Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 30-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

10. mødedag, mandag den 22. maj 2000

 

Dagsordenens punkt 30

 

Det er forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag om, at der i Finanslov 2001 ændres i budgetforudsætningerne for hovedkonto 50.01.03 i Finansloven for 2000, således at bevillinger til undersøgelses- og udviklingsprojekter indenfor fiskerierhvervet ligeledes kan omfatte bevillinger til udvikling af opdræt, samt oprettelse af en "Bifangst-Bank".

(2. behandling)

 

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

 

Forslagsstiller er landstingsmedlem Johan Lund Olsen. Landstingets Finansudvalg  har den 12. maj 2000 afgivet en betænkning, hvor udvalget har indstillet forslaget til godkendelse.

 

Hvis ingen ønsker ordet, så går vi direkte til afstemningen. De der stemmer for Johan Lund Olsens beslutningsforslag bedes rejse sig. 27. Det er så samtlige tilstedeværende. Og dermed er der ingen der har stemt imod eller har ikke har undladt at stemme.

 

Og vi har nu færdigbehandlet punkt 30.