Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 03

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 2. Maj 1996

Mødeleder Knud Sørensen:

 

Dagsordenens punkt 3

 

Fastsættelse af tidspunktet for næste ordinære Landstingssamling.

 

 

Og jeg vil gerne bede Landstingets næstformand om at lede mødet, da jeg skal fremlægge.

 

Mødeleder Ruth Heilmann:

 

Knud Sørensen, Landstingets formand:

 

Formandskabet skal efter høring hos Landsstyrets Sekretariat indstille, at Landstinget starter sit næste ordinære møde fredag den 27. september 1996. I henhold til Landstingslov nr. 11 af 20. Oktober 1988 om Landsstyret og Landstinget, §  23, stk. 2, så skal landstingsfinansloven være endeligt vedtaget pr. 1. november - dette forstås således, at samlingen skal være færdigt senest den nævnte dato.

 

Formandskabet skal bemærke, at tidsfristen for indsendelse af dagsordensforslag fra landstings­medlemmerne er 2 måneder før samlingens begyndelse og forslag fra Landsstyret er 1 måned før samlingens begyndelse - jfr. Landstingets forretningsordens § 30 -  og at man overholder de nævnte tidsfrister.

 

Såfremt Landstinget godkender den foreslåede dato skal forslag fra  Landstingets medlemmer været afleveret senest den 27. juni, i henhold til forretningsordenens paragraf 30, stk. 1. og  Landsstyrets forslag skal være afleveret den 27. august 1996 i henhold til forretningsordenens § 30, stk, 2.

 

Med disse bemærkninger med hensyn til § 9, stk. 10 i Landstingslov om  Landstinget og Landsstyret og i henhold til Forretningsordenens §  30, så overlader formandskabet hermed afgørelsen om tidspunktet for næste samlings start til Landstinget.

 

Mødeleder Ruth Heilmann:

 

Jonathan Motzfeldt, Siumut

 

Jonathan Motzfeldt, ordfører for Siumut:

 


Fra Siumut går vi ind for den foreslåede dato således, at vi kan støtte at samlingen starter den nævnte dato.

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Landstinget fra Siumut gruppen for det gode samarbejde vi har haft. Vi takker formandskabet for gennemførelsen af mødet. Og vi takker også Landsstyret og tilhørerne her i salen samt  Rigsombudsmanden som også følger med i samlingerne. Og ønsker jer en god sommer  og hils jeres familier. Tak.

 

Mødeleder Ruth Heilmann:

 

Sivert K. Heilmann Atassut.

 

Sivert K. Heilmann, ordfører for Atassut:

 

Med hensyn til næste  samlings start - det, der blev foreslået fra formandskabet, det går vi ind for fra Atassut. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke Landstingsmedlemmerne og samtlige ansatte og Landsstyret for det gode samarbejde vi har haft. Også fordi det er snart sommer, så ønsker jeg allesammen en god ferie. Da vi nok skal komme hjem til vores hjemby. Det skal vi nok selv sørge for.

 

Mødeleder Ruth Heilmann:

 

Kuupik Kleist Inuit Ataqatigiit.

 

Kuupik Kleist, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 


Da forårets Landstingssamling lakker mod enden og vejret endda er blevet mere forårsagtigt og det har nok ikke noget med hinanden at gøre men alligevel.

 

Først vil vi fra Inuit Ataqatigiit først og fremmest benytte lejligheden til at takke alle vi har arbejdet med under denne samling. Ikke mindst skal vi takke de tolke, der første gang under denne samling er blevet tilknyttet partigrupperne. Da vi på sidstedagen af efterårssamlingen sidste gang annoncerede, at vi stoppede med at oversætte vores ordførertaler til dansk fra og med denne samling, så gav det anledning til en vis røre her i salen.

 

Formandskabet har handlet hurtigt og givet alle partigrupperne en oversætter.Vi håber også at andre partigrupper har nydt godt af denne nye ordning, det har vi i hvert fald. Og vi har fået mere tid og flere kræfter til at drive egentlig politik. Og til således at arbejde med det, vi egentlige skulle arbejde med, nemlig politik.

 

En anden god ting er, at vi nu får lovforslagene sendt ud tidligere end de plejede at blive udsendt. Vi har dog et hængeparti, som er, at de ofte meget fyldige redegørelser stadig bliver omdelt umiddelbart før de skal behandles i tinget. Vi bør have bedre tid og muligheder for at gennemgå disse redegørelser grundigt.

 

Hvad angår tidspunktet for næste samling, så tilslutter Inuit Ataqatigiit sig forslaget og til sidst så vil vi ønske jer alle en god sommer,  hvor der skal samles kræfter til krop og ikke mindst sjæl. Tak.

 

Mødeleder Ruth Heilmann:

 

Bjarne Kreutzmann Akulliit Partiiat.

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

 

Fastsættelse af tidspunkt for næste samling, der er vi også fra Akulliit Partiiat enige i,  selv om vi måske finder det lidt for tidligt.  Men efter at have hørt begrundelserne herfor, tilslutter vi os forslaget.

