Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 06-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

10. mødedag, mandag den 22. maj 2000

 

Dagsordenens punkt 6

 

Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov nr. 940 af 20. december 1999 om retshjælp til indgivelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner.

(2. behandling)

 

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

 

Forslagsstiller er Landsstyret. Forslaget gik direkte til 2. behandling uden udvalgsbehandling.

 

Hvis ingen ønsker ordet, så går vi direkte til afstemningen. De der stemmer for Landsstyrets forslag bedes rejse sig. 27 Og de der stemmer imod Landsstyrets forslag bedes rejse sig. Ingen. Og de der hverken stemmer for eller imod Landsstyrets forslag bedes rejse sig. Ingen.

 

Og hermed er vi færdige med behandlingen af punkt 6.