Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 14-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

10. mødedag, torsdag den 2. marts 2000

 

Punkt 14. Beslutningsforslag om regulering til ejere af Q-23-fiskekuttere og de første ejere af Q-30-fiskekuttere, som følge af ombygning af disse, 2. behandling.

Ole Lynge, Landstingsformand.

Der er ikke nogen der har anmodet om yderligere bemærkninger.

Forslagsstilleren er Mikael Petersen og Landstingets Finansudvalg har den 25. februar år 2000 afgivet betænkning. I betænkningen har udvalget fremsat et ændringsforslag.

Hvis ingen ønsker ordet går vi direkte til afstemning. Efter Landstingets forretningsorden kommer ændringsforslag til afstemning først, og vi skal således derfor først stemme om Finansudvalgets ændringsforslag. De der stemmer for Finansudvalgets ændringsforslag bedes rejse sig. 31. Samtlige landstingsmedlemmer.

Således har et samlet Landsting vedtaget udvalgets ændringsforslag, der er ingen der har undladt at stemme, ligesom der heller ikke er nogen der har stemt i mod.

Jeg har forbigået noget, da Landstinget nu har vedtaget ændringsforslag, så skal vi nu stemme om Mikael Petersens beslutningsforslag i den nu foreliggende form, og jeg skal bemærke, at et enigt Finansudvalg i sin betænkning har indstillet Mikael Petersens beslutningsforslag, i den form som beslutningsforslaget nu har efter vedtagelsen af ændringsforslaget.

Dem der stemmer for Mikael Petersens beslutningsforslag i den nu foreliggende form bedes rejse sig. For at undgå misforståelser så skal vi atter engang bemærke, at et enigt Finansudvalg, så har dette udvalg i sin betænkning indstillet Mikael Petersens beslutningsforslag til vedtagelse i den form som beslutningsforslaget har efter forrige vedtagelse af ændringsforslaget. Finansudvalget har indstillet, at forslaget vedtaget med en lille ændring og det er det et enigt Finansudvalg indstiller til godkendelse. Er der nogen der er i tvivl om, hvad det er vi stemmer om ?

Ændringsforslaget er vedtaget af samtlige medlemmer, hvorfor jeg mener, at Mikael Petersens forslag, det er ikke rigtigt, det Anthon siger fra talerstolen, det vil jeg blot præcisere.

Det jeg spurgte om, så har udvalget ikke ønsket at fremlægge en betænkning mundtligt, hvorfor den ikke er fremsat mundtligt.

Jeg skal præcisere, at et enigt Finansudvalg i sin betænkning har indstillet Mikael Petersens forslag vedtaget i den form, som beslutningsforslaget har efter vedtagelse af Finansudvalgets ændringsforslag. Det er det vi skal stemme om nu.

I henhold til forretningsorden, skal vi under alle omstændigheder stemme to gange, hvis der er to forslag til afstemning. Det vi skal stemme om nu er, et enigt Finansudvalgs indstilling om, at Mikael Petersens beslutningsforslag vedtages i den form beslutningsforslaget har efter vedtagelse af ændringsforslaget.

Hvorfor jeg anmode dem, der stemmer for Mikael Petersens beslutningsforslag i sin nu foreliggende form om at rejse sig. 31. Samtlige landstingsmedlemmer. Der er således ikke nogen der har undladt at stemme eller stemt imod forslaget.