Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 16-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

11. mødedag, tirsdag den 23. maj 2000

 

Dagsordenens punkt 16

 

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge.

(3. behandling)

 

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

 

Hvis ingen ønsker ordet, så går vi direkte til afstemningen. De der stemmer for forslaget i den foreliggende form bedes rejse sig. 26. Det er samtlige tilstedeværende der er ingen, der stemmer imod og heller ingen der har undladt at stemme.