Samling

20120913 09:23:03
Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Landstingets Bureau

 

 

Titler på dagsordenspunkter til EM 2008

 

 

 

J.nr. 01.25.01/08EM-LABU-00002

Punktnummer:

Behandlingsdato:

Forslagstitler:

 

Pkt. 1:

 

Beh. 19/9

Beh. 22/9

 

 

Mødets åbning og

Landsstyreformandens åbningstale.

(Landstingets Formandskab) (Landsstyreformanden)

 

 

Pkt. 2:

 

Beh. 19/9

 

 

Redegørelse for dagsordenen.

(Landstingets Formandskab)

 

 

Pkt. 3:

 

Beh. 19/9

 

Valg af Formand for Landstinget samt valg af første, anden, tredie og fjerde næstformænd til Landstinget.

(Landstingets Aldersformand)

 

 

Pkt. 4:

Beh.  19/9

Beh.  24/9

Beh.  26/9

Beh.  3/10

 

 

Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets stående udvalg og repræsentationer.

(Landstingets Formandskab)

 

Pkt. 5:

Beh.  19/9

Beh.  24/9

Beh.  26/9

Beh.  3/10

 

 

Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.

(Lukket møde)

(Landstingets Formandskab)

 

Pkt. 6:

 

1. beh: 9/5-2008

2. beh: 15/10

3. beh: 26/11

 

(EM 2007/55/FM08/15)

 

(Vedtaget)

 

 

Forslag til Landstingslov om Grønlands Råstoffond.

(Landstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

Ændringsforslag 3. beh.

 

Tillægsbetænkning 3. beh.

 

 

Pkt. 7:

 

1. beh. 27/9-2007

2. beh. 17/10

 

(EM07/80/FM08/20)

 

(Vedtaget)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 8/2007 om at opfordre Færøernes Landsstyre, Grønlands Landsstyre og Islands Regering til at støtte finansieringen af en arbejdsgruppe, som via Vestnordisk Råds præsidium og sekreteriat skal udarbejde forslag til oprettelsen af nordiske højskoler i Island, Grønland og Færøerne.

(Delegationsformanden)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Forklaringsdokument nr. 1/2008

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 8:

 

1. beh: 25/10-2007

2. beh: 17/10

 

(EM07/94/FM08/21)

 

(Forkastet)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at afsætte penge til en forsøgsordning således, at langtidssyge i 2008 og 2009 får mulighed for ledsagelse af en nærtstående under langvarig sygdomsbehandling uden for hjemkommunen.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 9:

 

1. beh: 25/10-2007

2. beh: 26/11

 

(EM07/158/FM08/29)

 

(Vedtaget)

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret med henblik på fremme af filmproduktion drager omsorg for, at filmproduktion optages på listen over erhvervsfremmende initiativer.

(Landstingsmedlem Aqqaluaq Egede, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 10:

 

1. beh: 9/10-2007

2. beh.  11/11

3. beh.  24/11

 

(EM07/39/FM08/39)

 

(Vedtaget)

 

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge.

(Hjemmelsbestemmelse til fastsættelse af regler om magtanvendelse)

(Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Ændringsforslag med bemærkninger til 2. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 11:

 

1. beh. 14/5 -2008

2. beh. 14/11

 

(FM 2008/53)

 

(Vedtaget)

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget godkender Landskassens regnskab for 2007.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

Svarbrev til Anthon Frederiksen Kattusseqatigiit Partiiat

 

 

Pkt. 12:

 

1. beh. 22/4 -2008

2. beh. 17/10

 

(FM 2008/56)

 

(Vedtaget)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at de offentlige arbejdspladser etablerer en børnepolitik.

(Landstingsgruppen Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

 

Pkt. 13:

 

1. beh. 14/5 -2008

2. beh. 5/11

 

(FM 2008/57)

 

(Ændringsforslag Vedtaget)

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at FN's børnekonvention bliver til obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen.

(Landstingsgruppen Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 14:

 

1. beh. 14/3 -2008

2. beh. FM 2009 

 

(FM 2008/59)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret om at tage initiativ til at tilpasse og implementere boligsikringen for at formindske byrden for lejere med Lavindkomst der forsørger én eller flere børn, samt uddannelsessøgende og pensionister.

(Landstingsgruppen Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 15:

 

1. beh. 10/10

2. beh.  28/11

 

(FM 2008/60)

 

(Vedtaget)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne "samtalepersoner" især også i bygder og yderdistrikter for at aflaste personer med svære traumer.

(Landstingsgruppen Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

 

Pkt. 16:

 

1. beh. 14/5 -2008

2. beh. 17/10

 

(FM 2008/61)

 

(Vedtaget)

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at ændre forholdene for uddannelsessøgende med børn, således at disse hjælpes økonomisk ved ændring af støtteforanstaltningerne for forældre, der i tidsbegrænsede tidspunkter må tage til andre byer og må betale for pasning af deres børn på børneinstitutioner.

(Landstingsgruppen Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 17:

 

1. beh. 14/5 -2008

2. beh. 17/10

 

(FM 2008/62)

 

(Vedtaget)

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold i Grønland - især også kollegieforholdene i København.

(Landstingsgruppen Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

 

Pkt. 18:

 

1. beh. 11/3 -2008

2. beh.  26/11

 

(FM 2008/63)

 

(Forkastet)

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges, at arbejde snarest for en udligningsordning for el og vand priser, for det steder på kysten, hvor priserne er steget efter ensprissystemets ophævelse.

(Landstingsgruppen Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

 

Pkt. 19:

 

1. beh. 10/10

2. beh. 26/11

 

(FM 2008/64)

 

(Forkastet)

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at smidiggøre og forbedre forholdene ved ophold, kost og andre hjælpeforanstaltninger for nærmeste familie til syge under langtidsbehandling i Danmark og Grønland, således at de får mulighed for at kunne være med den syge og støtte vedkommende efter vedkommendes behov.

(Landstingsgruppen Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

 

Pkt. 20:

 

1. beh. 14/3 -2008

2. beh. FM 2009

 

(FM 2008/65)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at indgå forhandlinger med Kommunerne med henblik på at forbedre boligsikringsvilkår for førtids- og alderspensionister.

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 21:

 

1. beh. 6/5 -2008

2. beh. 15/10 (afbrudt)

2. beh. FM 2009

 

(FM 2008/66)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at sikre optimalt tilsyn med forholdene på alderdomshjem, herunder medicinering af vore ældste.

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 22:

 

1. beh. 9/5 -2008

2. beh. 17/10

 

(FM 2008/67)

 

(Vedtaget)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for, i samarbejde med kommunerne, at de unge handicappede sikres handlingsplan efter endt skolegang.

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh. (Rettelse)

 

 

Pkt. 23:

 

1. beh. 22/4 -2008 

2. beh.  5/11

 

(FM 2008/68)

 

(Vedtaget)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at få indarbejdet nye retningslinjer for at forbedre forholdene for de uddannelsessøgende, der har børn.

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 24:

 

1. beh. 11/3 -2008

2. beh. 15/10

 

(FM 2008/70)

 

(Forkastet)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges senest til EM2008 at fremlægge et planlægnings- og prioriteringsforslag over for Landstinget om miljøteknologiske nyanlæg samt renovering af de eksisterende anlæg til affaldsbortskaffelse i bygderne og i de mindre byer.

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 25:

 

1. beh. 22/4 -2008

2. beh. 26/11

 

(FM 2008/71)

 

(Vedtaget)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at tilvejebringe oversigt over resultatkontrakter samt at indføre årlige redegørelser for såvel private som offentlige institutioner samt interesseorganisationer der enten modtager offentligt tilskud eller indgår servicekontrakter med Grønlands Hjemmestyre.

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 26:

 

1. beh. 11/3 -2008

2. beh.  26/11

 

(FM 2008/73)

 

(Forkastet)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret til at etablere hurtigarbejdende arbejdsgruppe, der får til opgave at tilvejebringe konsekvensbelysning for både husstande samt virksomheder, dette med henblik på at få rettet op på alvorlige negative konsekvenser som følger af afskaffelsen af ensprissystemet.

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh. (rettelse)

 

Betænkning 2. beh

 

 

Pkt. 27:

 

1. beh. 2/5 -2008

2. beh. 17/10

 

(FM 2008/74)

 

 

(Vedtaget)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til, i samarbejde med kommunerne at undersøge behovet for ansættelse af familieplejekonsulenter, behovet for opstramning af kravene til plejefamilierne, behovet for psykologisk vurdering af, samt behovet for uddannelse af plejeforældre.

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 28:

 

1. beh. 30/4 -2008

2. beh. 15/10

 

(FM 2008/77)

 

(Forkastet)

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges i samarbejde med staten at arbejde for, at råstofloven tilpasses således, at den i Grønland fastboende befolkning skal have mulighed for at indsamle smykke og ædelsten overalt i Grønland til forarbejdning og husflid så længe en udvindingstilladelse i et givent område, ikke er udstedt.

(Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 29:

 

1. beh. 22/4 -2008

2. beh. 15/10

 

(FM 2008/78)

 

(Vedtaget)

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for, at el og vandmyndighederne skal adskilles fra Nukissiorfiit, både fysisk, administrativt og i praksis.

(Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

 

Pkt. 30:

 

1. beh. 9/5 -2008

2. beh. 15/10

 

(FM 2008/79)

 

(Forkastet)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at den årlige pris for udstedelse af et fangstbevis for fritidsfangst forhøjes.

(Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 31:

 

1. beh. 11/3 -2008

2. beh. 4/11

 

(FM 2008/81)

 

 

(Vedtaget)

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at indlede forhandlinger med vore nabolande vedrørende beredskabet til bekæmpelse af eventuelle ulykker med miljøforurenende konsekvenser i havområderne mellem Grønland og Canada samt i området mellem Grønland og Island.

(Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

Svarbrev

 

 

Pkt. 32:

 

1. beh. 9/5 -2008

2. beh. 4/11

 

(FM 2008/82)

 

(Forkastet)

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at sikre, at arrangementer omkring trofæjagter varetages af personer med certifikat til erhvervsjagt, samt at sådanne jagter bliver arangeret i samarbejde med personer med kendskab til de givne forhold her i landet.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Pkt. 33:

 

1. beh. 8/5 -2008

2. beh. 15/10

 

(FM 2008/84)

 

(Forkastet)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at etablere Arnat Højskoliat.

(Landstingsmedlemmerne Agathe Fontain og Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 34:

 

1. beh: 5/11

2. beh: FM 2009

 

(FM 2008/85)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at sikre, at ventetiden fra beslutning om tvangsfjernelse af børn og unge til anbringelse udenfor hjemmet aldrig overstiger 14 dage.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 35:

 

1. beh: 15/5 -2008

2. beh: FM 2009 

 

(FM 2008/86)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at anmode Justitsministeren om at fremsætte forslag om indførelse af en bestemmelse i kriminalloven, som sikrer, at sager om seksuelt misbrug af børn ikke kan forældes.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 36:

 

1. beh: 15/5 -2008

2. beh: 26/11

 

(FM 2008/87)

 

(Vedtaget)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre lovgivning, der giver alle under 18 år ret til at have en af Hjemmestyret betalt ledsager med sig, når de skal på sygehusophold i en anden by end deres egen. Denne ret skal gælde uanset varigheden af opholdet.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 37:

 

1. beh: 8/5 -2008

2. beh: 15/10

 

(FM 2008/88)

 

(Forkastet)

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at indføre pasningsgaranti for børn senest tre måneder efter indgivelse af ansøgning.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 38:

 

1. beh: 23/4 -2008

2. beh: 15/10

 

(FM 2008/91)

 

(Forkastet)

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at nedsætte en Børnefamiliekommission, der har til formål at udarbejde konkrete forslag, som vil forbedre vilkårene for børnefamilier.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraatit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 39:

 

1. beh: 23/4 -2008

2. beh: 4/11

 

(FM 2008/92)

 

(Forkastet)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre tilbagebetalingspligten af de landskassefinansierede studielån således, at det bliver mere attraktivt at færdiggøre sin uddannelse og anvende denne i Grønland.

(Demokraternes Landstingsgruppe)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

 

Pkt. 40:

 

1. beh: 14/5 -2008

2. beh: 4/11

 

(FM 2008/95)

 

(Vedtaget)

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at offentliggøre ændringsforslag til 2. og 3. behandlingen af forslag til Finanslov straks efter ændringsforslagenes fremsendelse til Finansudvalget. Offentliggørelsen skal som minimum ske på internettet.

(Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraatit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

 

Pkt. 41:

 

1. beh: 14/10

2. beh: FM 2009

 

(FM 2008/97)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativ til, at der indføres obligatorisk undervisning om seksuelt misbrug i børnehaven og folkeskolen fra skoleårets start 2009, så alle børn bliver bevidste om, hvordan de selv kan undgå at blive ofre.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 42:

 

1. beh. 14/5 -2008

2. beh. 15/10

 

(FM 2008/100)

 

(Forkastet)

 

Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at tage initiativ til at ændre Landstingsforordning nr. 8, af 21. maj 2002 om folkeskolen, således skolebørn tildeles uddybende og forbedret undervisning vedr. samfundsfag, religion og filosofi og psykologi.


(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 43:

 

1. beh. 6/5 -2008

2. beh. 15/10

 

(FM 2008/101)

 

(Forkastet)

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at foretage initiativ til for at opnå bedre muligheder for videreudvikling af ufaglærte personer, der pga. mindre handicap eller anden årsag ikke var i stand til at udvikle sig videre på normalvis.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 44:

 

1. beh. 15/5 -2008

2. beh. 15/10

 

(FM 2008/102)

 

(Forkastet)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at søge oplysningskampagner og debatter via KNR radio og TV gennemført mindst to gange om året med deltagelse af politikere og borgere.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 45:

 

1. beh. 11/3 -2008

2. beh. 15/10

 

(FM 2008/103)

 

(Forkastet)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at finde en løsning på problemerne med ræve, ravne og måger, som bl.a. er blevet en gene for erhvervsudøvere og som helbredsmæssigt udgør en fare, da de roder rundt med affald i byerne, kød og fisk ophængt til tørre m.m.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 46:

 

1. beh. 23/4 -2008

2. beh. 15/10

 

(FM 2008/104)

 

(Forkastet)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at foretage initiativer til for undersøgelse af mindre- og middel lønnedes levevilkår.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 47:

 

1. beh. 15/5 -2008

2. beh. 26/11

 

(FM 2008/105)

 

(Forkastet)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges tiltag for etablering af boliger til rejseledsagere, nære pårørende til sygdomsramte af kræft eller andre sygdomme, der ikke kan behandles i Grønland.

