Samling

20120913 09:23:15
Oversigt vedrørende betænkninger afgivet af Landstingets udvalg til forslag behandlet under Efterårssamling 2008.

Betænkninger behandlet under EM 2008:

 

 

Udvalg

 

Landstingets Formandskab:

 

BETÆNKNING til punkt 40:

 

 

Landstingets Udvalg for Forretningsordenen:

 

BETÆNKNING til punkt 60:

 

 

Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske udvalg:

 

 

Landstingets Finansudvalg:

 

BETÆNKNING til punkt 6:

 

TILLÆGSBETÆNKNING til punkt 6:

 

BETÆNKNING til punkt 25 & 102:

 

BETÆNKNING til punkt 65

 

Betænkning 2. beh. (Rettelse)

 

Tillægsbetænkning 3. beh.

 

Tillægsbetænkning 3. beh. (Rettelse)

 

Landstingets udvalg til revision af Landskassens Regnskab:

 

BETÆNKNING til punkt 11:

 

 

Landstingets Frednings- og Miljøudvalg:

 

BETÆNKNING til punkt 31:

 

BETÆNKNING til punkt 76:

 

 

Landstingets Familieudvalg:

 

BETÆNKNING til punkt 8:

 

BETÆNKNING til punkt 14 og 20:

 

BETÆNKNING til punkt 15:

 

BETÆNKNING til punkt 22:

 

BETÆNKNING til punkt 27:

 

BETÆNKNING til punkt 52:

 

 

Landstingets Sundhedsudvalg:

 

BETÆNKNING til punkt 19:

 

BETÆNKNING til punkt 72:

 

BETÆNKNING til punkt 36:

 

BETÆNKNING til punkt 47:

 

 

Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Kirke og Forskning:

 

BETÆNKNING til punkt 9:

 

BETÆNKNING til punkt 13:

 

BETÆNKNING til punkt 23:

 

BETÆNKNING til punkt 59:

 

BETÆNKNING til punkt 70:

 

BETÆNKNING til punkt 98:

 

BETÆNKNING til punkt 152:

 

 

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg:

 

BETÆNKNING til punkt 18 & 26:

 

BETÆNKNING til punkt 29:

 

BETÆNKNING til punkt 53:

 

BETÆNKNING til punkt 73:

 

BETÆNKNING til punkt 111:

 

BETÆNKNING til punkt 129:

 

 

Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg:

 

BETÆNKNING til punkt 66:

 

BETÆNKNING til punkt 67:

 

BETÆNKNING til punkt 68:

 

BETÆNKNING til punkt 79:

 

 

Landstingets Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg:

 

BETÆNKNING til punkt 32:

 

BETÆNKNING til punkt 54:

 

BETÆNKNING til punkt 155:

 

 

Landstingets Erhvervsudvalg:

 

BETÆNKNING til punkt 12:

 

BETÆNKNING til punkt 16:

 

BETÆNKNING til punkt 17:

 

BETÆNKNING til punkt 39:

 

BETÆNKNING til punkt 58:

 

 

Landstingets Lovudvalg:

 

BETÆNKNING til punkt 55:

 

 

Landstingets Selvstyreudvalg:

 

 

Landstingets Midlertidige udvalg vedrørende Strukturreformen:

 

2008-mi Ukiakkut ataatsimiinnermi Inatsisartut Ataatsimiititaliaasa isumaliutissiissutaasa allattorsimaffiat.

UKA 2008-mi isumaliutissiissutit:

 

 

Ataatsimiititaliaq

 

Inatsisartut Siulittaasoqarfiat:

 

Imm. 40-imut isumaliutissiissut

 

 

Inatsisartut Suleriaaseq pillugu Ataatsimiititaliaa:

 

Imm. 60-imut isumaliutissiissut

 

 

Inatsisartut Nunanut Allanut Sillimaniarnermullu Ataatsimiititaliaat:

Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaat:

 

Imm. 6-imut isumaliutissiissut

 

Imm. 6-imut ilassutitut isumaliutissiissut

 

Imm. 25 & 102-imut isumaliutissiissut

 

Imm. 65-imut isuamliutissiissut

 

imm. 65-imut isumaliutissiissut  (Naqqiut)

 

Imm. 65-imut ilassutitut isumaliutissiissut

 

Imm. 65-imut ilassutitut isumaliutissiissut (Naqqiut)

 

Inatsisartut Landskarsip Naatsorsuutaasa Kukkunersiorneqartarnerannut Ataatsimiititaliaat:

 

Imm. 11-imut isumaliutissiissut

 

 

Inatsisartut Eqqissisimatitsinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliaat:

 

Imm. 31-imut isumaliutissiissut

 

Imm. 76-imut isumaliutissiissut

 

 

Inatsisartut Ilaqutariinnermut Ataatsimiititaliaat:

 

Imm. 8-imut isumaliutissiissut

 

Imm. 14 aamma 20-imut isumaliutissiissut

 

Imm. 15-imut isumaliutissiissut

 

Imm. 22-imut isumaliutissiissut

 

Imm. 27-imut isumaliutissiissut

 

Imm. 52-imut isumaliutissiissut

 

 

Inatsisartut Peqqissutsimut Ataatsimiititaliaat:

 

Imm. 19-imut isumaliutissiissut

  

Imm. 36-imut isumaliutissiissut

 

Imm. 47-imut isumaliutissiissut

 

Imm. 72-imut isumaliutissiissut

  

 

Inatsisartut Kultureqarnermut, Atuartitsinermut Ilageeqarnermullu Ataatsimiititaliaat:

 

Imm. 9-imut isumaliutissiissut

 

Imm. 13-imut isumaliutissiissut

 

Imm. 23-imut isumaliutissiissut

 

Imm. 59-imut isumaliutissiissut

 

Imm. 70-imut isumaliutissiissut

 

Imm. 98-imut isumaliutissiissut

 

Imm. 152-mut isumaliutissiissut

 

 

Inatsisartut Attaveqarnermut Pilersuinermullu aamma Ineqarnermut Ataatsimiititaliaata:

 

Imm. 18 aamma 26-mullu isumaliutissiissut

 

Imm. 29-imut isumaliutissiissut

 

Imm. 53-imut isumaliutissiissut

 

Imm. 73-imut isumaliutissiissut

 

Imm. 111-imut isumaliutissiissut

 

Imm. 129-imut isumaliutissiissut

 

 

Inatsisartut Akileraartarnermut Akitsuusiisarnermullu Ataatsimiititaliaat:

 

Imm. 66-imut isumaliutissiissut

 

Imm. 67-imut isumaliutissiissut

 

Imm. 68-imut isumaliutissiissut

 

Imm. 79-imut isumaliutissiissut

 

 

Inatsisartut Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Ataatsimiititaliaat:

 

Imm. 32-imut isumaliutissiissut

 

Imm. 54-imut isumaliutissiissut

 

Imm. 155-imut isumaliutissiissut

 

 

Inatsisartut Inuussutissarsiornermut Ataatsimititaliaat:

 

Imm. 12-imut isumaliutissiissut

 

Imm. 16-imut isumaliutissiissut

 

Imm. 17-imut isumaliutissiissut

 

Imm. 39-imut isumaliutissiissut

 

Imm. 58-imut isumaliutissiissut

 

 

Inatsisartut Inatsisit Atortinneqarnerannut Ataatsimiititaliaat:

 

Imm. 55-imut isumaliutissiissut

 

 

Inatsisartut Namminersorneq pillugu Ataatsimiititaliaat:

 

 

Inatsisartut Aaqqissuusseqqinnissaq pillugu Ataatsimiititaliarigallagaat: