Samling

20120913 09:26:05
Dagsordenspunkter og behandlingsdato 2006

Landstingets Bureau

     

Titler på dagsordenspunkter til EM 2006

 

  Ajourført: 27. september 2006  J.nr. 01.25.01/06EM-LABU-00002

Punktnummer:

 

Behandlingsdato:

 

 

Forslagstitel:

Pkt. 1:

Beh. 15/9 + 18/9

Mødets åbning

(Landstingets Aldersformand)

Pkt. 2:

Beh. 18/9

Redegørelse for dagsordenen. (VED ÆNDRINGER)

(Landstingets Formandskab)

Pkt. 3:

Beh. 18/9

Fastsættelse af tidspunkter for Forårssamlingen og Efterårssamlingen 2007.  Se ændring her.

(Landstingets Formandskab)

Pkt. 4a:

Beh. 18/9

beh. 24/10

beh. 15/11

Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets stående udvalg og repræsentationer.

(Landstingets Formandskab)

Pkt. 4b

beh. 18/9

beh. 15/11

Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.

(Landstingets Formandskab)

(Lukket møde)

Pkt. 5:

 

Beh. 15/9

Valg af Formand for Landstinget samt valg af første, anden, tredie og fjerde næstformænd til Landstinget.

(Landstingets Aldersformand)

Pkt. 6:

Beh. 14/11

Taget til efterretning

Ombudsmandens beretning for 2005.

(Landstingets Formandskab)

Pkt. 7:

1. beh. VM 2006

2. beh. 22/9

3. beh. 24/10

Vedtaget

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om frie grundskoler og hjemmeundervisning m.v.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraterne)

Pkt. 8:

1. beh. FM 2006

2. beh. 15/11 

Vedtaget

Beslutningsforslag om landskassens regnskab for 2005 m.v.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 9:

1. beh. FM 2006

2. beh. 20/10

3. beh. 24/10

Vedtaget

Forslag til landstingslov om arbejdsmarkedsafgift.

(Landsstyrmedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 10:

1. beh. FM 2006

2. beh. 10/11

3. beh. 14/11  

Vedtaget

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester.

(Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur og Råstoffer)

Pkt. 11:

 

1. beh. FM 2006

2. beh. 14/11

 

Vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges senest til EM 2006, at fremsætte forslag til ændring af Landstingsforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension, hvorefter alders- og førtidspension skal bestå af et fast grundbeløb, der ikke kan reguleres, og et pensionstillæg, der reguleres efter den skattepligtige indkomst.

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

Pkt. 12:

1. beh. FM 2006

2. beh. FM 2007

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at der bliver etableret en miljøfond i Grønland.

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

Pkt. 13:

 

1. beh. FM 2006

 

Trukket af forslagsstiller

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret på EM 2006 pålægges at fremsætte et forslag til ændring af Landstingslov om Indkomstskat § 26 a stk. 1, således at selskabsskatten for fuldt og begrænset skattepligtige selskaber m.v. nedsættes til 30 % med virkning fra 1. januar 2007.

(Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne)

Pkt. 14:

 

1. beh. FM 2006

2. beh. 10/11

 

Forkastet

Forslag til landstingsbeslutning om, at Grønlands Landstings forretningsorden ændres således, at der skal ske en afstemning, hvis der rejses et mistillidsvotum, samt ændring af Grønlands Landstings forretningsorden således, at man til enhver tid kan rejse et mistillidsvotum uden at dette behøver at have en naturlig tilknytning til dagsordenen.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraterne)

Pkt. 15:

 

1. beh. FM 2006

2. beh. FM 2007 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at unge døve, der ikke længere går i børneskolen, i fremtiden fortsat skal kunne bo på Uiluiit, således at de kan få mulighed for at uddanne sig videre derfra.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 16:

 

1. beh. FM 2006

2. beh. 14/11

 

(Trukket af forslagsstiller)

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at lave et pensionsforlig med Landstingets partier før udarbejdelse af Forslag til Landstingsfinanslov for 2007.

(Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Atassut)

Pkt. 17:

 

1. beh. FM 2006

 

(Trukket af forslagsstillerne)  

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte et forslag til ændring af Landstingslov om Indkomstskat således at selskabsskatten for fuldt og begrænset skattepligtige selskaber m.m. jf. indkomstskattelovens § 26 a, stk. 1 nedsættes til 30%.

(Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Thomas Kristensen, Kristian Jeremiassen, Atassut)

Pkt. 18:

1. beh. FM 2006

2. beh. 7/11

3. beh. 10/11

Vedtaget

Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om landstinget og landsstyret.

(Landsstyreformanden)

Pkt. 19:

 

1. beh. VM 2006

2. beh. FM 2007

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for etablering af plejehjem for voksne borgere med psykiske lidelser.

(Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Thomas Kristensen, Kristian Jeremiassen, Atassut)

Pkt. 20:

1. beh. VM 2006

(Trukket af forslagsstiller)

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for en ændring af færdselsreglerne, således at brug af sikkerhedssele bliver lovpligtig i personbiler.

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraatit)

Pkt. 21:

 

Beh. 8/11

 

(FM 2006/41)

Forslag til forespørgselsdebat: Det er på tide at realisere tanken om, at rent grønlandsksprogede unge kan få deres uddannelsesbevis på, at de har gennemført en uddannelse.

(Landstingsmedlem Tommy Marø, Siumut)

Pkt. 22:

 

Beh. 14/11  

 

(FM 2006/74)

Forslag til forespørgselsdebat: Hvordan kan vi minimere forældres misrøgt af deres børn; samt hvordan kan vi lette børns tilbagevenden til forældrene efter anbringelse udenfor hjemmene.

(Landstingsmedlem Tommy Marø, Siumut)

Pkt. 23:

1. beh. VM 2006

2. beh. 7/11

Forkastet

Forslag til landstingsbeslutning om oprettelse af en 'Nuna Job' fond.

(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 24:

 

1. beh. 24/10

2. beh. 14/11

 

Vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 1/2006 om at opfordre regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at drøfte muligheden for at lave en aftale om, at udvide frihandelsaftalen som Færøerne og Island har lavet (Hoyvíksaftalen) til også at omfatte Grønland.

(Delegationsformanden)

Pkt. 25:

 

1. beh. 24/10

2. beh. 14/11

 

Vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 2/2006 om at opfordre regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at aftale, at landene opretter konsulater i hinandens lande. Landene opfordres til, at danne fælles kontorfaciliteter omkring oprettelsen af konsulaterne.

(Delegationsformanden)

Pkt. 26:

1. beh. 19/9

2. beh. 18/10

3. beh. 20/10

Vedtaget

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v.

(Landsstyreformanden)

Pkt. 27:

 

1. beh. 19/9

2. beh. 18/10

Vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af færdselsloven og pasloven.

(Landsstyreformanden)

Pkt. 28:

1. beh. 26/9

2. beh. 8/11

3. beh. 15/11

Vedtaget

Forslag til landstingsfinanslov for 2007.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 29:

1. beh. 27/9

2. beh. 20/10

3. beh. 24/10

Vedtaget

Forslag til landstingslov om forvaltning af skatter.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 30:

1. beh. 27/9

2. beh. 20/10

3. beh. 24/10

Vedtaget

Forslag til landstingslov om indkomstskat.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 31:

1. beh. 27/9

2. beh. 20/10

3. beh. 24/10

Vedtaget

Forslag til landstingslov om børneopsparing.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 32:

1. beh. 27/9

2. beh. 20/10

3. beh. 24/10

Vedtaget

Forslag til landstingslov om ændring af visse landstingslove om afgifter m.v.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 33:

Beh. 18/10

Nordisk redegørelse 2006.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 34:

1. beh. 20/9

2. beh. 8/11

3. beh. 14/11

Vedtaget

Forslag til landstingsforordning om offentlig hjælp.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen)

Pkt. 35:

1. beh. 20/9

2. beh. 8/11

3. beh. 14/11

Vedtaget

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen)

Pkt. 36:

1. beh. 22/9

2. beh. 24/10

3. beh. 7/11

Vedtaget

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen)

Pkt. 37:

Beh. 20/9

Redegørelse vedrørende pensionisternes økonomiske forhold.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen)

Pkt. 38:

 

1. beh. 4/10

2. beh. 18/10

Vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om Landstingets godkendelse af forhandlingsresultatet mellem Grønland og EU om en ny fiskeriaftale og anneks til protokol til fiskeriaftalen.

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Pkt. 39:

 

1. beh. 29/9

2. beh. 10/11

Vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet og at de i Finanslovsforslag 2007 angivne kr. 8 millioner udmøntes på de udvalgte områder under Landsstyreområdet for Sundhed, som angivet i bilag 2.  

(Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø)

Pkt. 40:

beh. 4/10

 

Redegørelse til landstinget om nyt partnerskab mellem Grønland og den Europæiske Union

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 41:

1. beh. 22/9

2. beh. 24/10

3. beh. 7/11

Vedtaget

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om folkeskolen.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Pkt. 42:

1. beh. 29/9

2. beh. 14/11

3. beh. 15/11

Vedtaget

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Ilisimatusarfik.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Pkt. 43:

1. beh. 13/10

2. beh. 7/11

3. beh. 10/11

Vedtaget

Forslag til landstingslov om fiskerifinansieringspulje.

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Pkt. 44:

1. beh. 13/10

2. beh. 7/11

3. beh. 14/11

Vedtaget

Forslag til landstingsforordning om erhvervsfremme af fiskeri, fangst og landbrugserhvervene.

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Pkt. 45:

1. beh. 22/9

2. beh. 10/11

3. beh. 14/11

Vedtaget

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.

(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer)

Pkt. 46:

1. beh. 29/9

2. beh. 24/10

3. beh. 7/11

Vedtaget

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse af ildebrand.

(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer)

Pkt. 47:

1. beh. 19/9

2. beh. FM 2007

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om ændring af færdselsloven for Grønland.

(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer)

Pkt. 48:

(Trukket af spørgsmålsstiller)

Spørgsmål til Landsstyret vedr. den uklare situation i Landsstyrekoalitionen.

(Demokraternes Landstingsgruppe)

Pkt. 49:  

1. beh. 20/9

2. beh. 11/10

3. beh. 11/10

Vedtaget

Forslag til landstingslov om kommerciel og forskningsmæssig anvendelse af biologiske ressourcer.

(Landsstyremedlemmet for Ehverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

Pkt. 50:

1. beh. 20/9

2. beh. 11/10

3. beh. 11/10

Vedtaget

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om arbejdsmarkedsydelse.

(Landsstyremedlemmet for Ehverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

Pkt. 51:

1. beh. 22/9

2. beh. 15/11 

Vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om Landsstyrets videre arbejde med reformen af den offentlige sektor

(Landsstyreformanden)

Pkt. 52:

1.beh. 26/9

2.beh. 6/10

Vedtaget

Forslag om Landstingets udtalelse til forslag til lov om pengesedler i Grønland.

(Landsstyreformanden)

Pkt. 53:

1. beh. 27/9

2. beh. 10/11

3. beh. 14/11

Vedtaget

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om sundhedsvæsenets ydelser m.v.

(Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø)

Pkt. 54:

 

1. beh. 25/10

2. beh. 14/11

 

Vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 3/2006 om at opfordre regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at forøge og styrke samarbejdet og informationsformidlingen omkring bekæmpelsen af rygning. Landene opfordres i den henseende til at afholde en workshop eller en konference om emnet for vestnordisk sundhedspersonale.

(Delegationsformanden)

Pkt. 55:

 

1. beh. 6/10

2. beh. FM 2007 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges, at fremsætte forslag til lovfæstede regler om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse i Grønland.

(Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 56:

 

Beh. 10/10

Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi får skabt øget konkurrence i nyhedsformidlingen på radio og tv samtidig med, at vi bevarer et pluralistisk mediebillede, hvor der også er plads til de trykte aviser således, at ytringsfriheden og i sidste ende demokratiet bliver styrket.

(Demokraternes Landstingsgruppe)

Pkt. 57:

 

1. beh. 17/10

2. beh. 14/11

Forkastet

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at sikre at rådgivnings- og tilsynsføreropgaven i forbindelse med offentlige anlægsopgaver til over 1 mio. kroner udliciteres.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 58:

 

1. beh. 17/10

2. beh. 8/11

Forkastet  

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at teste folkeskoleelevernes kompetencer ved hjælp af tidligere PISA-test sideløbende med de nuværende trintest.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 59:

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret vedr. bedre nyhedsformidling for døve?

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 60:

 

1. beh. 24/10

2. beh. 14/11

 

Vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 4/2006 om at henstille til Færøernes Landsstyre, Grønlands Landsstyre og Islands regering, at udarbejde en fælles vestnordisk turismestrategi for Vestnorden som region. Rådet henstiller til, at denne strategi blandt andet indeholder tiltag som vil styrke den fælles markedsføring af Vestnorden som turistmål. Vestnordisk Råd opfordrer ligeledes landenes regeringer til at udarbejde en plan for et øget samarbejde omkring turistuddannelse i Vestnorden.

(Delegationsformanden)

Pkt. 61:

1. beh. 6/10

2. beh. FM2007

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at der etableres en Grønlandsk erhvervsgarantifond.

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

Pkt. 62:

1. beh. 6/10

2. beh. EM2007

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at man uden for beboede områder kan få tildelt koncession til at drive turismeaktiviteter m.m.

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

Pkt. 63:

 

1. beh. 29/9

2. beh. FM2007 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativ til ændring af gældende lovgivning, således at patienter i et nærmere bestemt omfang får krav på offentligt tilskud til operationer udført på privathospital.

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

Pkt. 64:

 

1. beh. 18/10

2. beh. FM2007

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at afsætte midler til projektering af en landingsbane til mindre fastvingede fly i Qeqertarsuaq, Qasigiannguit og Kangaatsiaq til FFL2008.

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

Pkt. 65:

 

1. beh. 3/10

2. beh. 24/10

Forkastet

Forslag til Landstingsbeslutning om at man hvert år i Finansloven afsætter 2 mio. kr. til folkoplysningsarbejde startende fra og med 2007.

(Siumuts, Inuit Ataqatigiits og Kattusseqatigiit Partiiats Landstingsgrupper)

Pkt. 66:

 

(Trukket af forslagsstillerne)

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvorledes der kan ske en styrkelse og tilpasning af fanger-erhvervet i forhold til truslerne mod erhvervet og erhvervets nye muligheder.

(Siumuts landstingsgruppe)

Pkt. 67:

 

Beh. 10/11

Forslag til forespørgselsdebat om fornyelse af Kirkens organisation i Grønland.

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

Pkt. 68:

 

Beh. 10/11

Forslag til forespørgselsdebat om idrætsforeningers og de frivilliges vilkår i Grønland og fremtidige muligheder.

(Siumut's Landstingsmedlemmer)

Pkt. 69:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret: Agter Landsstyret at tage initiativ til at kommunerne kan overtage PAARISAs opgaver ?

(Siumut's Landstingsmedlemmer)

Pkt. 70:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret: Hvem driver landingsbanen i Miki Fjord i Østgrønland, og hvad er formålet med driften?

(Siumut's Landstingsmedlemmer)

Pkt. 71:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad er status vedrørende privatiseringen af Garveriet Great Greenland?

(Siumut's Landstingsmedlemmer)

Pkt. 72:

 

(Trukket af forslagsstiller)

Spørgsmål til Landsstyret: Om offentlighedens adgang til resultaterne af de videnskabelige undersøgelser, der løbende bliver foretaget i Grønland?

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne)

Pkt. 73:

 

Beh. 26/10

 

Spørgsmål til Landsstyret vedr. pensionisters mulighed for omlægning af lån i BSU-huse, således at forrentning og afdrag tilpasses pensionistens økonomiske situation.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Pkt. 74:

 

1. beh. 4/10

2. beh. 25/10

 

Vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at få udarbejdet følgende statistisk materiale om anbringelse af børn uden for hjemmet:

  1. hvor mange børn og unge, der hvert år anbringes udenfor hjemmet
  2. hvor mange akutanbringelser der finder sted
  3. hvor længe anbringelserne varer, og
  4. hvor mange børn og unge i Grønland, der har frivilligt ophold uden for hjemmet hos plejefamilier.

(Landstingsmedlemmerne Astrid Fleischer Rex og Esmar Bergstrøm, Demokraterne)

Pkt. 75:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret vedr. model til forbedring af mulighed for ledsagelse af nærtstående under langvarig sygdomsbehandling uden for hjemkommunen.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Pkt. 76:

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret vedr. bekæmpelsen af tuberkulose.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Pkt. 77:

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret vedr. udbredelsen af tuberkulose.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Pkt. 78:

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret vedr. tuberkulose overvågningen.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Pkt. 79:

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret: om borgernes restancer til det offentlige.

(Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Demokraterne)

Pkt. 80:

 

1. beh. 13/10

2. beh. 7/11

Forkastet  

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at genetablere importstoppet af sælskind fra Canada således som et flertal i Landstingets udvalg for Fiskeri, - Fangst og Landbrug har anbefalet Landsstyret til at gøre.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

Pkt. 81:

 

Beh. 7/11

Forslag til forespørgselsdebat om samfundsafkastet i fiskeriet og kriterier for tildeling af kvoter.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

Pkt. 82:

 

1. beh. 17/10

2. beh. 14/11

Forkastet

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde regler for mindre både, der anvendes erhvervsmæssigt, og  fritidsfartøjer, således det bliver lovpligtigt at medbringe sikkerhedsudstyr under sejlads.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

Pkt. 83:

 

1. beh. 10/10

2. beh. 14/11

 

Forkastet

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indlede forhandlinger med den Danske Regering med henblik på, at skyderi inden for bebygget område lægges ind under Kriminalloven for Grønland således, at overtrædelser kan medføre foranstaltning og konfiskation af det anvendte våben.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

Pkt. 84:

 

1. beh. 4/10

2. beh. 25/10

 

Vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges - i samarbejde med de grønlandske kommuner - at arbejde for, at alle vordende forældre pr. 1.1 2009 tilbydes forældrekurser således, at også socialt udsatte forældre på denne baggrund opfordres til at følge kurset, hvorved de bliver bedre rustet til at give deres kommende barn en god start på livet.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

Pkt. 85:

 

Beh. 29/9

Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan forbedre tandsundheden i Grønland.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

Pkt. 86:

 

1. beh. 17/10

2. beh. 8/11

Forkastet  

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativ til en landsdækkende læselyst-kampagne, der primært skal henvende sig til børn og unge under 16 år.

(Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne)

Pkt. 87:

 

1. beh. 22/9

2. beh. 24/10

 

Forkastet  

Beslutningsforslag om, at Landsstyret pålægges at ændre lovgivningen således, at værdiansættelsen af Hjemmestyrets ejendomme, hvor der i dag ved frasalg tages udgangspunkt i en teknisk¿ økonomisk vurdering ændres således, at salgsprisen fastsættes med udgangspunkt i boligens markedsværdi.  Markedsprisen kan findes ved at anmode to af hinanden uafhængige ejendomsmæglere om en markedsvurdering. Gennemsnittet af disse to vurderinger antages som markedsprisen.

(Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne)

Pkt. 88:

 

1. beh. 4/10

2. beh. 25/10

 

Forkastet

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således, at de samlet tilvejebringer yderligere indtægter til Landskassen svarende til ca. 2,5 millioner kroner, der skal øremærkes til behandling af ludomani og oplysning om ulemperne ved at spille hyppigt.

(Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne)

Pkt. 89:

 

Beh. 20/10

Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi gennem langsigtede og helhedsorienterede tiltag kan sikre bygde- og yderdistriktsbeboer, der ønsker at flytte til en større by, en reel mulighed herfor.

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne)

Pkt. 90:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret: Hvordan vurderer man om læge- og sygeplejerskevikarer der ansættes i kysten lever op til de jobmæssige krav der stilles?

(Landstingsmedlem Jens Lars Fleischer, Siumut)

Pkt. 91:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad er baggrunden for at man aflønner medicinforvalterne i bygderne efter indbyggertallet?

(Landstingsmedlem Jens Lars Fleischer, Siumut)

Pkt. 92:

 

Beh. 20/10

Forslag til forespørgselsdebat om beskyttelse af fuglevildt. Med baggrund i Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 1, af 21. januar 2004, ønsker jeg dette spørgsmål til debat.

(Landstingsmedlem Jens Lars Fleischer)

Pkt. 93:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landstyret : Om der er tiltag til tilpasning af den nugældende forbrugerlov, sådan så den gøres mere nutidig.

(Landstingsmedlem Jens Lars Fleischer)

Pkt. 94:

 

1. beh. 11/10

2. beh. FM 2007

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret skal arbejde for etablering af et dataindsamlingssted for observationer af forskellige natur-, miljø- eller dyrefænomener.

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Pkt. 95:

 

1. beh. 4/10

2. beh. 25/10

 

Forkastet

Forslag til Landstingsbeslutning om at der på Landstingets Finanslov for 2007 afsættes 2,5 mio. kr. til behandling af ludomaner samt til forebyggelsesarbejde mod ludomani.

(Atassut´s Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Pkt. 96:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret: Samtidig med, at der bliver færre og færre rejefabrikker i Grønland, stilles hermed et spørgsmål til Landsstyret om, hvorvidt der vil blive foretaget tiltag i kvotering af rejer.