(Landstingsmedlem, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

 

Pkt. 48:

 

1. beh. 22/4 -2008

2. beh. 15/10

 

(FM 2008/106)

 

(Forkastet)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at registrere igangværende Landstingssager- og opgaver.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 49:

 

1. beh. 14/5 -2008

2. beh. 15/10

 

(FM 2008/107)

 

(Forkastet)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at der til Landstingets samlinger fremover tages bedre initiativer til at gøre mere brug af elektronisk udstyr, således kopiering så vidt muligt undgås.

(Landstingsmedlem, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 50:

 

1. beh: 30/4 -2008

2. beh: 15/10

 

(FM 2008/114)

 

(Forkastet)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at placere en kommende fisker- og fangerskole i fysisk og administrativ tilknytning til ATI-skolen i Maniitsoq sådan som en nedsat ekspertarbejdsgruppe har anbefalet.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 51:

 

1. beh. 14/5 -2008

2. beh. 15/10

 

(FM 2008/116)

 

(Forkastet)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret fremover pålægges, i forbindelse med udarbejdelse af lovforslag og forordningsforslag, at redegøre for hvilke konsekvenser forslaget vil få for børns velfærd.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 52:

 

1. beh. 14/5 -2008

2. beh. 4/11

2. beh. FM 2009

 

 

 

(FM 2008/117)

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til ændring af Landstingslov om Videnscenter for Børn og Unge, således at MIPI's hovedopgave bliver at skabe og formidle samfundsrelevant viden om børn og unge, således at MIPI indgår i Ilimmarfik som selvstændig institution og således at der gennem opnormering og etablering af stilling som centerleder skabes entydige rammer for MIPI's organisation og politiske uafhængighed.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

 

Pkt. 53

 

1. beh. 30/4 -2008

2. beh. 28/11

 

(FM 2008/119)

 

(Ændringsforslag vedtaget)

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret i samarbejde med staten pålægges at tage initiativ til at det gøres obligatorisk at benytte "kendtmand" for ikke hjemmehørende krydstogtsfartøjer, der besejler grønlandsk farvand. Ved begrebet "kendtmand" forstås en person med en navigationsuddannelse samt et indgående kendskab til sejlads i grønlandsk farvand. Denne forpligtigelse bør ligeledes udstrækkes til at gælde for ikke hjemmehørende undersøgelsesfartøjer, der besejler de grønlandske farvande med et videnskabeligt formål.

(Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 54

 

1. beh. 8/5 -2008

2. beh. 5/11

 

(FM 2008/120)

 

(Ændringsforslag Vedtaget)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at planlægge en øgning af forsyningen af indenlandske fødevareprodukter.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 55:

 

1. beh. 14/10 (afbrudt)

1. beh. 14/11

2. beh. 28/11

 

(FM 2008/121)

 

(Vedtaget) 

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges på efterårssamlingen 2009 at fremsætte et lovforslag, som regulerer funktionærer og tjenestemandslignende ansattes ansættelsesforhold, og dermed giver dem en retlig beskyttelse. (Rettelse)

(Landstingsmedlem Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh. (Rettelse)

 

Betænkning 2. beh.

 

 

Pkt. 56:

 

1. beh. 15/5 -2008

2. beh. 15/10

 

(FM 2008/123)

 

(Vedtaget)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til på Efterårssamlingen 2008 at fremlægge en redegørelse for Landstinget vedrørende status på erfaringer i pædiatrien og en forslag til videreudviklingen af de pædiatriske tilbud.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit )

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 57:

 

1. beh. 9/5 -2008

2. beh. 15/10

 

 

 

(FM 2008/124)

 

 

(Forkastet)

 

Forslag til Landstingsbeslutning: Landsstyret pålægges at nedsætte en tænketank, som hurtigst muligt skal udarbejde forslag til en sammenhængende og helhedsorienteret national handlingsplan til bekæmpelse af børnefattigdom. Landsstyret pålægges endvidere straks at tage konkrete initiativer til at øge den økonomiske støtte til børnefamilier med knap økonomi for at beskytte ethvert barn mod de negative følger af at vokse op i fattigdom. Forslag og initiativer skal udarbejdes i overensstemmelse med anvisningerne i beslutningsforslagets bilag.

(Landstingsmedlemmer: Asii Chemnitz Narup aamma Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat, Lene Knüppel aamma Astrid Fleischer Rex, Demokratit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 58:

 

1. beh. 29/4 -2008

2. beh. 15/10

3. beh. 14/11

 

(FM 2008/128)

 

(Vedtaget)

 

 

Forslag til landstingsforordning om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)  

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

 

Pkt. 59:

 

1. beh. 8/5 -2008

2. beh. 5/11

 

(FM 2008/129)

 

(Vedtaget)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at forstærke undervisningen af de grønlandske sprog.

(Landstingsgruppen Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 60:

 

1. beh. 14/5 -2008

2. beh. 12/11

3. beh. 28/11

 

(FM 2008/131)

 

 

(Ændringsforslag vedtaget)

 

Forslag til ændring af Forretningsorden for Grønlands Landsting.

(Mulighed for åbne samråd, mulighed for at træffe beslutning som led i behandlingen af forespørgselsdebatter og redegørelser, ændring af taletider m.v. med henblik på en mere dynamisk debat, stedfortræderes begæring om fritagelse for hvervet.)

(Landstingets Formandskab)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Ændringsforslag 2. beh.

 

Ændringsforslag 3. beh.

 

 

Pkt. 61:

 

(Trukket)

 

Forslag til landstingslov om den kommunale styrelse. (Rettelse)

(Landsstyreformanden)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Beretning 2. beh.

 

 

Pkt. 62:

 

1. beh. 30/9

2. beh. 18/11

3. beh. 28/11

 

(Vedtaget) 

 

 

Forslag til landstingslov om Grønlands inddeling i kommuner. (Rettelse)

(Landsstyreformanden)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh. (Rettelse)

 

 

Pkt. 63:

 

1. beh. 1/10

2. beh. 5/11

 

(Vedtaget)

 

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af lov om registreret partnerskab mv.

 

Lovforslag

(Landsstyreformanden)

 

Svarbrev

 

 

Pkt. 64:

 

Beh. 1/10

 

Redegørelse om Grønlandsk-dansk selvstyrekommissions betænkning om selvstyre i Grønland.

(Landsstyreformanden)

 

Forelæggelsesnotat

 

 

Pkt. 65:

 

1. beh. 3/10

2. beh. 7/11

3. beh. 14/11

 

 

(Vedtaget)

 

Forslag til landstingsfinanslov for 2009.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Betænkning 2. beh. (Rettelse)

 

Betænkning 2. beh. (Rettelse)

 

Svarnotat 2. beh.

 

Tillægsbetænkning 3. beh.

 

Tillægsbetænkning 3. beh. (Rettelse)

 

Svarnotat 3. beh.

 

 

Pkt. 66:

 

1. beh. 26/9

2. beh. 14/10

3. beh. 4/11

 

(Vedtaget)

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om havne- og krydstogtspassagerafgift.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 67:

 

1. beh. 26/9

2. beh. 14/10

3. beh. 4/11

 

(Vedtaget)

 

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

Ændringsforslag 2. beh.

 

 

Pkt. 68:

 

1. beh. 26/9

2. beh. 14/10

3. beh. 4/11

 

(Vedtaget)

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 69:

 

(Trukket)

 

 

Forslag til landstingsforordning om kirken.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 70:

 

1. beh. 24/9

2. beh. 17/10

 

(Vedtaget)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om de gymnasiale uddannelser i Grønland. (Rettelse)

 

Lovforslag (Rettelse)

Rettelsesblad

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

 

Pkt. 71:

 

1. beh. 24/9

2. beh. 15/10

3. beh. 12/11

 

(Vedtaget)

 

 

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om ældreinstitutioner m.v.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 72:

 

1. beh. 1/10

2. beh. 5/11

 

(Vedtaget)

 

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland. (Rettelse)

(Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

 

Pkt. 73:

 

1. beh. 24/9

2. beh. 19/11

3. beh. 28/11

 

 

(Ændringsforslag vedtaget)

 

Forslag til Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Svarbrev til partierne

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

Ændringsforslag 3. beh.

 

Svarnotat 3. beh.

 

 

Pkt. 74:

 

Trukket

 

Forslag til Landstingsforordning om omdannelse af Nukissiorfiit til et aktieselskab.

(Landstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 75:

 

Trukket

 

Forslag til Landstingsforordning om forskellige ændringer som følge af omdannelse af Nukissiorfiit til aktieselskab.

(Landstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 76:

 

1. beh. 24/9

2. beh. 5/11

 

 

(Vedtaget)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til udkast til Protokol af 2000 om Beredskab, Bekæmpelse og Samarbejde vedrørende Forureningsulykker forårsaget af farlige og giftige stoffer (OPRC/HNS 2000).

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer)

 

Svarbrev til partierne

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

Pkt. 77:

Tom

 

Pkt. 78:

 

Beh. 7/10

 

 

 

Nordisk Redegørelse 2008.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat

 

 

Pkt. 79:

 

1. beh. 1/10

2. beh. 5/11

3. beh. 14/11

 

(Vedtaget)

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 80:

 

Beh. 27/11

 

Redegørelse om de samfundsmæssige aspekter af efterforskning og brydning af uran i Grønland.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer)

 

Forelæggelsesnotat

 

 

Pkt. 81:

 

Trukket 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at nedsætte en kommission, der får til opgave at forberede en genopstartning af ungdomstjenesten.

(Siumuts Landstingsgruppe)

 

 

Pkt. 82:

 

1. beh. 5/11

2. beh. 24/11

 

(Forkastet)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave, inden forårssamlingen 2009, at fremkomme med konkrete forslag til etablering af en pensionsordning for fiskere og fangere.

(Siumuts Landstingsgruppe)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 83:

 

1. beh. 26/11

2. beh. FM 2009

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for at fremlægge et forslag, der som forebyggende indsats mod tvangsfjernelse hjemler behandling af forældre, der har børn i deres varetægt, mod misbrug af alkohol og euforiserende stoffer. (Rettelse)

(Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.  (Rettelse)

 

 

Pkt. 84:

 

1. beh. 19/11

2. beh. FM 2009

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at sikre, at unge psykisk handicappede, ligesom andre befolkningsgrupper, tilbydes et uddannelsesforløb.

(Siumuts Landstingsgruppe)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 85:

 

1. beh. 15/10

2. beh.  24/11

 

(Vedtaget)

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at undersøge muligheder for oprettelse af et fælles Center og Institut for Internationale Studier og Menneskerettigheder i Grønland i samarbejde med den danske regering.

(Landstingsmedlemmerne fra Siumut, Atassut, Inuit Ataqatigiit og Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 86:

 

Beh. 10/10

 

Spørgsmål til Landsstyret: Hvor langt er Landsstyrekoalitionen Siumut og Atassut nået med hensyn til realiseringen af dens i enighed fastsatte målsætninger vedrørende fiskeri og fangst?

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

 

Svarnotat 

 

 

Pkt. 87:

 

Beh. 28/11

 

Fastsættelse af tidspunkter for Forårssamlingen og Efterårssamlingen 2009.

(Landstingets Formandskab)

 

 

Pkt. 88:

 

Beh. 30/9

 

Forslag til forespørgselsdebat om behovet for at stille uddannelsesmæssige krav til ikke hjemmehørende personer, der skal fungere som turistguider i Grønland.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

 

Svarnotat

 

 

Pkt. 89:

 

1. beh. 24/11

2. beh. FM 2009

 

(Pkt. 89 og pkt. 131 behandles i sammenhæng)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret inden udløbet af indeværende valgperiode pålægges at fremsætte forslag til landstingslov om en grønlandsk almen sygeforsikringsordning.

(Landstingsmedlem Jonathan Motzfeldt, Siumut)

 

Pkt. 90:

 

1. beh. 26/11

2. beh. FM 2009

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne og behovet for at revidere de gældende regler om tjenestemandspensioner.

(Landstingsmedlem Jonathan Motzfeldt, Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 91:

 

1. beh. 17/10

2. beh. 24/11

 

(Forkastet)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at der fremover bliver udgivet årlige afrapporteringer om folkeskolens status.

(ATASSUT's Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 92:

 

1. beh. 17/10

2. beh. FM 2009

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremkomme med forslag, der har til formål at fremme unges muligheder for udlands- og sprogophold.

(ATASSUT's Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 93:

 

1. beh. 5/11

2. beh. FM 2009

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at indgå forhandlinger med rejseselskaber om uddannelsesfrirejser.

(ATASSUT's Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 94:

 

1. beh. 17/10

2. beh. FM 2009

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at fremkomme med ændringsforslag til Landstingsforordning om alderspension, med henblik på at fjerne biindtægtsgrænsen.

(ATASSUT's Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh. (Rettelse)

 

 

Pkt. 95:

 

1. beh. 10/10

2. beh. 24/11

 

(Forkastet)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremlægge årlige redegørelse om plejehjem for ældre.

(ATASSUT's Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 96:

 

Beh. 24/11

 

Spørgsmål til Landsstyret: Anser Landsstyret det som en mulig løsning, at uddannelsessøgende, der skal på uddannelsesophold udenfor hjembyen og som mangler kollegieplads fremover kan blive indlogeret i private hjem?

(ATASSUT's Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat

 

 

Pkt. 97:

 

1. beh. 24/11

2. beh. 24/11

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landstinget tager Landstingets Ombudsmands beretning for 2007 til efterretning.

