Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 31-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

11. mødedag, tirsdag den 23. maj 2000

 

Dagsordenens punkt 31

 

Forslag til landstingsbeslutning om forlængelse af barselsorloven med en uge gældende for alle med virkning fra år 2001.

(2. behandling)

 

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

 

Forslagsstiller er landstingsmedlem Ruth Heilmann. Landstingets Socialudvalg har i sin betænkning indstillet, at Landstinget stemmer for landstingsmedlem Ruth Heilmann forslag.

 

Hvis ingen ønsker ordet, så går vi direkte til afstemningen. De der stemmer for landstings­medlem Ruth Heilmanns forslag bedes rejse sig. 26. Det er samtlige tilstedeværende og der ingen der stemmer imod og heller ingen der har undladt at stemme.