(Atassut´s Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Pkt. 97:

 

1. beh. 3/10

2. beh. FM 2007

Beslutningsforslag om, at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med kr. 10 mio.

(Atassut´s Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Pkt. 98:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret: Agter Landsstyret i fremtiden at forhøje kvoten for moskusokser i Qasigiannguitområdet, Naternaq? Mener Landsstyret, at kun de tre bevilgende kommuner; Qasigiannguit Kommuneat, Aasiaat Kommuneat og Kangaatsiap Kommunea, får tildelt moskusoksekvoter? Endvidere forespørges Landsstyret om, hvorvidt der planlægges optælling af moskusoksebestanden?

(Landstingsmedlem Kristian Jeremiassen, Atassut)

Pkt. 99:

 

Beh. 25/10

Forslag til forespørgselsdebat: Hvordan kan det sikres, at Landsstyret i tæt samarbejde med KANUKOKA bør der banes vej for effektive kurser for de ansatte i alderdomshjemmene (især senile ældre in mente).

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmann Rasmussen, Thomas Kristensen, Kristian Jeremiassen, Atassut)

Pkt. 100:

 

1. beh. 24/10

2. beh. 14/11

 

Vedtaget 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 5/2006 om at opfordre regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at indføre undervisning i de vestnordiske nabolandes historie, samfundsforhold, kultur og sprog som fast bestanddel af undervisnings-planerne i folkeskolerne på forskellige og passende klassetrin. Landene opfordres til at lave fælles undervisningsmateriale på alle tre sprog for at tjene formålet.

(Delegationsformanden)

Pkt. 101:

 

Beh. 10/11

Forslag til forespørgselsdebat: Atassuts Landstingsmedlemmer fremsætter hermed forespørgelsesdebat vedr. de om sommeren på kysten ringe trafikale betingelser til vands og i luften.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Thomas Kristensen, Kristian Jeremiassen, Atassut)

Pkt. 102:

 

Beh. 24/10

Forslag til forespørgselsdebat om problemer omkring arbejdsløsheden og manglen på lærepladser i Grønland med ønske om at Landsstyret giver en forklaring om hvilke tiltag de har igangsat, inden for disse områder.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann)

Pkt. 103:

1. beh. 3/10

2. beh. 25/10

Forkastet  

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at etablere en minihal i Ikerasak.

(Landstingsmedlem Jens Lars Fleischer)

Pkt. 104:

 

Beh. 18/10

Forslag til forespørgselsdebat om, hvorvidt Landsstyret har planer om, at de grønlandske myndigheder overtager retsvæsenet i Grønland?

(Landstingsmedlemmerne Lars Emil Johansen, Siumut, samt Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 105:

 

1. beh. 20/10

2. beh. 8/11

 

Forkastet

Forslag til Landstingsbeslutning om at det pålægges Landsstyret at ændre § 37, stk. 5 i Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed.

(Kristian Jeremiassen, Atassut, Otto Jeremiassen, Siumut, Kim Kielsen, Siumut, og Palle Christiansen, Demokraterne, Medlem i Landstingsrevisionsvudvalg)

Pkt. 106:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke tiltag påtænker Landsstyret med henblik på at optimere bestræbelser på oplysning og udvikling af turismen og turismeerhvervet i bygderne?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

Pkt. 107:

 

1. beh. 6/10

2. beh. 14/11

Beslutningsforslag til landstinget om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at kontrol med lokale virksomheder, aktieselskaber m.v. hjemtages, frem for at kontrol af disse fortsat varetages af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som har hjemsted i Danmark.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

Pkt. 108:

 

beh. 11/10

Turismepolitisk redegørelse 2006.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

Pkt. 109:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke tiltag planlægger Landsstyret med henblik på bevarelse af grønlandsk kultur specielt hvad angår gamle fangstmetoder?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

Pkt. 110:

Tom

Pkt. 111:

1. beh. 14/11

2. beh. 15/11

3. beh. 15/11

Vedtaget

Forslag til Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

(Landstingets Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg)

Pkt. 112:

 

Beh. 26/10  

Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret overvejelser om at tidsangivelse for fuglejagt af visse fugle bliver ændret?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

Pkt. 113:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret planer om at arbejde for tilladelse til fuldstændig åbning af hellefiskefiskeriet på visse hellefiskeområder?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

pkt. 114:

 

1. beh. 3/10

2. beh. 25/10

Forkastet  

Beslutningsforslag til Landstinget om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at der bliver etableret en nordgrønlandsk skole i Ilulissat for fysisk og psykisk handicappede børn.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

Pkt. 115:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret: Hvorledes forholder Landsstyret sig til at arbejde for, at der udover den almindelige kanal til distribution af udsendelser i radio- og tv bliver etableret en anden kanal?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

Pkt. 116:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret: Vil Landsstyret arbejde for, at der etableres vand- og kloakfaciliteter i første omgang i de største bygder?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

Pkt. 117:

 

1. beh. 3/10

2. beh. 24/10

 

Forkastet

Beslutningsforslag til landstinget om, at Landsstyret pålægges tage initiativ til, at ældre mennesker og unge sportsfolk samt andre mindrebemidlede sikres mulighed for transport ad søvejen. Særlig med hensyn til vore sportsfolk pålægges Landsstyret at afsætte yderligere midler til sporten på Finansloven for 2007.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

Pkt. 118:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret: Hvorledes forholder Landsstyret sig til at tage initiativ til at undervisning af guider etableres i Ilulissat?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

Pkt. 119:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke planer har Landsstyret til at løse den alvorlige boligsituation i Ilulissat, Nuuk, Sisimiut og Qaqortoq?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

Pkt. 120:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret: Hvorledes forholder Landsstyret sig til mulighederne for byggeri af ungdomsboliger. som de unge selv med årene kan overtage som ejerboliger?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

Pkt. 121:

 

(Trukket af forslagsstiller)

Beslutningsforslag til Landstinget om, at Landsstyret pålægges, at tage initiativ til, at der afholdes folkeafstemning om Grønlands selvstændighed.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

Pkt. 122:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret: Påtænker Landsstyret at tage initiativ til beskyttelse af hellefiskeområder samt at tage initiativ til bæredygtighed i hellefiskebestande på bestemte hellefiskeområder?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

Pkt. 123:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke muligheder ser Landsstyret for at afhjælpe den betrængte økonomiske situation for borgere og kommunekassen i Qaanaap kommunia?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

Pkt. 124:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret: Påtænker Landsstyret at arbejde for, at der anlægges en sti fra Ilulissat by mod Ilulissat fjorden (mod Sermermiut)?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

Pkt. 125:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke planer har Landsstyret for iværksættelse af retningslinier for at sikre, at uhæmmet udførsel af Grønlands ikke levende ressourcer ophører, og hvilke kontrolforanstaltninger for retningsliniernes overholdelse kan forudses, således at udførsel kommer landet til større gavn?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

Pkt. 126:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke planer har Landsstyret med hensyn til fiskernes, rejefiskernes og torskefiskernes indhandlingsmuligheder?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

Pkt. 127:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke tiltag er foretaget hidtil for at bedre forholdene for autistiske børn og unge? og hvilke planer har Landsstyret for at servicere autister i fremtiden?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

Pkt. 128:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke planer har Landsstyret for at afværge, at unge uddannelsessøgende der rejser til en anden by oplever ikke at have et sted at bo og at uddannelses byen i nogle tilfælde endda ikke ved at den uddannelsessøgende er nået frem og lever nærmest som husvild eller er Landsstyret klar over, at sådanne forhold eksisterer ?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

Pkt. 129:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret: Hvor langt er man nået med informationskampagnen om fisker- og fangerhvervet i Grønland samt med informationskampagne om den grønlandske fangererhvervs betydning for den grønlandske kultur til omverdenen? og hvad er køreplanerne for kampagnerne?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

Pkt. 130:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke forestillinger har Landsstyret til at Grønland selv fører kontrol med besøg udefra samt at vi selv overtager fiskerikontrollen  af vest- og østgrønland?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

Pkt. 131:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke forestillinger har Landsstyret til at holde bestandene nede på måger, ravne og ræve som bare er vokset i antal? eller hvilke planer har Landsstyret for at holde bestandene nede på nævnte dyr og fugle?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

Pkt. 132:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad har Landsstyret i sinde at gøre? for at udligne vilkårene for borgerne i Danmark og Grønland? For hvis du bor i Danmark som grønlænder eller dansker med har folkeregisteradresse i Grønland, så kan du ikke gøre dig nogen forhåbninger om at gøre brug af tilbud og muligheder som gælder for borgerne i Danmark, bare fordi du altså har folkeregisteradresse i Grønland. Kan dette ikke betegnes som diskrimination?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

Pkt. 133:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad har man foretaget af tiltag vedrørende sælskind? hvad har man gjort for at give håndsrækning til de fyrede indhandlingsmedarbejdere? Hvad er det der foregår? Hvad har Landsstyret i sinde af gøre?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

Pkt. 134:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret: Er der i forbindelse med etablering af vandkraftværk på Qorlortorsuaq blevet indgået aftale med den tidligere ejer eller ejeren af ørreddambruget?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

Pkt. 135:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret: Foregår der aktuelt uranefterforskning med henblik på egentlig udvinding? eller hvilke planer har Landsstyret med hensyn til uran?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

Pkt. 136:

 

1. beh. 13/10

2. beh. 7/11

Forkastet

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at ændre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 35 af 5. oktober 2001 om vederlag til kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer m.v. samt borgmestre og viceborgmestre.

(Landstingsmedlem Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 137:

 

Beh. 18/10

Forslag til forespørgselsdebat om behovet for at fremme byggeriet af almennyttige boliger i de større grønlandske byer.

(Landstingsmedlem Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 138:

 

1. beh. 3/10

2. beh. FM2007

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges på finansloven for 2008 og fremefter at afsætte  2 mio. kr. årligt til støtte af filmprojekter.

(Landstingsmedlem Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 139:

 

1. beh. 10/10

2. beh. 14/11

 

Vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativ til en ændring af landstingsloven om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg, således at der indføres hjemmel til at pålægge erhvervsdrivende at afgive oplysninger til brug for pris- og avanceundersøgelser i medfør af landstingslovens § 24, og således at den, der undlader at afgive de ønskede oplysninger, eller som afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, kan idømmes bøde.

(Landstingsmedlem Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 140:

 

1. beh. 29/9

2. EM 2007 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativ til en ændring af gældende regler, således at lesbiske får samme adgang til kunstig befrugtning som ufrugtbare kvinder.

(Landstingsmedlem Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 141:

1. beh. 10/10

2. beh. 7/11

Vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om udviklingsstøtte til oprindelige folk.

