Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 12-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

11. mødedag, tirsdag den 23. maj 2000

 

Dagsordenens punkt 12

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om skattebegunstiget opsparing.

(3. behandling)

 

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

 

Hvis ingen ønsker ordet, så går vi direkte til afstemningen. De der stemmer for forslaget i den foreliggende form bedes rejse sig. 26,  og der således er der ingen, der har stemt imod forslaget og heller ingen der har undladt at stemme.