(Landstingets Lovudvalget)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 98:

 

1. beh. 7/10

2. beh. 5/11

3. beh. 28/11

 

(Vedtaget)

 

Forslag til landstingsforordning om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

Forelæggelsesnotat 3. beh.

 

Ændringsforslag til 3. beh.

 

Forordningsforslag 3. beh.

 

 

Pkt. 99:

 

1. beh.  26/9

2. beh.  30/9

3. beh.  30/9

 

(Vedtaget)

 

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om afholdelse af vejledende folkeafstemning om indførelse af selvstyre i Grønland.

(Landsstyreformanden)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Pkt. 100:

 

Beh. 19/11

 

Førtidspensionsredegørelse 2008.

(om arbejdsevne og førtidspensionering)

(Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed)

 

Forelæggelsesnotat

 

 

Pkt. 101:

 

1. beh. 10/10

2. beh.  24/11

 

(Forkastet)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at forhøje underholdsbidraget til børn (alimentationsbidraget).

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 102:

 

1. beh. 7/10

2. beh. 26/11

 

(Vedtaget)

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges, at indarbejde kvalitative målbare krav i hjemmestyrets servicekontrakter.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 103:

 

1. beh. 8/10

2. beh. FM 2009

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for en forebyggende indsats mod senil demens samt en regulering, der sikrer, at senildementes forhold og rettigheder styrkes.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh. (Rettelse)

 

 

Pkt. 104:

 

Beh. 8/10

 

Forslag til forespørgselsdebat om de styrkende perspektiver ved, at der blev ansat en ældrekonsulent under Landsstyreområdet for Familie og Sundhed.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat

 

 

Pkt. 105:

 

1. beh. 5/11

2. beh. 24/11

 

(Vedtaget)

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til ratifikation af:

"UNESCO's Convention for the Safeguarding of the Intangible cultural Heritage vedtaget under UNESCO's 32. generalkonference i Paris 17. oktober 2003."

Såfremt der i Artikel 33 er hindringer for egen ratifikation af konventionen i Grønland, vil jeg foreslå, at Hjemmestyret beslutter sig for, at Danmark på vegne af Grønland ratificerer konventionen"

(Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 106:

 

Beh. 14/10

 

Forslag til forespørgselsdebat om de hensyn og kendetegn, der skal lægges vægt på i en kommende grønlandsk grundlov.

(Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat

 

 

Pkt. 107:

 

1. beh. 15/10

2. beh.  24/11

 

(Forkastet)

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at indlede forhandling med regeringerne i Nunavut, Alaska og Rusland med henblik på etablering af Inuit Parliamentary Council iblandt os stammefrænder.

(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 108:

 

1. beh. 5/11

2. beh. 24/11

 

(Forkastet)

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at udarbejde en handleplan, der understøtter og styrker kompetencerne til at lave nationaldragter.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 109:

 

1. beh. 17/10

2. beh. 24/11

 

(Forkastet)

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges ved først givne lejlighed, at henvende sig til den danske regering om overtagelse af myndigheden vedrørende administration af tilladelser af udefra kommendes ansøgninger til bosætning, tilflytning og ansættelse i Grønland.

(Landstingsmedlem Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh. 

 

 

Pkt. 110:

 

1. beh. 7/10

2. beh. FM 2009

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at udarbejde regler, der forbedrer kørestolsbrugeres mulighed for at få adgang til forretninger, kontorer og offentlige institutioner.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 111:

 

1. beh. 1/10

2. beh. 5/11

3. beh. 28/11

 

(Ændringsforslag vedtaget)

 

Forslag til Landstingsforordning om Planlægning og arealanvendelse.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Svarbrev

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

Ændringsforslag 3. beh.

 

Svarnotat 3. beh.

 

 

Pkt. 112:

 

1. beh. 5/11

2. beh. 24/11

 

(Forkastet)

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at oprette en fond, hvis formål skal være at yde økonomisk støtte til enkeltsprogede borgere, der ønsker at lære dansk eller grønlandsk.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 113:

 

1. beh. 11/11

2. beh. FM 2009

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Revisionsudvalgets sekretariat erstattes af et Landsrevisionsinstitut ledet af en Landsrevisor, på samme måde som man i de andre dele af Rigsfællesskabet har en Landsrevisor på Færøerne og en Rigsrevisor i Danmark. Det foreslås endvidere, at medlemmerne af Landstingets Revisionsudvalg fremover udpeges for hele den aktuelle valgperiode, og at udvalget omdøbes til "Landstingsrevisorerne".

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 114:

 

1. beh. 10/10

2. beh. 12/11

3. beh. 19/11

 

(Vedtaget)

 

 

Forslag til landstingslov om ændring af forskellige landstingslove og landstingsforordninger på fiskeri- og landbrugsområdet som følge af ny inddeling i landsdele og kommuner.

(Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 115:

 

Beh. 30/9  

 

Forslag til forespørgselsdebat om ændring af våbenloven.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

 

Svarnotat

 

 

Pkt. 116:

 

1. beh. 5/11

2. beh. 24/11

 

(Forkastet)

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges senest ved forårssamlingen 2009 at fremkomme med et forslag til strukturændring i det kystnære rejefiskeri samt at fremkomme med forslag til finansiering hertil.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 117:

 

1. beh. 15/10

2. beh. 5/11

 

(Forkastet)

 

Forslag til landstingsbeslutning om at udskyde den planlagte folkeafstemning om selvstyre således at lovforslaget, der er udarbejdet af Selvstyrekommissionen, kan blive genforhandlet for at opnå et forhandlingsresultat, der i modsætning til det nuværende sikrer, at Grønland også efter Selvstyrets indførelse via bloktilskud fortsat modtager økonomisk kompensation fra Staten ved hjemtagning af yderligere ansvarsområder, samt forbedrer fordelingsnøglen på råstofområdet yderligere i forhold til den foreslåede ordning.

(Demokraternes Landstingsgruppe)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 118:

 

1. beh. 12/11

2. beh. FM 2009

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre en officiel fattigdomsgrænse i Grønland.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 119:

 

Beh. 14/10

 

 

Redegørelse om evaluering af ensprisreformens konsekvenser.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer)

 

Forelæggelsesnotat

 

Pkt. 120:

 

Beh. 26/11

 

Redegørelse: Affaldshandlingsplan 2010 ¿ 2013.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer)

 

Forelæggelsesnotat

 

 

Pkt. 121:

 

1. beh. 7/10

2. beh. 24/11

 

(Forkastet)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at etablere ny og bedre passagertrafik til søs i Grønland.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 122:

 

1. beh. 5/11

2. beh. FM 2009

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til en Landstingsforordning, som på vilkår tilsvarende BSU-ordningen giver mindrebemidlede familier mulighed for at erhverve egen bolig.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 123:

 

Beh. 27/11

 

 

Spørgsmål til Landsstyret vedrørende Fiskeripolitik.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Svarnotat

 

 

Pkt. 124:

 

1. beh. 11/11

2. beh. 24/11

 

(Forkastet)

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at stille forslag om at ophæve reguleringer af offentlige pensioner for alders- og førtidspensionister som følge af anden arbejdsindtægt.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 125:

 

Beh. 27/11

 

Spørgsmål til Landsstyret vedrørende planer omkring handicappede samt førtidspensionister.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Svarnotat

 

 

Pkt. 126:

 

Beh. 19/11

 

Spørgsmål til Landsstyret: Ser Landsstyret noget behov for at ændre ved de gældende fradragsregler vedrørende ind- og udbetalinger på arbejdsmarkedspensioner og tjenestemandspensioner, således at borgere bosiddende i Grønland, og som modtager disse pensioner ikke udbetalingsmæssigt stilles ringere end borgere bosiddende i Danmark?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Svarnotat

 

Pkt. 127:

 

1. beh. 9/10

2. beh. 9/10

 

(Vedtaget)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om finansiel stabilitet i Kongeriget Danmark.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

 

Forelæggelsesnotat 1. og 2. beh.

 

 

Pkt. 128:

 

1. beh. 5/11

2. beh. 18/11

3. beh. 28/11

 

(Vedtaget)

 

 

Forslag til Llandstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap

(Aldersgrænsen for at modtage hjælp)

(Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 129:

 

1. beh. 12/11

2. beh. 26/11

3. beh. 28/11

 

(Vedtaget)

 

Forslag til Landstingslov om flyvepladser.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 130:

 

1. beh. 11/11

2. beh. FM 2009

 

Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Grønlands Landsstyre og Islands regering at sikre, at de vestnordiske fiskeriministre en gang årligt på et fælles møde som fast programpunkt diskuterer vestnordisk fiskeri og fangst i forhold til den Europæiske Union. Vestnordisk Råd anmoder ministrene om, at en årlig redegørelse for denne diskussion tilgår Vestnordisk Råd i forbindelse med Rådets årsmøde, således, at Vestnordisk Råd kontinuerligt holdes opdateret om de vestnordiske regeringers synspunkter på sager af fælles interesse i forhold til EU.

(Ruth Heilmann, Delegationsformand)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 131:

 

1. beh. 24/11

2. beh. FM 2009

 

(Pkt. 89 og pkt. 131 behandles i sammenhæng)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at udarbejde for, at der tilrettelægges en ordning á la sygesikring, for at kunne finansiere familiemedlemmers følgeskab i forbindelse med patienters behandling udenfor landet.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Pkt. 132:

 

1. beh. 18/11

2. beh. FM 2009

 

Forslag til landstingsbeslutning om at der skal ydes en bevilling til dokumentation af vore forfædres viden om lægeurter i vort land, samt om tilberedelse af specielle fødevareprodukter i vor langstrakte kyst, som er ved at gå i tabt.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 133:

 

1. beh. 19/11

2. beh. FM 2009

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for, at førtidspensionister, som på grund af deres handicap ikke kan arbejde på fuld tid samt alderspensionister, som føler at de stadig er arbejdsdygtige, får mulighed for arbejde på arbejdspladser, hvor der kan arbejdes på deltid.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 134:

 

1. beh. 26/11

2. beh. FM 2009

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre gældende boligsikringsregler således, at beregningsrundlaget fremover bliver aktuel forventet skattepligtig indkomst, og derudover, at den nedre indkomstgrænse hæves fra de nuværende 180.000 kr. (Rettelse)

 

Bilag

(Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 135:

 

1. beh. 12/11

2. beh. FM 2009

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at iværksætte et udredningsarbejde, med henblik på at få klarlagt hvordan og efter hvilke kriterier, der kan fastlægges fattigdomsgrænser i Grønland.

(Landstingsmedlem Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 136:

 

1. beh. 8/10

2. beh. 24/11

 

(Forkastet)

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges, at udarbejde en lov om behandling af misbrugere.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 137:

 

1. beh.  7/10

2. beh. FM 2009

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandindvinding af grundvand.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 138:

 

1. beh. 11/11

2. beh. FM 2009

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret arbejder for, at Grønland ratificerer Stockholm-konventionen.

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Løsgænger)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 139:

 

1. beh. 18/11

2. beh. 24/11

 

(Forkastet)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges, i samarbejde med den danske stat, at arbejde for, at regelsættet for passagergodkendelse af de grønlandske fartøjer revideres, således at regelsættet tager afsæt i de grønlandske forhold.

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Løsgænger)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 140:

 

1. beh. 8/10

2. beh. 24/11

 

(Forkastet)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at indføre håndtering af forskellige misbrugsformer i uddannelsen til socialrådgiver-, pædagog-, lærer og sygeplejerske.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 141:

 

Beh. 8/10

 

Spørgsmål til Landsstyret: I visse dele af samfundet kører en debat om vi skal kaldes for "Kalaaleq" eller "Inuk" når Selvstyret bliver indført. Hvilke tanker har Landsstyret vedrørende denne debat?

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

 

Svarnotat

 

 

Pkt. 142:

 

1. beh. 12/11

2. beh. FM 2009

 

Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre og den islandske regering til at aftale, at landene opretter officielle konsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer også Færøernes Landsstyre og Grønlands Landsstyre til at oprette repræsentationskontorer i hinandens lande. Landene opfordres til i videst muligt omfang at benytte fælles kontorfaciliteter ved oprettelsen af disse.

(Ruth Heilmann, Delegationsformand)

 

 

Pkt. 143:

 

1. beh. 8/10

2. beh. FM 2009

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for indførelse af merit uddannelse inden for læreruddannelsen.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 144:

 

1. beh. 11/11

2. beh. FM 2009

 

Vestnordisk Råd støtter bæredygtig udnyttelse af alle levende naturressourcer heriblandt fugle, fisk og pattedyr.

Vestnordisk Råd opfordrer derfor Færøernes Landsstyre, Grønlands Landsstyre og Islands regering til, at tage initiativer som har til formål, at styrke koordineringen mellem de vestnordiske lande med henblik på at fremme aftaler, som sikrer en bæredygtig udnyttelse af de vestnordiske bestande af fugle, fisk og pattedyr. Vestnordisk Råd finder, at der er en sammenhæng mellem de biologiske naturressourcers udvikling og den globale klimaændring. Vestnordisk Råd noterer sig derfor med tilfredshed, at der gennem de senere år er iværksat nye initiativer indenfor klimaforskningen i alle de vestnordiske lande. Rådet skal i denne forbindelse opfordre til, at regeringerne sikrer, at der til stadighed foregår en udveksling af studerende og undervisere mellem de vestnordiske forskningsmiljøer.

(Ruth Heilmann, Delegationsformand)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 145:

 

1. beh. 26/11

2. beh. FM 2009

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at oprette et videnscenter på ældreområdet.

(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 146:

 

1. beh. 12/11

2. beh. FM 2009

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret i samarbejde med Tele Greenland pålægges at reducere de studerendes udgifter til internettet.

(Landstingsmedlem Ole Thorleifsen, Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 147:

 

1. beh. 12/11

2. beh. FM 2009

 

Vestnordisk Råd henstiller til Islands regering, Færøernes landsstyre og Grønlands landsstyre, at de står for afholdelse af en Vestnordisk dag den sidste fredag i august og fejrer dagen hvert år i alle de vestnordiske lande fra og med 2010. Vestnordisk Råd opfordrer landenes myndigheder til at tilrettelægge dagen i samarbejde med Vestnordisk Råd, vestnordiske generalkonsulater og konsulater, hovedstæder, turistråd og kulturinstitutioner i de enkelte lande samt lederne af de nordiske huse.

(Ruth Heilmann, Delegationsformand)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 148:

 

1. beh.  24/9

2. beh. 24/9

 

(Vedtaget)

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for;

- at modtaget licitationsresultat for efterskolen i Qasigiannguit gennemføres,

- at hovedkonto 84.10.18 Øvrige skolebygninger forhøjes med 11.597.000 kr. på projekt nr. 110.59.002 Efterskole, Qasigiannguit,

- at hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri nedsættes med 11.597.000 kr. på projekt nr. 996.37.056 Støttet privat boligbyggeri, 2008.

(Landstingsmedlem Isak Davidsen  Siumut, Landstingsmedlem Per Berrthelsen Siumut,  Landstingsmedlem Otto Jeremiassen Siumut, Landstingsmedlem Ole Thorleifsen Siumut, Landstingsmedlem Kristian Jeremiassen Atassut,  Landstingsmedlem Knud Kristiansen Atassut)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 149:

 

Beh. 26/9 

Beh. 7/11

 

 

Valg af Landsstyremedlem.

(Landsstyreformanden)

 

 

Pkt. 150:

 

beh. FM 2009

 

 

Redegørelse om bankvirksomhed i Grønland.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat

 

 

Pkt. 151:

 

1. beh. 28/11

2. beh. 28/11

 

(Vedtaget)

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Grønlands Hjemmestyre opfordrer den danske regering til at fremme vedtagelse af forslag til lov om Grønlands Selvstyre, forslag til lov om forskellige forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre og lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder i overensstemmelse med de foreliggende udkast, således at Grønlands Selvstyre kan indføres den 21. juni 2009.

(Landsstyreformanden)

 

 

Pkt. 152:

 

1. beh. 12/11

2. beh. 26/11

3. beh. 28/11

 

 

(Vedtaget)

 

Forslag til landstingslov om efterskoler.  (Rettelse)

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh. (Rettelse)

 

Betænkning 2. beh.

 

Forelæggelsesnotat 3. beh.

 

Ændringsforslag 3. beh.

 

Lovforslag 3. beh.

 

 

Pkt. 153:

 

1. beh. 28/11

2. beh. 28/11

 

(Vedtaget)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen.

(Landsstyreformanden)

 

 

Pkt. 155: 

 

1. beh. 5/11

2. beh. 12/11

3. beh. 12/11

 

(Vedtaget)

 

 

Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om fiskeri.

(Dispensation til overførsel af årskvote fra den havgående til den kystnære flådekomponent)

(Landstingsmedlem Lars-Emil Johansen, Siumut)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Svarnotat 1.beh.

 

 

Pkt. 156:

 

1. beh. 28/11

2. beh. 28/11

3. beh. 28/11

 

(Vedtaget) 

 

 

Forslag til landstingslov om den kommunale styrelse.

(Landsstyreformanden)

 

Forelæggelsesnotat

 

 

Ullormut oqaluuserisassat oqaluuserineqarfissaasalu ullui

Inatsisartut Allattoqarfiat

 

UKA 2008-imi ullormut oqaluuserisassat qulequtaat

 

 

J.nr. 01.25.01/08UKA-LABU-00002  

Immikkoortup normua:

 

Suliarineqarnissaata ullua:

Siunnersuutit qulequtaat:

 

Imm. 1:

 

Sul. 19/9

Sul. 22/9

 

 

Ataatsimiinerup ammarneqarnera,

Naalakkersuisullu Siulittaasuata ammaanersiornermi oqalugiaataa.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat) (Naalakkersuisut Siulittaasuat)

 

 

Imm. 2:

 

Sul. 19/9

 

 

Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

 

 

Imm. 3:

 

Sul. 19/9

 

Inatsisartut Siulittaasussaannik kiisalu Inatsisartut Siulittaasuata tullianik siullermik, aappaanik, pingajuanik sisamaanillu qinersineq.

(Inatsisartuni sivisunerpaamik illasortaasimasunit angajulleq)

 

 

Imm. 4:

 

Sul.  19/9

Sul.  24/9

Sul.  26/9

Sul.  3/10

 

 

Inatsisartut ataatsimiititaliaannut ataavartunut sinniisoqarfinnullu ilaa­sortassanik sinniisussaannillu qinersineq.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

 

Imm. 5:

 

Sul.  19/9

Sul.  24/9

Sul.  26/9

Sul.  3/10

 

 

Siunnersuisoqatigiinnut nævninullu ilaasortassanik sinniisussaannillu qi­nersineq. (Matoqqasumik ataatsimiinneq)

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

 

 

Imm. 6:

 

Siull. 9/5-2008

Aappass. 15/10

Pingajuss. 26/11

 

(UKA07/55/UPA08/15)

 

 

(Akuerineqarpoq)

 

Kalaallit Nunaata Aatsitassarsiornermi Aningaasaateqarfia pillugu Inatsisartut inatsissaattut siunnersuut. (Naqqiut)

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeerneqarnerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

Pingajussaaneernerani allannguutissatut siunnersuut

 

Pingajussaaneernerani ilassutitut isumaliutissiissut

 

Imm. 7:

 

Siull. 27/9-2007

Aappass. 17/10

 

 

 

(UKA07/80/UPA08/20)

 

 

(Akuerineqarpoq)

 

Suleqatigiissitaliap Nunat Avannarliit Killiiit siulittaasoqarfiat allattoqarfiallu aqqutigalugit Islandimi, Kalaallit Nunaanni Savalimmiunilu nunat avannarliit højskoliinik pilersinissamut siunnersuusiortussap aningaasalersorneqarneranik Savalimmiut Naalakkersuisui, Kalaallit Nunaanni Naalakkersuisut Islandillu Naalagaaffia taperseeqqullugit Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata 8/2007-ip Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aallartitat siulittaasuat)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Allaganngorlugu nassuiaat nr. 1/2008

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 8:

 

Siull. 25/10-2007

Aappass. 17/10

 

 

(UKA07/94/UPA08/21)

 

 

(Akuerineqanngilaq) 

 

Inatsisartut aalajangiivissaattut siunnersuutigaara, Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut misiligummik aaqqissuussinissamut aningaasaliissuteqaqqullugit, taamaaliornikkut sivisuumik napparsimasut 2008-mi 2009-milu kommuunertik qimallugu sivisuumik nakorsartittariaqartut qanigisaminnit angalaqatigineqarsinnaanngoqqullugit.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 9:

 

Siull. 25/10-2007

Aappass. 26/11

 

 

(UKA07/158/UPA08/29)

 

 

(Akuerineqarpoq)

 

Filmiliortarnerup inuussutissarsiutitut siuarsarneqarnissaanik Inuussutissarsiutit pillugit siuarsagassanut ilanngunneqarnissaannik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Aqqaluaq Egede, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 10:

 

Siull. 9/10-2007

Aappass.  11/11

Pingajuss.  24/11

 

 

(UKA07/39/UPA08/39)

 

 

(Akuerineqarpoq)

 

Meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaannik allanngortitsineq pillugu Inatsisartut peqqussutaattut siunnersuut.

(Pisariaqalerfiatigut nukinnik atuisinnaaneq pillugu malittarisassanik aalajangersaanissamut tunngaviissutaasumik aalajangersagaq)

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeerneqarnerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernissaanut allannguutissatut siunnersuut nassuiaatitalik.

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 11:

 

Siull. 14/5 -2008

Aappass. 14/11

 

(UPA08/53)

 

 

(Akuerineqarpoq)

 

Nunatta Karsiata 2007-imut naatsorsuutaasa Inatsisartunit akuerineqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeerneqarnerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

Anthon Frederiksen Kattusseqatigiit Partiiat-mut akissut

 

 

Imm. 12:

 

Siull. 22/4 -2008

Aappass. 17/10

 

(UPA08/56)

 

(Akuerineqarpoq)

 

Pisortat suliffeqarfiutaanni meeqqanut politikeqalernissaq anguniarlugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai Siumut)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

 

Imm. 13:

 

Siull. 14/5 -2008

Aappass. 5/11

 

 

(UPA08/57)

 

(Allannguutitut siunnersuut akuerineqarpoq)

 

Meeqqat pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit isumaqatigiissutaata meeqqat atuarfianni pinngitsoorani atuartitsissutaasussanut ilanngunneqarnissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai Siumut)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 14:

 

Siull. 14/3 -2008

Aappass. UPA 2009

 

 

(UPA08/59)

 

Najugaqartut akissaatikitsut meeqqamik ataatsimik arlalinnilluunniit pilersugaqartut, aamma ilinniagaqartut utoqqalinersiuteqartullu oqilisaanniarlugit boligsikringimik tapiiffineqarsinnaanerup nutaamik nalilersorneqarnissaa atortuulersinneqarnissaalu anguniarlugit Naalakkersuisut suliaqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 15:

 

Siull. 10/10

Aappass.  28/11

 

 

(UPA08/60)

 

 

(Akuerineqarpoq)

 

Inuit assigiinngitsunik nalaataqarsimasut oqaloqatigineqarnissaminnik ikorfartorneqarnisssaminnillu pisariaqartitsisut, pingaartumik aamma nunaqarfinni isorliunerusunilu eqqarsaatigalugit ¿Sumiiffimmiittunik inunnik oqaloqatiginnittartussanik¿ pilersitsisoqarnissaa pisariaqartinneqarluinnarmat taakkunuunatigut pikkorissartitsinernik aallartitsisoqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

Siullermeernerani akissuteqaat 

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

 

Imm. 16:

 

Siull. 14/5 -2008

Aappass. 17/10

 

(UPA08/61)

 

 

(Akuerineqarpoq)

 

Ilinniagaqartut meerallit meqqerivinniittuuteqartut najugaqarfitsik qimallugu allamukarlutik, piffissami aalangikkami, ilinniarallarnerminni meeqqamik paaritinnerannut akiliuteqarnermikkut oqalisaaffigineqarlutik tapiiffigineqartarnissaannik nutaamik aalajangersaaffigineqarnissaat anguniarlugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai / Landstingsgruppen Siumut)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 17:

 

Siull. 14/5 -2008

Aappass. 17/10

 

(UPA08/62)

 

(Akuerineqarpoq)

 

Nunatsinni aamma Qallunaat Nunaanni - ingammillu Københavnimi kalaallit ilinniagaqartut inissaqarnissamik ajornartorsiuteqartarnerat qaangerniarlugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai Siumut)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

 

Imm. 18:

 

Siull. 11/3 -2008

Aappass.  26/11

 

(UPA08/63)

 

(Akuerineqanngilaq)

 

Kallerup innerata erngullu sinerissami akiisa assigiittussaajunnaarnerisa kingunerisaanik akitsuiffiusimasuni akit nalimmassarneqarnissaat anguniarlugu piaartumik atuutilersussamik Naalakkersuisut suliaqaqqullugit peqquneqarnissaannik siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai Siumut)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

 

Imm. 19:

 

Siull. 10/10

Aappass.  26/11

 

 

(UPA08/64)

 

 

(Akuerineqanngilaq)

 

Qallunaat nunaanni nunatsinnilu napparsimasut sivisunerusumik katsorsartinneqarnissaminni qaniginerpaasaminnik ilaqartinneqarnissaminnik piumasaqarfigineqarlutik pisariaqartitsisut najugaqarnissaminnut, nerisaqarnissaminnut allatigullu ikorfartorneqarnissaminnut periarfissaasa eqaannerulersinneqarlutillu pitsanngorsarneqarlutillu annertusarneqarnissaat anguniarlugu Naalakkersuisut iliuuseqarnissaannik piumasaqarfigineqarnissaannik siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai Siumut)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

 

Imm. 20:

 

Siull. 14/3 -2008

Aappass. UPA 2009

 

 

(UPA08/65)

 

Inissiani attartortittakkani tapiissutisisinnaanermut siusinaartumik aammalu utoqqalinermik pissuteqartumik pensionisialinnut ineqarnermut tapiissutisisinnaanermut periarfissat pitsanngorsarneqarnissaat siunertaralugu nunatsinni Kommuninut isumaqatigiinniarnermik Naalakkersuisut aallaartitseqqullugit peqquneqarnissaannik siunnersuut.

