Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 28-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

11. mødedag, tirsdag den 23. maj 2000

 

Dagsordenens punkt 28

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret tager initiativ til regeldannelse, der har til formål at animere hellefiskefiskere, der fisker med garn, til at overgå til alternati­ve fiskeriformer såsom linefiskeri.

(2. behandling)

 

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

 

Forslagsstiller er landstingsmedlemmerne Johan Lund Olsen, Hans Enoksen, Lars Karl Jensen, Siverth K. Heilmann og Mads Peter Grønvold.. Landstingets Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg har den 16. maj år 2000 afgivet betænkning, hvor i udvalget har indstillet forslaget til forkastelse.

 

Hvis ingen ønsker ordet, går vi direkte til afstemningen. De der stemmer for beslutningsfor­slaget bedes rejse sig 0. Ingen. De der stemmer imod beslutningsforslaget bedes rejse sig. 26. Det er så samtlige tilstedeværende, og der er ingen, der har undladt at stemme.