(Landstingsmedlem Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 142:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret vedrørende, hvilke planer planer der er lagt for det internationale polarår 2007 - 2008?

(Landstingsmedlem Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 143:

Tom

Pkt. 144:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke tiltag påtænker Landsstyret at foretage for at undgå, at de uddannelsessøgendes deltagelse i Grønlandsmesterskaber påvirker bedømmelsen af studieaktiviten.

(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 145:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret om mindstekrav til skolehjemsforhold for teenagebørn, der flytter fra bygderne til byerne for at færdiggøre den lovpligtige del af skolegangen.

(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 146:

 

1. beh. 17/10

2. beh. FM2007 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at skærpe de veterinære krav til brætsteder i byerne med virkning fra 2009, Landsstyret pålægges i fællesskab med kommunerne at udarbejde en byrdefordelingsmodel for udgifter ved den nødvendiggjorte modernisering af de kommunale brætter. Endvidere pålægges Landsstyret at digitalisere fangstbeviserne ifm modernisering af det kommunale brætter.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 147:

 

Beh. 7/11

Forslag til forespørgselsdebat om, hvorledes Hjemmestyret ved indførsel af fiskeristop kan kompensere de berørte fiskere, såfremt fiskerne ikke har mulighed for at overgå til et andet fiskeri i den periode fiskeristoppet varer.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 148:

 

Beh. 20/10

Forslag til forespørgselsdebat om, hvorledes der kan arbejdes for, at mænd og kvinder mere ligeligt tager del i barnets opvækst.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 149:

 

(Trukket af forslagsstiller)

Forslag til landstingsbeslutning om at det i forbindelse med afgiftspolitikken pålægges Landsstyret at ¿miljøafgift¿ indføres, og at denne form for afgiftspolitik skal være grundlaget for den fremtidige skatte- og afgiftspolitik.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 150:

 

Beh. 26/10

Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret tanker om at tildele bolig til unge forældre under 18 år?

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Landstingets Bureau

Ullormut oqaluuserisassat kiisalu ullut suliarineqarfissaat

Inatsisartut Allattoqarfiat

  UKA 2006-imi ullormut oqaluuserisassat qulequtaat

 

Kingullermik ilanngussisoqarpoq 27. september 2006  

Immikkoortup normua:

 

Suliarineqarnissaata ullua: 

 

 

Siunnersuutip qulequtaa

Imm. 1:

Sul. 15/9 + 18/9

Ataatsimiinnerup ammarneqarnera.

(Inatsisartuni sivisunerpaamik ilaasortaasimasunit angajulleq)

Imm. 2:

Sul. 18/9

Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. (ALLANNGUISOQARAANGAT)

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 3:

Sul. 18/9

2007-imi Inatsisartut upernaakkut ukiakkullu ataatsimiinnissaata aalajangiiffigineqarnera.

Allannguut takuuk

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 4a:

Siull. 18/9

Aappass. 24/10

Pingajuss. 15/11

Inatsisartut ataatsimiititaliaannut ataavartunut sinniisoqarfinnullu ilaasortassanik sinniisussaannillu qinersineq. 

 

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 4b: 

Siull. 18/9

Aappass. 15/11

Siunnersuisoqatigiinnut nævninullu ilaasortassanik sinniisussanillu qinersineq. (Matoqqasumik ataatsimiinneq)

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 5:

 

Sul. 15/9

Inatsisartut Siulittaasussaannik kiisalu Inatsisartut Siulittaasuata tullianik siullermik, aappaanik, pingajuanik sisamaanillu qinersineq.

(Inatsisartuni sivisunerpaamik ilaasortaasimasunit angajulleq)

Imm. 6:

Sul. 14/11

Tusaatissatut tiguneqarpoq

Inatsisartut Ombudsmandiata ukiumoortumik 2005-imut nalunaarutaa.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 7:

Siull. UKIU2006

Aappass. 22/9

Pingajuss. 24/10

Akuerineqarpoq 

Tunngaviusumik atuarfiit namminersortitat angerlarsimaffimmilu atuartitaaneq il.il. pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinnissaanut Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraatit)

Imm. 8:

Siull. UPA2006

Aappass. 15/11

Akuerineqarpoq 

Nunatta Karsiata 2005-imut naatsorsuutai il.il. pillugit aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 9:

Siull. UPA2006

Aappass. 20/10

Pingajuss. 24/10

Akuerineqarpoq 

Sulisoqarnermut akitsuut pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut

 

 

(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 10:

Siull. UPA2006

Aappass. 10/11

Pingajuss. 14/11 

Akuerineqarpoq 

Nalunaarasuartaatitigut attaveqarneq sullissinerilu pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersoq)

Imm. 11:

 

Siull. UPA2006

Aappass. 14/11

 

 

 

Akuerineqarpoq 

Pisortanit pensionisiat pillugit Inatsisartut Peqqussutaata nr. 9, 15. april 2003-imeersup allanngortinneqarnissaa pillugu, utoqqalinermi aamma siusinaartumik pensionisiat imaalersillugit, 'pensionisiaq tunngaviusoq' aalajangersimasoq nikerartinneqarsinnaanngitsoq, aammalu 'pensionisianut tapeq' isertitat naapertorlugit nikerartinneqarsinnaasoq pillugit kingusinnerpaamik Inatsisartut ukiakkut 2006-mi ataatsimiinnissaannut Naalakkersuisut allannguutissamik siunnersuuteqarnissamik peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortai)

Imm. 12:

 

Siull. UPA2006

Aappass. UPA2007

Nunatsinni avatangiisinut aningaasaateqarfimmik pilersitsinissaq sulissutigeqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortai)

Imm. 13:

 

Siull. UPA2006

 

(Siunnersuuteqartumit tunuartinneqarpoq) 

Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuutigaara, Naalakkersuisunut 2006-mi ukiaanerani ataatsimiinnermi Inatsisartut inatsisaata Aningaasarsiat akileraarutaat pillugu § 26 a, imm. 1-ip allanngortinnissaa siunnersuutigeqqullugu, taamaaliornermi ingerlatsiviit assigisaasalu 1. januar 2007 killigalugu ingerlatsiviup akileraarutaanik tamakkiisumik killimmilluunnit akileraartussaanerat 30%-inngortillugu.

(Inatsisartunut ilaasortaq Lene Knüppel, Demokraatit)

Imm. 14:

 

Siull. UPA2006

Aappass. 10/11

 

Akuerineqan-ngilaq

Inatsisartut aalajangiffigisassaattut siunnersuut, Kalaallit Nunaanni Inatsisartut suleriaasiat imaalillugu allanngortinneqassasoq tatiginninnginnermik taasinissamik suliassanngortitsisoqartillugu taasisoqartassalluni, kiisalu Kalaallit Nunaanni Inatsisartut suleriaasiat imaalillugu allanngortinneqassasoq, sukkulluunniit tatiginninnginnermik taasinissamik suliassanngortitsisoqarsinnaalluni tamanna ullormut oqaluuserisassanut nalinginnaasumik attuumassuteqanngikkaluarpalluunniit.

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraatit)

Imm. 15:

 

Siull. UPA2006

Aappass. UPA2007

Tusilartut angerlarsimaffianni Uiluinni, inuusuttut, meeqqat atuarfianni atuarunnaareeraluarlutilluuniit najugaqarsinnaanissaanik, taamaasillutik ilinniaqqinnissaminnut periarfissinneqarlutik najugaqarsinnaalernissaat pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 16:

 

Siull. UPA2006

Aappass. 14/11

 

(Siunnersuute-qartumit tunuartinneqar-poq)

2007-imut Inatsisartut aningaasanut inatsisissaannut tunngatillugu pensionisiat pillugit Inatsisartuni partiit ilaasortaatitalinnut Naalakkersuisut isumaqatiginninniuteqarnissaannut Inatsisartut Naalakkersuisunut peqqusinissaannut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Atassut)

Imm. 17:

 

Siull. UPA2006

 

(Siunnersuuteqartumit tunuartinneqarpoq) 

Isertitatigut akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, taamaalilluni ngerlatseqatigiiffinnut tamakkiisumik ilaannakortumílluunniit il.il. akileraartussaatitaasunut Isertitatigut akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni § 26a imm. 1 appartinneqassasoq 30 %-mut.

(Inatsisartunut ilaasortaq: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Thomas Kristensen, Kristian Jeremiassen, Atassut)

Imm. 18:

Siull. UPA2006

Aappass. 7/11

Pingajuss. 10/11

Akuerineqarpoq 

Inatsisartut Naalakkersuisullu pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaannut Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

 

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 19:

 

Siull. UKIU2006

Aappass. UPA2007

Nunatsinni innuttaasut inersimasut tarnimikkut erloqissutillit angerlarsimaffissaannik pilersitsinissaq siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangernissaannik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Thomas Kristensen, Kristian Jeremiassen, Atassut)

Imm. 20:

 

Siull. UPA2006

(Siunnersuuteqartumit tunuartinneqarpoq)

Inatsisartuni aalajangiiffigisassatut siunnersuut, Naalakkersuisut peqquneqassasut aqqusinerni angallannermi malittarisassanik allanngortitseqqullugit, biilini inunnik angallassissutini qiterutit isumannaallisaatit atorneqartarnissaat inatsisitigut atuutileqqullugu.

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm. 21:

 

Sul. 8/11

 

 

(UPA 2006/41)

 

Apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut: Kalaallit nunatsinni ilinniartitaanerup iluani nunaqavissut kalaallisut oqaasillit kalaallisuinnarlu oqaaseqartuusut ilinniartitaanikkut allagartartaarnissaminnut periarfissaat pitsanngorsartariaqalinnginnerluni, nunaqavissoq nunamini ilinniarsimasuunissaa timitalerniarutsigu.

(Inatsisartunut ilaasortaq Tommy Marø, Siumut)

Imm. 22:

 

Sul. 14/11

 

 

(UPA 2006/74)

 

Kalaallit nunatsinni angajoqqaarpassuit meeqqaminnik sumiginnaasartut qanoq iliuuseqarnikkut sumiginnaanerup minnerpaaffilernissaa aqqutissiuussinnaavarput, kiisalu angerlarsimaffiup avataanut meerarpassuit inissinneqarsimasut qanoq iliornitsigut ilaqutariittut inuuleqqinnissaat piaartumik isumannaatsumilli aqqutissiuussinnaavarput.