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 21:

 

Siull. 6/5 -2008

Aappass. 15/10 

(Unitsikkallarneqarpoq)

Aappass. UPA 2009

 

 

(UPA08/66)

 

Utoqqaat utoqqaat illuini sullinneqarnerat aammalu nakorsaasersorneqarnerat pillugu nakkutilliinerup annertusineqarnissaa siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat 

 

 

Imm. 22:

 

Siull. 9/5 -2008

Aappass. 17/10

 

 

(UPA08/67)

 

 

(Akuerineqarpoq)

 

Nunatsinni kommunit suleqatigalugit inuusuttunut innarluuteqartunut meeqqat atuarfiannit qimaguttunut iliuusissamik pilersaarummik pilersitsisoqarnissaa siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat (Naqqiut)

 

 

Imm. 23:

 

Siull. 22/4 -2008

Aappass.  5/11

 

 

(UPA08/68)

 

 

(Akuerineqarpoq)

 

Ilinniagaqartut qitornallit atugaat pitsanngorsaavigineqaqqullugit periaasissatut aalajangersakkat nutarterneqarnissaat pitsanngorsarneqarnissaallu siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 24:

 

Siull. 11/3 -2008

Aappass. 15/10

 

 

(UPA08/70)

 

 

(Akuerineqanngilaq)

 

Nunaqarfinni illoqarfinnilu mikinerni mingutsaaliuinermut atortulersuutit sanaartorneqarnissaannut pioreersullu iluarsartuuttariallit iluarsartuunneqarnissaannut pilersaarummik tulleriaarinertalimmik kingusinnerpaamik UKA 2008-mi Inatsisartunut siunnersuummik saqqummiusseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 25:

 

Siull. 22/4 -2008

Aappass. 26/11

 

 

(UPA08/71)

 

 

(Akuerineqarpoq)

 

Suliffeqarfinnut ingerlatsivinnullu namminersortunut aammalu pisortat pigisaannut kiffartuussinissamik isumaqatigiissutit tapiissutillu pillugit angusaqarnissamut isumaqatigiissutit pillugit takussutissiornissamik aammalu kiffartuussinissamik isumaqatigiissutit, Namminersornerullutik Oqartussat sinnerlugit suliakkiutaasut, kiisalu tapiissutit pillugit ukiumoortumik nalunaarusiortoqartalernissaa siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat 

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 26:

 

Siull. 11/3 -2008

Aappass. 26/11

 

 

(UPA08/73)

 

 

(Akuerineqarpoq)

 

Assigiimmik akeqartitsinerup atorunnaarsinneqarnerata kingunerisaanik innuttaasut illoqutigiikkaat suliffeqarfiillu eqqugaanerlussimasut aaqqiiffigineqarnissaat siunertaralugu suligasuartussamik qulaajaasussaatitaasumik pilersitsinissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat (naqqiut)

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

 

Imm. 27:

 

Siull. 2/5 -2008

Aappass. 17/10

 

 

(UPA08/74)

 

 

(Akuerineqarpoq)

 

Ilaqutariinnut isumaginninnikkut pisariaqartitsisunut siunnersortinik atorfissaqartitsisoqarnissaa pisariaqartinneqarnersoq, ilaqutariinnut meeqqanik angerlarsimaffiup avataanut inissinneqartartunik tigusisartunut piumasaqaatit sukateriffigineqartariaqarnersut, piukkunnassusaat tarnip pissusaanik ilinniarsimasunit nalilerneqartalertariaqarnersut aammalu taakku ilinniarnissamut periarfissaqartinneqarnissaat pisariaqarnersoq qulaajaasoqaqqullugu Naalakkersuisut nunatsinni Kommuninik suleqateqarlutik sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 28:

 

Siull. 30/4 -2008

Aappass. 15/10

 

 

(UPA08/77)

 

 

(Akuerineqanngilaq)

 

Kalaallit Nunaanni najugaqartut nuna tamakkerlugu ujaqqanik pinnersaasiassanillu katersisinnaanissamut suliarinnissinnaassallutillu piginnaatinneqarnissaat Kalalliit Nunaanni tamarmi, naak piiaanissamut immikkut akuersissummik peqanngikkaluarlutik pisuussutit uumaatsut pillugit inatsisip naleqqussarneqarnissaa anguniarlugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat 

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 29:

 

Siull. 22/4 -2008

Aappass. 15/10

 

 

(UPA08/78)

 

 

(Akuerineqarpoq)

 

Imeqarnermut qullersaqarfiup Nukissiorfiillu immikkoortilluinnarneqarnissaannik suliniuteqaqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat 

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

 

Imm. 30:

 

Siull. 9/5 -2008

Aappass. 15/10

 

(UPA08/79)

 

(Akuerineqanngilaq)

 

 

Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut sunngiffimmi pinialuttartut ukiumoortumik akiliutigisartagaasa qaffanneqarnissaa pillugu.

(Inatsisartunut ilaasortaq Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat 

 

 

Imm. 31:

 

Siull. 11/3 -2008

Aappass. 4/11

 

 

(UPA08/81)

 

(Akuerineqarpoq)

 

Nunatta Canadallu aamma nunatta Islandillu akornini imartani ajutoornikkut pinngortitamik minngersaasumik pisoqarsinnaaneranut akiuinissamut atortulersuutinik nunat taaneqartut sanilerisavut peqatigalugit piareersimasuuteqarnissamik naalakkersuisut isumaqatigiinniarnissamut piumaffigineqassasut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

Allakkatigut akissuteqaat

 

 

Imm. 32:

 

Siull. 9/5 -2008

Aappass. 4/11

 

(UPA08/82)

 

(Akuerineqanngilaq)

 

Takornarianik piniartitsisarnerit piniarnermik allagartalinnit ingerlanneqartarnissaannik, ilisimasallillu peqatigalugit aaqqissuussisoqarnissamik Naalakersuisut suliniuteqarnissaannik peqquneqarnissaannillu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Inatsisartuni ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat 

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

 

Imm. 33:

 

Siull. 8/5 -2008

Aappass. 15/10

 

(UPA08/84)

 

(Akuerineqanngilaq)

 

 

Arnat Højskoliannik pilersitsisoqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortat Agathe Fontain og Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 34:

 

Siull. 5/11

Aappass. UPA 2009 

 

 

(UPA08/85)

 

Naalakkersuisut peqquneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaatut siunnersuut, qularnaarumallugu meeqqanik inuusuttuaqqanillu angerlarsimaffiup avataanut inissiisarneq ullut 14-it qaangerneqartannginnissaat.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 35:

 

Siull. 15/5 -2008

Aappass. UPA 2009

 

 

(UPA08/86)

 

Suliassat meeqqanik kinguaassiuutitigut atornerluinermut tunngasut pisoqalisinnaannginnerannik qulakkeerisumik pinerluttulerinermik inatsimmi aalajangersakkamik ilanngussisoqarnissaanik siunnersuummik saqqummiusseqqullugu Justitsministerip qinnuigineqarnissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 36:

 

Siull. 15/5 -2008

Aappass.  26/11

 

 

(UPA08/87)

 

 

(Akuerineqarpoq)

 

Inatsimmik atortuulersussamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Kinaluunniit 18-it ataallugit ukiullip Namminersornerullutik Oqartussat akiligaanik illoqarfimmi allami napparsimaveqarfinniittariaqarnermini ingiaqateqarsinnaaneranik ersersitsisumik. Tamanna pisinnaatitaaffik uninngasariaqarneq qanorluunniit sivisutigigaluarpat atuutissaaq.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat 

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 37:

 

Siull. 8/5 -2008

Aappass. 15/10

 

(UPA08/88)

 

(Akuerineqanngilaq)

 

 

Meeqqanik paaqqinninnissamik qularnaveeqqummik kingusinnerpaammik qaammatit pingasut kingorna qinnuteqarnermiit tigusisinnaalernissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 38:

 

Siull. 23/4 -2008

Aappass. 15/10

 

(UPA08/91)

 

(Akuerineqanngilaq)

 

Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, Naalakkersuisut Ilaqutariit meerartallit suliniaqatigiiffeqalernissaannik peqquneqassasut, ilaqutariit meerartallit atungassarititaat pitsanngorsarniarlugit piviusorsiortunik siunnersuuteqartarnissat suliniutiginiarlugit siunertaqartumik.

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 39:

 

Siull. 23/4 -2008

Aappass. 4/11

 

 

(UPA08/92)

 

 

(Akuerineqanngilaq)

 

Nunatta karsianit aningaasalersorneqartumik ilinniarnermi aningaasanik atornermi utertitsilluni akilersuisarnerup allanngortinneqarnissaanik, ilinniarnerup naammassinissaanut Kalaallit Nunaannilu atorneqarsinnaaneranik pilerinarninngortitsinissaq anguniarlugu Naalakkersuisut allanngortitsinissaannut peqquneqarneranni Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Demokraatit Inatsisartuni gruppiat)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

 

Imm. 40:

 

Siull. 14/5 -2008

Aappass. 4/11

 

 

(UPA08/95)

 

(Akuerineqarpoq)

 

Aningaasanut Inatsisissamut siunnersuutit aappassaaneerneqarnissaanut pingajussaaneerneqarnissaanullu Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamut nassiunneqareernerata kingorna piaarnerpaamik pisortatigoortumik allannguutit saqqummiunneqarnissaanut Naalakkersuisut peqquneqarnissaanut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Pisortatigoortumik saqqummiineq minnerpaamik nittartakkakkut saqqummiunneqassaaq.

(Inatsisartunut ilaasortaq Lene Knüppel, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

 

Imm. 41:

 

 

Siull. 14/10

Aappass. UPA 2009 

 

 

(UPA08/97)

 

Nammineq eqqugaanissaq qanoq iliornikkut pinngitsoortinneqarsinnaanersoq meeqqanit tamanit ilisimaneqalersinnaaqqullugu meeqqerivinni aammalu meeqqat atuarfianni ukiumi 2009-mi atuarnerup aallartinneraniit atuutilersussamik kinguaassiutitigut atornerluisarneq pillugu pinngitsoorani atuuttussamik ilinniartitsisalernissaq sulissutigeqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 42:

 

Siull. 14/5 -2008

Aappass. 15/10

 

 

(UPA08/100)

 

(Akuerineqanngilaq)

 

Inuiaqatigiilerinermut, upperisalerinermut isumalioqqissaartarnermut tarnillu pissusaanut tunngasut atuartunut annertunerusumik pitsaanerusumillu ilinniartitsissutigineqarsinnaaqqullugit atuarfik pillugu Inatsisartut peqqussutaata nr. 8-p, 21. maj 2002-imeersup allanngortinneqarnissaa sulissutigeqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 43:

 

Siull. 6/5 -2008

Aappass. 15/10

 

(UPA08/101)

 

(Akuerineqanngilaq)

 

Inuit ilaat arlaatigut akornuteqarneq pissutigalugu nalinginnaasumik ilinniagaqarsinnaanngitsutut inissisimasut ineriartoqqinnissamut pitsaanerusunik periarfissinneqarnissaat anguniarlugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaat pillugu, inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 44:

 

Siull. 15/5 -2008

Aappass. 15/10

 

(UPA08/102)

 

(Akuerineqanngilaq)

 

KNR radio TV-ilu atorlugit paasititsiniaanerit oqallittarnerillu innuttaasunit politikkerinillu peqataaffigineqartut minnerpaamik ukiumut marloriarluni ingerlanneqartalernissaat anguniaqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Siullermeernerani akissuteqaat 

 

 

Imm. 45:

 

Siull. 11/3 -2008

Aappass. 15/10

 

 

(UPA08/103)

 

(Akuerineqanngilaq)

 

Teriannissat tulukkat naajallu assigiinngitsutigut ilaatigut inuussutissarsiornermut akornutaasarlersimasut aamma peqqinnissaq eqqarsaatigalugu illoqarfinni eqqakkanik, panertulianik assigiinngitsunillu serlersaarisorujussuanngorsimasut arlaatingut aaqqissuussiffigineqarnissaat anguniarlugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaat pillugu, inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 46:

 

Siull. 23/4 -2008

Aappass. 15/10

 

(UPA08/104)

 

(Akuerineqanngilaq)

 

Inuiaqatigiinni pissakinnerit akunnattumillu isertitaqartartut inuuniarnerminni atungassarititaasut qanoq ittuuneri pillugit misissuititsisoqarnissaa anguniarlugu naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaat pillugu, inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 47:

 

Siull. 15/5 -2008

Aappass.  26/11

 

(UPA08/105)

 

(Akuerineqanngilaq)

 

Kræft-imik allamilluunniit nunatsinni katsorsarneqarsinnaanngitsumik nappaatillit ilaqutaasa napparsimasumut ingiaqataatillutik Danmark-imi najungaqarfissaannik pilersitsinissaq anguniarlugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaat pillugu, inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Siullermeernerani akissuteqaat 

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

 

Imm. 48:

 

Siull. 22/4 -2008

Aappass. 15/10

 

(UPA08/106)

 

(Akuerineqanngilaq)

 

 

Inatsisartuni sulinermi suliassat suliallu nalunaarsorneqartarnerat pillungu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaat pillugu, inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Siullermeernerani akissuteqaat 

 

 

Imm. 49:

 

Siull. 14/5 -2008

Aappass. 15/10

 

(UPA08/107)

 

(Akuerineqanngilaq)

 

Nuutitanik amerlisaasarneq sapinngisamik pinngitsoortinneqarsinnaaqqullugu Inatsisartut ataatsimiinneranni atortorissaarutit elektroniskiusut maannamiit atorneqarnerulernissaasa sulissutigineqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 50:

 

Siull. 30/4 -2008

Aappass. 15/10

 

(UPA08/114)

 

(Akuerineqanngilaq)

 

 

Aalisarnermut piniarnermullu atuarfissap timitaata allaffissornertaatalu Maniitsumi ATI atuarfianut atassuteqartumik inissinneqarnissaanut, ilisimasaqarluartut ataatsimoortumik siunnersuuteqarnerat assigalugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 51:

 

Siull. 14/5 -2008

Aappass. 15/10

 

(UPA08/116)

 

(Akuerineqanngilaq)

 

 

Inatsisissatut aamma peqqussutissatut siunnersuutit suliarineqarnerini siunnersuutit meeqqat atugarissaarnerannut qanoq kinguneqarnissaannik nassuiaasiortarnissamut Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 52:

 

 

Siull. 14/5 -2008

Aappass. 4/11

Aappass. UPA 2009

 

 

 

(UPA08/117)

 

Meeqqat Inuusuttullu Pillugit Ilisimasaqarfik pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut; meeqqat inuusuttullu pillugit ilisimasanik inuiaqatigiinnut naleqquttunik/pisariaqartunik pilersitsisarnissaq ingerlatitseqqiisarnissarlu MIPI-mit sallersaatillugit suliassarineqaleqqullugit, aammalu MIPI Ilimmarfimmi suliffeqarfittut namminerisaminik ingerlatsisutut ilanngunneqarsinnaaqqullugu, kiisalu MIPI-mi pisortamik atorfinitsitinikkut MIPI-p aaqqissuussaanikkut politikikkullu arlaannaannulluunniit pituttorsimanngitsumik ingerlatsinissaa paatsuugassaanngitsumik tunngavissinneqaqqullugu.

