Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 28-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

9. mødedag, onsdag den 1. marts 2000

Punkt 28. Forespørgselsdebat om omgående justering af kvotetildeling af rejer.

Finn Karlsen, forslagsstiller, Atassut.

Jeg fremsatte også et forslag til efterårssamlingen, vedrørende omgående justering af kvotetildelingen af rejer. Forslaget er begrundet, og det fremgår ellers klart, at det er et beslutningsforslag. Men Landstingets Formandsskab har henvist det til behandling som forespørgselsdebat, hvor man ikke kan tage beslutning.

Hvorfor jeg hermed trækker mit forslag tilbage.

Ole Lynge, Landstingsformand.

I henhold til Landstingets forretningsorden med henvisning til § 35 stk. 4, hvor der står, at så bliver forslaget trukket tilbage, så kan dette ikke optages af andre.

Således er mødet forbi, for i dag.