(Inatsisartunut ilaasortaq Tommy Marø, Siumut)

Imm. 23:

Siull. UKIU2006

Aappass. 7/11

Akuerineqanngilaq

Angaasaateqarfik Nuna Job-imik  pilersitsisoqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 24:

 

Siull. 24/10

Aappass. 14/11

 

 

Akuerineqarpoq

Nunat avannarliit killiit Siunnersuisoqatigiivi Islandimi, Savalimmiuni kiisalu Kalaallit Nunaanni naalakkersuisunut kaammattuipput isumaqatigiissusiornissamik periarfissanik eqqartueqqulluugit, Savalimmiut Islandillu killeqanngitsumik niueqatigiinnissamik isumaqatigiissutigisimasaat (Hoyvík-imi isumaqatigiissut) annertusarneqaqqqullugu taamaalilluni aamma Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqarnissaa pillugu Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata nr. 1/2006-p Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut

(Aallartitat siulittaasuat)

Imm. 25:

 

Siull. 24/10

Aappass. 14/11

 

 

Akuerineqarpoq 

Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiivi Island-imi, Savalimmiuni Kalaallillu Nunaanni naalakkersuisunut kaammattuipput nunani pineqartuni sinniisoqarfinnik pilersitseqqullugit. Sinniisoqarfiit pilersinneqarnerannut atatillugu nunat ataatsimoorussamik allaffeqarfimmik pilersitsinissamut kaammattuinissaq pillugu Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata nr. 2/2006-p Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aallartitat siulittaasuat)

Imm. 26:

Siull. 19/9

Aappass. 18/10

Pingajuss. 20/10

Akuerineqarpoq 

Kommunalbestyrelsit, nunaqarfinni aqutsisut il.il. pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 27:

 

Siull. 19/9

Aappass. 18/10

 

Akuerineqarpoq 

Aqqusinertigut angallannermik inatsisip aamma passit pillugit inatsisip allanngortinneqarnerata Kalaallit Nunaanni  atortuulersinneqarnissaa pillugu peqqussutissatut siunnersuut pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaataat Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat))

Imm. 28:

Siull. 26/9

Aappass. 8/11

Pingajuss. 15/11

Akuerineqarpoq 

2007-imut Inatsisartut aningaasanut inatsisissaannut siunnersuut.

 

 

(Aningaasanut, nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 29:

Siull. 27/9

Aappass. 20/10

Pingajuss. 24/10

Akuerineqarpoq 

Akileraaruserinermik ingerlatsineq pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

 

(Aningaasanut, nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 30:

Siull. 27/9

Aappass. 20/10

Pingajuss. 24/10

Akuerineqarpoq 

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

 

(Aningaasanut, nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 31:

Siull. 27/9

Aappass. 20/10

Pingajuss. 24/10

Akuerineqarpoq 

Meeqqanut ileqqaarutit pillugit Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

 

 

(Aningaasanut, nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 32:

Siull. 27/9

Aappass. 20/10

Pingajuss. 24/10

Akuerineqarpoq 

Inatsisartut akitsuutit il.il. pillugit inatsisaasa ilaasa allanngortinnissaat pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

 

(Aningaasanut, nunanullu allanut naalakkersuisoq)

Imm. 33:

Sul. 18/10

2006-mut Nunat Avannarliit pillugit nassuiaat.

(Aningaasanut, nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 34:  

Siull. 20/9

Aappass. 8/11

Pingajuss. 14/11

Akuerineqarpoq 

Pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

 

(Ilaqutariinnermut, Inatsisinillu atortitsinermut Naalakkersuisoq)

Imm. 35:

Siull. 20/9

Aappass. 8/11

Pingajuss. 14/11

Akuerineqarpoq 

Inunnut annertuumik innarluutilinnut ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinnissaanik siunnersuut pillugu.

 

(Ilaqutariinnermut, Inatsisinillu atortitsinermut Naalakkersuisoq)

Imm. 36:

Siull. 22/9

Aappass. 24/10

Pingajuss. 7/11

Akuerineqarpoq 

Meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanut allannguutissatut siunnersuut pillugu.

 

Ilaqutariinnermut, Inatsisinillu atortitsinermut Naalakkersuisoq)

Imm. 37:

Sul. 20/9

Pensionisiallit aningaasatigut atugarisaat pillugit nassuiaat.

(Ilaqutariinnermut, Inatsisinillu atortitsinermut Naalakkersuisoq)

Imm. 38:

 

Siull. 4/10

Aappass. 18/10

 

Akuerineqarpoq

Aalisarneq pillugu isumaqatigiissut nutaaq aamma aalisarneq pillugu isumaqatigiissummut tapiliussamut ilassut pillugit Kalaallit Nunaata EU-lu akornanni isumaqatigiinniarnerni angusat Inatsisartunit akuersissutigineqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 39:

 

Siull. 29/9

Aappass. 10/11

 

 

Akuerineqarpoq 

Naalakkersuisut Inuuneritta pillugu sulinerminnik ingerlatsiinnarnissaannut aammalu 2007-imut Aningaasanut inatsisissamut siunnersuummi taakkartorneqartut 8 millioner koruunit Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfiup ataani suliassaqarfinnut toqqakkanut ilanngussat aappaanni takuneqarsinnaasunut atorneqarnissaasa Inatsisartunit ilalerneqarnissaa pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut 

(Peqqissutsimut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

Imm. 40:

 

Sul. 4/10 

Kalaallit Nunaata Europæiske Unionillu akornanni nutaamik peqatigiinnissaq pillugu Inatsisartunut nassuiaaat

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 41:

Siull. 22/9

Aappass. 24/10

Pingajuss. 7/11

Akuerineqarpoq 

Atuarfik pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnissaanik inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 42:

Siull. 29/9

Aappass. 14/11

Pingajuss. 15/11

Akuerineqarpoq 

Ilisimatusarfik pillugu Inatsisartut inatsisaata allangortinneqarnissaanik Inatsisartut inatsisissaannut siunnersuut.

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 43:

Siull. 13/10

Aappass. 7/11

Pingajuss. 10/11

Akuerineqarpoq 

Aalisarnermut aningaasaliissutinut immikkoortitat pillugit Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut

 

(Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 44:

Siull. 13/10

Aappass. 7/11

Pingajuss. 14/11

Akuerineqarpoq 

Aalisarnermik piniarnermik nunalerinermillu inuussutissarsiutillit inuussutissarsiornerannik siuarsaaneq pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut

(Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 45:

Siull. 22/9

Aappass. 10/11

Pingajuss. 14/11

Akuerineqarpoq 

Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutissaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut

(Ineqarnermut, Attaveqaqatigiinnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

Imm. 46:

Siull. 29/9

Aappass. 24/10

Pingajuss. 7/11

Akuerineqarpoq 

Ikuallannaveersaartitsineq qatserinerlu pillugit Inatsisartut peqqussutissaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut

(Ineqarnermut, Attaveqaqatigiinnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

Imm. 47:

 

Siull. 19/9

Aappass. UPA2007

Kalaallit Nunaanni aqqusinertigut angallannermut inatsisip allannguutissaattut siunnersuutip Namminersornerullutik Oqartussanit oqaaseqarfigineqarnissaa pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut

(Ineqarnermut, Attaveqaqatigiinnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

Imm. 48:

Siunnersuuteqartumit tunuartinneqarpoq

Naalakkersuisunut apeqqut Naalakkersuisooqatigiinneq nalorninartoq pillugu.

(Demokraatit Inatsisartuni gruppeat)

Imm. 49:

Siull.  20/9

Aappass. 11/10

Pingajuss. 11/10

Akuerineqarpoq 

Uumassusilinnit isumalluutit niuernermi ilisimatusarnermilu atorneri pillugit Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut

(Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoq)

Imm. 50:

Siull. 20/9

Aappass. 11/10

Pingajuss. 11/10

Akuerineqarpoq

Inatsisartut suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiisarneq pillugu peqqussutaata allanngortinnissaanut siunnersuut

(Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoq)

Imm. 51:

Siull. 22/9

Aappass. 15/11

Akuerineqarpoq

Pisortat suliassaqarfiinik aaqqissuuseqqinnissamik Naalakkersuisut suliarinneqqinnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 52:

Siull. 26/9

Aappass. 6/10

Akuerineqarpoq 

Kalaallit Nunaanni aningaasat pappiaqqat pillugit inatsisissatut siunnersuummut Inatsisartut oqaaseqaateqarnissaat pillugu siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 53:

Siull. 27/9

Aappass. 10/11

Pingajuss. 14/11

Akuerineqarpoq 

Peqqinnissaqarfiup sullissineri il.il. pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnissaanut Inatsisartut peqquussutissaattut siunnersuut

(Peqqissutsimut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

Imm. 54:

 

Siull. 25/10

Aappass. 14/11

Akuerineqarpoq 

Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata nr. 3/2006-ip Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut

(Aallartitat siulittaasuat)

Imm. 55:

 

Siull. 6/10

Aappass. UPA2007

Kalaallit Nunaanni suliffeqarfinnik tunisinermi sulisut inatsisitigut illersugaalernissaat anguniarlugu Naalakkersuisut inatsisilioqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut

(Inatsisartunut ilaasortaq Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 56:

 

Sul. 10/10

Nutaarsiassalerinerit radiokkut isiginnaarutikkullu ingerlanneqarneri ilutigalugit tusagassiornikkut ingerlatsinerit ilusilersorneqarneri tamatigoortumik ingerlanneqaannarnissaat anguniarlugu, tamatumani naqitanngorlugit nutaarsiassalerisarnerit ilanngullugit peqataatinneqarnissaanik periarfissiinissaq, kiffaanngissuseqarluni oqaaseqarsinnaatitaanerup tamatumanilu inuit tamat oqartussaanerisa qulakkeerneqarnissaat pillugu iliuusisseqarnissaq pillugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Demokraatit sinnerlugit Inatsisartunut ilaasortat)

Imm. 57:

 

Siull. 17/10

Aappass. 14/11

 

Akuerineqanngilaq

Pisortat sanaartugassaat 1 mio. kruunit sinnerlugit naleqartut pillugit siunnersuisussanik aammalu nakkutilliisoqarnissap suliariumannittussarsiuussisoqarnerani qulakkeerinninnissaq pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

Imm. 58:

 

Siull. 17/10

Aappass. 8/11

 

Akuerineqanngilaq

Meeqqat atuarfiani atuartut pisinnaasaanik misissuinissaq ullumikkut pisinnaasanik misissuinerit atorneqartut ilutigalugit PISA atorlugu misiliinerit tunngavigalugit misiliisarnerit ingerlanneqartarsimasut assigalugit pisinnaasanik misissuinissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiffigisassaattut siunnersuut

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

Imm. 59:

 

Sul. 26/10

Tusilartunut nutaarsiassalerinerup pitsaanersumik ingerlanneqarlernissaa pillugu Naalakkersuisunut apeqqut?