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

 

Imm. 53

 

Siull. 30/4 -2008

Aappass. 28/11

 

 

 

 

(UPA08/119)

 

 

(Allannguutissatut siunnersuut akuerineqarpoq)

 

Angallatit takornarianik angallassisartut nunatsinni angerlarsimaffeqanngitsut nunatta imartaani ingerlaarnerminni pinngitsooratik "ilisimasortaqartalernissaasa" naalagaaffik suleqatigalugu suliniutiginissaanut Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. "Ilisimasortamik" oqarnermi pineqarput inuit sumiissusersiornermik ilinniagaqarsimallutillu nunatta imartaanik ilisimasaqarluartut. Taama pisussaaffeqarneq angallatinut misissuutinut nunatsinni angerlarsimaffeqanngitsunut ilisimatusarnermik siunertaqarlutik nuna imartaani angalasunut aamma atuutsinneqartariaqarpoq.

(Inatsisartunut ilaasortaq Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 54

 

Siull. 8/5 -2008

Aappass. 5/11

 

(UPA08/120)

 

(Allannguutissatut siunnersuut akuerineqarpoq)

 

Naalakkersuisut peqquneqassasut, nunatta iluani inuussutissanik nunatta pissarititaannik pilersuinerup annertusarneqarnissaa pilersaarusioqqullugu.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 55:

 

Siull. 14/10 (Unitsiinn.)

Siull. 14/11

Aappass.  28/11

 

(UPA08/121)

 

(Akuerineqarpoq)

 

Atorfilittat tjenestemandimullu assingusumik atorfillit atorfeqarneranni pissutsinik maleruagassiisumik, taamaalillunilu taakku inatsisitigut illersugaalernerannik kinguneqartumik inatsisissatut siunnersuummik 2009-mi ukiakkut ataatsimiinnermi saqqummiusseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. (Naqqiut)

(Inatsisartunut ilaasortaq Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat (Naqqiut)

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

 

Imm. 56:

 

Siull. 15/5 -2008

Aappass. 15/10

 

(UPA08/123)

 

(Akuerineqarpoq)

 

Meeqqat nakorsarneqarnerat pillugu misilitakkat killiffiinik 2008-mi ukiakkut ataatsimiinissamut Inatsisartunut nalunaarummik saqqummiussisoqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut aamma meeqqat nakorsarneqarnerinut neqeroorutit inerisaqqinnissaanut siunnersuusiornissaq.

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit )

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 57:

 

 

Siull. 9/5 -2008

Aappass. 15/10

 

 

 

(UPA08/124)

 

 

(Akuerineqanngilaq)

 

Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut: Naalakkersuisut peqquneqassasut isumalioqatigiissitanik pilersitsissasut meeqqat akornanni piitsuussuseq akiorniarlugu ataqatigiissumik tamakkiisumillu isiginneriaaseq aallaavigalugu nuna tamakkerlugu piaarnerpaamik iliuusissanut pilersaarusiornissamut siunnersuusiortussanik. Naalakkersuisut aamma peqquneqassapput meeqqat tamaasa pissakilliorlutik alliartorini ajoqutaasunut illersorniarlugit ilaqutaariinnut meerartalinnut pissakilliortunut aningaasarsiornikkut tapiissutit annertusineqarnissaannut tigussaasumik suliniuteqapallannissamut. Siunnersuutit suliniutissallu suliarineqassapput aalajangiiffigisassatut siunnersuutip ilanngussartaani inassuteqaatit naapertorlugit.

(Inatsisartunut ilaasortat: Asii Chemnitz Narup aamma Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat, Lene Knüppel aamma Astrid Fleischer Rex, Demokratit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 58:

 

Siull. 29/4 -2008

Aappass. 15/10

Pingajuss. 14/11

 

(UPA08/128)

 

(Akuerineqarpoq)

 

Suliffeqarfimmik ingerlatsinissamut tunniussisoqartillugu sulisartut inatsisit naapertorlugit inissisimanerat pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinillu Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeerneqarnerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

 

Imm. 59:

 

Siull. 8/5 -2008

Aappass. 5/11

 

(UPA08/129)

 

 

(Akuerineqarpoq)

 

Kalaallisut oqaatsitta ilinniartitsissutigineqartarnerisa nukittorsarneqar-nissaat pillugu Naalakkersuisut suliaqaqqullugit peqquneqarnissaannik siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai Siumut)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 60:

 

Siull. 14/5 -2008

Aappass.  12/11

Pingajuss.  28/11

 

 

(UPA08/131)

 

(Allannguutissatut siunenrsuut akuerineqarpoq)

 

Kalaallit Nunaanni Inatsisartut Suleriaasiata allanngortinneqarnissaanik siunnersuut.

(Ammasumik isumasioqatigiinnissamut periarfissaqarneq, apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnerit nassuiaatinillu oqaluuserinninnerit ilaattut aalajangiinissamut periarfissaqarneq, eqeersimaarnerusumik oqallittarnissaq siunertaralugu oqaaseqarnermi piffissaliussanik il.il. allanguineq, qinikkatut sulinnginnissamik sinniisunit qinnuteqaatit.)

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

 

Siullermeerneqarnerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani allannguutissatut siunnersuut  

 

Pingajussaaneernerani allannguutissatut siunnersuut

 

 

Imm. 61:

 

Tunuartippoq 

 

 

Kommunit aqunneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsissaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut siulittaasuat) (Naqqiut)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani nalunaarut

 

 

Imm. 62:

 

Siull.  30/9

Aappass.  18/11

Pingajuss.  28/11

 

(Akuerineqarpoq)

 

 

Kalaallit Nunaata kommuninut aggorneqarnera pillugu Inatsisartut inatsissaattut siunnersuut. (Naqqiut)

(Naalakkersuisut siulittaasuat)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut (Naqqiut)

 

Imm. 63:

 

Siull. 1/10

Aappass. 5/11

 

 

(Akuerineqarpoq)

 

Nalunaarsukkamik inooqatigiinneq il.il. pillugu inatsisip allanngortinneranik inatsisip Kalaallit Nunaannut atortuulersinneqarnissaanik peqqussutissamut siunnersuutip Inatsisartunit oqaaseqaateqarfiginissaa pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

Inatsisissatut siunnersuut

(Naalakkersuisut siulittaasuat)

 

Allakkatigut akissut

 

 

Imm. 64:

 

Sul. 1/10

 

Kalaallit Nunaanni namminersorneq pillugu Kalaallit-Qallunaat Namminersorneq pillugu Isumalioqatigiisitaasa isumaliutissiissutaa pillugu nassuiaat.

(Naalakkersuisut siulittaasuat)

 

Saqqummiussissut

 

 

Imm. 65:

 

Siull.  3/10

Aappass. 7/11

Pingajuss. 14/11

 

 

(Akuerineqarpoq)

 

 

2009-imut Inatsisartut aningaasanut inatsisissaannut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani isuamliutissiissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut  (Naqqiut)

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

Pingajussaaneernerani ilassutitut isumaliutissiissut

 

Pingajussaaneernerani ilassutitut isumaliutissiissut (Naqqiut)

 

Pingajussaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 66:

 

Siull.  26/9

Aappass. 14/10

Pingajuss. 4/11

 

 

(Akuerineqarpoq)

 

Umiarsualivimmiinnermut aamma umiarsuarni takornarianik angallassisuni ilaasut akileraarutaat pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneranik Inatsisartut inatsisissaannut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 67:

 

Siull. 26/9

Aappass. 14/10

Pingajuss. 4/11

 

 

(Akuerineqarpoq)

 

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneranik Inatsisartut inatsisissaassut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani allannguutissatut siunnersuut

 

 

Imm. 68:

 

Siull. 26/9

Aappass. 14/10

Pingajuss. 4/11

 

 

(Akuerineqarpoq)

 

Akileraaruserinermik ingerlatsineq pillugu Inatsisartut inatsisaannut allannguutissatut inatsisartut inatsisissaannut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 69:

 

Tunuartippoq

 

Ilageeqarneq pillugui Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

 

Imm. 70:

 

Siull. 24/9

Aappass. 17/10

 

(Akuerineqarpoq)

 

Kalaallit Nunaanni ilinniarnertuunngorniarluni ilinniarnerit pillugit inatsisissatut siunnersuummut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaateqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassattut siunnersuut. (Naqqiut)

 

Inatsisissatut siunnersuut (Naqqiut)

Naqqiut

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

 

Imm. 71:

 

Siull. 24/9

Aappass. 15/10

Pingajuss. 12/11

 

(Akuerineqarpoq)

 

 

Utoqqarnik Paaqqinniffiit il.il. pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

 

Imm. 72:

 

Siull. 1/10

Aappass. 5/11

 

(Akuerineqarpoq)

 

Kalaallit Nunaanni peqqinnissaqarfik pillugu inatsisip allannguutaa pillugu inatsisissatut siunnersuummut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaataat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaatut siunnersuut. (Naqqiut)

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

 

Imm. 73:

 

Siull. 24/9

Aappass. 19/11

Pingajuss. 28/11

 

 

(Allannguutissatut siunenrsuut akuerineqarpoq) 

 

Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnissaa pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Partiinut akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

Pingajussaaneernerani allannguutissatut siunnersuut

 

Pingajussaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 74:

 

Tunuartippoq 

 

Nukissiorfiit aktiaatileqatigiiffinngortinneqarnissaat pillugu Inatsisartut peqqussutissaanttut siunnersuut.

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

 

Imm. 75:

 

Tunuartippoq

 

Nukissiorfiit aktianik piginneqatigiiffinngortinneqarnerata malitsigisaanik allannguutit assigiinngitsut pillugit Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

 

Imm. 76:

 

Siull. 24/9

Aappass. 5/11

 

 

(Akuerineqarpoq)

 

Akuutissanik ulorianartunik toqunartulinnillu mingutsitsiviusumik ajutoortoqarnerani Upalungaarsimaneq, Akiuiniarneq Suleqatigiinnerlu pillugit ataatsimiinnermi imaqarniliaq 2000-imeersoq (OPRC/HNS 2000) pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaateqarnissaannut aalajangiiffigisassatut siunnersuut

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

 

Partiinut akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 77:

 

Imaqanngilaq

 

 

Imm. 78:

Beh. 3/10

 

Nunat Avannarliit pillugit Nassuiaat 2008.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

 

Imm. 79:

 

Siull. 1/10

Aappass. 5/11

Pingajuss. 14/11

 

 

(Akuerineqarpoq)

 

Pisortanut akiitsut akilersinniarneqartarnerat pinaveersaartinneqarnis-saallu pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 80:

 

Sul. 27/11

 

Kalaallit Nunaanni uran-imik misissuinermi piiaanermilu inuiaqatigiinni eqqarsaatigisassat pillugit nassuiaat.

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

 

Saqqummiussissut

 

 

Imm. 81:

 

Tunuartippoq

 

Inuusuttut inuiaqatigiinni kiffartuussisarnerata atuutileqqinnissaanik pilersaarusiortussamik kommissionilioqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

 

Imm. 82:

 

Siull. 5/11

Aappass. 24/11

 

(Akuerineqanngilaq)

 

Aalisartut Piniartullu soraarnerussutisiaqalernissamut toqqorterisalernissaat anguniarlugu suleqatigiisitamik, Inatsisartut upernaakkut 2009-mi ataatsimiinnissaat sioqqullugu, toqqammavissanik siunnersuuteqartussamik Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 83:

 

Siull. 26/11

Aappass. UPA 2009

 

Meeqqat angerlarsimaffimminniit pinngitsaaliinikkut arsaarinnissutigineqartarnerat pinngitsoortinniarlugu, angajoqqaat imigassamik ikiaroornartumillu atuisut katsorsarneqartalernissaat siunertaralugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. (Naqqiut)

(Inatsisartunut ilaasortaq Isak Davidsen, Siumut)

 

Siullermeernerani akissuteqaat (Naqqiut)

 

 

Imm. 84:

 

Siull. 19/11

Aappass. UPA 2009

 

Inuusuttut isumaliortaatsimikkut innarluutillit, nunatsinni innuttaasutut allatuulli ilinniagaqarnissamut malittarisaqarnissamik periarfissinneqarnissaat siunertaralugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. 

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 85:

 

Siull. 15/10

Aappass. 24/11

 

 

(Akuerineqarpoq)

 

Nunat tamalaat pillugit ilisimatusarneq kiisalu Inuit pisinnaatitaaffii pillugit qitiusumiit ataatsimoortumik sullissivimmik Danmarkimi Naalakkersuisut suleqatigalugit Nunatsinni Naalakkersuisut periarfissanik misissueqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup, Atassutip, Inuit Ataqatigiit, Kattusseqatigiillu inatsisartuni ilaasortaatitaat)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 86:

 

Sul. 10/10

 

Naalakkersuisooqatigiit Siumut Atassullu aalisarneq piniarnerlu pillugit isumaqatigiissutaanni anguniakkat sumut killippat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Siumut)

 

Akissuteqaat

 

 

Imm. 87:

 

Sul. 28/11

 

2008-imi Inatsisartut upernaakkut ukiakkullu ataatsimiinnissaata aalajangiiffigineqarnera.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

 

 

Imm. 88:

 

Sul. 30/9

 

Nunatsinni nunaqavissuunngitsut takornarianik angallassisarniartut naleqquttumik ilinniagaqarsimanissaannik piumasaqaateqartalernissamik pisariaqartitsineq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

 

Akissuteqaat

 

 

Imm. 89:

 

Siull. 24/11

Aappass. UPA 2009

 

(Imm. 89 aamma imm. 131 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput)

 

 

Qinigaaffiup massuma naanginnerani napparsimalersinnaanermut sillimmasernissamut inatsisiliornissamik Naalakkersuisut siunnersuussioqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jonathan Motzfeldt, Siumut)

 

Imm. 90:

 

Siull. 26/11

Aappass. UPA 2009

 

Atorfillit soraarnerussutisiaanut inatsisip atuuttup allanngortinnissaanut pisariaqartitsineq periarfissanillu misissuinissaq siunertaralugu Naalakkersuisut suleqatigiisitaliornissamik peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. 

