Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 11-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

11. mødedag, tirsdag den 23. maj 2000

 

Dagsordenens punkt 11

 

Fastsættelse af de skattemæssige fradrag m.m. for 2001.

(2. behandling)

 

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

 

Forslagsstiller er Landsstyret. Landstingets Skatte- og afgiftsudvalg har i sin betænkning indstillet, at Landstinget vedtager de skattemæssige fradrag m.v. for 2001 i overensstemmelse med Landsstyrets indstillinger.

 

Hvis ingen ønsker ordet, så går vi direkte til afstemningen. De der stemmer for Landsstyrets forslag bedes rejse sig. 26. Det er samtlige tilstedeværende og der således er der ingen, der har stemt imod og heller ikke har undladt at stemme.