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

Imm. 60:

 

Siull. 24/10

Aappass. 14/11

Akuerineqarpoq

Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata nr. 4/2006-ip Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut

(Aallartitat siulittaasuat)

Imm. 61:

 

Siull. 6/10

Aappass. UPA2007

Kalaallit Nunaanni Inuussutissarsiutinut Qularnaveeqqusiisarnermut Aningaasaateqarfimmik pilersitsinissamik suliaqaqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

Imm. 62:

 

Siull. 6/10

Aappass. UKA2007

Inoqarfiit avataanni nunaminertani akuerisaalluni takornariartitsisarnermik il.il. ingerlatsisoqartarsinnaalernissaa anguniarlugu suliaqarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiffigisassaattut siunnersuut

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

Imm. 63:

 

Siull. 29/9

Aappass. UPA2007

Napparsimasut napparsimmavimmi namminersortumik ingerlanneqartumi pilattartittussat aalajangersimasumik annertussusilikkamik pisortanit tapiiffigineqarsinnaanngorlugit inatsisit atuuttut allanngortinneqarnissaannik Naalakkersuisut suliniuteqaqququllugit peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiffigisassaattut siunnersuut

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

Imm. 64:

 

Siull. 18/10

Aappass. UPA2007

Qeqertarsuarmi, Qasigiannguani Kangaatsiamilu timmisartunut mikinerusunut mittarfiliornissap pilersaarusiorneqarneranut AIS2008-mi aningaasaleeqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

Imm. 65:

 

Siull. 3/10

Aappass. 24/10

 

Akuerineqanngilaq

Innuttaasunik paasisitsiniaasarnermut atorneqartussanik 2007-imit aallartittumik Aningaasanut Inatsimmi ukiumut 2 mio. kr.-nik aningaasaliissuteqartalernissamik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut

(Inatsisartunut ilaasortat, Siumut, Inuit Ataqatigiit, Kattusseqatigiit partiiat)

Imm. 66:

 

Siunnersuuteqartunit kinguartinneqarpoq

Piniartutut inuussutissarsiornerup inuussutissarsiutitut ulorianartorsiortinneqarnerata pinaveersaartinneqarnissaa inuussutissarsiutitullu periarfissaasa nutaat patajaallisarneqarnissaat naleqqussarnissaallu pillugit siunnersuusiortussatut suleqatigiissitanik pilersitseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

Imm. 67:

 

Sul. 10/11

Kalaallit nunaanni ilageeqarnerup aaqqissugaanerata allanngortinneqarnissaa pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut 

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

Imm. 68:

 

Sul. 10/11

Kalaallit nunatsinni timersornermik ingerlatsisut sullissisullu atugarisaat siunissamilu periarfissaat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

Imm. 69:

 

Sul. 26/10

Naalakkersuisunut apeqqut: PAARISA-p suliassaqarfiisa kommuninut isumagisassanngortinneqarsinnaanerat pillugu Naalakkersuisut suliniuteqalersaarpat?

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

Imm. 70:

 

Sul. 26/10

Naalakkersuisunut apeqqut: Tunumi Miki Fjord-ip nunataani timmisartunut mittarfimmik kikkut ingerlatsissuuppat, qanorlu siunertaqartumik ingertasisoqarpa?

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

Imm. 71:

 

Sul. 26/10

Naalakkersuisunut apeqqut: Qaqortumi ammeriviup 'Great Greenland'-ip namminersortunngortinnissaa pillugu suliaq sumut killippa?

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

Imm. 72: 

 

Siunnersuuteqartumit tunuartinneqarpoq 

Naalakkersuisunut apeqquteqaat: Kalaallit Nunaani ilisimatusarnikkut misissuinerit ataavartumik ingerlanneqartut paasissutissartai pillugit inunnik tamanit paasiniarneqarsinnaalersinneqarnissaat pillugu.

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm. 73:

 

Sul. 26/10

 

Ernialersuineq akilersuinerlu utoqqalinersiaqartup aningaasaqarnikkut atugaanut naapertuuttunngoqqullugu utoqqalinersiallit BSU aqqutigalugu illuliornermi attartugaasa allanngortinneqarsinnaanerannut periarfissaq pillugu Naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 74:

 

Siull. 4/10

Aappass. 25/10

 

 

akuerineqarpoq

Meeqqat angerlarsimaffiup avataani inissinneqartartut amerlassusaasa kisitsisinngorlugit takussutissiarineqarnissaani suliniuteqarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat, tamatumani tulliuttut ilanngullugit:

  1. Meeqqat inuusuttullu qassit ukiut tamaasa angerlarsimaffiup avataanut inissinneqartarnersut
  2. Tassanngaartumik angerlarsimaffiup avataani inissiinerit qassit ingerlanneqartarnersut
  3. Inissiinerit qanoq sivisussuseqartarnersut, aammalu
  4. Kalaallit Nunaani meeqqat inuusuttullu qassit nammineq kajumissuseq tunngavigalgu angerlarsimaffiup avataani angajoqqaarsiani inissinneqartarnersut.

(Inatsisartunut ilaasortat Astrid Fleischer Rex aammalu Esmar Bergstrøm, Demokraatit)

Imm. 75:

 

Sul. 26/10

Ilaquttap qanigisap sivisuumik napparsimanerani katsorsarneqarneranut atatillugu kommuunerisap avataani napparsimasup katsorsarneqarnerani angalaqataanissaata periarfissaasa pitsanngorsaavigineqarnissaanik ilusilersuinissaq pillugu Naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 76:

Sul. 26/10

Tuberkulosep akiorniarneqarnissaa pillugu Naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 77:

 

Sul. 26/10

Tuberkulosep tunillaassuunnera pillugu Naalakkersuisunut apeqquteqaat.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 78:

 

Sul. 26/10

Tuberkulosep misissuiffigineqarnera pillugu Naalakkersuisunut apeqquteqaat.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 79:

Sul. 26/10

Naalakkersuisunut apeqqut: innuttaasut pisortanut akiligassaat pillugit.

(Inatsisartunut ilaasortaq Esmar Bergstrøm, Demokraatit)

Imm. 80:

 

Siull. 13/10

Aappass. 7/11

 

Akuerineqanngilaq

Inatsisartut Aalisarnermut Piniarnermut Nunalerinermullu Ataatsimiititaliaani amerlanerussuteqartut aalajangigaat tunngavigalugu Canadamiit puisit amiinik eqqusseqqusiunnaarnissamik inassuteqarnerup tunngavigineqaqqinnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsiartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

Imm. 81:

 

Sul. 7/11

Aalisanerit inuiaqatigiinnut iluanaarutigineqarneri aammalu pisassiissutinik agguaassisarnermi tunngavigineqartut pillugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

Imm. 82:

 

Siull. 17/10

Aappass. 14/11

 

Akuerineqanngilaq

Umiatsiat minnerit inuussutissarsiornermut atorneqartartut aammalu sunngiffimmi angallatigineqartartut pillugit malittarisassiuunneqarnissaanik suliaqarnissaq, tamatumani angalanerni sillimaniarnissamut atortunik nassataqarnissamik piumasaqaateqartoqalernissa anguniarlugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

Imm. 83:

 

Siull. 10/10

Aappass. 14/11

 

 

Akuerineqanngilaq

Inunnik najugaqarfigineqartuni aallaasersornerit Kalaallit Nunaani pinerluttulerinermik inatsisip ataani inissisimalersinneqarnissaat, tamatumani inatsisit unioqqutinneqarnerini pineqaatissiisalernissat aammalu aallasersornermi aallaasit atorneqartut arsaarinnissutigineqartalernissaanik Naalakkersuisut Danmarkip Naalagaaffianik isumaqatiginninniarnissamik aallarniinissaat Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

Imm. 84:

 

Siull. 4/10

Aappass. 25/10

 

Akuerineqarpoq 

Kalaallit Nunaani kommuunit suleqatigalugit angajoqqaanngortussat tamarmik ulloq 1.1. 2009 aallarnerfigalugu angajoqqaanngortussatut pikkorissarnissamik neqeroorfigineqartalernissaat anguniarlugu, tamatumani angajoqqaat inuttut ikiorserneqarnissamik pisariaqartitsisut aammattaaq pikkorissarnermi pineqartumi peqataanissaat kaammattorneqartalernissaa anguniarlugu, tamatumani meerassaq inuunermi pitsaasumik aallarnerfissaqarnissaanut tunngavissaqarluarnerulernissaat anguneqarnissaa siunertaralugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

Imm. 85:

 

Sul. 29/9

Kalaallit Nunaanni kigutit peqqissusaat qanoq iliornitsigut pitsanngorsaavigineqarnissaa pillugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

Imm. 86:

 

Siull. 17/10

Aappass. 8/11

 

Akuerineqanngilaq

Nuna tamakkerlugu atuakkanik atuarusussuseqalernissaq anguniarlugu, annerusumik meeqqat inuusuttullu 16-it inorlugit ukiulinnut tulluarsakkamik suliniuteqartoqarnissaa Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut

(Inatsisartunut ilaasortaq Lene Knüppel, Demokraatit)

Imm. 87:

 

Siull. 22/9

Aappass. 24/10

 

 

Akuerineqanngilaq

Namminersornerullutik Oqartussat illuutaanik illuutit nalilersorneqartarneri pillugit inatsisit atorneqartut allannguivigineqarnissaat, ullumikkut illut tunineqarnerani teknikkikkut aningaasaqarnikkullu naliliinerit tunngavigalugit nalilersuisarnerit illuutit tunineqarnerini naleqarnissaanik missingersuutigineqartut aallaavigalugit allannguutissat allaaveqarnissaat, illu tunineqarnissaani illunik tuniniaasartut arlaannaanulluunnit attuumassuteqanngitsut marluk illu tunineqarnerani nalinganik missingersuusiornerisa agguaqatigiisinneqarnerinik illu tunineqarnissaani naliliisanernissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut

(Inatsisartunut ilaasortaq Lene Knüppel, Demokraatit)

Imm. 88:

 

Siull. 4/10

Aappass. 25/10

 

 

Akuerineqanngilaq

Lottomik eqquiniaanermi akitsuutit aammalu pinnguaatit aningaasanoorutit akitsuutaat qaffanneqarnissaat, tamatumani taaneqartut akitsuutit ataatsimut katinnerini Nunatta karsianut isertitsissutaaneri missiliorlugu 2,5 mio.kr.-inik isertitsissutit qaffariarneri aningaasanoorutinik nappaateqartut katsorsarneqarnissaanut aammalu aningaasanoorutinik akulikitsumik atuinerup akornutai pillugit paasissutissiissutigineqarnissaani atorneqarnissaat Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut

(Inatsisartunut ilaasortaq Lene Knüppel, Demokraatit)

Imm. 89:

 

Sul. 20/10

Nunaqarfinni inoqarfinnilu avinngarusimanerusuni najugaqartut illoqarfinnut anginernut nuunnissamik kissaateqartut kissaatigisaannik qulakkeerinissaq anguniarlugu siunissaq ungasinnerusoq isigalugu ataatsimoortumillu aaqqiissutissanik ujartuinissamut oqallinnissamut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm. 90:

 

Sul. 26/10

Naalakkersuisunut apeqqut: Nakorsat niviarsiallu sinerissamut paarlattaajartortartut sulinermut naleqquttuunersut qanoq nalilliiffigineqartarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens Lars Fleischer, Siumut)

Imm. 91:

 

Sul. 26/10

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunaqarfinni nakorsaatinik nakkutilliisut akissaasersornerini nunaqarfiup inuttussusianik aallaaveqartarneq sumik tunngaveqarpa?