(Inatsisartunut ilaasortaq Jonathan Motzfeldt, Siumut)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 91:

 

Siull. 17/10

Aappass.  24/11

 

(Akuerineqanngilaq)

 

Meeqqat atuarfianni angusat killiffillu pillugit ukiumoortumik nalunaarusiortoqartalernissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik siunnersuut

(ATASSUT-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 92:

 

Siull. 17/10

Aappass. UPA 2009

 

Inuusuttut meeqqat atuarfiannit qimaguterlaat nunani allaniinnissaannut oqaatsinillu ilinniariartornissaannut siuarsaasoqarnissaa siunertaralugu Naalakkersuisut siunnersuusioqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(ATASSUT-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 93:

 

Siull. 5/11

Aappass. UPA 2009

 

Ilinniagaqartut angalasarnerinut atatillugu angalatitsiveqatigiinnut isumaqatigiissuteqarsinnaaneq siunertaralugu Naalakkersuisut sulissutiginninnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(ATASSUT-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 94:

 

Siull. 17/10

Aappass. UPA 2009

 

Utoqqaat pisortanit pensionisiallit saniatigut isertitsisinnaanerisa killeerutsinneqarnissaat siunertaralugu pisortanit pensionisiat pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut siunnersuusioqqullugit Inatsisartut aalajangiffigisassaattut siunnersuut.

(ATASSUT-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat (Naqqiut)

 

 

Imm. 95:

 

Siull. 10/10

Aappass.  24/11

 

(Akuerineqanngilaq)

 

Utoqqaat illuini ingerlatsineq pillugu ukiumoortumik nalunaarusiortoqartalernissaa siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(ATASSUT-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 96:

 

Sul. 24/11

 

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunagisaq qimallugu ilinniariartortartut kollegiani inissaqanngitsut angerlarsimaffinni ataasiakkaani aaqqissukkamik inisimatinneqartarsinnaanissaat Naalakkersuisut periarfissatut nalilersinnaavaat?

(ATASSUT-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Akissuteqaat

 

 

Imm. 97:

 

Siull. 24/11

Aappass. 24/11

 

Inatsisartut Ombudsmandiata 2007-imut ukiumoortumik nalunaarutaata Inatsisartunit tusaatissatut tiguneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartut inatsisit atortinneqarneranut ataatsimiititaliaat)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 98:

 

Siull. 7/10

Aappass. 5/11

Pingajuss. 28/11

 

 

(Akuerineqarpoq)

 

Meeqqanut suli atualinngitsunut perorsaanikkut inerikkiartuutaasunik ulluunerani neqerooruteqartarneq pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

Pingajussaaneernerani saqqummiussissut

 

Pingajussaaneernerani allannguutissatut siunnersuut

 

Pingajussaaneernerani peqqussutissatut siunnersuut

 

Imm. 99:

 

Siull.  26/9

Aappass.  30/9

Pingajuss.  30/9

 

(Akuerineqarpoq)

 

Kalaallit Nunaanni namminersornerup eqqunneqarnissaa pillugu najoqqutassiisumik inuit taasisinneqarnissaat pillugu Inatsisartut inatsisaata allannguuteqartinneqarnissaa pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut siulittaasuat)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

 

Imm. 100:

 

Sul. 19/11

 

Siusinaartumik pensionisiat pillugit nassuiaat 2008.

(sulisinnaassuseqarneq siusinaartumillu pensionisiaqalertarneq pillugit)

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

 

Saqqummiussissut

 

 

Imm. 101:

 

Siull. 10/10

Aappass.  24/11

 

(Akuerineqanngilaq)

 

Meeqqanut akilersuutit (uersakkanut akilersuutit) qaffanneqarnissaat siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqarnissamik peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 102:

 

Siull. 3/10

Aappass. 26/11

 

 

(Akuerineqarpoq)

 

Namminersornerullutik Oqartussat kiffartuussinissamut isumaqatgiissutaanni piumasaqaatinik pitsaassutsikkut uuttorneqarsinnaasunik ilanngussisarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 103:

 

Siull. 8/10

Aappass. UPA 2009

 

Puigortarneq pillugu pinaveersaartitsinermik suliniuteqarnissaq kiisalu puigortunngorsimasunut atugassarititaasut piginnaatitaaffiisalu nukittorsarneqarnissaannik qulakkeerisuusunik maleruagassanik suliaqarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat (Naqqiut)

 

 

Imm. 104:

 

Sul. 8/10

 

Ilaqutariinnut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoqarfiup ataani utoqqarnut siunnersortimik atorfinitsitsisoqaraluarpat utoqqarnut tungasut ingerlatsivigineqarnerisa tamatigoortumik nukittorsaataasinnaanera Naalakkersuisut takorluuisinnaanersut apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

Akissuteqaat

 

 

Imm. 105:

 

Siull.  5/11

Aappass. 24/11

 

 

(Akuerineqarpoq)

 

Naalagaaffiit Peqatigiit Ilinniartitaanikkut, Ilisimatusarnikkut kulturikkullu Suliniaqatigiiffiata, UNESCO-p, Kulturikkut eriagisassat tigussaanngitsut tammatsaaliornissaat pillugu Isumaqatigiissutaata -Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage- Parisimi oktobarip 17-ianni 2003 UNESCO-p ataatsimeersuarnerani akuersissutigineqartup nunatsinni akuerineqarluni atuuttussanngortinneqarnissaa.

Isumaqatigiissummi Article 33-p nunatsinnit atuuttussanngortitsinissaq ajornartippagu siunnersuutigaara Isumaqatigiissut Danmarkip nunarput sinnerlugu atuuttussanngortissagaa Namminersornerullutik Oqartussat inassuteqassasut¿

(Inatsisartunut ilaasortaq Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 106:

 

Sul. 14/10

 

Kalaallit Nunaata tunngaviusumik inatsisissaani mianerisassat ilisarnaatillu pillugit apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

 

Akissuteqaat

 

 

Imm. 107:

 

Siull. 15/10

Aappass. 24/11

 

 

(Akuerineqanngilaq)

 

Naggueqatigiit Inuit akornatsinni inatsisartutigoortumik siunnersuisoqatigiiffissatsinnik pilersitsinissaq anguniarlugu Nunavut-mi, Alaska-mi Rusland-imilu Naalakkersuisunut isumaqatiginninniarnernik aallartitseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 108:

 

Siull. 5/11

Aappass.  24/11

 

 

(Akuerineqanngilaq)

 

Kalaallisuuliortarnerup tapersersorneqarnissaanut piginnaasallu nukittorsarneqarnissaannut iliuusissatut pilersaarummik suliaqarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 109:

 

Siull. 17/10

Aappass. 24/11

 

 

(Akuerineqanngilaq)

 

Naalakkersuisut periarfissaq siulleq atorlugu Danmarkimi naalakkersuisunut saaffiginninnissaannik, nunatsinni nunasiniartut suliartorniarlutilluunniit akuerineqartarnerannut oqartussaaffik nunatsinni oqartussanit tiguneqarnissaanik sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 110:

 

Siull. 7/10

Aappass. UPA 2009

 

Pisiniarfinnut, allaffinnut pisortallu suliffeqarfiutaannut kaassuartakkanik atuisut ajornannginerusumik isernissamut periarfissaannik pitsanngorsaataasussanik maleruagassanik suliaqarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 111:

 

Siull. 1/10

Aappass. 5/11

Pingajuss. 28/11

 

 

(Allannguutissatut siunnersuut akuerineqarpoq)

 

Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Allakkatigut akissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

Pingajussaaneernerani allannguutissatut siunnersuut

 

Pingajussaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 112:

 

Siull. 5/11

Aappass.  24/11

 

(Akuerineqanngilaq)

 

Inatsisartut aalajangiinissaannut siunnersuut, Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut aningaasaateqarfilioqqullugit, siunertaralugu inuit ataasiinnarmik oqaaseqartut danskisut kalaallisulluunniit ilinniarneranni aningaasatigut tapiissuteqartoqartarnissamut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 113:

 

Siull.  11/11

Aappass. UPA 2009

 

Kukkunersiuinermut Ataatsimiititaliap allattoqarfia Nuna tamakkerlugu Kukkunersiuisoqarfimmit Nuna tamakkerlugu Kukkunersiuisumit aqunneqartumit taarserneqarnissaa pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, soorlu Naalagaafeqatigiinnerup iluani allami, tassa  Savalimmiuni Nuna tamakkerlugu kukkunersiuisoqartoq Danmarkimilu naalagaaffik kukkunersiuisoqarluni. Ilanngullugu Inatsisartut Kukkunersiuinermut Ataatsimiititaliaani ilaasortat siunissami qinersivik pineqartoq tamaat atuuttussanngorlugit  toqqarneqartassasut, ataatsimiititaliarlu taaguutaa ¿Inatsisartut Kukkunersiuisui¿-nngorlugu siunnersuutigineqassasoq.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 114:

 

Siull.   10/10

Aappass.   12/11

Pingajuss.   19/11

 

(Akuerineqarpoq)

 

Kalaallit Nunaata nunap immikkoortuinut kommuninullu agguarneqarnera pillugu inatsisartut inatsisaannut siunnersuutip kinguneranik inatsisartut inatsisaannut aamma inatsisartut peqqussutaannut assigiinngitsunut allannguutissatut siunnersuut.

(Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq) 

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

 

Imm. 115:

 

Sul. 30/9

 

Apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamut siunnersuut sakkut pillugit inatsisip allanngortinneqarnissaa pillugu.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit) ´

 

Akissuteqaat 

 

 

Imm. 116:

 

Siull.  5/11

Aappass. 24/11

 

 

(Akuerineqanngilaq)

 

Inatsisartut aalajangiiffissaattut siunnersuut, Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut kingusinnerpaamik upernaakkut ataatsimmiinnermi 2009 siunnersuummik saqqummiussaqassasut sinerissamut qanittumi raajarniarnerup ilusiligaanerata allannguutissaanik aningaasalersorneqarnissaanullu siunnersuusiorlutik.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 117:

 

Siull. 15/10

Aappass. 5/11

 

 

(Akuerineqanngilaq)

 

Inatsisartut aalajangiiffissaattut siunnersuut namminersulernissaq pillugu taasisitsinissamut pilersaarutip kinguartinneqarnissaanik, taamaalilluni Namminersuslernissamut Ataatsimiititarsuup inatsisissatut siunnersuutaa, isumaqatigiissutiginiaqqinneqarsinnaaqqullugu isumaqatigiissutitigut angusaqarfiusumik, maannakkut pioreersumiit qulakkeerinnittumik, Kalaallit Nunaata aamma Namminersornerup eqqunneqareerneratigut ataatsimut tapiutit aqqutigalugit suli matussutissanik tapiissutisisinnaaniassammat Naalagaaffimmiit tigusat aningaasartuutitaaannut matussutissanik, aammalu aatsitassanit pissarsiat agguataartarnerannut tunngavissiat siunnersuustaasuniit pitsannguutaasunik.

(Demokraatit Inatsisartuni gruppiat)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 118:

 

Siull. 12/11

Aappass. UPA 2009

 

Inatsisartut aalajangiiffissaattut siunnersuut, Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut pisortatigoortumik Kalaallit Nunaanni piitsuussutsimut killiliisoqarnissaanut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 119:

 

Sul. 14/10

 

 

Assigiimmik akeqartitsinerup atorunnaarsinneqarnerata kingunerisai pillugit nalilersuineq pillugu nassuiaat.

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

 

Saqqummiussissut

 

 

Imm. 120:

 

Sul. 26/11

 

Nassuiaat: Eqqagassat pillugit iliuusissatut pilersaarusiaq 2010 ¿ 2013.

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq) 

 

Saqqummiussissut

 

 

Imm. 121:

 

Siull. 7/10

Aappass. 24/11

 

(Akuerineqanngilaq)

 

Kalaallit Nunatsinni imaatigut inunnik angallassineq pillugu Nunatsinni Naalakkersuisut nutaamik pitsaanerusumillu pilersitseqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 122:

 

Siull. 5/11

Aappass. UPA 2009

 

BSU-mik aaqqissuussinermi atugassarititaasut assinginik atugassaqartillugit ilaqutariit pissakinnerusut namminneq initaarnissaannik periarfissiisumik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuummik saqqummiusseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 123:

 

Sul. 27/11

 

Aalisarnermut politikki pillugu Naalakkersuisunut apeqqutit. 

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Akissuteqaat

 

 

Imm. 124:

 

Siull. 11/11

Aappass. 24/11

 

 

(Akuerineqanngilaq)

 

Utoqqalinersiutillit, siusinaartumillu sulisinnaajunnaarnersiutillit ilaasa pisinnaanerusut killilersungaanngitsumik aamma utoqqalinersiutinut sulisinnaajunnaarnersiutinullu ilanngaataanngitsumik aningaasarsiorsinnaanerat inatsisitigut naleqqussaqqullugu Naalakkersuisut suliaqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Siullermeernerani akissuteqaat (Naqqiut)

 

 

Imm. 125:

 

Sul. 27/11

 

Innarluutilinnut, siusinaartumillu sulisinnaajunnaarnersiutilinnut pillugit Naalakkersuisunut apeqqutit.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Akissuteqaat

 

 

Imm. 126:

 

Sul. 19/11

 

Naalakkersuisunut apeqqut: Sulisut tjenestemandillu soraarnerussutisiassaminnik akiliuteqartarnerannut tunniunneqartarnerannullu atatillugu ilanngaanneqartarnerinut maleruagassat atuuttut allanngortinneqarnissaat pisariaqartoq Naalakkersuisut isumaqarpat, innuttaasummi Kalaallit nunaanni najugaqartut soraarnerussutisianillu taakkunannga tigusaqartut tunniussisarnermi Danmarkimi najugalinnit ajornerusumik inissisimannginniassammata?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Akissuteqaat

 

 

Imm. 127:

 

Siull. 9/10

Aappass. 9/10

 

(Akuerineqarpoq)

 

Kunngeqarfimmi Qallunaat Nunaanni aningaasaqarnermi patajaassuseq pillugu inatsisissamut siunnersuut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaateqarfigisassatut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinillu Ilinniartitaaner mut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani aappassaarneerneranilu saqqummiussissut (Naqqiut)

 

 

Imm. 128:

 

Siull. 5/11

Aappass. 18/11

Pingajuss. 28/11

 

(Akuerineqarpoq)

 

Annertuumik innarluutillit ikiorserneqartarnerat pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ikiorserneqarnissamut ukiunut killissarititat)

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut (Naqqiut)

 

 

Imm. 129:

 

Siull. 12/11

Aappass.  26/11

Pingajuss. 28/11

 

(Akuerineqarpoq)  

 

Timmisartoqarfiit pillugit Inatsisartut inatsisaattut siunnersuut.

