Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 33-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

10. mødedag, mandag den 22. maj 2000

 

Dagsordenens punkt 33

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret, at Hjem­mestyret opkøber for 1 mio. kr. SIKU-blok mursten, uden at der er tale om, at der ydes et direkte tilskud til SIKU-blok projektet.

(2.behandling)

 

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

 

Forslagsstillerne er landstingsmedlemmerne Anthon Frederiksen, Finn Karlsen og Per Rosing Petersen.

 

Landstingets Finansudvalg har den 12. maj år 2000 afgivet betænkning, hvor i udvalget har indstillet forslaget til forkastelse.

 

Hvis ingen ønsker ordet, så går vi direkte til afstemning, De der stemmer for beslutningsfor­slaget bedes om, at rejse sig. 9. Og jeg vil bede dem, der stemmer imod beslutningsforslaget om at rejse sig. 15. Og endelig vil jeg anmode dem, der hverken stemmer for eller imod beslutningsforslaget om at rejse sig. 2.

 

Således er behandlingen af punkt 33, som også er sidste punkt på dagsordenen færdigt.