Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 18-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

11. mødedag, tirsdag den 23. maj 2000

 

Dagsordeens punkt 18

 

Forslag til landstingsforordning om sundhedsvæsenets styrelse og organisation.

(3. behandling)

 

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

 

Inden vi går over til afstemningen, så skal jeg meddele, at jeg fra vores sekretariat er blevet orienteret om, at der i forordningsforslaget, for såvidt angår den grønlandske udgave ' 1 stk. 2, så er det en forkert formuleret stykke, som er omdelt til landstingsmedlemmerne, som efterfølgende vil blive rettet i forbindelse med fremsendelse til Landsstyret. Der er ikke nogen der er imod.

 

Det er således er punkt 18, hvis ingen ønsker ordet, så går vi direkte til afstemningen. De der stemmer for forslaget i den foreliggende form bedes rejse sig. 26. Det er samtlige tilstede­værende, der er ikke nogen der har stemt imod, ligesom der  heller ikke har undladt at stemme. Forslaget er således vedtaget.