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq) 

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 130:

 

Siull. 11/11

Aappass. UPA 2009

 

EU-mut atatillugu nunat avannarliit killiit aalisarnerisa pisaqartarnerisalu nunani avannarlerni killerni aalisarnermut naalakkersuisuinit ataatsimoorussamik ukiumut ataasiartumik ataatsimiinnermi pilersaarummi immikkoortutut aalajangersimasutut oqallisigineqartarnissaat qulakkeeqqullugu Savalimmiuni, Kalaallit Nunaanni Islandimilu naalakkersuisut Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata kaammattussavai. Suliani EU-mut atatillugu ataatsimoorullugit soqutigineqartuni nunani avannarlerni killerni naalakkersuisut isumaat pillugit Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiat ingerlaavartumik malinnaasinnaaqqullugu siunnersuisoqatigiit ukiumoortumik ataatsimiinnerannut atatillugu oqallinnernut taakkununnga ukiumoortumik nalunaarut Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiannut tunniunneqartassasoq Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata naalakkersuisut qinnutigaa.

(Ruth Heilmann, aallartitat siulittaasuat)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 131:

 

Siull.  24/11

Aappass. UPA 2009

 

(Imm. 89 aamma imm. 131 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput)

 

 

Napparsimasoqartillugu napparsimasullu nunagisani qimallugu kattorsartikkiartussatillugu ilaqutaasunit ilaqartinneqartarnissaa aningaasassaqartinniarlugu Kalaallit Nunatsinni sygesikring-imut assingusumik aaqqissuussisoqarnissaanik Naalakkersuisut sulissuteqarnissamik peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm. 132:

 

Siull. 18/11

Aappass. UPA 2009

 

Nunatta naasuinik siulitta nakorsaasiarisartagaannik ilisimasat aammalu nunatsinni sineriassuarmi nerisassioriaatsit immikkuullarittut ilaat tammaannalersut allattorneqarnissaanut aningaasaliisoqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 133:

 

Siull. 19/11

Aappass. UPA 2009

 

Naalakkersuisut peqquneqassassasut pisortat suliffeqarfiutaani siusinaartumik innarluuteqalersimanertik pissutigalugu ilivittumik suliffeqarsinnaajunnaarsimasut kiisalu utoqqalinersiuteqalersimasut sulili sulisinnaasutut misigisimasut ullup ilaannaani suliffiulersinnaasunik inissaqartitsisoqarnissaa siunertaralugu suliaqaqqullugit.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat (Naqqiut)

 

 

Imm. 134:

 

Siull. 26/11

Aappass. UPA 2009

 

Ineqarnermut tapiissutit pillugit maleruaqqusat atuuttut allanngortinneqaqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, taamaalilluni siunissami ukiumut isertitassatut akileraaruteqaataasussatut naatsorsuutigineqartut tunngavigalugit ineqarnermut tapiissutit naatsorsorneqartaleqqullugit taassumalu saniatigut tapiissutisisarnissamut isertitatigut 180.000 kr-imik ammut killissarititaasoq aamma qaffanneqassasoq. (Naqqiut)

 

Ilanngussaq

(Inatsisartunut ilaasortaq Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 135:

 

Siull. 12/11

Aappass. UPA 2009

 

Nunatsinni piitsuussutsip qanoq ililluni sutigullu killeqartilersinnaanerata pisortatigoortumik aalajangersaasoqarnissaa siunertaralugu qulaajaasoqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangernissaannik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 136:

 

Siull. 8/10

Aappass. 24/11

 

(Akuerineqanngilaq)

 

Atornerluisunik katsorsartitsisarneq pillugu inatsiseqalernissaq pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

 

Imm. 137:

 

Siull. 3/10

Aappass. UPA 2009

 

Nunap iluanit imermik qalluineq atorlugu imermik pilersuisinnaanerup aqqutissiuunneqarnissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 138:

 

Siull. 11/11

Aappass. UPA 2009

 

Stockholm-konvention Kalaallit Nunaannut atortussanngortinneqarnissaanut Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartunut aaliangiussassatut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Attaviitsoq)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 139:

 

Siull. 18/11

Aappass. 24/11

 

 

(Akuerineqanngilaq)

 

Kalaallit Nunaanni angallatit angallassinissamik akuerineqartarnerannut danskit naalagaaffiat suleqatigalugu maleruagassioqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, taamaalilluni maleruagassani Kalaallit Nunaanni pissutsit aallaavigineqarsinnaaqqullugit.

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Attaviitsoq)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 140:

 

Siull. 8/10

Aappass. 24/11

 

 

(Akuerineqanngilaq)

 

Inunnik siunnersortinngorniat-, perorsaasunngorniat-, ilinniartitsisunngorniat peqqissaasunngorniallu ilinniartitaanerannut, atornerluinernik assigiinngitsunik pitsaaliuisinnaanissamik aqqutissiuussisinnaanngorlugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 141:

 

Sul. 8/10

 

Naalakkersuisunut apeqqut: Namminersulerutta inuiattut ¿Kalaaleq¿-mik imaluunnit "Inuk"-mik taaneqartassanerluta inuiaqatigiinni ilaatigut oqallisigineqarpoq, oqallinnermut Naalakkersuisut qanoq isummersuuteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

 

Akissuteqaat

 

 

Imm. 142:

 

Siull. 12/11

Aappass. UPA 2009

 

Savalimmiut Islandilu illuatungimik nunaanni naalagaaffiit aallartitaqarfiattut qaffasissuseqartunik aallartitaqarfinnik pilersitsinikuupput. Nunat illuatungimik nunaanni naalagaaffiit aallartitaqarfiattut qaffasissuseqartumik pisortatigoortumik aallartitaqarfimmik pilersitsinissamik isumaqatigiissuteqarnissaat Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata Kalaallit Nunaanni aammalu Islandimi naalakkersuisunut kaammattuutigaa. Taamatullu illuatungimik nunaanni sinniisoqarfittut allaffeqarfinnik pilersitseqqullugit Savalimmiuni Kalaallillu Nunaanni naalakkersuisut Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiannit kaammartorneqarput. Taakku pilersinneqarnissaanni ataatsimoorussamik allaffiit sapinngisamik annertunerpaamik atorneqartarnissaat nunanut kaammattuutigineqarpoq.

(Ruth Heilmann, aallartitat siulittaasuat)

 

 

Imm. 143:

 

Siull. 8/10

Aappass. UPA 2009

 

Sivikillisaaffigineqarluni ilinniartitsisunngorniartalersinnaanerup eqqunneqarnissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 144:

 

Siull. 11/11

Aappass. UPA 2009

 

Pinngortitami pisuussutit uumassusillit taakku ilagalugit timmissat, aalisakkat miluumasullu nungusaataanngitsumik illersorneqarsinnaasumik piujuartitsinissamik tunngaveqarluni atorneqartarnissaat Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata tapersersorpaa.

Taamaattumik nunat avannarliit killiit akornanni isumaqatigiissutit siuarsarneqarnissaat siunertaralugu ataqatigiissaarinerup nukittorsarneqarnissaa tunaartaralugu nunani avannarlerni killerni timmissanik, aalisakkanik miluumasunillu nungusaataanngitsumik illersorneqarsinnaasumik piujuartitsinissamik tunngaveqarluni atuinissamik qulakkeerisuusunik suliniutinik aallartitseqqullugit Savalimmiuni Kalaalillu Nunaanni aammalu Islandimi naalakkersuisut Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiannit kaammattorneqarput. Uumasoqassutsikkut pinngortitamik pisuussutit ineriartornerisa aamma nunarsuarmi silap allanngoriartornerata akornanni ataqatigiissoqartoq Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiat isumaqarpoq. Taamaattumik ukiuni kingullerni nunani avannarlerni killerni tamani silap ilisimatusarfigineqarnerani suliniutinik nutaanik aallartitsisoqartarsimanera Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata naammagisimaarlugu maluginiarpaa. Tassunga atatillugu nunani avannarlerni ilisimatusarnermik suliaqartut akornanni ilinniartunik ilinniartitsisunillu ataavartumik paarlaasseqatigiittoqartarnera naalakkersuisut qulakkiissagaat siunnersuisoqatigiiffimmit kaammattuutigineqassaaq.

(Ruth Heilmann, Delegationsformand)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 145:

 

Siull. 26/11

Aappass. UPA 2009

 

Utoqqaat pillugit ilisimasanik katersiffissamik pilersitsinissamut Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 146:

 

Siull. 12/11

Aappass. UPA 2009

 

Ilinniagaqartut internetimik atuinerminni akikillisaavigineqarnissaat anguniarlugu Tele peqatigalugu suliniuteqarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartuni ilaasortaq Ole Thorleifsen, Siumut)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 147:

 

Siull. 12/11

Aappass. UPA 2009

 

2010 aallarnerfigalugu nunani avannarlerni killerni tamani ukiut tamaasa qaammatip augustip naanerani tallimanngornermi kingullermi Nunat Avannarliit Killiit ulluata Islandimi, Savalimmiuni Kalaallillu Nunaanni naalakkersuisunit ingerlanneqartarnissaata isumagineqartalernissaa Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata innersuussutigissavaa. Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiat, nunani avannarlerni killerni pingaarnertut aallartitaqarfiit aamma aallartitaqarfiit atorfilittaqarfiusut, illoqarfiit pingaarnersaat, takornariaqarnermik siunnersuisoqatigiit aammalu nunani ataasiakkaani kulturikkut ingerlatsiviit kiisalu nunani avannarlerni illuutini pisortat suleqatigalugit nunami oqartussaasut ullormik pilersaarusiornertik ingerlattassagaat Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata kaammattuutigissavaa.

(Ruth Heilmann, aallartitat siulittaasuat)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 148:

 

Siull. 24/9

Aappass. 24/9

 

 

(Akuerineqarpoq)  

 

 

Qasigiannguani efterskolimut suliariumannittussarsiuussinerup inernera tiguneqarsimasoq piviusunngortinneqassasoq,

konto pingaarneq 84.10.18 Atuarfiup illutai allat suliassamut immikkoortumut 110.59.002 Efterskoli, Qasigiannguit 11.597.000 kr.-inik ilaneqassasoq.

konto pingaarneq 89.72.11 Nammineq inissianik tapiissutitalimmik sanaartorneq suliamut immikkoortumut 996.37.056 Nammineq inissianik tapiissutitalimmik sanaartorneq, 2008 11.597.000 kr.-inik ikilineqarnissaat pillugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Landstingsmedlem Isak Davidsen  Siumut, Landstingsmedlem Per Berrthelsen Siumut,  Landstingsmedlem Otto Jeremiassen Siumut, Landstingsmedlem Ole Thorleifsen Siumut, Landstingsmedlem Kristian Jeremiassen Atassut,  Landstingsmedlem Knud Kristiansen Atassut)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 149:

 

Sul. 26/9

Sul. 7/11

 

 

Naalakkersuisumik qinersineq.

(Naalakkersuisut siulittaasuat)

 

 

Imm. 150:

 

Sul. UPA 2009

 

 

Kalaallit Nunaanni aningaaseriveqarneq pillugu nassuiaat.

(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

 

Saqqummiussissut

 

 

Imm. 151:

 

Siull. 28/11

Aappass. 28/11

 

 

(Akuerineqarpoq)  

 

Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, siunertaralugu Namminersornerullutik Oqartussat danskit Naalakkersuisui kaammattussagaat, Kalaallit Nunaata namminersulernissaanut inatsisissatut siunnersuutip, Kalaallit Nunaata namminersulernissaanut attuumassuteqartunik suliassat assigiinngitsut pillugit inatsisissatut siunnersuutip aammalu Kalaallit Nunaata Namminersortup suliassaqarfinnik tigusineranut atatillugu sulisoqarnermut tunngasutigut apeqqutit aalajangersimasut pillugit inatsimmut siunnersuutip saqqummiunneqarsimasutut isikkoqartillugit akuersissutigineqarnissaasa, taamaaliornikkut Kalaallit Nunaata namminersulernissaa 21. juni 2009 eqqunneqarsinnaasunngorlugu.

(Naalakkersuisut siulittaasuat)

 

 

Imm. 152:

 

Siull. 12/11

Aappass. 26/11

Pingajuss. 28/11

 

(Akuerineqarpoq)    

 

Efterskolit pillugit Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut. (Naqqiut)

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut (Naqqiut)

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Pingajussaaneernerani saqqummiussissut

 

Pingajussaaneernerani allannguutissatut siunnersuut

 

Pingajussaaneernerani inatsisissatut siunnersuut

 

 

Imm. 153:

 

Siull. 28/11

Aappass. 28/11

 

(Akuerineqarpoq)    

 

Naalagaaffiit Schengenimi isumaqatigiissutaannut Danmarkip ilanngunneranik inatsisip allann guutaata Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqarnissaanik peqqussutissatut siunnersuummut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaatissaannut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut siulittaasuat)

 

 

Imm. 155:

 

Siull. 5/11

Aappass. 12/11

Pingajuss. 12/11

 

 

(Akuerineqarpoq) 

 

Inatsisartut aalisarneq pillugu inatsisaannut allannguutissatut siunnersuut.

(Avataasiorluni aalisartunut ukiumut pisassiissutit sinerissap qanittuani aalisartunut nuunneqarnissaannik immikkut aalajangiisinnaaneq)

(Inatsisartunut ilaasortaq Lars-Emil Johansen, Siumut)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 156:

 

Siull. 28/11

Aappass. 28/11

Pingajuss. 28/11

 

(Akuerineqarpoq)   

 

 

Kommunit aqunneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisissaattut.

(Naalakkersuisut siulittaasuat)

 

Saqqummiussissut