Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 15-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

7. mødedag, mandag den 28. februar 2000

Punkt 15. Betænkning afgivet af Kultur- og Uddannelsesudvalget vedr. engelskundervisning fra det 3. og 4. år i folkeskolen, 2. behandling.

Ole Lynge, Landstingsformand.

Og det samme gælder punkt 15, og det er så betænkning vedrørende Landstingsmedlem Anthon Frederiksens forslag og der er heller ikke afgivet noget ønske om, at man fremsætte mundtligt, og den er udformet ligesom det forrige punkt, og partiernes og Kandidatforbundets ordførere, og såfremt de ikke har nogle særlige bemærkninger til det, så kan vi gå direkte til afstemningen.

Og det er betænkning vedr. Landstingsmedlem Anthon Frederiksens forslag om Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag på Landstingets forårssamling, således at engelskundervisningen indføres allerede fra 3. eller 4. klassetrin.

Og jeg vil forespørge om forslagsstilleren Anthon Frederiksen har nogle bemærkninger, idet udvalget ikke har været enig i hans forslag.

Og Anthon Frederiksen får nu således ordet. Tak.

Anthon Frederiksen, forslagsstiller, Kandidatforbundet.

Tak. Og jeg skal nævne, at mit forslag da det så blev udvalgsbehandlet og selvom den ikke går videre i den form, som jeg stillede et forslag om, så er der ingen, der har noget imod, at man påbegynde engelskundervisningen tidligere end på nuværende tidspunkt, hvorfor jeg også støtter udvalgets betænkning.

Ole Lynge, Landstingsformand.

Og således kan vi erfarer, og jeg vil anmode de medlemmer der er enige i Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalgs indstilling om, at rejse sig, og det er så 26, og det er så samtlige tilstedeværende.