 


Samlingen her har været meget dejlig - især for mig - og derfor må jeg også takke IA, idet de dengang foreslog -  hvilket jeg ellers var betænkelig ved - at man skulle have tilknyttet en oversætter, men det har været en meget stor fordel for mig under indeværende samling. Og jeg er overbevist om, at det også vil have en gavnlig virkning i den kommende tid.

 

Men hvad angår bedre tid til at undersøge de punkter, man skal have, så er det ikke kun en fordel  - men det har også resulteret i, at man føler mødet på en mere glædeligt måde.

 

Og således vil jeg også ønske jer en god sommer til jer allesammen.

 

Mødeleder Ruth Heilmann:

 

Anthon Frederiksen Kandidatforbundet.

 

Anthon Frederiksen, ordfører for Kandidatforbundet.

 

Hvad angår fastsættelse af  tidspunkt for næste samling - selvfølgelig finder jeg ikke nogen hindring for det - det er  jo en opgave, som vi jo også skal opfylde. Jeg er også glad for,  ligesom andre har været inde på, at man er begyndt at få det forskellige papirer på et tidligere tidspunkt.

 

Og jeg håber også, at de fyldige redegørelser bliver tilsendt på et tidligere tidspunkt, idet man har mægtig travlt, når man er alene.

 

Og jeg håber, at der ikke bliver trukket fra jeres feriepenge når I skal til at holde jeres ferier. Og jeg håber i får en god sommer og tak for denne samling.

 

Mødeleder Ruth Heilmann:

 

Og Landstingets formand Knud Sørensen.

 

Knud Sørensen, Landstingets formand:

 

Samtlige Landstingsmedlemmer er enige i, at næste samling starter den 27. september. Det er den dag, det næstældste medlem fylder 60 år. Det er Otto Steenholdt.

 


Vi er glade for, at de forskellige initiativer vi har foretaget fra Landstingets Sekretariat og, at man har været opmærksom på de forbedringer, der er foretaget. Det er noget, vi allesammen bør være glade for.

 

Det kan godt være, det har været tungt for Landsstyret, og for deres medarbejdere. Men det har været sådan at Landsstyret og Landstinget har kunnet snakke med hinanden for at finde den bedste løsning. Og jeg tror også det i sig selv er et stort skridt fremad. Og det bør vi også gøre fremover, således at de ting, der kan blive lettere for Landsstyret, de skal gøres lettere for dem og de ting, der kan blive lettere for Landstinget, de skal også gøres lettere for dem.

 

Men jeg skal blot gentage, at det er glædeligt, at det er blevet bemærket således med hensyn til arbejdet for henholdsvis Landstinget og Landsstyret og vi så finder den bedste arbejdsløsning.

 

Nu har vi tilbragt 14 dage sammen her. Også i udvalgene,  har der været trykt mange papirer. Det vil sige, at vi har regnet ud, at  der er uddelt mere end 1 tons papirer til medlemmerne. Selv om vi ikke har medtaget dem allesammen.

 

Og efter at have været igennem det, så er vi ved at være igennem forårsmødet her i dag,  hvor kl. er snart er 18.

 

Og vi har bemærket, at man har haft  en sammentrængt samling og at vi har haft lange mødedage og vi håber, at vi i fremtiden, her til efteråret, vil  have et lidt længere møde.  Det er ikke godt at anstrenge sig for meget, selvom det er vores job. Men vi er blevet bedt om, at vi skal gøre det grundigt,  det skal vi også opfylde.

 

Vi har brugt mange ord her i salen og de har ikke alle været lige venlige, men heldigvis så har man for det meste været mild overfor hinanden , hvilket også har resulteret i gode resultater.

 

Med den forbedring,  vi har med hensyn til vores forretningsorden her i salen, så  skal vi stadigvæk arbejde for at forbedre. Og jeg håber at vi på et tidspunkt når frem til den bedste løsning. Det er jo vores håb,  at vi som politikere skal have god tid til at udføre vores arbejde, således at det vi så gennemfører ikke blot er gode for øjet, men at resultatet som sådan bliver gavnligt for samfundet og for landet og befolkningen som helhed.


Derfor vil jeg takke jer både Landsstyret og Landsting fordi i har været hengivne overfor jeres arbejde og det er glædeligt som formand at se, at Landstinget arbejder,  og at man opnår et godt resultat.

 

Man kan jo ikke lade være med at være lidt nervøs - uanset hvor roligt man er, -  som formand over, hvad arbejdet så vil resultere i. Derfor er jeg hjertens taknemlig, når møderne afsluttes sådan på en positiv måde. Og den tillid I har vist mig, da I stemte på mig som formand, det har jeg været stolt over. Og derfor er jeg også hengiven overfor det arbejde jeg udfører.

 

Jeg ønsker jer en god hjemrejse og hils jeres familie og jeg håber at vi ses til efteråret. Jeg glæder mig til det. Og selvfølgeligt ønsker jeg samtlige de i Grønland boende mennesker en god sommer fra samtlige Landstingsmedlemmer. Tak.

 

Mødeleder Ruth Heilmann:

 

Vi siger også tak, idet punkt 3 fastsættelse af tidspunktet for næste ordinære Landstingssamling er færdigbehandlet og mødet er hermed slut. Og tak for nu.

 

Punktet slut.

Mødet slut.

Grønlands Landstings forårssamling 1996 slut.