Grønlands Landsting

Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 01-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 22. Maj 1995 kl. 13.00

 

Dagsordenens punkt 1.

 

Mødets åbning.

(Formandskabet)

 

Mødeleder: 1. næstformand Ruth Heilmann.

 

Mødet er åbnet.

 

Jeg vil bede landstingets 1.  næstformand Ruth Heilmann om at lede mødet.

 

Knud Sørensen, landstingsformand:

Jeg byder samtlige Landstingsmedlemmer og Landsstyremedlemmer velkommen til den første ordinære forårssamling i denne valgperiode.

 

Det er i dag nøjagtig 48 dage siden, vi her i salen sagde pænt farvel til hinanden efter en vellykket konstituerende samling.

 

Lige forinden dette pæne farvel til hinanden og et ønske om en god rejse hjem besluttede vi, at mødes igen til forårssamling 1995 den 22. maj.

 

På denne baggrund besluttede et enigt landsting, at der skulle ske en dispensation for tidsfristerne for indlevering af forslag til indeværende møde, såvel for landstingsmedlem­merne som for landsstyret. Tidsfristerne for forslagenes indsendelse blev den 1. maj for medlemmerne og den 8. maj for landsstyret.

Som bekendt er der sket en stor fornyelse i Landstingets medlemsrækker. Ikke alene er medlemsantallet forhøjet fra 27 til 31, men der er også ved valget den 4. marts kommet mange nye ansigter i Landstinget. Dette er set med nutidens parlamentariske øjne en historisk begivenhed. Det er jo ikke ved hvert valg en fornyelse og foryngelse sker.

 

Vi har gennem årene set, at gamle garvede politikere kan fortsætte deres politiske arbejde i mange år. Meningerne om mange års politiske virke kan være mangeartede, men hvis og når udgangspunktet for et sådant virke er i overensstemmelse med befolkningens ønske, og dette udgangspunkt fortsættes i det politiske arbejde, er det godt for kontinuiteten.

 

Det jeg sagde om fornyelse kan også udlægges på følgende måde: At der til det parlamentariske arbejde er kommet yngre kræfter, kræfter udviklet og opvokset i en anden tidsånd end de ældres.

 

En sådan fornyelse skete ved valget 16. April 1971. Det gamle Landsråd blev dengang meget forynget.

 

Blandt os sidder i dag 3 af disse nye unge kræfter, der kom i Landsrådet dengang. Her sidder de ikke som gamle fortidslevn, men som garanter for kontinuiteten.

 

Grundet de mange nye medlemmer i Landstinget og henset til den korte tid, der er hengået siden den konstituerende samling, har vi i formandskabet med spænding imødeset den 1. Maj, datoen for den seneste afleveringsfrist for forslagene.

 

Jeg må sige, at de nye kræfter i medlemsrækken har levet op til de forventninger, vælgerne har sat til dem. Rettidigt indkomne forslag var over 50. Hvilken skæbne forslagene har mødt, skal jeg vende tilbage til i en anden sammenhæng.

 

Som jeg indledningsvis nævnte, er denne samling den første ordinære samling i den påbegyndte valgperiode. Om alt går vel, vil dette Landsting, hvis valgperiode slutter i dette århundrede, sidde indtil marts 1999, hvor der senest skal foretages nyvalg.