Grønlands Landsting

Landstingssamlinger      Tilbage Næste

FM-1998

Sagsnummer Titel
98FM/01.25.01-1 Mødets åbning
98FM/01.25.01-2 Fremlæggelse af dagsordenen
98FM/01.25.01-3 Fastsættelse af næste møde
98FM/01.25.01-4 Valg til udvalg og repræsentationer
98FM/01.25.01-5 Politisk-Økonomisk redegørelse
98FM/01.25.01-6 Landskassens Regnskab 1997
98FM/01.25.01-7 Forslag til Landstingstillægsbevillingslov I 1998
98FM/01.25.01-8 Modernisering af lovgivningen på Boligstøtteområdet
98FM/01.25.01-9 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om havneafgift
98FM/01.25.01-10 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om stempelafgift
98FM/01.25.01-11 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd
98FM/01.25.01-12 Redegørelse om status på landingbanebyggeri og fremtidige muligheder i den regionale beflyvning
98FM/01.25.01-13 Redegørelse om hjemtagning af den psykiatriske behandling
98FM/01.25.01-14 Redegørelse for Landsstyrets tanker om regionalisering i sundhedsvæsenet
98FM/01.25.01-15 Konvention om adgang til miljøloplysninger og offentlig deltagelse i beslutninger på miljøområdet
98FM/01.25.01-16 Redegørelse om fremtiden for de industrielle skindsystuer
98FM/01.25.01-17 Redegørelse om omdannelse af Amutsiviit
98FM/01.25.01-18 Forslag til landstingslov om Grønlands Ligestillingsråd
98FM/01.25.01-19 Forslag til landstingsforordning om Socialvæsenets styrelse og organisation
98FM/01.25.01-20 Redegørelse om radio og fjernsynsvirksomhed
98FM/01.25.01-21 Forslag til landstingsforordning om socialpædagoguddannelsen
98FM/01.25.01-22 Årsberetning fra Oqaatsinik Pikkorissarfik
98FM/01.25.01-23 Redegørelse om idrættens internationalisering
98FM/01.25.01-24 Redegørelse om lærersituationen i folkeskolen
98FM/01.25.01-25 Forslag til ændring af Landtingslov om fiskeri
98FM/01.25.01-26 Redegørelse om fastsættelse af TAC og kvoter for fiskebestande på Grønlands fiskeriterritorium.
98FM/01.25.01-27 Forslag til landstingslov om Mittarfeqarfiit A/S
98FM/01.25.01-28 Forespørgsel om, i hvilket omfang planerne for kapacitetstilpasning på Royal Greenland A/S' landanlæg bliver realiseret
98FM/01.25.01-29 Forslag om en undersøgelse af mulighederne for, at Grønland bliver økonomisk selvstændig.
98FM/01.25.01-30 Forespørgselsdebat: Forslag om at Landsstyret fremlægger en redegørelse om KNI's omstrukturering.
98FM/01.25.01-31 Beslutningsforslag om etablering af Musikskole
98FM/01.25.01-32 Beslutningsforslag: Forslag om ændring af reglerne om støtte til anskaffelse af nybyggede joller i Landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.
98FM/01.25.01-33 Forespørgselsdebat vedr. Forslag vedr. forbedring af vilkår i forbindelse med fritidsvirksomhed for børn, unge og voksne.
98FM/01.25.01-34 Forespørgselsdebat vedr. Forslag om, at der for vinterisområderne sker en udskiftning af emballage på øl, således at der kan udhandles dåseøl med pant.
98FM/01.25.01-35 Forespørgsel om hvad Landsstyret har planer for at afhjælpe læge og tandlægemangel i Grønland
98FM/01.25.01-36 Forespørgsel i forbindelse genindførelse af ordningen med kommunernes mulighed for udlån af midler for fremme af erhvervslivet. Han forespørger at sagen stadig idet Kanukoka ikke har modtaget hendvendelse desangående.
98FM/01.25.01-37 Beslutningsforslag om forhøjelse af erhvervsstøtte for Fisker og fangere i forbindelse med ansskaffelse af godkendte joller.
98FM/01.25.01-38 Forespørgselsdebat om forslag om benyttelse af Grønlandsk arbejdskraft i højere grad i forhold til tidligere - i henhold til gældende bekendtgørelse
98FM/01.25.01-39 Forespørgsel: Anmodning om en redegørelse fra Landsstyret over Direktoraternes brug af konsulenter, og de økonomiske vilkår heri.
98FM/01.25.01-40 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Tjenestemænd i Grønlands Hjemmestyre og De Grønlandske Kommunere
98FM/01.25.01-41 Forespørgsel Fra Josef Motzfeldt
98FM/01.25.01-42 Forespørgsel fra Siverth K. Heilmann
98FM/01.25.01-43 Forespørgsel fra Siverth K. Heilmann
98FM/01.25.01-44 Forespørgsel fra Siverth K. Heilmann
98FM/01.25.01-45 Forespørgselsdebat fra Anders Nilsson
98FM/01.25.01-46 Forespørgsel, Johan L. Olsen
98FM/01.25.01-47 Forespørgsel, Malina.
98FM/01.25.01-48 Forespørgsel
98FM/01.25.01-49 Forespørgesl fra Niels Mataq.
98FM/01.25.01-50 Forespørgsel fra Peter Ostermann
98FM/01.25.01-51 Forespørgsel fra Manasse Berthelsen
98FM/01.25.01-52 Forespørgselsdebat
98FM/01.25.01-53 Forespørgselsdebat
98FM/01.25.01-54 Betænkning fra Turismeudvalget
98FM/01.25.01-55 Forespørgsel fra Manasse Berthelsen
98FM/01.25.01-56 Forespørgsel fra Manasse Berthelsen
98FM/01.25.01-57 Forespørgsel fra MMM
98FM/01.25.01-58 Generel betænkning
98FM/01.25.01-59 Betænkning
98FM/01.25.01-60 Generel betænkning
98FM/01.25.01-61 Generel betænkning
98FM/01.25.01-62 Generel betænkning
98FM/01.25.01-63 Generel betænkning
98FM/01.25.01-64 Generel betænkning
98FM/01.25.01-65 Udtalelse om bloktilskudslov