Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 07-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

10. mødedag, mandag den 22. maj 2000

 

Dagsordenens punkt 7

 

Grønlands Hjemmestyres udtalelse til den danske ratifikation af valgfri protokol til FN´s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder.

(2. behandling)

 

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

 

Forslagsstiller er Landsstyret. Forslaget gik direkte til 2. behandling uden udvalgsbehandling.

 

Hvis ingen ønsker ordet, så går vi direkte til afstemningen. De der stemmer for Landsstyrets forslag bedes rejse sig. 27. Og de der stemmer imod Landsstyrets forslag bedes rejse sig. Ingen. Og de der hverken stemmer for eller imod Landsstyrets forslag bedes rejse sig. Ingen. Det er samtlige tilstedeværende der har afgivet deres stemme.

 

Og hermed er vi færdige med behandlingen af punkt 7.