Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 15-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

10. mødedag, mandag den 22. maj 2000

 

Dagsordenens punkt 15

 

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap.

(2. behandling)

 

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

 

Og jeg skal nævne, at Landstingets Socialudvalg allerede har afgivet en betænkning og har ikke bedt om af få ordet, og jeg skal spørge om der er nogen bemærkninger far partierne, Kandidatforbundet og løsgængeren, og det er ikke tilfældet.

 

Og som førnævnt har Landstingets Socialudvalg i sin betænkning anmodet Landsstyret om at fremsætte ændringsforslag i overensstemmelse med udvalgets indstilling.

 

Landsstyret har derfor stillet ændringsforslag til forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap. Ændringsforslagene er omdelt til Landstingets medlemmer den 21. maj år 2000, fristen i forretningsordenens ' 33 stk 4 er hermed overholdt. Efter forretningsordenens ' 30 stk. 2 kommer ændringsforslagene til afstemning først.

 

Og de der stemmer for Landsstyrets ændringsforslag bedes rejse sig. 23. De der stemmer imod Landsstyrets ændringsforslag bedes rejse sig. Ingen. Og de der hverken stemmer for og imod Landsstyrets ændringsforslag bedes rejse sig. Ingen. det vil sige, at samtlige tilstedeværende har afgivet deres stemme.

 


Og jeg skal foreslå, at forslaget i den nu forelæggende form går direkte til 3. behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen går indsigelse imod dette, så betragter jeg det som vedtaget. Det er hermed vedtaget.