Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 49-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

10. mødedag, mandag den 22. maj 2000

 

Dagsordenens punkt 49

 

Spørgsmål til Landsstyret vedrørende besejlingen af passagerskib af Upernavik Kommune i sommermånederne juni, juli og august.

 

Jakob Sivertsen, spørgsmålsstiller, Atassut.

 

Tak. Det jeg skal fremlægge er ellers ikke en forespørgsel, men er blevet sendt til besvarelse som en forespørgsel, og den skal jeg så fremlægge her.

 

Og det er så et beslutningsforslag om, at Landstinget i forbindelse med Landstingets forårs­samling 2000 træffer beslutning om, at pålægge Landsstyret, at arbejde for, at Upernavik kommune i sommermånederne juni, juli og august besejles af et passagerskib, det var det oprindelige forslag.

 

Vi er vidende om, at borgerne i Upernaviup Kommunea er meget ængstelig for, at der ikke længere anløber passagerskibe i sommerhøjsæsonen i juni, juli og august. Det skal understre­ges, at Upernaviup Kommunea er den kommune i Grønland, som er mest vidtstrakt, hvorfor der kan være store trafikale vanskeligheder til vands og i luften.

 

Og derfor kan vi i Atassut udmærket godt forstå, at der blandt borgerne og politikerne af disser grunde er ængstelige for, at der ikke længere bliver anløbet af et kystpassagerskib til sommer. I det seneste år har man i Landstinget lagt stor vægt på, at der tilstadighed indføres forbedringer i forbindelse med passagertrafikken til vands og i luften. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt, og i modstrid med Landstinget intentioner, at Landsstyret i en tid, hvor der drøftes forbedringer af passagertrafikken, træffer en beslutning, der vil resultere i forringelser for passagertrafikken, for visse steder i landet.


Derfor ønsker jeg på vegne af partier Atassut, at Landstinget drøfter og træffer beslutning om, at Upernaviup Kommunea til sommer i juni, juli og august besejles med passagerskibe, idet vi alle landstingsmedlemmer er vidende om borgerne i Upernaviup Kommunea har et stort behov for dette.

 

Så er det Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Steffen Ulrich-Lynge, der kommer med en besvarelse.

 

Steffen Ulrich-Lynge, Landsstyremedlem for Infrastruktur og Boliger, Siumut.

Denne forespørgsel er af Formandskabet blevet henvist til skriftlig besvarelse, og derfor har vi så sendt et brev til Jakob Sivertsen den 1. maj 2000, og den har vi så også sendt til samtlige landstingsmedlemmer, og det brev vil jeg blot henvise til, idet jeg ikke har yderligere kommentarer til det.

 

Og så er det Jakob Sivertsen, forslagsstiller.

 

Jakob Sivertsen, forslagsstiller, Atassut.

Vedrørende det svar jeg har fået fra Landsstyremedlemmet vedrørende Upernavik kommune, og det anser jeg, for at være positiv for Upernavik kommune, det er jeg indtil videre tilfreds med, men jeg er ked af, at det ikke er blevet læst op, idet Upernavik borgerne ellers er interesseret i at høre, hvilke initiativer, der er.

 

Det er ærgerligt, at da problemet første gang blev lagt frem, nemlig i foråret 1999, så har Landsstyret ikke taget sagen alvorligt, men har så arbejdet på, at finde på en løsning i sidste øjeblik.

 

Og man kunne eventuelt have undersøgt muligheden for, at finde en sejlemulighed til et beløb på 1,2 mio. kr. Men med den korte frist der nu er tilbage, kan vi ikke finde en helhedsløsning, men jeg vil sende det svar jeg har fået videre til Upernaviup Kommunea, og håber på, at de vil stille sig tilfredse med det.

 


Og så er det Mogens Kleist, du har 2 minutter til rådighed.

 

Mogens Kleist, Kandidatforbundet.

Jeg vil blot nævne, at vi i Trafikudvalget har anmodet Landsstyremedlemmet om, at undersø­ge nærmere om muligheden for besejling, og Jakob Sivertsen, Atassut har jo også et medlem i Trafikudvalget, det kan være, at Jeres partimedlem har orienteret Jer, nemlig Godmand Rasmussen, og vi har fra udvalget indstillet, at man nærmere undersøger mulighederne ud over den beflyvningsmulighed der, således at vi har påpeget nogle forskellige fartøjer, hvalfiskere m.v. og deres mulighed for at sejle i området.

 

Men Landsstyremedlemmet kom med en klar melding om, at det vil være på sin plads, at man inddrager Trafikudvalget ved planlægning af de forskellige besejlingsplaner og det er jo det , vi også har ønsket fra Trafikudvalgets side.

 

Og derfor håber vi så på, at man fra Landsstyrets side vil nævne hvilke initiativer, der så vil pågå omkring dette punkt.

 

I forbindelse med den sidste taler, så skal jeg blot nævne at Landstingets udvalg tilstadighed skal fremlægge deres indstillinger som en betænkning overfor medlemmerne.

 

Lars-Karl Jensen, 4. næstformand for Landstinget, Siumut.

Og såfremt der ikke er talere, så betragter vi punktet som færdigbehandlet.