Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 19-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

11. mødedag, tirsdag den 23. maj 2000

 

Dagsordenens punkt 19

 

Grønlands Hjemmestyres udtalelse om forelæggelse af UN/ECE-protokoller om tungmetaller og persistente organiske forureningsstoffer, nemlig POP´erne.

(2. behandling)

 

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

 

Forslagsstiller er Landsstyret. Landstingets Frednings- og Miljøudvalg har i sin betænkning indstillet forslaget til vedtagelse i Landstinget - uændret.

 

Og såfremt ingen har bedt om ordet, så går vi direkte til afstemningen, men Otto Steenholdt har bedt om ordet.

 

Otto Steenholdt, løsgænger.

Dengang vi behandlede forslaget 1. gang, der påpegede jeg, at forureningen i Grønland var ved, at blive større, idet forskerne er ved at blive foruroligende over de tvekønnede isbjørne. Og  ved nærmere undersøgelse har det vist sig, at selvom vi ikke direkte forurener, så er det de industrialiserede landes forurening af både hav og luft, der har det så forårsaget, at de er begyndt at forurene Grønland, og det er netop det, som vores Landsstyre indtrængende bør gøre opmærksom på overfor omverdenen.

 

Jeg ved godt, at miljølovgivningen og miljøansvaret hører ind under Danmark, men tiltrods herfor, så må Landstinget, og Landstingets bekymringer, de bør komme videre til den danske regering igennem Landsstyret her.

 


Og i forbindelse med 1. behandlingen, så har jeg også påpeget, at det såkaldte Shellerfield ved England, hvor både Island, Færøerne og Norge har krævet, at man lukkede for dette anlæg og det bør så også støttes for Grønlands side.

 

Og det er ikke kun det, da Rusland var en stor magt, efter af Rusland brød sammen, har man skrottet atomubåde m.m. ved Novoja Selva, og det er så stort, at sågar USA, gerne vil være med til en oprydning der.

 

Landstingsmedlem Per Rosing Petersen har også været inde på, at de overflyvende flyvere også forurener luftrummet her ved Grønland og har anmodet Landsstyret, at også gøre noget vedrørende dette. Og derfor er det vigtigt, at vi også gør noget ved det, hvorfor jeg gerne vil opfordre Landsstyret til, at de snarest muligt, påbegynder en dialog med den danske regering.

 

Og for at sikre det, så vil jeg gerne opfordre både partierne og Kandidatforbundet, at man overfor Landsstyret kræver og videregiver denne melding til regeringen i Danmark med denne melding.

 

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

Det er en opfordring. Der er ikke andre der har bedt om ordet, og uden at gentage mig selv, så er vi færdige med 2. behandlingen af punkt 19, og de der stemmer for Landsstyrets forslag bedes rejse sig. 26. Det er samtlige tilstedeværende og der er der ingen, der har stemt imod og heller ikke nogen der har undladt at stemme.