Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 08-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

10. mødedag, mandag den 22. maj 2000

 

Dagsordenens punkt 8

 

Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til ændring af lov om tjenestemandsret for Grønlands Hjemmestyre og kommunernes tjenestemænd i Grønland.

(2.behandling)

 

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

 

Og her er forslagsstilleren Landsstyret. Forslaget gik direkte til 2. behandling uden udvalgs­behandling.

 

Hvis ingen ønsker ordet, så går vi direkte til afstemningen. De der stemmer for Landsstyrets forslag bedes rejse sig. 27. Det er samtlige tilstedeværende. Og dermed er behandlingen af Landsstyrets forslag blevet vedtaget, hvor der ikke er nogen der har undladt at stemme, og dermed er dette punkt færdigbehandlet.