Samling

20120913 09:27:03
1. mødedag, mandag den 20. januar 2003, kl. 13:00.

Punkt 1.
Mødets åbning.
(Landstingets Formandskab)

Punkt 2.
Redegørelse for dagsordenen.
(Landstingets Formandskab)

Punkt 3.
Fritagelse af Landsstyret.
(Landsstyreformanden)

Punkt 4.
Valg af Landsstyreformand.
(Landstingets Formandskab)

Punkt 5.
Valg af Landsstyremedlemmer.
(Landsstyreformanden)

Punkt 6.
Valg af Formand for Landstinget.
(Landstingets Aldersformand)

Punkt 7.
Valg af første, anden, tredje og fjerde næstformand samt suppleanter til Landstingets Formandskab.
(Landstingets Aldersformand)

Punkt 8.
Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Finansudvalg.
(Landstingets Formandskab)

Punkt 9.
Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Udvalg til Revision af Landskassens Regnskaber.
(Landstingets Formandskab)

Punkt 10.
Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Udenrigs‑ og Sikkerhedspolitiske  Udvalg.
(Landstingets Formandskab)

Punkt 11.
Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Lovudvalg.
(Landstingets Formandskab)

Punkt 12.
Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets øvrige stående udvalg og interparla­mentariske repræsentationer.
(Landstingets Formandskab)

Ulloq ataatsimiiffiusoq siulleq, ataasinngorneq 20. januar 2003, nal. 13:00.

Imm. 1.
Ataatsimiinnerup ammarneqarnera.
(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)Imm. 2.
Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat.
(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)Imm. 3.
Naalakkersuisut atuukkunnaarsinneqarnerat.
(Naalakkersuisut Siulittaasuat)Imm. 4.
Naalakkersuisut siulittaasussaannik qinersineq.
(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)Imm. 5.
Naalakkersuisuni ilaasortassanik qinersineq.
(Naalakkersuisut Siulittaasuat)Imm. 6.
Inatsisartut Siulittaasussaannik qinersineq.
(Inatsisartuni sivisunerpaamik ilaasortaasimasunit angajulleq)Imm. 7.
Inatsisartut Siulittaasuata tullianik siullermik, aappaanik, pingajuanik sisamaanik kiisalu Inatsisartut Siulittaasoqarfianni sinniisussanik qinersineq.
(Inatsisartuni sivisunerpaamik ilaasortaasimasunit angajulleq)Imm. 8.
Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaanni ilaasortassanik sinniisussanillu qinersineq.
(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)Imm. 9.
Inatsisartut Landskarsip Naatsorsuutaasa Kukkunersiorneqartarnerannut Ataatsimiitita­liaanni ilaasortassanik sinniisussanillu qinersineq.
(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)Imm. 10.
Inatsisartut Nunanut Allanut Sillimaniarnermullu Ataatsimiititaliaanni ilaasortassanik sinniisussanillu qinersineq.
(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)Imm. 11.
Inatsisartut Inatsisit Atortinneqarnerannut Ataatsimiititaliaanni ilaasortassanik sinniisus­sanillu qinersineq.
(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)Imm. 12.
Inatsisartut ataatsimiititaliiaasa ataavartut allat ilaasortassaannik sinniisussaannillu aamma inatsisiliortoqarfinni allani sinniisuutitanik qinersineq.
(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)