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens Lars Fleischer, Siumut)

Imm. 92:

 

Sul. 20/10

Timmissat illersorneqarnerat pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 1, 21. januar 2004-meersoq tunngavigalugu, apeqquteqaat aallaavigalugu oqaluuseritikkumasaq.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens Lars Fleischer, Siumut)

Imm. 93:

 

Sul. 26/10

Naalakkersuisunut apeqqut: Pisisartut inatsisitigut illersugaanerat pitsanngorsarniarlugu, inatsisit ullutsinni atorneqartut Naalakkersuisut naleqqussarneqarnissaannik suliniuteqalersaarnersut pillugu apeqquteqaat.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens Lars Fleischer, Siumut)

Imm. 94:

 

Siull. 11/10

Aappass. UPA2007

Pinngortitap,- avatangiisit- imaluunniit uummasut pissusai pillugit ilisimasanik katersuiffimmik pilersitsinissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Imm. 95:

 

Siull. 4/10

Aappass. 25/10

 

 

Akuerineqanngilaq

Inatsisartut Aningaasanut Inatsisaanni ukioq 2007 aallarnerfigalugu ukiumut 2,5 mio.kr.-nit immikkoortinneqartalissasut aningaasanoornermik pinngitsuuvisinnaajunnaarsimasunut (ludomani) katsorsaanermut, aammalu pinaveersaartitsilluni paasititsiniaanermut atugassanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Imm. 96:

 

Sul. 26/10

Naalakkersuisunut apeqqut: Siunissami nunatsinni raajanut suliffissuit ikiliartuinnartillugit raajartassanut pisassiisarnermut tunngatillugu Naalakkersuisut qanoq isiuuseqassamaarnersut matumuuna apeqquteqaatigaarput.

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Imm. 97:

 

Siull. 3/10

Aappass. UPA2007

Timersoqatigiit Kattuffianut aningaasaliissutaasartut aningaasat timersornermut atorneqartartut aningaasat amerlanerit immikkoortinneqarnissaanut ukiuni tallimani tulliuttuni 10 millioner kr.-inik amerlineqarnissaanik aalajangiiffingisassatut siunnersuut

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Imm. 98:

 

Sul. 26/10

Naalakkersuisunut apeqqut: Qasigiannguit eqqaani naternami umimmaat pisarineqartartussat amerlineqarnissaat siunissami Naalakkersuisut eqqarsaatigivaat? Naalakkersuisullu isumaqarpat Kommunet pingasut umimmaliinermi aningaasaliisut Qasigiannguit, Aasiaat, Kangaatsiarlu kisimik umimmannik pisassinneqartassasut? Aammalu umimmaat qanoq amerlatigineri paasiniarlugit kisitsisoqarnissaa siunissami pilersaaruteqarfigineqarpaa?

(Inatsisartunut ilaasortaq Kristian Jeremiassen, Atassut)

Imm. 99:

 

Sul. 25/10

Apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut: Kanukoka qanimut suleqatigilluinnarlugu (pingaartumik utertut eqqarsaatigalugit) utoqqaat angerlarsimaffiini sulisut pikkorissartinneqartalernissaannut Naalakkersuisut pitsaasumik aaqqutissiuussinissaat qanoq qulakkeerneqarsinnaava.

(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Thomas Kristensen, Kristian Jeremiassen, Atassut)

Imm. 100:

 

Siull. 24/10

Aappass. 14/11

Akuerineqarpoq    

Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata nr. 5/2006-p Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut

(Aallartitat siulittaasuat)

Imm. 101:

 

Sul. 10/11

Apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut: Sinerissami aasaanerani immakkut silaanakkullu angallannermut tunngatillugu periarfissalunera pillugu Atassut-miit inatsisartuni oqallisissassamik saqqummiussivugut.

(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Thomas Kristensen, Kristian Jeremiassen, Atassut)

Imm. 102:

 

Sul. 24/10

Kalaallit Nunatsinni suliffissaaleqinerup, ilinniarfissaaleqinerullu ajornartorsiutaanera aaqqiiviginiarlugu Naalakkersuisut tassunga tunngasumik qanoq iliuuseqarniarnerlutik nassuiaateqarnissaat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqaluuseritikkumasaq.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 103:

Siull. 3/10

Aappass. 25/10

Akuerineqanngilaq

Ikerasak-mi timersortarfeeraliortitsinissamut Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut

(Inatsisartunut ilaasortaq, Jens Lars Fleischer, Siumut)

Imm./pkt. 104:

 

Sul. 18/10

Eqqartuussiveqarnerup Nunatsinni oqartussaasunit akisussaaffigineqalernissaa anguniarlugu naalakkersuisut qanoq pilersaaruteqarnersut pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortat, Lars Emil Johansen, Siumut aamma Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 105:

 

Siull. 20/10 

Aappass. 8/11

 

Akuerineqanngilaq

Radiukkut tv-kkullu aallakaatitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 6, 14. november 2004-meersumi § 37, imm. 5-imik allanngueqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Kristian Jeremiassen, Atassut, Otto Jeremiassen, Siumut, Kim Kielsen, Siumut, aamma Palle Christiansen, Demokraatit Inatsisartut Kukkunersiuinermi ataatsimiititaliaani ilaasortat)

Imm. 106:

 

Sul. 26/10

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunaqarfinni takornariartitsineq takornariartitsinermillu inuussutissarsiuteqarneq pillugit qaammarsaaneq siuarsaanerlu annertunerulersinnaaqqullugit iliuusissat qanoq ittut Naalakkersuisunit isumaliutigineqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm. 107:

 

Siull. 6/10

Aappass. 14/11

Kalaallit Nunatsinni suliffeqarfiit ingerlatseqatigiiffiit il.il. Inuussutissarsiutit piginneqatigiillunilu ingerlatsiviit aqutsisoqarfiani (Erhvervs- og Selskabsstyrelse) Danmark-imi angerlarsimaffeqartumit nakkutigineqarnerisa, Kalaallit Nunatsinniik nammineerluta nakkutiginnilernissarput pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

Kalaallit Nunatsinni suliffeqarfiit ingerlatseqatigiiffiit il.il. Inuussutissarsiutit piginneqatigiillunilu ingerlatsiviit aqutsisoqarfiani (Erhvervs- og Selskabsstyrelse) Danmark-imi angerlarsimaffeqartumit nakkutigineqarnerisa, Kalaallit Nunatsinniik nammineerluta nakkutiginnilernissarput pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm. 108:

 

Sul. 11/10

2006-imi Takornariaqarnermi ingerlatsineq pillugu nassuiaat

(Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoq)

Imm. 109:

 

Sul. 26/10

Naalakkersuisunut apeqqut: Kalaallit kultur-itta, pingaartumik piniariaasitoqqat allanngutsaalineqarnissaasa illersorneqarnissaat siunertaralugu iliuusissat qanoq ittut Naalakkersuisunit pilersaarutigineqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm. 110:

Imaqanngilaq 

Imm. 111:

 

Siull. 14/11

Aappass. Pingajuss. 15/11

 

Akuerineqarpoq     

Aalisarnermut, piniarnermut nunalerinermullu tapersiisarneq pillugu inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Inatsisartut Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Ataatsimiititaliaat)

Imm. 112:

 

Sul. 26/10

 

Naalakkersuisunut apeqqut: Kalaallit nunatsinni timmissat ilaasa piniagaasarnerisa allanngortinneqarnissaa Naalakkersuisunit isumaliutigineqarpa?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm. 113:

 

Sul. 26/10

Naalakkersuisunut apeqqut: Qaleraleqarfiit ilaanni qalerallerinerup tamakkiisumik ingerlanneqarnissaata akuersissutigineqarnissaa Naalakkersuisut sulissutiginiarpaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm. 114:

 

Siull. 3/10

Aappass. 25/10

Akuerineqanngilaq

Kalaallit Nunatta avannaani meeqqat inuusuttullu timikkut tarnikkullu innarluutillit Ilulissani atuarfeqalersinnaanerat pillugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm. 115:

 

Sul. 26/10

Naalakkersuisunut apeqqut: Radio-kut tv-kulluunniit aallakaatitsissummik nalinginnaasumik aallakaatitsissutip saniatigut pilersitsisoqarnissaa sulissutigissallugu Naalakkersuisut qanoq isummerniarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm. 116:

 

Sul. 26/10

Naalakkersuisunut apeqqut: Aallaqqaammut nunaqarfinni anginerusuni imermut eqqakkanullu kuuffeqalernissaa Naalakkersuisut sulissutiginiarpaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm. 117:

 

Siull. 3/10

Aappass. 24/10

 

 

Akuerineqanngilaq

Utoqqaat, inuusuttullu timersortartut allallu inuiaqatigiinni pissakinnerusut imaatigut angallannikkut qulakkeerunneqarnissaat anguniarlungu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Minnerunngitsumik timersortartut eqqarsaatigalugit 2007-imi aningaasanut inatsimmi aningaasanik amerlanerusunik timersornermut immikkoortitsinissamik Naalakkersuisut peqquneqarneqarput.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm. 118:

 

Sul. 26/10

Naalakkersuisunut apeqqut: Takornarianut angallassisartussanik ilinniartitsinermik Ilulissani pilersitsinissap suliniutigineqarnissaa Naalakkersuisut qanoq isumaqarfigaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm. 119:

 

Sul. 26/10

Naalakkersuisunut apeqqut: Ilulissat, Nuup, Sisimiut Qaqortullu  kommuniini inissaaleqinerup aaqqiivigineqarnissaanut Naalakkersuisut qanoq pilersaaruteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm. 120:

 

Sul. 26/10

Naalakkersuisunut apeqqut: Inuusuttunut inissianik, inuusuttut namminneq ukiut ingerlaneranni pigilersinnaasaannik sanaartorsinnaanermut periarfissat Naalakkersuisut qanoq isumaqarfigaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm. 121:

(Siunnersuuteqartumit tunuartinneqarpoq)

Namminiilivinnissaq pillugu Innuttaasut taasitinneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.            

