Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ]

Dagsordenens punkt 53-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

11. mødedag, tirsdag den 23. maj 2000

 

Dagsordenens punkt 53

 

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om uddannelses­støtte.

(3. behandling)

 

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

 

Hvis ingen ønsker ordet, så går vi direkte til afstemningen. De der stemmer for forslaget i den foreliggende form bedes rejse sig. 26. Og det er så samtlige tilstedeværende,  der ingen, der har stemt imod og heller ingen der  har undladt at stemme.