Filskov opfylder landstingslov om landstings­medlemmers bestemmelser om valgbarhed, hvorfor jeg over for Landstinget skal indstille, at Malene Filskov indtræder i Konrad Stenholdts fravær. Kan man gå ind for dette ?

 

Godkendt.

 

Derfor vil jeg bede Malene Filskov velkommen, og bede hende indtage sin plads her i salen.

 

Punktet sluttet.