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm. 122:

 

Sul. 26/10

Naalakkersuisunut apeqqut: Qaleraleqarfiit illersorneqarnissaat aamma qalerallit sumiiffinni aalajangersimasuni piujuaannartinneqarnissaat anguniarlungu Naalakkersuisut suliniuteqalersaarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm. 123:

 

Sul. 26/10

Naalakkersuisunut apeqqut: Qaanaap kommuniani innuttaasut kommunillu karsiata aningaasakilliornerat qanoq ikiorsiivigineqarsinnaasutut Naalakkersuisunit isigineqarpa?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm. 124:

 

Sul. 26/10

Naalakkersuisunut apeqqut: Ilulissat illoqarfianiit Ilulissat Kangerluata tungaanut, (Sermermiut tungaannut) pisuinnaat aqqussiornissaat anguniarlungu Naalakkersuisut suliniuteqalersaarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm. 125:

 

Sul. 26/10

Naalakkersuisunut apeqqut: Pisuussutit uumaatsut nunatsinniit killeqanngitsumik annissuunneqarnerat unitsinneqarsinnaaqqullugu maleruagassanik pilersitsinissamut Naalakkersut qanoq pilersaaruteqarpat aammalu annissuineq nunatsinnut iluaqutaanerusinnaaqqullugu maleruagassat eqquutsinneqarnissaannut nakkutilliinerit qanoq ittut takorloorneqarsinnaappat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm. 126:

 

Sul. 26/10

Naalakkersuisunut apeqqut: Aalisartut, rejer-niat aammalu saarullinniat tunitsiveqartinneqarnerannut tunngatillugu Naalakkersuisuit qanoq pilersaaruteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm. 127:

 

Sul. 26/10

Naalakkersuisunut apeqqut: Meeqqat inuusuttullu autist-imik nappaatillit  maannamut qanoq sullinneqarpat? aamma siunissami autist-mimik nappaatilinnut sullissineq qanoq ittoq Naalakkersuisunit pilersaarutigineqarpa?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm. 128:

 

Sul. 26/10

Naalakkersuisunut apeqqut: Inuusuttut ilinniariarlutik illoqarfinnut allanut angalatinneqartartut ilaasa inissaqartinneqaratik, allaallu ilaatigut illoqarfimmut najungarilingassaminnut tikinnerminniluunniit ilisimaneqaratik sumi tamaani utaqqisariaqartarnerat naalakkersuisunit qanoq iliuuseqarfigineqarniarpa, imaluunniit taamaattoqartarnera Naalakkersuisunit ilisimaneqarpaa?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm. 129:

 

Sul. 26/10

Naalakkersuisunut apeqqut: Kalaallit Nunatsinni aalisarnermik piniarnermillu inuussutissarsiuteqarnerup, minnerunngitsumillu kalaallit kulturitsinni, piniarnermik inuussutissaarsiuteqarnerup kalaallinut pingaaruteqassusianik nunarsuarmioqatitsinnut paasisitsiniaaneq sumut killippa? aamma qanoq ingerlanneqarpa?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm. 130:

 

Sul. 26/10

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatta avataaniit orningarneqarnerata aammalu aalisarnikkut kitaani tunumilu nakkutigineqarnerata kalaallinik nammineq nakkutigineqalersinnaanera Naalakkersuisunit qanoq takorloorneqarpa?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm. 131:

 

Sul. 26/10

Naalakkersuisunut apeqqut: Naajat tulukkat, teriannissallu amerlingaluttuinnartut qanoq ilillugit amerlassutsimikku killilersimaarneqarsinnaanerat Naalakkersuisunit takorloorneqarpa? imaluunniit Naalakkersuisut uumasut taakku pillugit qanoq pilersaaruteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm. 132:

 

Sul. 26/10

Naalakkersuisunut apeqqut: Naalakkersuisut qanoq iliuuseqarsinnaappat? Danmarkimi Kalaallillu Nunatsinni innuttaasunut periarfissarititaasut assigiinnerulersinniarlugit? Tassami Danmarkimiikkuit, kalaaliuguit imaluunniit danskiuguit Kalaallit Nunaanili inuit allattorsimaffiani nalunaarsugaallutit, taava neqeroorutit periarfissarpassuillu assigiinngitsut innuttaasunut danskinut atortinneqartut, Kalaallit Nunaanni adresseqarneq pissutigalugu Danmarkimi atortinneqarsinnaanngillat. Tamanna inunnik assigiinngisitsinerunngila?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm. 133:

 

Sul. 26/10

Naalakkersuisunut apeqqut: Puisit amii pillugit qanoq iliortoqarpa? qanoq pilersaaruteqartoqarpa? amernik tigooraasut ilaat soraarsinneqartut qanoq iliuuseqarfigineqarpat? susoqartoq-una? Naalakkersuisut suniarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm. 134:

 

Sul. 26/10

Naalakkersuisunut apeqqut: Qorlortorsuarmi erngup nukinganik nukissiuuteqalernissamut atatillugu, qorlortorsuarmi eqalunnut tukertitsiviuteqarsimasoq, imaluunniit tukertitsiviutilik arlaatigut Naalakkersuisunit isumaqatigiissuteqarfigineqarsimavaa?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm. 135:

 

Sul. 26/10    

                               

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatsinni Uran-isiorsinnaaneq pillugu misissuisoqarpaa? imaluunniit uran pillugu Naalakkersuisut qanoq pilersaaruteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm. 136:

 

Siull. 13/10

Aappass. 7/11

 

Akuerineqanngilaq

Kommunalbestyrelsinut nunaqarfinnilu aqutsisunut ilaasortanik il.il. kiisalu borgmesterinik borgmesterillu tulliinik akissarsiaqartitsineq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaa nr. 35, 5. oktober 2001-meersup allannguiffigineqarnissaanut siunertaqartumik suliniuteqarnissamik, Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 137:

 

Sulia. 18/10

Kalaallit Nunaani illoqarfinni anginerusuni inissialiortitsinerup qanoq siuarsarneqarsinnaaneranik apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinissamut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 138:

 

Siull. 3/10

Aappass. UPA07

2008-imut ukiunullu aggersunut Aningaasanut Inatsisikkut Nunatsinni filmiliornermut aningaasat atorneqartartut ukiumut 2 mio kruuninngorlugit aaqqinneqarnissaanut Naalakkersuisut Aningaasanut Inatsimmut siunnersuuteqarnissamik peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 139:

 

Siull. 10/10

Aappass. 14/11

 

 

Akuerineqarpoq

Siunnersuutigaara inatsisartut aalajangissagaat Naalakkersuisut peqquneqassasut, Atuisartunut pisisartunullu siunnersuisooqatigiit, tuniniaasarneq, nalunaaqutsersuisarneq, akit aamma atuisartunut pisisartunullu maalaaruteqartarfittut ataatsimiititaliat pillugit inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaanik, tassuunakkut inatsisartut inatsisaani § 24 malillugu niuertut nalunaaruteqartarnissaanik peqquneqartalernissaanik akit- iluanaaruteqartaernerlu pillugit misissuisarnissanut atugassanik  nalunaaruteqartussaatitaanerannik, sumiginnaasullu imaluuniit eqqunngitsunik nalunaaruteqartut akiliisinneqartalernissaanik imaqartumik.

(Inatsisartunut ilaasortaq Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 140:  

Siull. 29/9  

Aappass. UKA2007

Arnaannaasartut aappariit ikkussivigitillutik meerartaarsinnaalernissaannik Naalakkersuisut suliniuteqarnissaannik siunnersuut assigalugit aappariit meerartaarniarneranni periarfissat assigalugit.

(Inatsisartunut ilaasortaq Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 141:

Siull. 10/10

Aappass. 7/11

Akuerineqarpoq     

Nunani ineriartortuni nunat inoqqaavisa ineriartortitsinerannut tapiissuteqartalernissamik Inatsisartut aalajangiinissaannik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 142:

 

Sul. 26/10

Issittoq pillugu ukiut immikkut ilisimatusarfiusussat 2007, 2008-lu pillugit Naalakkersuisut sunik pilersaaruteqarnerannik apeqquteqaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 143:

Tom

Imm. 144:

 

Sul. 26/10

Naalakkersuisunut apeqqut: Naalakkersuisut qanoq iliuuseqalersaarpat ilinniartut Kalaallit Nunaanni unammersuarnerni peqataasarnermikkut ilinniarnerannut akornutaanngitsumik?

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Heeningsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 145:

 

Sul. 26/10

Nunaqarfinniit illoqarfinnut meeqqat inuusuttuaranngulersut meeqqat atuarfiini inaarsaaniarlutik atuariartortartut inigisaasa pitsaassusissaanik minnerpaaffiliineq pillugu Naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Heeningsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 146:

 

Siull. 17/10

Aappass. UPA07

                                 

Siunnersuutigaara Inatsisartut aalajangiussissasut Naalakkersusuisut peqquneqassasut 2009 aallarnerfigalugu kalaalimineerniarfinni inuussutissalerinikkut piumasaqaatit sakkortusineqassut. Kiisalu Naalakkersuisut kommunit peqatigalugit peqqunneqassasut kommunini kalaalimineerniarfiit nutarsarnerinut aningaasartuutaajumaartussat pillugit avitseqatigiinissamik siunnersuusiussasut. Ilanngullugu Naalakkersuisut piniarnermut allagartat digitalisererneqarnissaannik suliaqarnissaannik peqquneqassasut kalaalimineerniarfiit nutarsarnerat ilutigalugu.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 147:

 

Sul. 7/11

Apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinissamik siunnersuut imaqarpoq, Namminersornerullutik Oqartussat aalisarnermik matusitillugit, aalisartut eqqorneqartut isertitassarigaluaminnik annaasaqartut taarsiiviginissaanik qanoq periarfissaqartitsisinnaanersoq, aalisaqqusiunnaarnerup nalaani aalisartut aalisakkanik allanik aalisarnissaminnik periarfissaqartinnagit.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 148:

 

Sul. 20/10

Apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut imaqarpoq, qanoq iliorluni angutit arnallu meeqqat ineriartornerinik naligiinerusumik pisussaaffeqalernissaannik.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 149:

 

(Siunnersuuteqartumit tunuartinneqarpoq)

Akitsuusersuisarnermi 'avatangiisinut akitsuut'-ip atuutsinneqalernissaa siunnissamilu akileraartitsisarnermi akitsuusersueriaatsimilu tamatuma aamma tunngavigineqartarnissaa pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 150:

 

Sul. 26/10

Naalakkersuisunut apeqqut: Angajoqqaat suli 18-nik ukioqaleratik meerartaarnikut initaarsinnaanissaannut periarfissanik Naalakkersuisut isumaliuuteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Inatsisartut Allattoqarfiat