Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 03

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 19. februar 1998

 

Dagsordenens punkt 3

Fastsættelse af tidspunktet for Forårssamlingen 1998.

 

Landstinget vedtog ved afslutningen af efterårssamlingen 1997, at holde Forårssamlingen fra og med 21. april til 21. maj 1998. Forårssamlingen 1998 starter således tirsdag den 21. april, er der nogle der er imod. Det er der ikke og således vil Forårssamlingen starter den nævnte dato.

 

Og det allersidste punkt det er en anmodning. Det er Landsstyremedlemmet der har ansøgt om orlov, som gælder fra i morgen 20. februar 1998 frem til 11. marts 1998 i og med at vedkommende har besluttet, at stille op til folketingsvalget.

 

I henhold til Forretningsordenen § 16 stk. 2. skal vi tage stilling til dette punkt. Er der nogle i mod til denne anmodning.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 

Det er ikke for at være imod men blot for at stille spørgsmål. I henhold til Lov og Landsting og Landsstyre, så vil medlemmerne i disse fraværsperioder bliver de fratrukket i løn. Gælder det også for Landsstyremedlemmer ?

 

Landsstyreformanden.

 

Det har vi drøftet i Landsstyret og efter orientering i Sekretariatet, så vil vedkommende have orlov uden løn.

 

Marianne Jensen, Landsting- og Landsstyremedlem.

 

I henhold til oplysning fra Landsstyret, så er det ikke nødvendigt, at anmode om orlov i forbindelse med opstilling til folketinget, men det kan gøre selv om det ikke er nødvendigt. Uanset om jeg ikke oppebærer løn så håber jeg at landstinget kan godkende, fordi jeg synes det er en god etik, at jeg midlertidig fratræder ud af mit arbejde som Landsstyremedlem og Landstingsmedlem.

 

Malinannguaq Marcussen Mølgaard, Inuit Ataqatigiit.

 

Jeg vil også lige spørge som medlem i Sundhedsudvalget, fordi vi sommetider retter henvendelse til Landsstyremedlemmet og da fraværet er ret langt, så vil jeg godt spørge hvem der afløser Landsstyremedlemmer for Sundhed.

 

Mødeleder.

 

Jeg beklager at jeg ikke fik nævnt det. Under hendes orlov vil Landsstyreformanden fungerer som Landsstyremedlem for Sundhed.

Således er anmodningen godkendt og vi har været igennem hele dagsordenspunkterne for i dag.

 

Vi skal nu igen sige farvel og på gensyn til hinanden ved afslutningen af denne samling. Når vi mødes igen er der forår på vej og dagene er blevet længere. Vi har haft nok at se til på denne samling, men mon ikke mødedagene også bliver længere og flere under Landstingets Forårssamling.

 

Jeg vil gerne takke enhver af medlemmerne af Landstinget for denne samling, og minde om hvad eg sagde da samlingen åbnede, at medlemmerne opfordres til at benytte medarbejderne i Landstingets Bureau mellem samlingerne. Forslag kan drøftes med udvalgssekretærerne, således at medlemmerne får rådgivning ganske som under samlingerne.

 

Jeg vil ikke mindst rette en tak til journalisterne samt medarbejderne her i administrationen og specielt en tak til de der har talt mest under samlingen, nemlig tolkene, det er dem der har det i gåseøjne “det store ord at have sagt”.

 

Medlemmer der bor uden for Nuuk ønsker jeg en god hjemrejse og alle ønskes det bedste også for familierne.

 

Hermed er Landstingets Vintersamling slut.

 

Mødet er slut.